Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA NIEBEZPIECZNE TEMATY LISTA ŻYDÓW I OSÓB O ZMIENIONYCH NAZWISKACH


POLAKU - SPRAWDŹ NA KOGO ODDAJESZ SWÓJ GŁOS !!! - kolejny odnowiony rozdział z cyklu "niebezpieczne tematy" - lista żydów i osób pochodzenia żydowskiego o zmienionych nazwiskach - czyli ...kto jest kim? ... 

Na liście znajdują się nazwiska zmienione i oryginalne, lista jest ciągle uzupełniana o nowe nazwiska, 
w miarę możliwości, także i o nazwiska osób żyjących w I Rzeczpospolitej i w PRL-u
( podane za http://www.polonica.net/ListaZydow_zmienione-nazwiska.htm )


"Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala,
Czy ten, co mówić o tym nie pozwala?" -- Cyprian Kamil Norwid

"Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to PRAWDA" - Talleyrand


Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:
1). Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW
(nr arch. 1/6526/1 - data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa)
2). Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
3). Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.
4). Dane, narodowość, pochodzenie zdemaskowane, ustalone i potwierdzone z postawy, działalności i wypowiedzi.

Niniejszy wstrząsający dla Polaków materiał jest prawdziwy.
Narodowość wymienionych tu osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki ludności Polski, za której udostępnienie dziękujemy odważnym Polakom. Dziękujemy także wszystkim Polakom potwierdzającym te dane.
Ścisłość danych kartoteki o osobach pochodzenia żydowskiego wynika z faktu, iż od 1945 roku po dzień dzisiejszy żydzi w Polsce, z mocy ustaleń jałtańskich, stali się uprzywilejowaną warstwą rządzącą, mającą prawo do władzy i nadzwyczajnych świadczeń materialnych z tytułu strat poniesionych w czasie okupacji niemieckiej. Dlatego żydzi są zainteresowani ujawnieniem swej narodowości, oczywiście w większości przypadków poufnie, aby udawać Polaków i mieć prawo do rządzenia Polakami.

"Mądry żyd to zakonspirowany żyd . Zdemaskowany żyd to głupi żyd." Talmud

Ponad 800 lat zażydzania Polski, ...to Polski najgroĽniejsza i najcięższa choroba, nieszczęście i przekleństwo 
są wśród nich zdrajcy, polonofobi, kpiarze, oprawcy, mordercy i zbrodniarze, kaci UB, prostytuty moralne, intelektualne i polityczne, agenci obcych i wrogich Polsce sił i mocodawców, fałszerze, lichwiarze i złodzieje, rozkradający tysiącletni dorobek setek pokoleń Polaków, okupanci i zniewoliciele Wolnej i Niepodległej Polski, niszczyciele polskiego katolicyzmu i patriotyzmu, truciciele ducha Narodu, plugawiący wszystko co jest prawe, Polskie, narodowe i katolickie...
oni wszyscy są wśród nas ...i mają się ...z pokolenia na pokolenie bardzo dobrze... to na terenach Polski ma powstać odnowione i bezpieczne żydowskie państwo, dlatego najlepiej będzie jak Polacy opuszczą swą ojczyznę. Od 8 lat liczba Polaków stale zmniejsza się w Polsce, za to systematycznie rośnie liczba żydów.

"Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią;" - [Obj. sw.Jan 3,9] - Apokalipsa Sw. Jana

Dlaczego Polacy wszędzie widzą żydów? ...no właśnie ...Dlaczego?
OdpowiedĽ jest niezwykle prosta,... dlatego, że wszędzie są żydzi, ...są wszędzie tam gdzie jest pieniądz, władza i słabość ofiary, ...Polacy są prostodusznymi, nie wgłębiającymi się w szczegóły, łatwowiernymi ignorantami, a żydostwo jest wszędzie tam gdzie jest słabość, na której może żerować. Im większy upadek ofiary, tym większe Eldorado żydo-hieny.
Przypatrzcie się, kto jest obrzydliwie bogaty w III Żydopospolitej,... i dla czego Polacy żyją w Polsce w nędzy?
"Tylko w złych rządach, tylko w tych krajach, gdzie próżniacy mają obronę i trzymają pierwszeństwo bezrządne, tylko tam żydzi obfitują, gnieżdżą się i mnożą." Stanisław Staszic "Przestrogi dla Polski" 1790 r.
"Państwa giną wtedy, kiedy nie umieją odróżnić ludzi złych od dobrych" Antystenes z Aten (ok. 440-366 r. p.n.Ch.)
oto dlaczego Polska jest od pokoleń gnębiona ciągłymi nieszczęściami, niepowodzeniami, porażkami, ...kolejnymi pokoleniami miernot, kolaborantów, degeneratów i tchórzy, ...trzy rozbiory Polski, blisko 50 lat żydokomunizmu - od 1944 (ogloszenie PKWN) do 1989, a następnie po roku 1989 - żydomasońskie i żydokomunistyczne rządy, które zniewoliły , wyniszczyły i rozgrabiły tysiącletni dorobek setek pokoleń i upokorzyły Polaków, ...
Znacznie głębsze rozbicie inteligencji polskiej wynikło z tłumnego wtargnięcia w jej szeregi Żydów. 


Przeprowadzona w przeddzień powstania reforma Wielopolskiego zniosła prawne przegrody między nimi a społeczeństwem polskim. Rzucili się wtedy do szkół średnich i uniwersytetów. 
Wytworzyli liczną inteligencję, biorącą udział w życiu polskim, wnoszącą w nie swoje tendencje, narzucającą mu swe upodobania i swe nienawiści, a w wypadkach nawet, w których usiłowali być jak najwięcej Polakami, nie mogącą się pozbyć swej odrębnej psychiki, swych instynktów. 
Ta inteligencja, w miarę, jak liczba jej rosła, stawała się coraz słabiej polska, a coraz mocniej żydowską. 
Wiele idei i wiele dążeń w tym kraju miałoby inne losy, gdyby nie rola Żydów i ich wpływ na umysłowość polską. 


