Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-11-2010

POWTÓRKA Z HISTORII - bliźniacze podobieństwo rządów PO i panowania Sasów na tronie polskim

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko

W dawnej postaci - jednak nie umiera:

Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko

I świeże kształty dla siebie przybiera.

 Adam Asnyk

Los sprawił że ostatnio zajmowałem się nieco historią Polski a dokładniej okresem zasiadania na tronie Rzeczypospolitej dynastii Wettinów czyli Sasów a dokładnie Niemców (Augusta II i III). Kiedy po tej przykrej czynności zażywałem odpoczynku, nawiedziły mnie dwie zmory. Pierwsza to nieadekwatność aktualnej nazwy państwa Polaków do jego rzeczywistego charakteru a druga to trudne do pominięcia podobieństwo zjawisk zachodzących w Rzeczypospolitej za „czasów saskich” i III RP a szczególnie pod bezalternatywnymi rządami Platformy obywatelskiej.

Pierwsza zmora, zapytała mnie - gdzie moje miejsce w Polsce czy w Rzeczypospolitej?
Obecnie jak wiadomo, pań
stwo polskie obejmuje ludność etnicznie polską (po odwlekanej nadal repatriacji) zaś mniejszości narodowe i etniczne stanowią niecałe 5% ludności Polski. Tu ciekawostka, bowiem Wikipedia nie uwzględnia mniejszości żydowskiej w Polsce, wrzucając ją w rubrykę „inne narodowości” a tych „innych” jest 775 tysięcy. W innym miejscu spotykam informację, że Żydów w Polsce mamy 1133 (też w 2002 roku), co prowadzi do konkluzji że mamy 774 tysiące Żydów zakonspirowanych, udających Nie-żydów. Ma to ten skutek, że Żydzi u nas, nie są mniejszością narodową, jako tacy nie muszą mieć swoich przedstawicieli we władzach i jako tubylcy, mogą na równych prawach z etnicznymi Polakami partycypować we władzy. A że każdy Żyd na eksponowanym stanowisku, ciągnie za sobą cały peleton pobratymców, ufając im z powodów oczywistych bardziej niż Polakom, we wszelkich władzach i zawodach „zaufania publicznego”, mamy przerażającą nadreprezentację Żydów, grających role Polaków.

Kiedy Korona i Litwa tworzyły jeden organizm państwowy, miał on nazwę odpowiednią do stanu rzeczywistego. Była to Rzeczpospolita Obojga Narodów, nosząca w nazwie znak równości między narodem polskim i litewskim (ówczesna Ukraina początkowo należała do Litwy). W 1918 r. wskrzeszone państwo polskie, przyjęło nazwę Rzeczpospolita co nie wydaje się zbyt bulwersujące, bowiem ok. 1/3 społeczeństwa było innej narodowości niż Polska. Takie proporcje w jakimś stopniu uzasadniały nazwę Rzeczpospolita.

Dziś „grupa trzymająca władzę”, dzierżąc maczugę przemocy nad państwem jednolitym narodowościowo, wyłazi ze skóry aby państwo polskie, uczynić „rzeczą pospolitą” czyli narodowościowo niczyją. Chodzi oczywiście o tą jedną nację, uzurpującą sobie prawo do władzy nad światem aby w Polsce czuli się jak u siebie. Póki co, mimo że pogromów im nie urządzamy, „żydki” ciągle łby mają wtulone w ramiona i trwożliwie na boki zerkają, a nuż ktoś złamie ustawę i rąbnie sierpowym w krzywy ryj. Ale to temat na inny tytuł.

Druga zmora której odpędzić od się nie potrafię, to jak napisałem bliźniacze podobieństwo rządów PO i panowania Sasów na tronie polskim (XVII wiek, między Janem III Sobieskim a Stanisławem A. Poniatowskim).

Podobieństwo pierwsze
- wplątanie
Polski w obce wojny, udział w których żadnego pożytku ani krajowi ani społeczeństwu nie przysparza a niesie zubożenie najbiedniejszych warstw.

Podobieństwo drugie
- zarówno August II jak i August
III, ponad dobro kraju którym władali, przedkładali interes dynastii Wettinów. Dziś Platforma Obywatelska także uprawia partykularyzm, przedkładając interes swej partii ponad interes kraju.

