Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
31 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

POSPOLITE RUSZENIE W AKCJI LIST OTWARTY DO WŁADZY PO I TUSKA HUSARZ - LIST OTWARTY do nowo wybranych ustawodawców i nie tylko...

a dalej konstytucjonalistów - doradców poprzedników, którzy zmajstrowali knot legislacyjny w postaci "konstytucji" z dnia 6 kwietnia 1997 r.
i jeszcze dalej:
nowo-wybranych władz nad suwerenem - Polakami
oraz
do ludzi sumienia, odpowiedzialnych za swój los,
a także i przede wszystkim do SUWERENA,
który jest w stanie dokonać właściwego wyboru.

Szanowni Adresaci!

Jako Rzecznik tworzonego oddolnie politycznego, a-partyjnego Ruchu Społecznego, pod nazwą Pospolite Ruszenie w organizacji, zostałem zobowiązany do napisania listu otwartego, w którym mam między innymi zadać kilka fundamentalnych dla życia Narodu i Państwa pytań, z których wyniknie nasze, czyli Ruchu Społecznego działanie w interesie każdego człowieka, żyjącego na terenie Polski i Życia NARODU, jako całości.

Stawiam pierwsze, zasadnicze pytanie: Czy Państwo legislatorzy macie zamiar przywrócić zgodność obecnie obowiązującego karykaturalnego prawa z prawem objawionym przez Boga ??? Dzisiejsze prawo stanowione jest zaprzeczeniem sprawiedliwości.!!!

Dowodem na karykaturalność stanowionego przez ustawodawców prawa jest Art. 227 obowiązującej konstytucji, który moc tworzenia pieniądza oddaje w prywatne ręce bankiera, który tworzy go w wyłącznie swym prywatnym interesie. Ponadto, w ustawie o NBP z dnia 21 listopada 1997 r. w Art. 12 pkt.2 ust. 1 napisane jest, że Rada Polityki Pieniężnej "ustala wysokość stóp procentowych NBP".

Powyższa decyzja o ustalaniu stóp procentowych jest w prostej linii ZEZWOLENIEM na legalne okradanie SUWERENA, czyli narodu i to w majestacie prawa. JEST to ewidentne złamanie Bożego przykazania NIE KRADNIJ.!!!

Zadaję więc wobec powyższego następne pytanie: Dlaczego napad na bank i zrabowanie pieniędzy jest wielkim przestępstwem, a okradanie ludzi poprzez stosowanie lichwy przez krwiopijców-bankierów jest ich powinnością??? Przecież obydwa akty tak samo złamaniem dekalogu.!!!

Ksiądz Piotr Skarga w swych kazaniach powiedział: "Jeśli zaś brakuje troski o szacunek dla praw Bożych w państwie oraz stanowionych przez niego prawach, szybko przekształca się ono w karykaturę sprawiedliwości. Gnuśność i ospałość tych, którym powierzono pieczę nad narodem w promowaniu dobra i powstrzymywaniu zła, prowadzi do katastrofy."

Elitom zarzucił, że nie wypełniają swojego powołania. Oto cytat: "Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi."

Jakże aktualne dziś słowa ks. Piotra Skargi, w których zarzuca Polakom egoizm, prywatę i brak troski o wspólne dobro Ojczyzny. Brak zgodności prawa stanowionego z prawem Bożym jest przyczyną patologii społecznych i brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności rządzących przed narodem.!!! Jest to także przyczyną wzniecania wojen i swarów między narodami. Brak poszanowania dla praw Bożych pochodzi od złoczyńców. Tylko powrót do zgodności prawa stanowionego z Bożym daje szansę na poprawę jakości życia na ziemi.!!! Dlaczego to ZŁO mamy tolerować i udawać głuchych i niemych w jego obliczu???