Jak patrioci polscy krótko tłumaczą i uzasadniają dominację Żydów we władzach?
"W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy.
Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy". 
Rządy żydokomuny w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. 
Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące." 
"Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie.
Żydzi są głową Polaków, a Polacy to ręce i nogi. 
Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy" ...

Z kpiną i cynizmem polityków, lekceważeniem narodu przez władzę spotykamy się często, dlatego w kolejnych wyborach należy uważać kogo wybieramy.  Tą żydowską głowę hydry trzeba w końcu odciąć...  


Lista może być uzupełniana o nazwiska osób znanych z żydolubstwa i postaw antypolskich i antykatolickich, oto elity polityczne i intelektualne ...indoktrynowanej i zniewalanej od stuleci Polski:

* Jerzy Albrecht - Finkelstein (komunista, czlonek PPR, sekr. KC PZPR)

* Stefan Amsterdamski - Saul Henrykowski (brał udział w hucpie Okrągłego Stołu, potem w gabinecie agenta NKWD Tadeusza Mazowieckiego)

* Antoni Alster - Nachym Alster (stalinowiec, I z-ca Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w-minister MSW zbrodniarz)

* Leon Andrzejewski - Lajb-Wolf Ajzen (stalinowiec, wicedyrektor IV, III Departamentu - zbrodniarz UB)

* Stanisław Arski - Apfelbaum

* Stefan Arski - Artur Salman (dziennikarz)

* Bronisław Baczko - Gideon

* Bogusław Bagsik - n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele [ponad 400] milionów złotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.
Bagsik i Gąsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesiąt milionów dolarów. W roku 1994 roku Bagsik podczas pobytu w Szwajcarii, gdzie nie chroniła go jurysdykcja państwa Izrael, został zatrzymany i osadzony w areszcie. Po trwającej prawie dwa lata procedurze ekstradykcyjnej (w tym czasie miała rzekomo odbyć się próba odbicia Bagsika z aresztu) w lutym 1996 wydano go Polsce. Tu zarzucono mu m.in. zagarnięcie ponad 400 mln zł metodą oscylatora (doliczono się 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę spółki. Bagsik bronił się twierdzeniem, że oscylator wymyślony został przez niego i nie był zakazany prawem. W lutym 1998 rozpoczął się proces, a w paĽdzierniku - po wpłaceniu 2 mln zł kaucji - oskarżonego wypuszczono na wolność. Po wyjściu z aresztu Bagsik został prezesem Zakładów Futrzarskich Kurów S.A. i próbował podpisać kontrakt z armią polską oraz wojskami NATO na dostawę skórzanych kurtek dla pilotów. 20 paĽdziernika 2000 skazano go na 9 lat więzienia.
Obrońcy wnieśli apelację, ale nieskutecznie - 22 stycznia 2002 wyrok został potwierdzony, a w sierpniu B. Bagsik zgłosił się do więzienia. Do odsiedzenia pozostało mu wówczas niespełna 4 lata.)

* Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz (mason, główny "rabin" żydolichwy w Polsce)

* Marek Balicki - n/n

* Władysław Bartoszewski - n/n

* Zygmunt Bauman - (stalinowiec, komunista, ideolog stalinizmu, zbrodniarz PZPR)

* Ryszard Bender - Fajwisch Berenstein

* Aron Berman (UB, ojciec Marka Borowskiego)

* Jakub Berman (stalinowiec, MBP, UB, KC PZPR, wój Marka Borowskiego)

* Marek Bernard - n/n

* Jan Krzysztof Bielecki - Izaak Blumenfeld (mason)

* Bolesław Bierut - Rotenschwanz (stalinowiec, agent NKWD, 1szy - 1szy sekretarz KC PZPR, zbrodniarz PRLu)

* Seweryn Blumsztajn

* Jan Błoński - n/n (prof., polonofob)

* Teresa Bogucka - n/n

* Alef Bolkowiak - Alef Gutman

* Michał Boni - Jakub Bauer

* Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg (dyktator nad prasą i wydawnictwami, brat zbrodniarza UB plk. Józefa Różańskiego)

* Wiktor Borowicki - Aaron Berman

* Marek Borowski - Szymon Berman (syn UBka, bratanek zbrodniarza NKWD)

* Tadeusz Boy-Żeleński - (pisarz, rewolucyjny liberal, nihilista, kpiarz, polonofob)

* Mojzesz Bradersan (ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Krystyna Bratkowska - n/n

* Stefan Bratkowski - Blumstejn

* Stanisław Brodzki - Bronstejn lub Bronsztajn (dziennikarz Trybuny Ludu)

* Włodzimierz Brus - (stalinowiec, komunista, zbrodniarz PZPR)

* Julia Brystygier - Julia Brustiger (stalinowiec, zbrodniarz UB, dyrektor Departamentu Politycznego MBP)

* Jan Brzechwa - Jan Worobiec (bajopisarz)

* Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld

* Zbigniew Bujak (lewy syn rabina Małachowskiego, bydle i szuja)

* Jerzy Buzek - n/n (mason)

* Alina Cała - n/n

* Józef Chajn

* August Chełkowski - Dawid Cnajbaum

* Kamila Chilińska - Halpern

* Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn

* Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum

* Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein (komunista, agent UB, szuja)

* Bernard Cukier - Kolski (stalinowiec, komunista, zbrodniarz)

* Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman (stalinowiec, agent KGB, zbrodniarz i oprawca PRLu)

* Izabela Cywińska - n/n

* Marek Czekalski - Wachter (b. prezydent Łodzi)

* Dancewicz Dorota - n/n

* Tadeusz Danielewicz - Izraelowicz (MSZ)

* Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbraun

* Ostap Dłuski - Adolf Langer

* Jan Dobraczyński - Gutmacher, (pisarz)

* Ludwik Dorn - Dornbaum

* Tadeusz Drozda - n/n (satyryk, kpiarz)

