Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA BOGUSŁAW MAŚLIŃSKI KARTA PRAW POLAKA

Maśliński - Oszwabić Polonusa - Karta Polaka

Często w artykułach używam przysłów lub jak to wielu robi słów wieloznacznych.

Ja pozwoliłem sobie na słowo „ Oszwabić” Słownik polsko-angielski PARK
vt perf (colloq)to fool; to dupe. Słownik wyrazów bliskoznacznych
oszwabić, odrwić, kantować, okantować, wykantować, szachrować, oszachrować

Jest to w tym wypadku słowo najbardziej oddające rzeczywistość poczynań tzw. rządu RP.

O Karcie Polonusa już długo dyskutowano i wylano mnóstwo atramentu.

Polonia świata a więc i z zachodu była zachwycona, że zostaną przywrócone prawa konstytucyjne. Ta zabawa za czasów rządów PiSu trwała rok i wytworzyła potworka ustawowego.W międzyczasie odbył się III zjazd Polonii.

Ja także wtrąciłem swoje trzy grosze pisząc, że kampania wyborcza i trzeba się zastanowić czy taki zjazd ma sens właśnie w tym czasie. Poszło w próżnię.

Przyczyną powrotu do tematu był artykuł w Interna pt. 200 tys. wniosków o Kartę Polaka z dnia Środa, 26 grudnia 2007r podatnicy zapłacą ogółem wszystkie koszty wprowadzenia karty szacowano na 60-80 mln zł rocznie. Tak ci sami podatnicy, których dzieci głodują nie mają na lekarstwa żyją w skrajnej nędzy to ich kosztem wydatki na potworka ustawowego zostaną wydane. Już się przestraszyłem, że wrócił pomysł sprowadzenia żydów z Rosji na zasadzie powtórki z historii, kiedy to zdejmowali mundury NKWD i zakładali Uzbeckie stając się tym tzw. Polakami. Minister Rokosowski rzekomy Polak śpiewał Wisło, Wisło ma radnaja. Lecz po zapoznaniu się z ustawą można powiedzieć, że część z układu post Stalinowskiego się załapie na obywatelstwo oczywiście o ile jest z narodu wybranego a reszta to tania siła robocza.

Fragmenty z ustawy:

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 180 poz. 1280 z dnia 7 września 2007 r.
Art. 2. 1. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:
1) wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
3) wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres, co najmniej ostatnich trzech lat.

Art. 6. 1. Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:
1) zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.3));
2) podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie

Art. 8. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, są finansowane z budżetu państwa,

Zwracam uwagę na Art. 2. 3)…. wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw.

Takie zaświadczenie to rzecz do kupienia.
A więc będziemy mieli polonusów z kwitkiem potwierdzającym, że petent umie tańczyć np. Poloneza.

Także polemizowałbym z art.8 to jest zapewnienie świadczeń opieki zdrowotnej i to w dobie kilometrowych kolejek do specjalisty likwidacji szpitali lub oddziałów szpitalnych.
Włodarze to mają gest tylko czy dla wszystkich i czyim kosztem pewne, ten artykuł to wydatki dla biedoty. Lecz bez żartów to potworek prawny z kampanii wyborczej narusza podstawowe prawa konstytucyjne RP.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Artykuł 19
Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość,….

Artykuł 32 1-Wszyscy są wobec prawa równi…..
2- Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, …..

Artykuł 34 1-Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi.
2-Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba, że sam się go zrzeknie.

Dlaczego wskazuję właśnie na te artykuły KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ?

Artykuł 19- to właśnie wśród poloni zachodniej jest bardzo dużo weteranów walk o niepodległość. Karta ich omija.
Po co karta Polonusa skoro artykuł 34 1- jest jednoznaczny tyle tylko, że konstytucyjne władze nie przestrzegają obowiązującego prawa. Tzw. wolna polska poniża weteranów na zachodzie zgodnie z doktryną Stalinowską, gdzie ta wolność nadal jest PRLbis.

Artykuł 32 1- Wszyscy są wobec prawa równi, Karta Polaka pomijając polonię zachodnią właśnie narusza ten artykuł.
Bardzo często słyszy się o poniżaniu polityków twierdząc, że to gamonie. Ja pozwolę sobie spojrzeć inaczej na polski sejm a mianowicie są klakierzy inaczej dietetycy. Natomiast jest grupa kierująca, która potrafi oskubać biedotę a jak w tym przypadku zgodnie z doktryną Stalinowską blokować uzyskanie praw zachodniej Polonii politycznej.

Przykładem niech będzie III zjazd Poloni Świata.
Marszałek B. Borusewicz przypomniał, że niemal jedna trzecia narodu polskiego, czyli około 20 mln rodaków, to Polonia.

Cytaty: ZJAZD POLAKÓW CZY AKADEMIA KU CZCI ( USOPAŁ)
Napisał Zygmunt Haduch

III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy przeszedł do historii. Zapewne też historia oceni na ile to było spotkanie Braci Rodaków a na ile manipulowana od początku do końca „Akademia ku czci” w starym PRL-owskim stylu.