W związku z odbytymi ostatnio wyborami, suweren udowodnił, że jest go stać na mobilizację wyborczą. Szkoda tylko, że tak fatalnie wybrał. Robiąc na złość "prawym i sprawiedliwym???", wpadł z deszczu pod rynnę (prawdziwość i aktualność tej prognozy ujawni się dopiero około roku po objęciu władzy przez PO), bo wybrał najprawdopodobniej opcję z pod znaku globalnego oszustwa, którego tajną światową radą ministrów jest "Klub Bilderberg". Z czasopisma "PANORAMA", wydawanego w Chicago U.S.A. można się było dowiedzieć, że jeden z trzech tenorów, założycieli PO, niejaki A.O. - klubowicz - Bilderbergs - napisał dla platformistów program - tajny do dziś i nadal będzie tajny, a który najprawdopodobniej będzie teraz realizowany pod przykrywką przez PO. Można się jedynie domyślać, że nic dobrego nie wyniknie z tych rządów PO dla suwerena. Zapowiedź lidera PO, że uda się najpierw do Brukseli wskazuje, że najprawdopodobniej zamierza realizować dyrektywy tajnego światowego rządu, znanego pod niewinnie wyglądającymi nazwami jak: Komitet Trzystu, Klub Rzymski, Iluminaci, Klub Bilderberg i czort wie jakie jeszcze inne kluby w tym masońskie, a jeden z nich został ostatnio reaktywowany w Polsce i namaszczony przez przedstawiciela Prezydenta L.K. Dodam jeszcze, że tzw. Unia Europejska jest polem doświadczalnym dla ustanowienia jednolitej absolutnej władzy nad światem. Instrument tej władzy już jest kilka lat temu zainstalowany w Brukseli. Jest to superkomputer - samo-programujący się - trzypiętrowej wysokości pod nazwą "BESTIA" od pierwszych liter właściwej nazwy. Jest to ciekawa paralela do Apokalipsy w/g św. Jana. Cóż za zbieżność nazwy???

Przeglądając listy wybrańców do nowego parlamentu zauważyłem, że na tych listach nazwiska naszych (naszego oddolnie tworzonego Ruchu Społecznego) emisariuszy, oczywiście ściśle tajnych, którzy mają rozkaz zachowania tajności do czasu, kiedy znajdą się na naszych listach kandydatów w wyborach, kiedy nasz Ruch Społeczny będzie gotowy do walki z "Goliatem". Emisariusze nasi, mają do wykonania specjalne zadanie, zlecone przez Pospolite Ruszenie w organizacji.

Dla nowo wybranych władz mamy następujące pytanie:
Czy w świetle beznadziei, na jakąkolwiek poprawę losu narodu,
z powodu włożonej WAM belki w szprychy wozu, zwanego władzą,
przez bazylejską ośmiornicę - oligarchię finansową -
skorzystacie z pomocy naszego Ruchu Społecznego,
przyjmując naszą ofertę, którą "prawi i sprawiedliwi???" odrzucili???

Dla parlamentarzystów, nie będących naszymi tajnymi emisariuszami, mamy ofertę przystąpienia do naszego Ruchu Społecznego jeśli zignorują swych mocodawców - partyjnych pryncypałów-demiurgów - i porzucą mentalność "Szawła", przemieniając się w "Pawła", angażując się bez reszty w tworzenie razem z nami "masy krytycznej", która w przyszłości, może nie dalekiej, zmiecie ze sceny zdrajców-oszustów, w tym lichwiarzy-krwiopijców. Gwarantujemy im tajność ich decyzji oraz to, że gdy znajdą się na naszych listach tworząc drużynę, dzisiejsi ich mocodawcy znajdą się w rozsypce.

Informuję wszem i wobec, że już dziś, toczy się kula śniegowa, nabierająca na siebie kamyczki (ludzie - podejmujący walkę o życie - wysyłający przekazy pieniężne tej "gry" na adres skrzynki kontaktowej Banku Informacji), która to kula śniegowa w odpowiednim momencie poruszy lawinę kamieni i przysypie całą lichwiarską sitwę. Potłuczeni będą też niewolnicy (ustawodawcy-obłudnicy i rządzący), będący "pretorianami" dzisiejszych globalnych oszustów.