Podobieństwo trzecie
 - sascy królowie Polski, przy
wydatnej pomocy mocarstw ościennych a późniejszych uczestników rozbiorów Rzeczypospolitej (Rosji, Prus, Austrii), blokowali wzmocnienie siły obronnej kraju. Państwa zaborcze dysponowały armiami 200-300 tysięcznymi, natomiast zamiar rozwinięcia wojsk Rzeczypospolitej, August II ograniczył do 12 tys. Obecnie Wojsko Polskie, rozpoczął demontować niechlubnej pamięci, były minister Szczygło ale ostatecznej dewastacji dokonał psychiatra - min. Klich z upoważnienia PO, powołując w miejsce siły zbrojnej narodu, droższą ale mniejszą liczebnie „straż przemysłową”. Dla władców Polski, realizujących obce interesy, armia zawodowa jest bardziej przydatna. Żołnierze zawodowi a de facto - najemnicy, mogą bez ich zgody zostać użyci jako korpus ekspedycyjny w dowolnym miejscu globu i wykonywać najbrudniejszą robotę zapisywaną oczywiście na konto Polski. Z armią z poboru jest to jednak zbyt ryzykowne. Poza tym za zbędną, PO a przedtem PiS uznały, obronę terytorium własnego kraju, zakładając iż mają to podobno robić sojusznicy z NATO (faktycznie nie ma jeszcze procedur opracowanych na taką okoliczność). Armia zawodowa ma jeszcze jeden „plus ujemny”, zaprzestając szkolenia rezerwistów uzyskujemy społeczeństwo analfabetów militarnych. Taki przeszkolony rezerwista, potrafiący posługiwać się „giwerą”, jest potencjalnym żołnierzem narodu i potencjalnym „wywrotowcem”.

Podobieństwo trzecie
 - rabunkowy stosunek do dóbr narodowych i skarbu państwa. Beneficjentami potoku rozrzutno
ści rządzących, są podmioty zabezpieczające utrzymanie się ekipy rządzącej przy władzy.

Podobieństwo czwarte
 - królowie sascy dążyli do przeobrażenia demokracji szlacheckiej w monarchię absolutną. Platforma ma nieograniczone możliwości legislacyjne (jak kilka lat temu PiS), zaciska powoli pętlę ograniczeń dla obywateli. Ale to nie tylko przypadłość PO, wszystkie kraje „rozwiniętej demokracji” tą demokrację w sposób zauważalny zwijają. Liderem tu, jak we wszystkich aberracjach jest oczywiście USA.

Podobieństwo piąte
 - „Poprawa” stosunków z Rosją i Pru
sami. Za Sasów polegała na tym że w Warszawie rezydował carski pełnomocnik Repnin i to on decydował co może Sejm uchwalić a król zatwierdzić. Wówczas znalazł się jeden poseł - patriota, który na Repnina „wystartował” z szablą (musiał uciekać za granicę). Był nim późniejszy autor naszego Hymnu Państwowego - Józef Wybicki. Z Pruskim Wilhelmem, obaj „Augustowie” byli w dobrych, rzec można przyjacielskich układach. Co obu „przyjaciołom” nie przeszkodziło w 1772 dokonać pierwszego rozbioru Polski. Fraternizacja Tuska z Putinem i A. Merkel, jako żywo przypomina zażyłość obu Sasów z carem Pawłem a później Katarzyną II i Wilhelmem I.

Podobieństwo szóste
 - typowe dla obu porównywanych
okresów brak zainteresowania losem obywateli rządzonego kraju i wycofywanie się państwa, ze wszystkich dziedzin czyniących państwo organizacją potrzebną a nie dających profitów dynastii (partii rządzącej).

Można byłoby jeszcze kilka podobieństw „wysupłać”, sądzę jednak że na udowodnienie podobieństwa czasów saskich w I Rzeczypospolitej do czasów PO na początku XXI wieku, tyle wystarczy.

Jak wiadomo „epoka saska”, doprowadzając do pełnej niewydolności państwo polskie, umożliwiła jego rozbiory czyli zawłaszczenie przez sąsiadów. Należy poważnie obawiać się że w obecnej „Rzeczpospolitej”, podobne zjawiska jak w okresie saskim, doprowadzą do podobnych skutków.

