Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZBIGNIEW DMOWSKI STRACH PRZEZ DEMOKRATYCZNYMI REFERENDAMI W SPRAWIE TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO UE

UE i uzasadniony STRACH przez referendami Traktatu Lizbońskiego w państwach europejskich. Prof. Zbigniew Dmochowski

12 czerwca 2008r. naród irlandzki odrzucił w ogólnonarodowym referendum Traktat z Lizbony.
Przeciwko jego przyjęciu opowiedziało się 53,4% głosujących (862.415osób). Za Traktatem głosowało 46,6% głosujących (752.451 osób).
Frekwencja wyborcza wyniosła 53,13% . Do głosowania uprawnionych było 3.051.278 Irlandczyków. Głosów nieważnych oddano 6.171.

Fakt ten świadczy o tym, że mała Irlandia wśród 26 innych państw członkowskich Unii zachowała szczątki demokracji w Unii Europejskiej.
Pozostałe państwa, w tym Polska i Francja ochoczo skorzystały z możliwości nie dania szans swojemu narodowi na wypowiedzenie się w ramach ogólnonarodowego referendum powierzając przeprowadzenie ratyfikacji Traktatu z Lizbony strukturom parlamentarnym , charakteryzującym się aktualnie filoimperializmem i odpowiednio
antypolonizmem i antyfrankonizmem.

Wręcz trzeba powiedzieć o STRACHU przed referendami. Natomiast same parlamenty państw członkowskich UE albo przygotowywały się do jego ratyfikacji albo już ratyfikowały Traktat z Lizbony, mimo, że parlamentarzyści nie znali jego treści, albo znali z materiałów propagandowych struktur UE i władz danych państw. W międzyczasie świadomie zarówno Komisja Europejska, jak i Rada oraz Parlament Europejski utrudniały zapoznanie się nawet z tak nieczytelnym Traktatem z Lizbony i Kartą Praw Podstawowych UE , przez co łamały kilka artykułów zarówno Traktatu , jak i Karty. Natomiast władze państw członkowskich UE godziły się na tego typu manipulacje i działania socjotechniczne uczestnicząc świadomie w tym niecnym procederze.

Trzeba tu także przypomnieć , że odrzucenie Konstytucji dla Europy miało już miejsce w przeszłości podczas referendum we Francji i Holandii, a także , że Traktat z Nicei został również odrzucony w pierwszej wersji
właśnie przez Irlandczyków, a został przyjęty dopiero w drugim podejściu przy zastosowaniu wielu nacisków wewnętrznych i zewnętrznych.
Naciski wewnętrzne polegały na działaniach władz irlandzkich , a naciski zewnętrzne na apelach np. Forum Św. Wojciecha w Polsce składającego się z kilkudziesięciu Stowarzyszeń, Fundacji, Rad, Ruchów, Instytutów, Klubów, Akcji i Związków Katolickich oraz Zakonów Dominikanów i Jezuitów, którzy pospołu z Adamem Michnikiem Redaktorem Naczelnym przodującej w antypolonizmie GAZETY WYBORCZEJ, przebywającym w tym czasie osobiście w Irlandii, błagali wręcz na kolanach, aby Irlandczycy nie utrudniali polskim katolikom wejścia do struktur Unii Europejskiej.