* Andrzej Drzycimski - Abraham Engel

* Dorota Edelman (program "kawa czy herbata")

* Lech Falandysz - Aaron Fleischman

* Anatol Fejgin - (syn Mojżesza i Marii z domu Kacenelenbogen, zbrodniarz MBP, MSW, UB)

* Anna Fejgin (ZPP)

* Arkady Fidler - Efroim Trusker

* Finder - (komunista, jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Nowotko, Fornalska, JóĽwiak - szabes goj Kalkstein])

* Pawel Finder - Pinkus

* Aleksander Ford - Liwczyc

* Fornalska - (komunistka, jedna ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Finder, Nowotko, JóĽwiak - szabes goj Kalkstein])

* Józef Frank - Jakub Lejbowicz (był inicjatorem tak zwanego ruchu frankistów na terytorium państwa polskiego, który masowo udawał współpracę z wyznawcami wiary katolickiej. Tymczasem twórca ruchu pracował nad politycznym upadkiem Polski.)

* Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz (pseudo-opozycjonista, bydle i szuja)

* Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg

* A. Gawronik - (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów zlotych)

* Andrzej Gąsiorowski - n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów zlotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.
Bagsik i Gąsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesiąt milionów dolarów. Zagarnięcie ponad 400 mln zł metodą oscylatora (doliczono się 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę spółki. Andrzej Gąsiorowski, ścigany międzynarodowym listem gończym, pozostaje w Tel Awiwie. Izrael nie odstąpił od swych zasad i odmówił Polsce ekstradycji swego obywatela.)

* Bolesław Gleichgewicht

* Maciej Geller - n/n

* Bronisław Geremek - Berele Lewartow (mason, profan, polonofob, minister MSZ , faworyt okresu stalinowskiego i były stalinowiec, arcy-bydle i szuja)

* Kazimierz Golczewski - Bauman (stalinowski prokurator w Kielcach)

* Goldman (wydał w ręce ochrany carskiej na śmierć Romualda Traugutta)

* Feliks Goldsztajn (stalinowiec, zbrodniarz UB)

* Władysław Gomułka - n/n (1szy sekretarz KC PZPR, następca Bieruta)

* Zofia Gomułkowa - Liwa Szoken (żona Władysława Gomułki)

* Henryk Goryszewski - Jakub Glikman

* Jan Górecki - Muhlrad, (gen. dyr. Min. Finansów)

* Wiktor Górecki - Muhlrad ("komandos" z 1968)

* Halina Górska - Sara Kugelschwanz

* Alina Grabowska - Sara Rotenfisch

* Lech Grobelny - (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów złotych)

* Jerzy Grohman

* Hanna Gronkiewicz-Waltz - Hajka Grundbaum

* Ryszard Marek Groński - Goldberger

* Leon Grosfeld

* Wiktor Grosz - Izaak Medres

* Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz

* Janusz Grzelak - n/n (prof.)

* Marek Gumkowski - n/n

* Maria Gurowska - Sand lub Berger (córka Moryca i Frajdy z domu Einsenman)
sądowa morderczyni bohatera Państwa Podziemnego gen. Emila Fieldorfa „Nila"

* Leon Halban - Blumenstok, (prof. KUL-u)

* Aleksander Hall - Miron Hurman (mason)

* Jerzy Hausner - 

* Marian Hemar - Jan Marian Herscheles (twórca kabaretowy, kpiarz)

* Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond

* Andrzej Herman - (komunista, sekretarz PZPR)

* Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz

* Agnieszka Holland - (reżyser)

* Henryk Holland (szpieg sowiecki)

* Gustaw Holoubek - n/n

* Jerzy Holzer - n/n (prof.)

* Teresa Holzer - n/n

* Ryszard Horowitz

* Józef Hubner - Dawid Szwarc

* Adam Humer (stalinowiec, zbrodniarz UB, znęcal się nad Polakami, odsiadywal wyrok 7 lat za popelnione zbrodnie)

* Wiesław Huszcza - (komunista, skarbnik PZPR i SdRP)

* Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith

* Henryk Jabłoński - Apfelbaum

* Olga 'Kora' Jackowska - n/n (piosenkarka)

* Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit

* Stanisław Janicki - n/n (zbrodniarz, przestępca gospodarczy, złodziej i szantażysta, pracownik Agencji restrukturyzacji rolnictwa, szubrawca, który doprowadził do sprzedaży jednego z największych zakładów cukierniczych w Polsce szwajcarskim żydom.)

* M. Janion - n/n

* Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska

* Grzegorz Jaszunski (dziennikarz w okresie stalinizmu)

* Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet

* Piotr Jasienica - Leon Lech Beynar (pisarz)

* Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman (komunista, agent UB)

* Mieczysław Jastrun - Agatstein

* Tomasz Jastrun (syn Mieczysława) - Agatstein

* Jerzy Jedlicki - n/n (prof. Instytut Historii PAN)

* Kalina Jędrusik - Makusfeld

* Stefan Jedrychowski (centr. kierownictwo w PZPR i w rzadzie)

* JóĽwiak - szabes goj Kalkstein (komunista, jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Finder, Fornalska, Nowotko])

* Roman Juryś - Chaim Szacht

* Kaczmarek Wiesław - n/n

* Jacek Kaczmarski - n/n ("bard", kpiarz polskości)

* Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein

* Ryszard Kalisz
- n/n

* Ida Kamińska - Rachel, (dyr. Teatru Żyd. w W-wie)

* Jelena Kaminska - Lea Kantorowicz

* Jan Kancewicz - n/n

* Leo Kantor - (twórca organizacji Polish Jews Reunion ’68, która skupia polskich Żydów z całego świata)

* Ryszard Kapuściński - n/n (pisarz)

* Jozef Karpinski - Rapaport (czestochowski)

* Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski-?