Cezary Rozwadowski

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Danilo
02-06-2015 / 05:12
Wywalcie tą maszynę do tłuczenia kasy z Waszej spf3łdzielni. Człowiek, ktf3remu brzęk złotf3wki ampwtouał sumienie nie jest obiektem godnym zaufania. Spf3łdzielnie są dla osf3b niezamożnych i zostały utworzone po to, aby członkowie spf3łdzielni mogli się wzajemnie wspierać w sytuacjach losowych.Ten cyborg dawno już o tym zapomniał, bo jego problemem jest nadmiar środkf3w finansowych, co demoluje mu prawidłowy odbif3r rzeczywistości.
~gfxbrmndvsc
06-02-2013 / 14:51
~rgehgey
06-02-2013 / 06:48
~Patricia
04-02-2013 / 10:05
Liško, když se tu mluvilo aa otve9m vzlehdu, nedalo mi to a musela jsem se podedvat. Teď jsi asi ztratila kousek sve9 anonymity, třeba tě budou na ulici pozne1vat cized lide9 :DZaujalo mě, že jsem ti trochu podobne1, tak si tu hned musedm přihře1t poledvčičku, když se tu chve1led tvůj vzhled. Brfdle nosedm taky, ale až v poslednedch letech. Ale nos me1š mnohem hezčed. Je1 jsem se s tedm svfdm frňe1kem něco natre1pila (a okoled občas tre1pilo mě).A na tělo by to chtělo de1t si trochu do těla, jestli s nedm nejsi spokojene1. Taky si to sama furt ředke1m, že celfd den prakticky sededm na zadku. Snad mě nadche1zejedced jaro vyte1hne z dedry a něco podniknu :)
~rswphjemdb
07-09-2011 / 16:32
~gznwvsa
07-09-2011 / 10:03
~hrqczdyij
05-09-2011 / 14:59
~Ireland
05-09-2011 / 03:42
Whoa, things just got a whole lot eaiesr.
~Janusz Górzyński
06-11-2010 / 00:41
Kto nie zna historii jest jak dziecko, mawiali Rzymianie. Otóż autor artykułu popełnił istotny błąd. Mianowicie RON czyli Rzeczypospolitej Obojga Nardów stworzyła pojęcie wspólne Polaków. Mawiało się, że jest to Polak, który jest rodu ruskiego, albo litewskiego, mołdawskiego, etc. Od wieku XIX dopiero możemy mówić o koncepcji Narodu, jako bytu społecznie solidarnego, połączonego wspólną kulturą, językiem, tradycją, Religią. RON był państwem ewangelicznym, katolickim, a Polacy cywilizowali wschód na modłę łacińską. Póki Polska była cywilizacyjnie katolicka, to rosła w siłę, aż stała się Imperium Katolickim i opoką Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego. Jednak, gdy wpływy masońskie wraz z toksyczną duchowością rosły, a także wpływy innych azjatyckich cywilizacji, jak bizantyjska, a przede wszystkim turańska, pod postacią tzw. sarmatczyzny, to wówczas następował upadek ducha i Polska słabła moralnie, intelektualnie, demograficznie, ekonomicznie. RON upadła z przyczyn wewnętrznych, gdyż właśnie na Kresach powstały rządy oligarchiczne opierające się na przemocy poszczególnych oligarchów, królewiąt kresowych oraz z powodu nadmiernej roli żydów w Królestwie Polskim, o czy pisał w swojej encyklice Benedykt XIV. Powołana w Dreźnie przez (żydów) Wettynów i europejskich masonów Loża Okrągły Stół zakładała koncepcję zniszczenia katolickiej RON. Tamże opracowano różne mody mające doprowadzić do zwyrodnienia narodu szlacheckiego moralnie - "Za krola Sasa jedz pij i popuszczaj pasa", etc. A przede wszystkim opracowano projekt zniszczenia przez rządzących polskiej armii. Trzeba pamiętać, że przez ponad dwa stulecia mieliśmy najlepszą jazdę świata - husarię. Tę siłę bojową i obronną RON po prostu zniszczyła władza. Pijany naród nie spostrzegł, iż jest bezbronny. Jeszcze grzej było po miasteczkach i wsiach, gdzie panowała żydomafia frankistów, która z uwagi na propinację - gdzie nadwyżki zbożowe przerabiano na gorzałkę, upodobniła polskiego chłopa do pijanego bydlęcia. Lichwa i żydowski