Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA LIST KLUBU DYSKUSYJNEGO DO KONGRESU USA W/S ROSZCZEŃ ŻYDOWSKICH

PROTEST POLONUSÓW - List wysłany przez Klub Dyskusyjny do Kongresu USA w/s roszczeń żydowskich - w załączeniu oryginał listu po angielsku.

Szanowni Kongresmani

Dot.: 110 Kongres USA, 2-a Sesja, Rezolucja nr 371

11 czerwca 2008r. w czasie 2-ej Sesji 110-ego Kongresu Stanów Zjednoczonych , Komisja d/s Stosunków Zagranicznych Izby Reprezentantów przegłosowała projekt Rezolucji nr371, która z całej mocy popiera natychmiastowa restytucje lub rekompensatę własność nielegalnie skonfiskowana w ubiegłym wieku przez reżimy nazistowski i komunistyczny. Rezolucja potwierdza, że nielegalna konfiskata własności była integralna częścią prześladowania niewinnych ludzi przez reżim nazistowski i komunistyczny i wzywa do natychmiastowego i sprawiedliwego zwrotu lub rekompensaty ofiarom lub ich potomstwu.

Według Rezolucji, niektóre kraje europejskie już się zgodziły na zwrot lub sprawiedliwa rekompensatę za własność przejętą na cele publiczne. Rezolucja wzywa obecne rządy Polski i Litwy, aby zwróciły lub zrekompensowały własność ofiar bezprawnie skonfiskowana przez poprzednie reżimy nazistowski i komunistyczny.

Jakkolwiek, generalnie zgadzamy się z tym, ze bezprawnie skonfiskowana własność powinna być zrekompensowana lub nawet zwrócona ofiarom, to nie możemy zaakceptować faktu interwencji obcego państwa w wewnętrzne sprawy innego państwa i jego władz. Nie sądzę, aby Kongres oraz rząd Stanów Zjednoczonych były zadowolone, gdyby np. Polska i Litwa uchwaliły rezolucje lub prawo, wżywające USA do wypłacenia natychmiastowej rekompensaty społeczności indiańskiej lub afro-amerykanskiej lub żądające zwrotu skonfiskowanej im własności.
To nie jest sprawa Polski lub Litwy i to samo odnosi się do Stanów Zjednoczonych w sprawie interwencji w wewnętrzne sprawy innych państw.

Uważamy, że Rezolucja ta jest nie tylko niewłaściwą, ale została również sformułowana według podwójnych standardów moralnych i wzywamy kongresmenów, którzy ja sponsorowali, aby jak najszybciej ja wycofali z Kongresu oraz przeprosili Polskę i Litwę za niewłaściwą interwencje w wewnętrzne sprawy tych państw.

Poza tym, chcielibyśmy zwrócić uwagę na przekręcanie historycznych faktów w Rezolucji. Należy przypomnieć, że Polska ( a później również Litwa i wiele innych państw wschodnio-europejskich) została najechana przez nazistowskie Niemcy oraz komunistyczna Rosje w 1939r. Polska i inne kraje wschodnio-europejskie były okupowane przez nazistowskie Niemcy oraz Związek Radziecki w latach 1939-1990. Dopiero niedawno państwa te odzyskały 'wolność i niepodległość.'

W rzeczywistości, rządy państw wschodnioeuropejskich nie mogły prowadzić niezależnej polityki wewnętrznej lub zagranicznej. Wszystkie decyzje oraz uchwały (również te dotyczące praw własności, konfiskaty lub przejęcia na cele publiczne, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe) były podejmowane przez władze komunistyczne w Związku Radzieckim lub nazistowskie w Niemczech. Polska i inne kraje wschodnioeuropejskie nie miały właściwie swoich 'rządów', które podejmowałyby niezależne decyzje (poza rządami na emigracji).

Innym faktem historycznym, pominiętym w rezolucji, jest udzielanie przez Stany Zjednoczone moralnego i finansowego wsparcia, zarówno reżimowi nazistowskiemu, jak i władzom komunistycznym w ZSRR i innych państwach wschodniej Europy w postaci kredytów i darowizn.
To Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i ZSRR zdradziły państwa wschodnioeuropejskie, oddając je we władanie Związku Radzieckiego na Konferencji w Jałcie i Poczdamie w 1945r.
Tak więc, to ktoś inny jest odpowiedzialny za przestępstwa dokonane w tym okresie oraz za zwrot mienia lub rekompensaty.

