Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PYTANIA DO KANDYDATA KOMOROWSKIEGO – CZ.1; Aleksander Ścios

komorowski-pinokio.jpg

1. W jakich okolicznościach podczas internowania w roku 1982 poznał późniejszego współpracownika WSI o pseudonimie „Tomaszewski”(stomatolog leczący internowanych) i jak długo trwała ta znajomość?

2. Czy prawdą jest, że w latach 1991-92, gdy był wiceministrem ON powierzył WS „Tomaszewski” dużą kwotę pieniędzy (260 tys.DM), aby ten wpłacił je do tzw. „Banku Palucha” za pośrednictwem płk. Janusza Rudzińskiego i skąd pochodziły środki przeznaczone na tę lokatę?

3. Czy odzyskaniem tych pieniędzy, za pośrednictwem WS „Tomaszewski” zajmował się Kontrwywiad WSI? (Raport w Weryfikacji WSI str.77 i nast.)

4. Czy prawdą jest, że będąc wiceministrem ON, po pierwszej turze wyborów prezydenckich w roku 1990 informował Krzysztofa Wyszkowskiego, że otrzymał od WSW szczegółowe informacje w sprawie zawartości tzw. „czarnej teczki” Stana Tymińskiego - czyli dokumentów potwierdzających współpracę Lecha Wałęsy z SB?
Jakiego rodzaju informacje otrzymał wówczas od służb wojskowych?

5. Na czyją prośbę lub polecenie działał w roku 1992, gdy zwrócił się do dr. Andrzeja Grajewskiego (późniejszego szefa Kolegium IPN) z propozycją, by ten podjął się opracowywania na rzecz WSI analiz na temat zewnętrznych zagrożeń państwa?
Jak wynika z Raportu z Weryfikacji WSI, oficerowie tej służby zamierzali wykorzystać Grajewskiego także do typowania i werbunku dziennikarzy.

6. Z jakich powodów na początku lat 90 zdecydowano o wynajęciu przez Departament Wychowania MON (podległy wiceministrowi Komorowskiemu) budynku przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie na salon sprzedaży mercedesów firmy Sobiesława Zasady oraz o zakupie samochodów tej marki na potrzeby armii?

Transakcję nadzorował gen. Adam Tylus, który po otrzymaniu szlifów generalskich odszedł z wojska i został dyrektorem biura obsługi zamówień publicznych i specjalnych w firmie Sobiesław Zasada Centrum S.A.. Firma ta współpracowała z Fundacją Pro Civili. W dokumentach informacyjnych Fundacji „Pro Civili” z 1998 roku, podpisanych przez Krzysztofa Werelicha wymienia się wśród dostawców różnych towarów firmy Sobiesław Zasada Centrum SA., Volvo Poland i Pati Soft sp. z o.o., a wśród „odbiorców strategicznych” Ministerstwo Obrony Narodowej. Następnie Tylus został zastępcą prezesa firmy Ster-Projekt i Ster-Projekt Technologie C4I, zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem systemów dowodzenia i kierowania, przeznaczonych dla wojska. Jednocześnie był stałym doradcą sejmowej Komisji Obrony Narodowej, której przewodniczył Bronisław Komorowski. Jak informowała prasa „zdaniem Bronisława Komorowskiego, przewodniczącego komisji, regulamin Sejmu nie zabrania być doradcą osobie, która zasiada w zarządzie firmy, oferującej wojsku sprzęt i usługi.”

7. Co zdecydowało o zatrudnieniu gen. Adama Tylusa jako doradcy w gabinecie politycznym ministra MON Komorowskiego oraz powierzeniu mu roli stałego doradcy sejmowej Komisji Obrony Narodowej, której przewodniczył Bronisław Komorowski?

8. Co zdecydowało, że w roku 1991 awansował byłego szefa Zarządu WSW WOPK płk. Lucjana Jaworskiego na stanowisko szefa Kontrwywiadu Wojskowego?

W latach 80. płk. Jaworski, odznaczał się szczególną gorliwością w zwalczaniu opozycji, niszczył prasę podziemną, ścigał współpracujących z opozycją filmowców, tropił „obce pochodzenie” członków opozycji, zakładał podsłuchy, werbował agenturę. To na skutek jego działań w więzieniu znalazła się min. Hanna Rozwadowska, kierująca logistyką „Wiadomości”. Po nominacji na szefa KW, płk. Jaworski w latach 1991-93 prowadził działania operacyjne, skierowane przeciwko środowiskom opozycji niepodległościowej oraz przeciwko rządowi Jana Olszewskiego. Nadzorował również SOR „Szpak” – dotyczącą rozpracowania Radosława Sikorskiego.

