Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA NIEBEZPIECZNE TEMATY LISTA NIZIEŃSKIEGO

Lista Nizieńskiego - agenci ponad prawem?
- za Tygodnikiem Katolicko-Narodowym "GŁOS"
 
Poniżej drukujemy wykaz nazwisk osób podlegających w swoim czasie procedurom lustracyjnym, które trafiły na sporządzony w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego (RIP) wykaz zwany “listą Nizieńskiego”.

Jest to spis przede wszystkim tych osób, co do których w dokumentach ocalonych w archiwach IPN i udostępnionych Rzecznikowi zachowała się “jedynie ich rejestracja w ewidencji organów operacyjnych bezpieczeństwa państwa, co w ocenie Sądu Najwyższego nie jest dostatecznym dowodem czyjejś tajnej współpracy”. Rejestracja ta ma zatem – zdaniem Sądu Najwyższego - świadczyć jedynie o tym, że za czasów PRL osoby te zostały zarejestrowane przez bezpiekę jako tajni współpracownicy (TW), kontakty operacyjne (KO), lokale kontaktowe (LK) lub innego typu współpracownicy tajnych służb PRL. W tej sytuacji Rzecznik nie skierował spraw tych osób do sądu lustracyjne, gdyż z archiwów IPN nie przekazano mu materiałów dowodowych wystarczającego do niezbitego wykazania sądowi, iż osoby te złożyły niezgodne z prawdą oświadczenia lustracyjne.

Pełna “lista Nizieńskiego” jest parokrotnie dłuższy, gdyż jak wiadomo liczy 588 nazwisk: 335 adwokatów, 81 sędziów, 30 prokuratorów, 47 posłów, 6 senatorów, 16 ministrów i wiceministrów, 12 wojewodów i wicewojewodów, 8 dyrektorów generalnych w ministerstwach i urzędach centralnych, 43 przedstawicieli publicznych środków masowego przekazu oraz 10 innych osób, w tym 2 osoby zatrudnione w Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego.

Drukujemy jedynie te nazwiska z “listy Nizieńskiego”, co do których do chwili oddania tego numeru GŁOSU do drukarni uzyskaliśmy potwierdzenie, że faktycznie zachowała się ich rejestracja w ewidencji operacyjnej tajnej policji PRL.(Red.)


Parlamentarzyści:
Anuszkiewicz Krzysztof, TW
Biela Adam, TW
Brachamański Andrzej, KO
Gilowska Zyta, TW
Jagieliński Roman, TW
Jankowski Zbigniew, TW
Juśko Marian, KO
Kaczmarek Michał, TW
Kaczmarek Seweryn, konsultant
Kuropatwiński, TW
Kaniewski (SLD), TW
Kaczmarek Wiesław, KO
Lorenz Janusz, TW
Macner Stefan, TW
Manicki Maciej, TW
Milner Kazimierz, KO
Misztal Stanisław, TW
Nowacka-Krzemińska Irena, KO
Olewiński Piotr, TW
Pastusiak Longin, TW
Pawlak Mirosław, TW
Piechota Jacek, TW
Siemiątkowski Zbigniew, TW
Skorulski Andrzej, TW
Stępień Władysław, TW
Szparoga Elżbieta, LK
Szczepański Wieslaw Andrzej, konsultant
Tuderek Grzegorz, konsultant
Tuszyński Zdzisław, KO
Wiaderny Józef, TW
Zychowicz Zbigniew, KO

Rząd:

Rosati Dariusz Kajetan, MSZ, KO
Plewa Jerzy, wiceminister rolnictwa, TW
Pietras Jarosław, podsekretarz KIE, TW
Stachura Zdzisław, podsekretarz KIE, TW
Wiatr Sławomir, KIE, TW
Debski Jacek, GKKFiS, TW

Administracja:

Husejko Władysław, wojewoda zachodniopomorski, TW
Jabłoński Mariusz, dyrektor generalny MSWiA, TW
Joachimowicz Michał, wicewojewoda kujawsko-pomorski, TW
Kapica Adam, wiceprezes ZUS, TW
Kołodziejczak Jerzy, wiceprezes PAN, konsultant
Krajewski-Kukiel Dariusz, wicewojewoda mazowiecki, KO
Marciszyn Bolesław, wojewoda wałbrzyski, KO
Moll Piotr, dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Bielsko-Biała, TW “Piotr”
Radlicki Michał, dyrektor generalny MSZ, TW
Skierska Barbara, dyrektor generalny MS, TW
Strzelczyk Jan, wicewojewoda łomżyński, KO
Wilczyński Waldemar, dyrektor generalny urzedu wojewódzkiego Koszalina, TW “Bard”

Prokuratorzy:

Gomolec Przemysław, TW
Pilasiewicz Marek, TW

Sędziowie:

Bedlechowicz Włodzimierz, PK
Galewski Witold, KO
Karłowicz Zofia, TW “Toga”
Kuliński Robert, TW “Paweł”
Mączyński Andrzej, KO
Misztal Jerzy, TW
Matwiejow Edward, KL “Marynarz”
Rymarz Ferdynand, TW “Czarny” / “Fred”

Adwokaci:

Parzydel Adam, TW “Mirek”
Jabłkowski Marek, TW
Werniewicz Andrzej, TW
Piesiewicz Zbigniew, KO
Pienkos Jerzy, TW “Jerzy”
Czerwiecki Jerzy, konsultant “Jerzy”
Sojka Władysław, TW “Tart”
Kościałko Mieczysław, TW
Zyniewicz Adolf, TW

Media publiczne:

Lipiński Marek, dyrektor Polskiego Radia, konsultant
Nowicki Maciej, członek rady nadzorczej PR (Radio Zachód), TW “Nowak”
Kuraniuk Krzysztof, członek zarządu rozglośni reg. PR Bialystok, TW “Adam”

Osoby z administracji rządowej, w stosunku do których Sąd Apelacyjny umorzył postępowanie na podstawie art. 29. ustawy lustracyjnej:

Kozłowski Maciej, b. pods. stanu w MSZ, TW
Sidorkiewicz Krzysztof, b. wojewoda bydgoski, TW
Szeląg Andrzej, b. dyr. generalny urzędu pracy, TW
Kwiatek Leszek, b. dyr. generalny MSWiA, TW

Lista Czyżewskiego
Lista agentów SB szefa MSW Antoniego Macierewicza
Rzeszowska lista "Solidarności" i Grupa Ujawnić Prawdę - nazwiska tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa PRL
CZARNA LISTA POLITYKÓW
tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Charla
18-02-2015 / 20:21
men drugssonline.com muira tiny dose edtriallpacks.com quite increase blood toppharamacy.com always check foist suppressive bestdrugustore.com only help