* Leon Kasman - (dziennikarz Trybuny Ludu)

* Kayah - (piosenkarka)

* Andrzej Kern - Dawid Ginsberg

* Stefan Kisielewski - n/n (publicysta, katolewica "Tygodnik Powszechny" i zydokomuna "Wprost", był jednym z założycieli Ruchu Polityki Realnej w 1987 r. oraz Unii Polityki Realnej w 1989 r.)

* Julian Klaczko- Lejb Jehuda

* Jan Kobuszewski - Weisleder (aktor)

* Leszek Kołakowski - n/n (prof. i ideolog filozofii marksistowskiej, komunista, marksista, stalinowiec, szuja)

* adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer (komunista)

* Grzegorz Kołodko - Samuel Hanerman

* Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman

* Komenski - (ówczesny internacjonalista, sprowadził Potop szwedzki na zgubę Polski)

* Rachela Korn (komunistka, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg (mason, członek Stronnictwa Demokratycznego w latach 1962-82. Stronnictwo Demokratyczne partia sojusznicza PPR a potem PZPR; Założył w 1984 r. wraz ze Stefanem Kisielewskim Partię Liberałów "Prawica". W 1987 roku został prezesem nowopowstałego Ruchu Polityki Realnej [w 1989 r. przekształcony w Unię Polityki Realnej])

* Jerzy Kosiński - Josek Lewinkopf (pisarz, polonofob, profan, bydle)

* Stanislaw Kostka - Neumann

* Janina Kotarbińska - Dina Steinberg, (żona prof. Kotarbińskiego)

* Sergiusz Kowalski - n/n

* Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman

* Helena Kozłowska - Bela Frisch

* Stanisław Krajewski - Abel Kaimer

* Hanna Krall - Hajka Rejchgold

* Aleksander Krawczuk - n/n

* Natalia Krawczynki - Nechama Feigenbaum

* Osip Krawczynki - Jozef Feigenbaum

* Krawiecki - Rapaport

* Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum (mason, komunista, czlonek PZPR)

* Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman (rozbił i splugawił po stanie wojennym NSZZ Solidarność)

* Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg

* Edward Krzemień - Wolf (dziennikarz GW, szuja)

* Witold Kula (ojciec) - n/n

* Marcin Kula (syn) - n/n

* Jan Kulczyk - n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów)

* Kunicki - Goldfinger

* Kazimierz Kuratowski - Kuratow

* Zofia Kuratowska-Jaszuńska - Goldman

* Jacek Kuroń - Icek Kordblum (marksista, stalinowiec, komunista, polonofob, bydle i szuja)

* Josek Kutin (wiceminister, aferzysta narazil skarb panstwa na miliardowe straty)

* Aleksander Kwaśniewski - Izaak Stoltzman (agent sowiecki KGB, syn zbrodniarza NKWD)

* Jolanta Kwaśniewska - Konty-Kohn

* Alfred Lampe (komunista, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina, sekr. KC PPR)

* Anatol Lawina - n/n

* Stanisław Jerzy Lec - Letz de Tusch (stalinowiec)

* Stanisław Lem (pisarz)

* Aleksander Leonowicz - Icchak Gordon

* Bolesław Leśmian - (poeta)

* Janusz Lewandowski - Aaron Langman

* Marek Lewandowski

* B. Lindberg

* Olga Lipińska - Fajga Lippman (szuja, kpiarz, polonofob)

* Jan Józef Lipski (mason, libertyn)

* Teresa Liszcz - Sara Lankamer

* Stefan Liteur (dziennikarz)

* Jan Lityński - Jakub Leman (mason)

* Lubiejski - Zygielman

* Łozowski - Salomon Abramowicz

* Aleksander Łuczak - Dawid Lachman

* Helena Łuczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)

* Antoni Macierewicz - Izaak Singer

* Aleksander Małachowski - Jakub Goldsmith (mason, polonofob)

* Wojciech Mann - (prezenter telewizyjny, kpiarz)

* Marek Markiewicz - Samuel Moritz

* Rafał Maszkowski - n/n

* Wladyslaw Matwin (sekr. KC PZPR)

* Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman (agent NKWD, stalinowiec, komunista, współzałożyciel PAX i KIK [Klub Inteligencji Katolickiej - "zydokatolewica"], arcy-bydle i szuja)

* Janusz Majcherek - n/n (nihilista, fałszerz historii)

* Jacek Merkel - Samuel Nelken

* Zbigniew Messner (premier za rządów Jaruzelskiego)

* Adam Michnik - Aaron Szechter (arcy-bydle, polonofob, brat i syn zbrodniarzy UB i NKWD)
* Helena Michnik - (matka Adama i Stefana Michnika, działaczka komunistyczna, po II wojnie pisała głównie dogmatyczne falszowane podręczniki szkolne)

* Mieczysław Mietkowski - Mojzesz Bobrowicki (zbrodniarz MSW i UB)

* Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman

* Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum

* Leszek Miller - (folksdojcz lub niemiecki zyd)

* Czesław Miłosz - n/n (arcy-bydle, polonofob, profan, kolaborant, folksdojcz)

* Hilary Minc (stalinowiec, wicepremier, zbrodniarz PZPR)

* Leszek Moczulski - Robert Berman (agent UB)

* Karol Modzelewski - Samuel Mendel

* Zygmunt Modzelewski - Fischer (minister MSZ w okresie stalinowskim)

* Wojciech Mojzesowicz

* Jerzy Morawski - Izaak Szloma (KC PZPR)

* Salomon Morel (zbrodniarz, b. komendant obozu koncentracyjnego w Jaworznie na Slasku, którego Izrael nie chce wydac)

* Arnold Mostowicz - (przez blisko 20 lat PRL redaktor naczelny “Gazety Krakowskiej” i “Szpilek”, obecnie przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów)

* Sławomir Mrożek - n/n (pisarz)

* Stanisław Nadzin - Gutman

* Walentyna Najdus - Smolar

* Tomasz Nałęcz - n/n (prof.)