9. Czy w latach 1990 – 93, jako wiceminister ON odpowiedzialny za nadzór nad kontrwywiadem wojskowym wiedział o działaniach płk. Jaworskiego w ramach SOR „Szpak” dotyczącą Radosława Sikorskiego oraz o działaniach operacyjnych podejmowanych przez WSI przeciwko środowiskom opozycji niepodległościowej?

10. Czy będąc ministrem ON w roku 2001 znał właściciela firmy Auto-Hit Krzysztofa Strykiera – dealera Fiata z Tychów, dzierżawcę wilii położonej w miejscowości Władysławów 24 km od Janowa Lubelskiego i czy przez wiele lat bywał na polowaniach w tej miejscowości wraz z rodziną i znajomymi?

11. Czy prawdą jest, że za czasu ministrowania Komorowskiego, MON zakupiło 48 samochodów Fiatów Seicento od firmy Fiat Auto Poland z przeznaczeniem dla Żandarmerii Wojskowej oraz 10 Fiatów bezpośrednio od firmy Auto-Hit ?

12. Jaka była przyczyna usunięcia ze stanowiska dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Krzysztofa Borowiaka w roku 2001 i czy fakt ten ma związek z rozpoczęciem (w budynkach Wojskowej Akademii Technicznej) działalności prywatnej Szkoły Wyższej Warszawskiej, założonej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Techniki, która okazała się biznesem kierowanym przez oficerów WSI.
(Raport z Weryfikacji WSI rozdział 10. „Działalność oficerów WSI w Wojskowej Akademii Technicznej”)

13. Czy prawdą jest, że w 2001 roku dyrektor Krzysztof Borowiak zwracał uwagę ministrowi Komorowskiemu na kryminogenną prywatyzację WAT, dokonywaną rękoma członków władz tej uczelni, na co Komorowski miał nie reagować?

14 .Jaki przebieg miała i czym się zakończyła reforma szkolnictwa wojskowego, dokonywana pod kierunkiem protegowanego ministra Komorowskiego, radcy w jego gabinecie – gen. Bogusława Smólskiego?

15. Czy prawdą jest, że zlecił Wojskowym Służbom Informacyjnym prowadzenie działań operacyjnych wobec R.Szeremietiewa i Z. Farmusa? (Życie Warszawy" -07.05.2004.-. – „Zleciłem WSI objęcie działaniami Zbigniewa F. (asystenta wiceministra) i Romualda Sz. - mówi były szef MON Komorowski.) i jakie były racjonalne powody podjęcia tej decyzji?

16. Z jakich przyczyn, w roku 2001 po zdymisjonowaniu Romualda Szeremietiewa posadę stracił płk Janusz Zwoliński dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON, któremu bezpośrednio podlegała kontrola nad przetargami, a na stanowisku tym zastąpił go oficer szkolony w Moskwie płk Paweł Nowak - protegowany Komorowskiego?

17. Co zdecydowało że, po nominacji płk. Nowaka podjęto natychmiast procedurę przetargową na zakup transportera kołowego (KTO) i rakiety przeciwpancernej, choć wcześniej minister Komorowski nie chciał wyrazić zgody na przetarg?

W roku 2004 oskarżono Nowaka i jego podwładnych o spowodowanie niemal 10 mln zł szkody, w związku z tzw. „aferą bakszyszową”. Sąd Okręgowy uniewinnił wszystkich podsądnych, nie dopatrując się w ich działaniach przestępstwa. W roku 2007 Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający Nowaka z zarzutów w sprawie nieprawidłowości przy realizacji umowy na pociski przeciwpancerne dla polskiej armii. Gen. Nowak ma też zarzuty w śledztwie w sprawie nieprawidłowości przy zakupie kołowego transportera opancerzonego. Wojskowa prokuratura zarzucała mu niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień.

18. W jaki sposób, podpisując w 2001 roku umowę zakupu wojskowych samolotów transportowych CASA (za 211 mln. dolarów) od hiszpańskiego koncernu EADS zabezpieczył kwestię serwisowania tych maszyn w Polsce?

W zamian za zamówienie spółki EADS CASA i Avia System Group kupiły wówczas większościowy pakiet PZL Warszawa-Okęcie. Miało tam powstać centrum serwisowe dla samolotów. Centrum to nigdy nie powstało, a samoloty musiały wszystkie przeglądy i naprawy przechodzić w Hiszpanii, co zwiększało koszty eksploatacji i ryzyko użytkowania maszyn. 25.02.2008 r., po katastrofie CASY (w której zginęło 20 oficerów WP) Prokuratura Wojskowa wszczęła śledztwo, w trakcie którego badano czy nie doszło do korupcji przy zakupie samolotów oraz kwestie związane z wyborem dostawcy, zawarciem umowy i jej aneksowaniem.
Jak zakończyło się śledztwo w tej sprawie?