bandytyzm, rozwinęły się jak wielki szkodnik. Tak więc za sprawą zatrucia ducha i ciała okultyzmem, turańszczyzną i pijaństwem nie odrodził się na długie lata Naród Polski, aż do czasu I-szej Wojny Światowej, gdzie z kolei Benedykt XV pisał o jej żywotności, jak nigdy dotąd - witając odrodzoną II RP. Trzeba pamiętać, że po raz pierwszy Polska stała się ofiarą masonerii, gdy Żyd Jan Amos Komenski, założyciel Zakonu Palmowego zorganizował spisek przeciwko RON, do którego przystąpiła Szwecja, Siedmiogród i zbuntowana Ukraina pod wodzą hetm. Chmielnickiego (półżyda). W ten sposób doszło do słynnego potopu szwedzkiego, spod którego wprawdzie jeszcze Ojczyzna się wyzwoliła, ale straty materialne i duchowe były tak wielkie, że już jej świetność się nie podniosła. Przez dwieście lat nawet w Polsce nie było banku, a także prym wiodła w turańszczyzna w literaturze, która osłabiała ducha Polaków. Mało kto pamięta, że poza własną krwią pod Wiktorią Wiedeńską - nie wydaliśmy ani grosza z własnego skarbca. Wyprawę sfinansowali papież i cesarz. Mądry Jan III Sobieski chciał wprawdzie zniszczyć heretyckie Prusy, ale ciemna szlachta mu na to nie pozwiliła. Potem Prusy, staną się kuźnią imperiów. Było państwem, o którym mówiono, że to nie jest panstwo, które ma armię, lecz jest to armia, która ma państwo!!!! Prusy zarabiały gigantyczne pieniądze na fałszowaniu polskiej moty. Proceder uprawiali razem z Żydami. Jak wiadomo, to po akkadyjsku ibri znaczy włóczęga i rabuś, zaś Juliusz Cezar pisał, że u Germanów zbójectwo nie uchodzi za coś złego. Tak więc te najbardziej podatne na satanizm ludy dziś sprzysięgły się dla stworzenia totalitarnej Unii Germamno-bolszewickiej. Polska ciemnota ogłupiona przez media, ze skorumpowanymi władzami rujnującymi planowo panstwo, ale także naród - wspiera rózne działania - bo przecież z ideologicznych bredni i z pijaństwa po komunistycznej niewoli Polacy się nie podnieśli. Tak zwana pseudointeligencja czytuje żydoniemieckie gazety "dla Polaków", a reszta motłochu daje się ogłupiać żydowskim radiem, telewizją i kinem. Warto dodać, jak doskonale nas globalistyczne ośrodki rozkładu podeszły różnymi dobrami konsumenckimi i propagandą rozkładu. Mafia szatana zrzuciła na Polskę tysiące ton Harleqinów, w których uczono kobiety zdradzać i przerabiać na różne biznes i superwomen, potem się pojawił masoński kul św. Judasza, wreszcie podręczniki jak zdradzać, aż w koncu doknięte Duchem Zdrady społeczenstwo było tak ogłupione, nawet nie zareagowało, gdy zdradliwa klasa polityczna zlikwidowała panstwo polskie, przegłosowując Traktat Lesbijski. W ten sposób po Rewolucji okultystyczno-toksycznej, nastąpiła Rewolucja psychlogiczna i dyktatura relatywizmu moralnego, która z kolei - na tak wszawym podłożu duchowym - spowodowała bez żadnego opory narodowego Wielki Rabunek i Terror linczokratyczny i dyktat Wielkiej Lichwy. Zatem osiągnęliśmy szczyt nędzy!!! Bo po prostu odstąpiliśmy od Boga, Jego Nauk, w czym dopomógł kudłaty kler (mina antykościoła), który Lud Boży prowadził do Imperium Bestii pod sztandarami Asmodeusza w krucyfiksem w ręce. Zatem obrzędy zostały, ale dominuje moralność SS (synagogi szatana). Póki Naród nie zacznie się modlić, tak długo będzie żył w ciemności, jaka może spowodować zupełną klęskę i samozagładę Polaków. Bóg daje siłę tylko tym, którzy w Niego wierzą oraz chcą, aby ich czyny były zgodne z Jego Myślą. Dlatego tylko te panstwa nie zgoną, które przeprowadzą Intronizację Chrystusa Króla. Za sprawa tej decyzji - soilidarnie przez Naród