A tymczasem według moich analiz już wówczas:
1) UE bała się od początku jej powstania imienia Pana Boga Wszechmogącego i ich korzeni chrześcijańskich, gdyż popierała "cywilizację śmierci".
2) UE zwalczała skutecznie Kartę Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej, jak też same normalne rodziny , chroniąc jednocześnie kręgi o nienormalnej orientacji seksualnej.
3) UE od lat realizowała niszczenie lub przynajmniej osłabianie warstwy chłopskiej , preferując tańszą "żywność przemysłową".
4) UE mimo szumnych deklaracji zwalczała kultury narodowe i sprzyjała pogarszaniu stanu naturalnego środowiska narodów.
5) UE uczestniczyła w sposób ciągły w terroryzmie bezrobocia, biedy i bezdomności.
6) UE nie zważając na prawa narodów podważała chrześcijańskie podstawy edukacji i wychowania narodowego, gwałcąc sumienia rodziców i nauczycieli.
7) UE sprzyjała powstawaniu imperium germańsko-frankońskiemu , dyskryminując słabsze państwa członkowskie i kandydackie.
8) UE konsekwentnie odbierała członkom i kandydatom suwerenność w podejmowaniu decyzji odnośnie narodowych polityk: kulturalnej, edukacyjnej, , naukowej, innowacyjnej, ekonomicznej, ekologicznej,
żywnościowej, przemysłowej, morskiej, energetycznej, budowlanej, transportowej, prognozowania, w ochronie zdrowia i opieki społecznej, finansowej, zagranicznej i bezpieczeństwa.
9) UE była na drodze ku technokratycznemu faszyzmowi, odchodząc od podstaw demokratycznych, forsując niszczący normalne rodziny, zredukowany dekalog - swobodę przepływu osób, usług, kapitałów i towarów.


WNIOSEK GLOBALNY
Najwyższy czas , aby władze Unii Europejskiej i władze państw czonkowskich UE przestały MANIPULOWAĆ i LEKCEWAŻYĆ narody tych państw oraz tracić czas i pieniądze na tworzenie krok po kroku patologicznego
dorobku prawnego IMPERIUM EUROPA , budowanego na gruzach dorobku prawnego tych państw narodowych.
Sytuacja taka prowadzić musi, mimo pięknych deklaracji UE, zgodnie ze stanowiskiem ONZ do katastrofy globalnej, dotyczącej trzech filarów
ŻYCIA NA ZIEMI : "gospodarki, społeczności i przyrody" , zarówno w Europie, ja k i na całym świecie.


Literatura
1. L. Michnowski Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus", Warszawa 2006r.
2. Z.Dmochowski Recenzja książki L. Michnowskiego Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój,
2008r. ( nie publikowana).

Zbigniew Dmochowski

PS.

Zapoznawszy się z listem Prezesa Wojciecha Papisa do Premiera Donalda Tuska oraz z listem prof. Zbigniewa Dmochowskiego w tej samej sprawie, pragnę wraz z nimi wyrazić ogromna wdzięczność małemu lecz bohaterskiemu Narodowi Irlandii za wzięcie na siebie odpowiedzialności nie tylko za niepodległość swojego kraju, ale za całą Europę.
Jesteśmy świadkami i uczestnikami zmagań obrońców Europy łacińskiej i romańskiej ,która swój rozkwit zawdzięcza ciągłości z cywilizacją starożytną humanizmem i chrześcijaństwem, z ofensywą germanizmu i
jakobinizmu usiłującą zniszczyć korzenie Europy Leonarda da Vinci, Raffaela, Caravaggia, ,Szekspira, Mickiewicza, Puszkina i Czechowa.
Mała ale znająca cenę walki o wolność Irlandia poszła w bój o Europę samotnie. I chodzi o to, by Jej w tej samotności nie pozostawić.
Wstyd mi natomiast, iż mój naród o tysiącletniej tradycji państwowości, wielokroć ratujący istnienie Europy, skrwawiony w walkach o niepodległość, bohater drugiej wojny światowej milczy w zasadniczej dla
jego istnienia ale i przyszłości kontynentu sprawie. Mimo iż właśnie On jako naród historycznie zmuszany do walki o swą niepodległość, bastion Chrześcijaństwa i katolicyzmu, podlega nieustannym atakom mającym na
celu odebrania mu historycznej godności i sensu niepodległego bytu.
To maleńkiej Irlandii przypadł dziś zaszczyt nowego "cudu nad Wisłą".
A wtedy, w 1920 roku to guru dzisiejszych zwolenników rządu światowego Lew Trocki wiódł hordy bolszewickie na Warszawę i Berlin. I to on wypowiedział w 1925 roku słowa: "Czas skończyć z domem wariatów kapitalistycznej Europy i zamienić ją w socjalistyczne stany zjednoczone Europy , zalążek Stanów Zjednoczonych świata". Wierzę jednak, że przykład Irlandii obudzi z chocholego letargu nie tylko Polaków.

Bohdan Poręba

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.