* Klara Naszkowska - (komunistka, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Aleksander Nauman - (w połowie lat 90. był zamieszany w tzw. aferę sprzętową, polegającej na wyłudzaniu od jednostek służby zdrowia pieniędzy za rzekomo podarowany sprzęt medyczny. W dobrej wierze dyrektorzy szpitali przyjmowali drogi sprzęt medyczny. Zobowiązania z tego tytułu sięgnęły 100 mln zł i ostatecznie zostały spłacone przez Skarb Państwa; na jesieni 2001 r., gdy dostał nominację na zastępcę ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego. Odpowiadał za politykę lekową, programy polityki zdrowotnej i ratownictwo medyczne. Nadzorował warty ok. 12 mld zł rynek leków, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz zamówienia publiczne. Nic dziwnego, że na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej służbie zdrowia opublikowanej przez „Puls Medycyny” w styczniu 2003 Nauman zajął na niej 6 miejsce. 1 kwietnia 2003 roku Nauman został prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w maju 2003 roku zamieszany w korupcję w Ministerstwie Zdrowia) 

* Mosze Melman - (komunista, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Stefan Niesiołowski - Aaron Nusselbaum

* Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer

* Marceli Nowotko - n/n (komunista, jeden ze współsprawców wydania w ręce gestapo gen. Grota Roweckiego. [Finder, Fornalska, JoĽwiak - szabes goj Kalkstein])

* Edward Ochab - (stalinowiec, Sekr. KC PZPR, zbrodniarz PRLu)

* Róża Ochabowa - Grunbaum (komunistka, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Zygmunt Okret - (komunista, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein (mason, komunista, liberał, szuja, globalista)

* Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Łemko, komunista, czlonek PZPR, szuja)

* Monika Olejnik - n/n, (rozpoczęla karierę w stanie wojennym 1981) ojciec pułkownik, (szef MSW)

* Jan Olszewski - Izaak Oksner (mason. loza "Kopernik")

* Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg

* Jerzy Osiatyński - Szymon Weinbach (brat Jana Litynskiego)

* Jerzy Owsiak - n/n (oszust, degenerat polskiej młodzieży, spec od ..."róbta co chceta")

* Janina Paradowska - Rachela Busch

* Jan Parys - Haim Pufahl

* Daniel Passent - n/n

* Longin Pastusiak - n/n

* Aleksander Paszyński - Finkelstein

* Wladyslaw Pawlak (Polskie Radio, b. policjant w Gettcie)

* Mirosława Pażyńska (Parzynska-Wójcicka) - Srula Kundelman - vel Goldbergowa, vel Kundelman (red. Zycie Warszawy)

* Józef Pajestka

* Jacek Piechota - n/n

* Lesław Podkański - Izaak Freinkel

* Ezdra Podlaski - Rotenschwanz

* Marek Pol - n/n

* Roman Polański - n/n (aktor, reżyser, uciekl z USA, molestowanie [13] małoletniej)

* Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz

* Radkiewiczowa - Ruta Teitsch (żona min.)

* Helena Radlińska - Rajchman (prof. Akad. Organ. Sł. Społ.)

* Rajchman

* Mieczysław Rakowski - Mojżesz Rak (komunista, ostatni 1-szy sekretarz KC PZPR)

* Jan Reguła - Josek Mützenmacher

* Retinger - (podwójny agent - angielski i sowiecki, współtwórca mordu politycznego na gen. Sikorskim)

* Adam Daniel Rotfeld

* Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht (mason, szuja)

* Konstanty Rokossowski (stalinowiec, zbrodniarz w mundurze tzwn. "ludowego wojska polskiego")

* Zbigniew Romaszewski - n/n

* Roman Romkowski - Natan Grunspan-Kikiel (stalinowiec, wiceminister MBP , zbrodniarz UB, general brygady)

* Dariusz Rosati - (mason)

* Andrzej Rosiewicz - A. Jarosiewicz

* Adolf Rudnicki - Schneider

* Jan Rulewski - Fikelman

* Rutkowski - Botwin

* Zdzisław L. Sadowski

* Henryk Samsonowicz - n/n (prof. historyk)

* Hanka Sawicka - Szapiro

* Paula Sawicka - n/n

* Adam Schaff - (komunista, stalinowiec, ideolog komunizmu, zbrodniarz PZPR)

* Kazimierz Secomski

* Ireneusz Sekuła - n/n

* Ryszard Setnik - Szymon Bauman

* Zbigniew Siemiątkowski - n/n

* Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer

* Janusz Sityński - Jakub Leman

* Marek Siwiec - n/n

* Ernest Skalski - Wilker lub Nimen

* Bronislaw Skrzeszewski - Meldenbaum (komunista, ZPP - [stalinowski] Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)

* Stanislaw Skrzeszewski - Fokenman (minister MSZ, Oswiaty)

* Jacek Skubikowski - n/n (piosenkarz)

* Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel

* Władysław Sławny - Rosenberg

* Antoni Słonimski - Stomma (żydowski libertyn stalinowski)

* Aleksander Smolar - n/n

* Zenon Smolarek - Izaak Zimmerman

* Ewa Spychalska - Salome Stein

* Leopold Staff - (poeta, pisarz)

* Artur Starewicz (Sekr. KC PZPR)

* Marian Starownik - Symeon Steinman

* Stefan Starzewski - Gustaw Szusterman

* Justyna Steczkowska - n/n (piosenkarka)

* Danuta Stołecka - n/n

* Ludwik Stomma - n/n (nihilista, paszkwilant felietonista w tygodniku „Polityka”)

* Stanisław Stomma - Szaja Sommer (Współzałożyciel i redaktor naczelny (1946-1953) [żydokatolewica] miesięcznika Znak. Od 1946 roku członek redakcji [żydokatolewica] "Tygodnika Powszechnego". W 1956 roku współzałożyciel, a następnie wieloletni działacz, członek zwyczajny i honorowy warszawskiego [żydokatolewica] - Klubu Inteligencji Katolickiej. Uczestniczył w hucpie Okrągłego Stołu.)