i władze kościelne oraz panstwowe podjętą - nastąpi Chrześcijańska Reqonqwista!!! Obaona zostanie rewolucja motłochu, gdzie za Lutra buntownicy krzyczeli, iż każdy może być papieżem. Potem zawyli, że każdy może być królem i powołali złodziejskie republiki masońskie, albo pogańskie - faszystowskie, nazsitowskie i bolszewickie państwa zła. Dziś rewolucja motłochu podbija poprzeczkę pychy jeszcze wyżej i wrzeszczy jak demon podczas egzorcyzmów, że każdy może być Bogiem. Czy uważacie, że Bóg wobec takiej bezczelności będzie milczał???? W Biblii - w przypowieści o wieży Babel, powiedziano, że "przed wielkim upadkiem wielka pycha"!!!! POLACY - WYJDZMY Z BABILONU, ABYSMY NIE MIELI UDZIALU W JEGO DRZECHACH I KLESKACH!!!
~Janusz Górzyński
05-11-2010 / 22:26
Kto nie zna historii jest jak dziecko, mawiali Rzymianie. Otóż autor artykułu popełnił istotny błąd. Mianowicie RON czyli Rzeczypospolitej Obojga Nardów stworzyła pojęcie wspólne Polaków. Mawiało się, że jest to Polak, który jest rodu ruskiego, albo litewskiego, mołdawskiego, etc. Od wieku XIX dopiero możemy mówić o koncepcji Narodu, jako bytu społecznie solidarnego, połączonego wspólną kulturą, językiem, tradycją, Religią. RON był państwem ewangelicznym, katolickim, a Polacy cywilizowali wschód na modłę łacińską. Póki Polska była cywilizacyjnie katolicka, to rosła w siłę, aż stała się Imperium Katolickim i opoką Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego. Jednak, gdy wpływy masońskie wraz z toksyczną duchowością rosły, a także wpływy innych azjatyckich cywilizacji, jak bizantyjska, a przede wszystkim turańska, pod postacią tzw. sarmatczyzny, to wówczas następował upadek ducha i Polska słabła moralnie, intelektualnie, demograficznie, ekonomicznie. RON upadła z przyczyn wewnętrznych, gdyż właśnie na Kresach powstały rządy oligarchiczne opierające się na przemocy poszczególnych oligarchów, królewiąt kresowych oraz z powodu nadmiernej roli żydów w Królestwie Polskim, o czy pisał w swojej encyklice Benedykt XIV. Powołana w Dreźnie przez (żydów) Wettynów i europejskich masonów Loża Okrągły Stół zakładała koncepcję zniszczenia katolickiej RON. Tamże opracowano różne mody mające doprowadzić do zwyrodnienia narodu szlacheckiego moralnie - "Za krola Sasa jedz pij i popuszczaj pasa", etc. A przede wszystkim opracowano projekt zniszczenia przez rządzących polskiej armii. Trzeba pamiętać, że przez ponad dwa stulecia mieliśmy najlepszą jazdę świata - husarię. Tę siłę bojową i obronną RON po prostu zniszczyła władza. Pijany naród nie spostrzegł, iż jest bezbronny. Jeszcze grzej było po miasteczkach i wsiach, gdzie panowała żydomafia frankistów, która z uwagi na propinację - gdzie nadwyżki zbożowe przerabiano na gorzałkę, upodobniła polskiego chłopa do pijanego bydlęcia. Lichwa i żydowski bandytyzm, rozwinęły się jak wielki szkodnik. Tak więc za sprawą zatrucia ducha i ciała okultyzmem, turańszczyzną i pijaństwem nie odrodził się na długie lata Naród Polski, aż do czasu I-szej Wojny Światowej, gdzie z kolei Benedykt XV pisał o jej żywotności, jak nigdy dotąd - witając odrodzoną II RP. Trzeba pamiętać, że po raz pierwszy Polska stała się ofiarą masonerii, gdy Żyd Jan Amos Komenski, założyciel Zakonu Palmowego zorganizował spisek przeciwko RON, do którego przystąpiła Szwecja, Siedmiogród i zbuntowana Ukraina pod wodzą hetm. Chmielnickiego (półżyda). W ten sposób doszło do słynnego potopu szwedzkiego, spod którego wprawdzie jeszcze Ojczyzna się wyzwoliła, ale straty materialne i duchowe były tak wielkie, że