Następny: Napisał Inż. Jerzy Skoryna, Meksyk - Inni Delegaci na III Zjazd Polonii Świata, po dyktatorsku niedopuszczeni do głosu, szczególnie z Ameryki Łacińskiej….

W tym miejscu zadaje pytania Panu Bogdanowi Borusewiczowi, co Go popchnęło, aby zniszczyć demokratyczne podejście do zorganizowania III Zjazdu Polonii Świata, kneblując wyraźnie glosy Ameryki Łacińskiej i KOMBATANCKIEJ DELEGACJI ? Czy Pan Borusewicz nie zdaje sobie sprawy, ze właśnie dzięki ofiarnej walce Wojska Polskiego, AK w II Wojnie Światowej, obecnych………

Ostatnia wypowiedz: Fałszywy Zjazd na stronie Kworum

Zacytuję sam tytuł jakże wymowny-- Kongres Polonii czy folwark Borusewicza?
Tak ten zjazd to wielki sukces, lecz nie Poloni a sukces Stalinizmu XXI wieku.
Karta Polaka to materiał dla trybunału konstytucyjnego a Lech Kaczyński jest kandydatem do trybunału Stanu.

Artykuł 131 -5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.

USTAWA z dnia 26 marca 1982 r.o Trybunale Stanu.
Art. 2. 1. Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa.

Tu nie ma żadnych wątpliwości, że została naruszona konstytucja RP tylko, kto poruszy ten temat. W tym kraju jest także instytucja dosyć kosztowna dla podatnika jak Rzecznik Praw Obywatelskich

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

Pisałem do pana rzecznika w sprawie wznowienia postępowania wykazując łamanie podstawowych praw tak konstytucyjnych jak i międzynarodowych brak zainteresowania. Helsińska Fundacja Praw Człowieka podobnie się zachowała.

PO tego nie zrobi taka ustawa jest im na rękę natomiast miejmy nadzieję, że to właśnie Tusk beknie za tzw. zaniechanie i brak obrony prawa konstytucyjnego. Sądzę, że jest to cichy układ między PiS a PO. Lid i PSL to wytrawni kombatanci w zwalczaniu politycznej Poloni zachodu, więc nie muszą być w układzie. Potwierdzeniem kpin obecnej ekip z Polaków za granicą jest nominacja Marka Borowskiego na przewodniczącego sejmowej Komisji łączności z Polakami za Granica.

- List Otwarty

Marszałek Sejmu RP
Bronislaw Komorowski
Szanowny Panie Marszałku!

Kongres Polonii Amerykańskiej, Wydział Północny New Jersey wyraża
oburzenie z powodu wyboru p. Marka Borowskiego na przewodniczącego
sejmowej Komisji łączności z Polakami za Granica……………

Co na temat Borowskiego przeczytamy w polanica.net.--Marek Borowski - Szymon Berman - (wróg nr.1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, fanatyczny komunista, lewicowiec, świnia Orwell'owska, syn UBka, bratanek zbrodniarza NKWD; W 1967 roku wstąpił do PZPR,
Tak ten pan na pewno spełni oczekiwania obecnego rządu PO-PLS i premiera Tuska.

Czy PO ma krótką ławkę do obsadzenia stanowisk i sięga do LiD po przechrzty?

Oczywiście, że nie to odpowiedni towarzysze do współpracę z Polonią polityczną, oni Polonii pokażą gdzie raki zimują.

Przeczytałem artykuł - Nie ma różnych spraw Polonii i Polski.
Są różne oczekiwania i potrzeby, ale wszystkie one są polskie!

Autor Mirosław Rymar

Tak nie ma różnicy a głównym wspólnym problemem jest rozliczenie zbrodni komunistycznej. „Ponieważ nie ma suwerenności bez wymiaru sprawiedliwości”.

W nie jednym artykule pisałem żeby Polonia pociągnęła do odpowiedzialności swoich katów. Sędziów, prokuratorów tzw. śledczych przeważnie zwerbowanych z parobków krótko mówiąc analfabetów z rozkoszą łamiących kości opozycji. Nie można nawet tę hołotę nazwać zdrajcami czy Targowicą to byli po prostu zbrodniarze.

Ponawiam apel wskazując adres gdzie wysyłać oskarżenie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie

ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa
tel. (22) 553-90-00 (centrala)
fax (22) 553-91-97

e-mail: srwarsrodm@warszawa.so.gov.pl

Przewodniczący II Wydziału Karnego:
Kamila Napiórkowska -Piłat, ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Parkingowej) p. 252, tel. 022 553-92-58.

Na zakończenie tego roku przypomnę żart z lat 60tych z dużą brodą.

Cyrankiewicz – Izaak Cymerman skarży się do Breżniewa.
Towarzyszu w rządzie mam jednego Polaka i nie wiem, który.

Leonid Breżniew ze smutkiem ja mam jednego kapitalistę
i także nie wiem który.

Czy ten żart w Polsce jest nadal aktualny?

"Kiedy w polityce mądrzejszy ustępuje, popełnia nie tylko głupstwo, lecz i zbrodnię."
Niech te przesłanie będzie mottem na następny 2008rok.

2007-12-28
Bogusław Maśliński
www.victoria.go.pl

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Bogusław Maśliński, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.