19. Dlaczego zakupu samolotów CASA dokonano bez zastosowania procedury przetargowej ?

20. Czy prawdą jest, że w roku 2001, gdy był ministrem ON doszło do największej zapaści finansowej w wojsku polskim po 1989 roku?

21. Czy prawdą jest, że wówczas wydatki majątkowe wyniosły 9,5% budżetu MON, ( finansowanie ze środków budżetowych przewidziane jest poziomie 1,95 PKB. By zapewnić normalne funkcjonowanie wojska - czyli pieniądze na remonty, modernizację sprzętu, zakupy, powinno się na ten cel wydawać co najmniej 20% ogółu wydatków.Bez tego armia przejada środki, ale się nie rozwija) zabrakło pieniędzy na żołd dla żołnierzy, kolejka kadry oficerskiej czekającej na mieszkanie wzrosła do 17 tys. osób., a eksport uzbrojenia spadł do 20 mln dolarów rocznie?

22. Czy prawdą jest, że w roku 2001 kwota 89 mln złotych, przeznaczona na zakontraktowanie nowoczesnych systemów bezpiecznego lądowania, z powodu kłopotów z negocjowaniem offsetu została niewykorzystana i zwrócona do państwowej kasy, a tym samym nie zrealizowano umowy offsetowej i nie wykonano zobowiązań wobec NATO?

23. Czy we wrześniu 2001 roku podjął decyzję o przekazaniu kwoty 50 mln zł na rzecz jednej z nowo powstałych spółek, z przeznaczeniem na zakup amfibii dla wojsk lądowych?
Jakiej spółce zostały przekazane te fundusze i czy zostały zwrócone wojsku?
Od kiedy spółka ta istniała na rynku i jakie miała doświadczenie na rynku związanym z zaopatrywaniem wojska w skomplikowany sprzęt, jakim jest amfibia?
Jakie zabezpieczenia finansowe przedstawiała ta spółka?

24. Z jaki przyczyn, w ostatnich dniach urzędowania na stanowisku ministra ON w październiku 2001 r. wydał rozporządzenie o drastycznym obniżeniu zarobków żołnierzy jednostki GROM (miesiąc po atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton) ?
Na skutej tej decyzji, w lutym 2003 r. odeszło z GROM 40 doskonale wyszkolonych żołnierzy (połowa składu jednostki). Koszt wyszkolenia jednego komandosa z tej jednostki to dwa miliony złotych. Osiągnięcie takiego poziomu wyszkolenia zajmuje 5 - 6 lat. Na emeryturę odeszli wówczas żołnierze w wieku 34 - 38 lat.

25. Jakie były koszty tej decyzji dla budżetu MON i czy miała ona związek z naciskami generałów ze Sztabu Generalnego WP?

26. Dlaczego w roku 2001 nie unieważnił decyzji poprzedniego ministra ON o sprzedaży gruntów Wojskowego Instytutu Medycznego do firmy Euro-Medical Lilianny Wejchert (byłej żony współwłaściciela ITI) - choć wskazywano na szkodliwość tej decyzji?
W 2007 roku „Gazeta Polska” pisała: „w wyprowadzeniu gruntu do Euro-Medicalu brał udział jego[Komorowskiego] zaufany człowiek, wieloletni pracownik Agencji Mienia Wojskowego Krzysztof B. – szef kampanii Komorowskiego do parlamentu w 2001. Według dokumentów, do których dotarła „GP”, B. przejmował w imieniu AMW działkę przy ul. Szaserów w Warszawie od Stołecznego Zarządu Infrastruktury MON.”

27. Jakie związki łączyły Komorowskiego z Krzysztofem Bucholskim, radnym Platformy Obywatelskiej w warszawskiej Białołęce, szefem kampanii parlamentarnej Komorowskiego w roku 2001, a następnie szefem warszawskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego, aresztowanym w lutym 2007 pod zarzutem korupcji?
W sprawie zatrzymano 17 osób: urzędników AMW, w tym Bucholskiego, oraz przedsiębiorców. Wszyscy otrzymali zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a Bucholski ponadto o jej kierowanie

28.Czy zna płk. Henryka D - byłego logistyka w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej, oskarżonego w roku 2002 przez Prokuraturę Wojskową o korupcję, jaka miała miejsce w jednostce wojskowej na Bemowie i z tego powodu wydalonego z wojska ?