Interwencja w wewnętrzne sprawy Polski (i Litwy) jest niewłaściwym, nieodpowiedzialnym krokiem ze strony Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Uważamy, że Rezolucje należy wycofać oraz domagamy się przeproszenia Polski (i Litwy) za niepożądaną interwencje.

POLSKI PATRIOTYCZNY KLUB DYSKUSYJNY W Nowym Jorku

Zachęcamy Polonusów do wysyłania podobnych listów do amerykańskich oficjeli lub do ambasad i konsulatów USA na całym świecie.

Re: 110th Congress, 2nd Session, H. Con. Res. 371

Recently, in the 110th Congress, 2nd Session, Committee on Foreign Affairs was referred a House Congressional Resolution 371 on June 11, 2008 strongly supporting an immediate and just restitution of, or compensation for, property, illegally confiscated during the last century by Nazi and Communist regimes.

The Resolution acknowledges that it was an integral part of the persecution of innocent people by Nazi and Communist regimes that resulted in the illegal confiscation of property and calls for immediate and just restitution or compensation to the victims or its survivors of heirs. The resolution points out that certain countries in Europe have agreed to achieve or maintain full recognition and protection all types of property and that the victims have a right to prompt, just compensation in the event that their private property is taken from them unjustly and for public use. The resolution further demands that the restitution or compensation to be made to those victims by the current governments of Poland and Lithuania that had their property unjustly confiscated by the previous Nazi and communist regimes.

Although in general we agree that victims of unjust confiscation of their property should be compensated and just retribution should be made, may be even return of property itself, we do not agree that a foreign country and its legislative body should interfere in the internal matters of another country and its government. We do not think that United States Congress and its government would take kindly if Poland and/or Lithuania would pass legislation or a resolution calling onto the United States government to compensate to native Indian tribes, and/or the Negro population, or to do whatever else, especially demanding compensation and/or retribution for unjust confiscation of their property.

It is not Poland’s or Lithuania’s business, and that reverse applies also to the US not having any business in interfering in another government internal affairs. We believe that the resolution is not only unfair, but also a double standard and is entirely uncalled for and the Congressmen that sponsored this resolution should withdraw same from the floor of Congress and apologize to Poland and Lithuania for inappropriate interference in their internal affairs.

Furthermore, we would like to draw your attention to numerous distortions of historical facts that were made in this resolution. Utmost is the fact that Poland (and later Lithuania, just as much as other Eastern European countries) were invaded by Nazi Germany and the Communist Russia in 1939. Poland, as well as, other Eastern European countries were occupied by Nazi Germany and the Soviet Union during the years of 1939-1990. Only recently those countries have regained their “freedom and independence.” In fact, governments of Eastern Europe were not allowed to make their own domestic, as well as, foreign policy. All of those decisions, laws (including property laws, its confiscation or taking for public use, just or unjust, etc.) were made in Moscow by the communist masters of the Central Office of the Communist Party and the government of Soviet Union and Nazi Germany. Poland, as well as, other Eastern European countries, in fact, did not have “governments” as such during that time to make any decisions.

Another historical facts that are ignored by the resolution and its sponsors is that during that time from 1939 to 1989-90 communist government of the Soviet Union, Nazi Germany and of the puppet governments of Eastern Europe were financially and morally supported by the government of the United States when various loans, grants, etc.were made to them. Also, it was the United States, Great Britain, France and Russia that betrayed Eastern Europe by making those countries “legal subjects” under rule of the Soviet Union due to Yalta and Potsdam Conference in 1945. Therefore, it would clearly appear that someone else is responsible for crimes of that period that should give retribution or compensation. Therefore, your interference into internal affairs of Poland (and Lithuania) is uncalled for and irresponsible on your part and the United States Congress. We suggest that this Resolution be withdrawn and apology be made to Poland (and Lithuania) for your uncalled intervention.

On behalf of

POLISH PATRIOTIC DISCUSSION CLUB

WYBRANE LINKI DO TEKSTÓW W AP O PODOBNEJ TEMATYCE.

GŁOS GMINY STAROZAKONNYCH - Protest w kwestii restytucji majątków żydowskich.

Żydowskie łapska nad moją ziemią Polską - prowokacja "The Times"

Komisja Kongresu USA - niech Polska zwróci mienie - fakty o Ameryce...

STRACH pomyśleć...

Co z tą Polską ?

Prawda o żydowskości hitleryzmu - czy ta prawda będzie też nazwana anysemityzmem??????

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.