już jej świetność się nie podniosła. Przez dwieście lat nawet w Polsce nie było banku, a także prym wiodła w turańszczyzna w literaturze, która osłabiała ducha Polaków. Mało kto pamięta, że poza własną krwią pod Wiktorią Wiedeńską - nie wydaliśmy ani grosza z własnego skarbca. Wyprawę sfinansowali papież i cesarz. Mądry Jan III Sobieski chciał wprawdzie zniszczyć heretyckie Prusy, ale ciemna szlachta mu na to nie pozwiliła. Potem Prusy, staną się kuźnią imperiów. Było państwem, o którym mówiono, że to nie jest panstwo, które ma armię, lecz jest to armia, która ma państwo!!!! Prusy zarabiały gigantyczne pieniądze na fałszowaniu polskiej moty. Proceder uprawiali razem z Żydami. Jak wiadomo, to po akkadyjsku ibri znaczy włóczęga i rabuś, zaś Juliusz Cezar pisał, że u Germanów zbójectwo nie uchodzi za coś złego. Tak więc te najbardziej podatne na satanizm ludy dziś sprzysięgły się dla stworzenia totalitarnej Unii Germamno-bolszewickiej. Polska ciemnota ogłupiona przez media, ze skorumpowanymi władzami rujnującymi planowo panstwo, ale także naród - wspiera rózne działania - bo przecież z ideologicznych bredni i z pijaństwa po komunistycznej niewoli Polacy się nie podnieśli. Tak zwana pseudointeligencja czytuje żydoniemieckie gazety "dla Polaków", a reszta motłochu daje się ogłupiać żydowskim radiem, telewizją i kinem. Warto dodać, jak doskonale nas globalistyczne ośrodki rozkładu podeszły różnymi dobrami konsumenckimi i propagandą rozkładu. Mafia szatana zrzuciła na Polskę tysiące ton Harleqinów, w których uczono kobiety zdradzać i przerabiać na różne biznes i superwomen, potem się pojawił masoński kul św. Judasza, wreszcie podręczniki jak zdradzać, aż w koncu doknięte Duchem Zdrady społeczenstwo było tak ogłupione, nawet nie zareagowało, gdy zdradliwa klasa polityczna zlikwidowała panstwo polskie, przegłosowując Traktat Lesbijski. W ten sposób po Rewolucji okultystyczno-toksycznej, nastąpiła Rewolucja psychlogiczna i dyktatura relatywizmu moralnego, która z kolei - na tak wszawym podłożu duchowym - spowodowała bez żadnego opory narodowego Wielki Rabunek i Terror linczokratyczny i dyktat Wielkiej Lichwy. Zatem osiągnęliśmy szczyt nędzy!!! Bo po prostu odstąpiliśmy od Boga, Jego Nauk, w czym dopomógł kudłaty kler (mina antykościoła), który Lud Boży prowadził do Imperium Bestii pod sztandarami Asmodeusza w krucyfiksem w ręce. Zatem obrzędy zostały, ale dominuje moralność SS (synagogi szatana). Póki Naród nie zacznie się modlić, tak długo będzie żył w ciemności, jaka może spowodować zupełną klęskę i samozagładę Polaków. Bóg daje siłę tylko tym, którzy w Niego wierzą oraz chcą, aby ich czyny były zgodne z Jego Myślą. Dlatego tylko te panstwa nie zgoną, które przeprowadzą Intronizację Chrystusa Króla. Za sprawa tej decyzji - soilidarnie przez Naród i władze kościelne oraz panstwowe podjętą - nastąpi Chrześcijańska Reqonqwista!!! Obaona zostanie rewolucja motłochu, gdzie za Lutra buntownicy krzyczeli, iż każdy może być papieżem. Potem zawyli, że każdy może być królem i powołali złodziejskie republiki masońskie, albo pogańskie - faszystowskie, nazsitowskie i bolszewickie państwa zła. Dziś rewolucja motłochu podbija poprzeczkę pychy jeszcze wyżej i wrzeszczy jak demon podczas egzorcyzmów, że każdy może być Bogiem. Czy uważacie, że Bóg wobec takiej bezczelności będzie milczał???? W Biblii - w przypowieści o wieży Babel, powiedziano, że "przed wielkim upadkiem wielka pycha"!!!! POLACY - WYJDZMY Z BABILONU, ABYSMY NIE MIELI UDZIALU W JEGO DRZECHACH I KLESKACH!!!