29. Czy to z poręczenia Komorowskiego Henryk D. – jeden z głównych podejrzanych w aferze korupcyjnej w AMW w 2007 roku został dyrektorem terenowego oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie?

Pytania są zamieszczone zgodnie z porządkiem chronologicznym.

CDN...

http://cogito.salon24.pl/77702,afera-marszalkowa...

http://cogito.salon24.pl/77703,afera-marszalkowa...

http://cogito.salon24.pl/162290,czego-sie-boi-br...

http://cogito.salon24.pl/164849,czego-sie-boi-br...

http://cogito.salon24.pl/168450,czego-sie-boi-br...

http://cogito.salon24.pl/160905,szpak-czyli-wery...

http://cogito.salon24.pl/175471,wszyscy-ludzie-b...

http://www.raport-wsi.info/

http://www.wsi.emulelinki.com/untitled5.htm

Ponieważ mam podstawy sądzić, że tekst ten szybko zniknie z S24 - bardzo proszę o rozpowszechnianie treści powyższych pytań.

Aleksander Ścios

Komorowski dezinformuje. Błędy rządu PO. Polska zbankrutuje? Minął kolejny polski tydzień... Filip Stankiewicz

ZAPYTANIA DLA KANDYDATÓW NA URZĄD PREZYDENTA.

BANDYCKA SCHIZOFRENIA "RZĄDZĄCA" POLSKĄ. Marek Chrapan

Tusk jest szczery , Komorowski uczciwy , a ziemia jest płaska ! Kilka myśli skutkiem oglądania TVN.

Apel do Polaków - Ratujmy Polskę Grzegorz Michalski

Zawiadomienie o popełnieniu przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego

Gbur Komorowskim - to bardzo delikatnie !!!