* Michał Strąk - Baruch Steinberg

* Julian Stryjkowski - Pesah Stark (pisarz)

* Jerzy Stuhr - Josek Feingold (aktor, kpiarz)

* Hanna Suchocka - Hajka Silberstein

* Kac Suchy (prof. ?)

* Bolesław Sulik - Jakub Steinberg

* Kalman Sultanik - Chaim Studniberg

* Jerzy Szacki - n/n (prof. socjolog)

* Oziasz Szechter (ojciec Adama Michnika, stalinowiec, jeden z przywódców Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Aresztowany i skazany w tzw. procesie łuckim za szpiegostwo na rzecz Związku Sowieckiego; zbrodniarz KGB i UB)

* Irena Szewińska - I. Kirszenstein

* Ozjasz Szlejen (sekretarz Zwiazku Pisarzy i Artystów, w okresie stalinowskim)

* Henryk Szleifer - 

* Jerzy Szmajdziński - n/n

* Stefan Szwedowicz - Szechter (zbrodniarz UB, brat Adama Michnika)

* Roman Szydłowski - Szancer lub Szanzer (Trybuna Ludu)

* Wisława Szymborska - Rottermund (marksistka, komunistka, stalinowska szuja)

* M. Szyszkowska - n/n (prof. filozofii lewicowej, marksistka, komunistka, libertyn, antyklerykal, mason)

* Eugeniusz Szyr - (komunista, wicepremier, zbrodniarz PZPR)

* Paweł Śpiewak - Stinger (komunista)

* Janusz Tazbir - (prof.)

* Bolesław Tejkowski - 

* Krzysztof T. Toeplitz - (komunista)

* Jerzy Tomaszewski - n/n (prof. Instytut Historyczny UW, falszerz historii)

* Fred Torończyk - n/n (główny koordynator wywozu pieniędzy z polskich banków za granicę)

* Magdalena Tulli - n/n

* Maria Turlejska - n/n

* Grzegorz Turnau - (piosenkarz)

* Jerzy Turowicz - Jakow Turnau (polonofob)

* Hanna Turska - Chana Milsztajn

* Donald Tusk - n/n

* Stanisław Tuszewski - Salomon Hardnik

* Julian Tuwim - (poeta)

* Feliks Tych - (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego)

* Stanisław Tym - (aktor)

* Leopold Tyrmand - (pisarz)

* Magda Umer - Humer (piosenkarka, córka zbrodniarza UB)

* Leopold Unger (dziennikarz)

* Jerzy Urban - Josek Urbach (arcy-bydle, profan, polonofob, infamisa)

* Mieczysław Wachowski - Jakub Windman

* Andrzej Wajda - n/n (reżyser)

* Henryk Walczak - Zukerman

* Maria Walczyńska-Rechmal

* Lech Wałęsa - Lejba Kohne (agent UB "Bolek", arcy-bydle, kpiarz i szuja)

* Danuta Waniek - n/n

* Jadwiga Waniakowa

* Dawid Warszawski - Konstanty Gebert

* Adam Ważyk - Wagman (poeta)

* Jan Bohdan Wejchert

* Edmund Joachim Wende (mason, adwokat)

* Jerzy Wenderlich

* Wiktor Wekselberg

* Andrzej Werblan - Aaron Werblicht

* Edda Werfel (dziennikarka)

* Roman Werfel (KC PZPR)

* Zbigniew Wasserman

* Jerzy Wiatr - n/n (prof. ideolog komunistyczny)

* Andrzej Wieczorkiewicz - Hirsz Gelpern

* Andrzej Wielowieyski - n/n (komunista)

* Stefan Wierblowski (MSZ)

* Bolesław Wierzbiański - n/n (redaktor naczelny nowojorskiego “Nowego Dziennika”)

* Piotr Wierzbicki - n/n (redaktor naczelny "Gazety Polskiej")

* Bronisław Wildstain (Wildsztajn) - (mason, "dobrodziej" od listy IPN)

* Aleksander Wirpsza - Leszek Szaruga

* Mikolaj Wojnarowicz - Motke Hajman

* Dariusz Wójcik - Dawid Wisental

* Andrzej Krzysztof Wróblewski (ojciec) - Fejgin

* Tomasz Wróblewski (syn) - Fejgin

* Ludmiła Wujec - Okrent

* Jan Wyka - Leopold Wessman

* Roman Zambrowski - Rubin Nusbaum (zbrodniarz, stalinowiec)

* Ludwik Łazarz Zamenhof - Ludwik Lejzer Zamenhof (lekarz, twórca sztucznego, międzynarodowego języka esperanto. W domu mówiono w jidysz, a drugim językiem był rosyjski.)

* Janusz Zaorski - Jakub Bauman

* Wiktor Zborowski - n/n (aktor)

* Żanna Zelikman-Kormanowa

* Janusz Zemke

* Andrzej Zoll - Rojeschwanz, (b. prezes Tryb. Konst.)

* Janusz Ziółkowski - Izaak Zemler

* Grzegorz Żemek - n/n (aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele milionów, dyrektor FOZZ)

* Tomasz Żukowski - n/n

Wojskowi (odnośnie wypowiedzi i postawy pana pułkownika Chwastka)

* gen. Edward Braniewski - Brandsteter

* gen. Jan Drzewiecki - Holzer

* gen. Marian Graniewski - Gutaker

* gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres

* gen. Artur Jastrzębski - Artur Ritter (Niemiec)

* gen. Grzegorz Korczyński - Kalinowskigen

* Leszek Krzemień - Maksymilian Wolf

* gen. Matejewski - Kugelschwanz

* gen. Marian Naszkowski - Wasser

* gen. St. Popławski - Siergiej Grochow (Rosjanin)

* gen. Karol Świerczewski - Walter Goltz lub Tenenbaum

* gen. Leon Turski - Tennenbaum

* gen. Mieczysław Wągrowski - Izaak Pustelmangen

* gen. Tadeusz Wilecki - Wałłach

* gen. Zarako-Zarakowski - Zarako, Nacz. Prokurator WP

* gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer

* gen. Jan Frey-Bielecki

* płk. Michał Bron - Bronstein, prac. MSZ

* płk. dr Charbicz - Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Wa-wa

* płk. Otto Fiński - Finkenstein, szef sztabu "Służba Polsce"

* płk. Garbowski - Caber lub Gruber, d-ca dyw.

