Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 14-04-2013

Ostrzeżenie dla firm - Poczta Polska wystawia tysiące tytułów wykonawczych niezapłaconego abonamentu RTV.

Jeśli dłużnik zignoruje monit, sprawa zostaje przekazana skarbówce - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

.

W efekcie niektóre urzędy skarbowe prowadzą 30 tys. egzekucji. 
Ściąganie zaległego abonamentu nabrało tempa pod koniec 2012 roku, gdy Poczta Polska dostała do dyspozycji przygotowywaną wcześniej elektroniczną bazę abonentów. 
Nieoficjalnie wiadomo, że wykaz jest cały czas rozbudowywany i poszerzany o informacje z kolejnych regionów kraju.

Tytuły wykonawcze opiewają zwykle na 1,5 tys. zł i obejmują zaległości od 1 stycznia 2008 r. Podstawowa kwota należności wynosi 1059 zł, do tego trzeba naliczyć odsetki w wysokości 354 zł i koszty egzekucji 91 zł.

 a dzieje się to za zgodą ministra infrastruktury 

NSA: Poczta nie może bez zapowiedzi kontrolować telewizory w firmach

Poczta może bez zapowiedzi kontrolować, czy firmy mają zarejestrowane odbiorniki telewizyjne lub radiowe - orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Dodał, że do tych kontroli nie stosuje się ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Sprawa dotyczyła jednego z krakowskich hoteli. W 2010 r. kontrolerzy Poczty Polskiej stwierdzili, że w hotelu znajdują się 22 niezarejestrowane telewizory, od których nie jest opłacany abonament radiowo-telewizyjny.

Kontrolerzy osobiście nie sprawdzili pokoje bo w tym czasie zajmowali je hotelowi goście. Oparli się wyłącznie na informacji od menedżerki hotelu, która nie była w nim zatrudniona, a odbywała w nim jedynie praktyki. Kobieta przyznała, że pokoje są wyposażone w sprawne telewizory, ale odmówiła podpisu protokołu kontroli, bo stwierdziła, że nie jest do tego upoważniona. 
W wyniku kontroli dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej nakazał hotelowi zarejestrować telewizory i zapłacić 11 tys. zł za używanie niezarejestrowanych dotychczas odbiorników.

Właściciel hotelu odwołał się do ministra infrastruktury. Argumentował, że kontrolerzy nie mogli ustalić dokładnie ani liczby, ani stanu technicznego telewizorów, bo nie dokonali bezpośrednich oględzin. Nie mogli się też oprzeć wyłącznie na wyjaśnieniach kobiety, bo była ona tylko praktykantką i nie była uprawniona do składania jakichkolwiek oświadczeń. mężczyzna stwierdził także, że kontrola naruszyła przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ nie został on zawiadomiony o zamiarze jej przeprowadzenia.

Minister nie uznał odwołania. 
Podkreślił, że informacja o tym, ile pokoi jest wyposażonych w telewizory, znajduje się na stronie internetowej hotelu. Poza tym mężczyzna, chociaż nie był obecny przy kontroli, został potem poinformowany o wszczęciu postępowania, a w jego trakcie nie przedstawił żadnych dowodów, które potwierdzałyby jego argumenty - dodał minister.

Minister stwierdził też, że mężczyzna nie musiał być zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli, bo kontrola rejestracji odbiorników jest przeprowadzana na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych, a nie ustawy o działalności gospodarczej. Przepisy tej pierwszej nie mówią nic o obowiązku zawiadomienia kontrolowanego.

Właściciel zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a sąd uwzględnił skargę. 
WSA uznał, że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają zastosowanie do kontroli rejestracji telewizorów i dlatego właściciel hotelu powinien był zostać poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej siedem dni przed kontrolą.


Minister złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie zgadzając się z twierdzeniem WSA, że Poczta Polska powinna zawiadamiać o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Takie zawiadamianie pozbawiałoby sensu kontroli, ponieważ każdy miałby czas usunąć lub ukryć telewizor - twierdził.

a wszyscy pamiętamy, że tusk przed wyborami obiecywał zniesienie abonamentu...

Bezprawne żądanie abonamentu ! ? !
APEL - NIE PŁACIMY ABONAMENTU - TAK ZALECIŁ PREMIER TUSK I TEGO SIĘ TRZYMAMY ! ! !
TVP - i jej misja - jak wyłudzić abonament od naiwnych? Abonament RTV w opłatach za prąd ściągany przez urzędy skarbowe? Czym jest w stanie zaskoczyć nas bardziej telewizja? Na pewno nie programami...

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Peter
22-04-2013 / 21:16
w takim razie Polska Poczta jest głupia. Nie ma tytułu prawnego do ściągania jakiegoś haraczu z ludzi na telawizję. To spółka akcyjna z kominowymi płacami dla naczelnych warchołów. To nie jest stara dobra TV Polska, ale TVP s.a. a to jest nie to samo. Poszukajscie szczegółów w necie. Teraz muszą ćwoki mieć umowy jak każda spółka handlowa i wtedy mogą zaśmiecać domy fakturami, inaczej woooonnnnn!!!!!!!!
~jacek
18-04-2013 / 20:20
cała polityka tuska polega na okłamywaniu i okradaniu ludzi