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Erjohn
24-12-2014 / 08:16
"especially being worn by someone with (sic)no" rel="nofollow">oprzfpflna.com"> cltuure- a blank canvas"how dare you say this human has no" rel="nofollow">oprzfpflna.com"> cltuure? who are you to say Sandra is a blank canvas? she is one of the most creative and inspiring people whose blogs I have had the privilege of following. just because you think Sandra has made a mistake in using a headdress that was created by a" rel="nofollow">oprzfpflna.com"> cltuure other than her own does not give you the right to say that she herself does not have a" rel="nofollow">oprzfpflna.com"> cltuure. though i was adopted and did not know that i had actual part Italian blood until recently, i was raised by an Italian and consider myself to have an undertanding, respect, and part in Italian" rel="nofollow">oprzfpflna.com"> cltuure regardless of whether I was born in Italy or not. one does not have to be the race to be the" rel="nofollow">oprzfpflna.com"> cltuure. a person is raised in such a way and educated about" rel="nofollow">oprzfpflna.com"> cltuure as they grow up. it becomes part of their being, regardless of what they look like or what color they are. how can you say she is a blank canvas? is it just because she is white? i don't understand this concept, not in the least. how can people crusade for understanding and try to inform people on how cultural appropriation can be damaging and still manage to be so ignorant and racist at the same time, i have no idea. there is no excuse for being so insulting toward another person who means you and your" rel="nofollow">oprzfpflna.com"> cltuure or the Indian" rel="nofollow">oprzfpflna.com"> cltuure no harm. in the tribe that this headdress was created it stands for something... what i am left wondering is that if it's meaning were so important how could it have made it's way into Sandra's hands if she were so undeserving of wearing it? and furthermore how does it get into people's minds that cultural symbols couldn't possibly be used (without being offensive) to express something metaphorical in a photograph or project, such as a fashion line?
~Manami
20-12-2014 / 14:42
Wow you have articulate taste! I love the precuits and the clothes. Here at were are going to introduce a street style section because it's so hot right now! Xoxo
~dobry kandydat
20-05-2010 / 00:00
DZIENNIKARSKI OBIEKTYWIZM, A KAMPANIA WYBORCZA ANDRZEJA LEPPERA 19.05.2010 No i zaczęło się! Początkowo z kandydaturą Andrzeja Leppera walczono wyśmiewając się z działaczy Samoobrony, że "nie zdążą uzbierać podpisów". Gdy jednak podpisy zostały zebrane, do walki wkroczyło sądownictwo. Prawie rok czasu nie wystarczył sędziom na uaktualnienie rejestru skazanych przez co PKW początkowo odrzuciła rejestrację naszego kandydata. Zarówno jednak prawnicy Samoobrony jak i sam Andrzej Lepper ze stoickim spokojem zapewniali, że to pomyłka i mieli rację. Jakby tego było mało do szturmu przystąpili też dziennikarze i to powszechnie uznawani za jednych z najlepszych. Najpierw Kamil Durczok nawet nie silił się na kulturę osobistą tylko stawiał zarzuty wobec Andrzeja Leppera. Poszło o to, że jest "diabłem polskiej polityki". Nie wiem co Pan Durczok miał na myśli, ale jeśli to, że mówiący otwarcie prawdę Przewodniczący Samoobrony był co poniektórym solą w oku to owszem - dla "jaśnie państwa" pewnie jest "diabłem". Swoje autorytarne zapędy ujawnił również, a jakże, Tomasz Lis. W swoim cotygodniowym programie chciał najwidoczniej przestraszyć Polaków, że Andrzej Lepper może zając w wyborach trzecie miejsce. Bardzo inteligentnie zachował się jednak jeden z gości - Zbigniew Hołdys, który oświadczył, że jest w stanie na naszego kandydata zagłosować! Nigdy nie zapomnę tej miny Pana Lisa, najwidoczniej ktoś mu wreszcie uświadomił, że nie on będzie decydował o tym kogo Polacy wybiorą! Można by powiedzieć" psy szczekają, karawana jedzie dalej". Andrzej Lepper udanie zainaugurował swoją kampanię, spotyka się na bazarach, targowiskach czy giełdach samochodowych ze zwykłymi Polakami. Okazuje się, że ci ludzie wcale nie potrzebują pseudoautorytetów typu Lis czy Durczok by mieć swoje zdanie. oparcie i wdzięczność dla naszego kandydata są aż zanadto widoczne. Obok tego nie przechodzą obojętnie media, ale w każdym komentarzu do sytuacji jest pewna doza ironii. Sondaże pokazują jednak wyraźny wzrost poparcia dla naszego kandydata na prezydenta co zresztą nie powinno dziwić. Andrzej Lepper jest bowiem kandydatem zwykłych ludzi, kandydatem który potrafił postawić na szali swoją wolność i karierę polityczną by bronić Polaków. Przewodniczący Samoobrony nie wstydzi się rozmawiać z przechodniami, wręcz przeciwnie - doskonale wie, że tylko zwykli ludzie wiedzą jak naprawdę żyję się w naszym kraju i co trzeba zmienić. Dlatego też wtedy gdy Panowie Kaczyński i Komorowski zabiegać będą o poparcie elit, gdy Pan Napieralski nabierać będzie Polaków że jest jakąś alternatywą, Andrzej Olechowski chwalić będzie się swoim majątkiem, a Waldemar Pawlak snuć bezzasadne wizje swojej prezydentury - My razem z Andrzejem Lepperem będziemy pytać Was drodzy Rodacy jak nasza Ojczyzna ma wyglądać i co mógłby dla Was zrobić nasz kandydat, bo Polska ma już dość skorumpowanych elit i potrzebuje powiewu świeżości! Tomasz Jankowski
~anonim
20-05-2010 / 00:00
Czy Wam odbiło? Wszystko tonie, a wy wypisujecie brednie o togowcach.
~zenek
19-05-2010 / 00:00
Przypominam ze dnia 1 kwietnia 2008 roku antypolskie partie : pis, po, psl, slad glosowaly w sejmie za odebraniem nam Polakom naszej suwerennosci bez naszej zgody jako suwerena. Rozglaszajcie ta wiadomosc gdyz malo ludzi wie o tym dzieki antypolskim mediom stacjonujacym na terenach Polski z kapitalem obcym. Pamietajcie tez ze na dzien dzisiejszy najlepszym kandydatem na prezydenta jest Andrzej Lepper, i dopoki jest kandydatem nalezy isc na wybory i oddac glos wlasnie na niego. Gdyby wrogowie Polski odsuneli Leppera wtedy nalezy bardzo powaznie zastanowic sie czy jest sens isc na wybory.
~link
18-05-2010 / 00:00
Polecam strone Dariusza Kosiura : wiernipolsce.wordpress.com/
~kandydat
18-05-2010 / 00:00
Przypominam ze antypolskie partie : pis, po, psl, sld dnia 1 kwietnia 2008 roku w sejmie glosowaly za odebraniem nam Polakom naszej suwerennosci bez naszej zgody. Nie daj sie oszukiwac, zwlaszcza mediom antypolskim stacjonujacym na terenie polski z kapitalem obcym, media te juz wybraly za nas swoich kandydatow. Na obecna sytuacje najlepszym kandydatem jest nasz Polak, Andrzej Lepper. Inni to farbowane lisy.
~greg
18-05-2010 / 00:00
Tusk chce sprzedać POLSKI dostęp do Bałtyku! www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=21512