* płk. Gradlewski - Goldberg, GZP WP

* płk. Mieczysław Kowalski - Kohn

* płk. Anatol Liniewski - Liberman, prac. ASG

* płk. Rosiński - Rosenberg, DOW

* płk. Rotowski - Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP

* płk. St. Sokołowski - Szabat, prac. WAP

* płk. Paweł Solski - Pinkus, szef Sł. Samoch. WP

* płk. Szulczyński - Szulcynger, d-ca pułku

* płk. Wł. Tykociński - Tikotiner, attache wojsk.

* płk. Wadlewski - Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia

* płk. Żarski - Silberstein, prac. WAP

* ppłk. Jerzy Bryn - Izrael Alter, prac. MSZ

* ppłk. Jan Dolanowski - Dollinger, DOW

* ppłk. Adam Łaski - Gutbrot, prac. ASG

* ppłk. Henryk Zieman - Zysman, DOW

* mjr Roman Domanski - Rosenstand, DOW

* mjr Marcel Kot - Abram Sterenzys

* mjr Józef Śliwiński - Flaumenbaum, szef Wyd."Służba Polsce"

* mjr Henryk Umiński - Keff

* Filip Berski - Badner, prokurator wojskowy

* Kazimierz Golczewski - Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.

* sędzia Franciszek Kapczuk - Natanel Frau, Sąd Wojsk.Wroclaw

* Maksymilian Litiński - Lifszyc, Nacz. Prokurator Wojsk.

* Lubiejski - Zygielman, II Zarząd

* Jakub Lubowski - Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.

* Jan Orliński - Unterweiser, Prok. Wojsk.

* Henryk Podlaski - Fink, Nacz. Prok. Wojsk.

* Rajski - Rajgrodzki, II Zarząd

* Roman Rawicz - Vogel, Najw. Sąd Wojsk.

* Henryk Trojan - Adler, II Zarząd

* Henryk Walczak - Zukerman

* Zagórski - Winter, II Zarząd

* Arnold Załęski - Załkind, prac. Prok. Wojsk.

Pracownicy MSW

* gen. Józef Hübner - Dawid Szwarc

* gen. Matejewski - Kugelschwanc

* gen. Mieczyslaw Moczar - Mykoła Demko (Ukrainiec, zbrodniarz)

* gen. Julian Polan - Harasim, (zbrodniarz UB, morderca sądowy)

* gen. Roman Romkowski - Natan Grinspan-Kikiel (zbrodniarz MBP, UB)

* gen. Józef Maria Różański - Rosenzweig (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Leon Andrzejewski - Ajzen Lejb-Wolff (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Bielecki - Moniek Buchman, szef WUBP Kraków

* płk Julia Brystiger - Prajs (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Leo Hochberg (zbrodniarz MBP, UB)

* plk Stefan Kuhl

* płk Górecki - Goldberg, dyr. Depart. IX

* płk Mieczysław Mietkowski - Mojżesz Borowicki, MSW (zbrodniarz MBP, UB)

* płk Orłowski - Kugelschwanz

* płk Marian Reniak - Marian Strużyński

* płk Józef Różański - Josek Goldberg, (dyr. dep. MBP zbrodniarz UB, brat Jerzego Borejszy)

* płk Sienkiewicz - Lewi, dyr. depart. (zbrodniarz UB)

* płk Szeryński - Szhnkman, prac. MBP

* płk Józef Światło - Izaak Fleischfarb (zbrodniarz UB)

* ppłk Helena Wolińska-Brus - Ochsmannmjr (zbrodniarz UB)

* Adam Kornecki - Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce

* Antoni Alster - Nauman, v-ce szef MBP

* Barbara Giller - Basze Lea, prac. MBP

...i wielu ...wielu innych ...
...ponad 800 lat zażydzania i indoktrynacjii Polski wydało wielu zdrajców, polonofobów, zbrodniarzy, lichwiarzy, denucjatorów, itd. ...
...bardzo licznie i ochoczo współpracowali, zdradzali, donosili, denuncjowali i byli agentami... Szwecji podczas potopu szweckiego, Rosji carskiej, a póĽniej zydobolszewickich sowietów i NKWD, ale także Prus i hitlerowskich Niemiec,...
tylko bardzo, bardzo nieliczne wyjątki to uczciwi i normalni ludzie, (i tych to nie ma na tej liście, bo jeśli są dobrzy, prawi i uczciwi wobec innych, a szczególnie nie-żydów - to nie są już żydami) wśród tego obłąkanego nienawiścią, żądzą władzy i szowinizmem plemienia...

Żydzi w tysiącletniej historii Polski swym postępowaniem udowodnili, że są elementem pasożytniczym i rozkładowym. 
Naród i Państwo Polskie jest tym dla żyda czym ciało człowieka dla wszy i pluskwy.
Żydzi prawie nigdy nie brali udziału w powstaniach narodowych.
W wojnach obronnych stawali w większości po stronie wrogów Polski.
Żydzi byli organizatorami sfałszowanego głosowania za przyłączeniem ziem wschodnich Polski do bolszewji.

"Proporcjonalnie więcej było Żydów wśród katów niż ofiar i chociaż nie wszyscy byli równie gorliwi, to jednak w powszechnym odbiorze postrzegana była ich aktywność"

"w 1968 r. pod płaszczykiem dotkniętej godności wyjeżdżali z kraju Żydzi, którzy służyli w UB, byli sędziami czy prokuratorami, z rękami umaczanymi po łokcie we krwi" ...Polskiej krwi

"Kto kontroluje przeszłość kontroluje przyszłość: kto kontroluje teraĽniejszość kontroluje przeszłość"
George Orwell

jeśli chcesz zobaczyć więcej nazwisk żydów-pseudopolaków zapraszamy 
> > > tu: http://www.polonica.net/KTO_jest_KIM.htm 

wersje internetową przygotowała Polonica.net - Polski Niezależny Związek Patriotyczny Katolicko-Narodowy Ruch kontrreformacji i kontrjudaizacji O.R.K.A.N.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie wiarygodnych informacji w celu uzupełnienia listy, na adres: polonicanet@hotmail.com 
nie liczymy na to, ...ale z góry Dziękujemy

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej z cyklu "NIEBEZPIECZNE TEMATY" 
z cyklu "niebezpieczne tematy" - "Żydowskie dzieje i religia" - książka prof. Izrael Szahak ŻYDZI I GOJE XXX WIEKÓW HISTORII
 
WIERNOŚĆ OJCZYŹNIE i WIERNOŚĆ OBYWATELSKA - w wydaniu żydowskim...
Masoneria czyli szatański antykościół inspiruje wszelkie ataki na Kościół i atakuje Polskę. Czy rząd i naród wygra, czy kolejny raz zwycięży pieniądz?
Holokaust - mity, fakty, fałsz, propaganda - kto tu mąci? - druga strona opowieści o super zagładzie Żydów. Czy kiedykolwiek dowiemy się jaka jest prawda?
Masoneria - kto naprawdę rządzi światem? Komisja trójstronna - tylko elitarny klub światowych bogaczy?
ŻYDZI WOBEC ANTYPOLONIZMU
Co może jeszcze zrobić III RPRL (bezustannie żydowska) w swym agonalnym stanie? 
Mistyka żydowskich finansów - czy "makler" Włodzimierz Cimoszewicz korzystał z poufnych informacji giełdowych?
TECZKA CIMOSZEWICZA - tylko jakiś tam kit? - kiedy skończy się pobłażliwość społeczeństwa dla sprzedawczyków z PZPR?
WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ? [alians: Goldstein, alians Timoszko]
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?

i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
 

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Schwarzmann
09-03-2017 / 17:29
Chryste Panie..... Mozg sie lasuje. Autorze tego artykulu jestes CHORY PSYCHICZNIE. A MOZE KOPERNIK TEZ BYLA KOBIETA...znaczy ZYDEM??? Idz sie leczyc.
~gosc
06-12-2016 / 12:34
Re;antykomuna ,21-07-2016/16/46 Lecz sie ,hipokryto. Rodzice blizniakow,robili kariery zawodowe w czasach najglebszego stalinizmu w Polsce.Dostali rowniez wypasiona wille na ul Mickiewicza,w ktorej to Jaro mieszka obecnie. Sami zas krasnale,grali w stalinowskiej telewizorni. Dekretem Zyda Jakuba Bermana,z roku 1946,Zydzi przyjmowali nazwiska Polsko-brzmiace.nazwiska Polsko-brzmiace. "Madry Zyd,to zakonspirowany Zyd,zdemaskowany Zyd,to glupi Zyd", TALMUD
~rura
20-11-2016 / 16:22
Czy to prawda że Ojciec Dyrektor to Mosze Silberstein ?
~kocky
18-09-2016 / 18:04
на Украйні - жидовський жонд ...ошуство злодєж то саме чека і полякув ...жиди - то є правдиві злодєї ...єстем полякем та украйнцем - алє ті два народи бардзо терплять от пшеклєнтих жидув...жиді сіють ненависть серед братів та сестер -білорусів українців поляків прибалтів.
~Sławomir Sarncki
03-08-2016 / 23:08
Po przeczytaniu tych komentarzy widać jasno, że większość z nich pisali żydowscy NKWD-owcy!
~Sławomir Sarnicki
03-08-2016 / 22:58
Szkoda, że tych łotrów z których pierwszy w 966 r. przywlókł i narzucił powstającemu narodowi niemiecką agenturę z nad Jordanu a drugi ściągnął do Polski plugawe żydostwo, v kolumnę niemiecką nie można powiesić za zdradę narodową!
~antykomuna
21-07-2016 / 16:46
Re: ~gosc Kaczory? Spadaj głupi czerwony PełOwski bolszewicki Trollu! PełOwski lachociągu kup sobie brzytwę i siekierę. Wpierw brzytwą obetnij sobie jajka, a następnie siekierą puknij śię w ten zakuty łeb!
~gosc
23-06-2016 / 21:03
Re;POgarda,a Kaczory to czyje interesy reprezentuja ?. Polskie ?,napewno NIE. L.K,to najbardziej destrukcyjny ze wszystkich lokatorow Palacu namiestnikowskiego,robil dobrze swojakom. A,nazwa partii,Prawo i Sprawiedliwosc,to kpina,prawa brak, a o sprawiedliwosci zapomnij.
~muzyk
07-06-2016 / 23:48
Jak tak można,ty mały,podły,ograniczony człwieczku?Zakompleksiony zaprzańcu.Zbadaj swoje korzenie,jeszcze mozesz się mocno zdziwić! Co do Pana Niesiolowskiego,to znam dobrze tę rodzinę- stara polska,herbowa szlachta!A ty jestes jak stalinowski aparatczyk,to oni grzebali ludziom w zyciorysachTfu!!!
~jola
07-06-2016 / 20:28
Za kogo uważasz się człowieku wypisujący te brednie? Za Boga? Chcesz być sędzią ludzi, oceniać ich, klasyfikować, mówić kto jest dobry, a kto zły? Nie masz prawa, bo nie masz wiedzy ani mądrości ani miłości, by być czyimkolwiek sędzią. Dla mnie jesteś małym chorym z nienawiści człowieczkiem...