Należy w tym miejscu zadać pytanie:
Po co mamy żabę jeść i walczyć z lichwiarzami-krwiopijcami???
To mamy się dawać okradać jak barany???
Tylko dlatego że wybrańcy narodu sprzedali za srebrniki
narodową suwerenność finansową prywatnej antynarodowej sitwie???

Koniecznie należy zadać też pytanie o to, jakie mamy wyjście???
Czy jest jakiś wybór???
Wyjściem jest zainstalowanie systemu sprawiedliwości,
znanego pod nazwą "KREDYT SPOŁECZNY",
którego odkrywcą (twórcą) był Clifford Hugh Douglas w 1918 roku.

Cóż to za system ten "KREDYT SPOŁECZNY"???
Pierwowzorem tego systemu jest: system krwionośny człowieka,
zarządzany systemem nerwowym z mózgiem w Roli Głównej.
Zasadą tego systemu jest nieustanne odżywianie każdej komórki organizmu.
W rzeczywistości jest to Narodowa DYWIDENDA dla każdego.

W przeciwieństwie do Kredytu Społecznego
obecnie praktykowany lichwiarski system globalnego oszustwa
jest przeciwieństwem KS, w którym każdy obrót gospodarczy
wiąże się z upuszczaniem życiodajnej krwi w postaci lichwy.!!!!!!!

Odkryłem, że NIE MOGĄ być praktykowane oba systemy jednocześnie,
na tej samej gospodarce narodowej.!!!
niemożność, można porównać do sytuacji, gdy na tej samej drodze
miałyby się poruszać pojazdy w systemie lewostronnym (angielski)
i prawostronnym, takim jaki jest u nas.
Byłaby to katastrofa na katastrofie.

Dla informacji podaję, że na wyższych uczelniach w świecie, także w Polsce nie wykłada się doktryny Douglasa, zwanej Kredytem Społecznym. Pytanie: Dlaczego??? Ano dlatego, że dzisiejsza "nauka" finansowana jest głównie przez złoczyńców, posiadających monopol na kreację pieniądza.
Wykładanie doktryny Douglasa, byłoby śmiertelnym ciosem dla uprawianego przez nich lichwiarskiego oszustwa. Kto jest taki głupi i podcina gałąź, na której siedzi??? Wykształciuchy, finansowani przez złoczyńców, robią wszystko, by przypodobać się dyktatorom finansowym, fałszują rzeczywistość i oczywistość wynikającą z doktryny Douglasa lub milczą na temat tej doktryny. W przeciwnym razie utracili by kasę (srebrniki).

Innym obrazem, objaśniającym świat pod rządami obu systemów, obrazy: NOCY - w której złoczyńcy czują się jak ryba w wodzie. Wszelkie przekręty z korupcją włącznie ukrywa ciemna, bezgwiezdna noc, gdzie grasują pod jej osłoną wszelkie lucyferyczne typy, okradając naiwnych nie ze swej winy, bezbronnych, osaczonych przez lichwiarzy, ludzi.
DNIA - który nie daje szansy na oszustwo, bo wszystko jest jasne i jawne, co w świetle Bożych przykazań, nabierze blasku niezaprzeczalnej sprawiedliwości.!!!

W świetle powyżej przedstawionych obrazów, nasz Ruch Społeczny czyni przygotowania do zamiany dzisiejszej bezgwiezdnej lucyferycznej nocy, na jutrzejszy słoneczny dzień, w którym słońce SPRAWIEDLIWOŚCI nam zaświeci i nie zgaśnie do końca świata.!!! Będzie też świecić do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej.

Pospolite Ruszenie w organizacji zamierza postawić na nogi to, co dziś stoi na głowie, gdzie lucyferyczna oligarchia finansowa niszczy wszystko, co jej stanie na drodze okradając całe narody poprzez lichwę, finansując wyłącznie tych, z których jest gwarancja ich prywatnych zysków.!!! Ludzie biedni nie liczą się dla złoczyńców, bo na nich nie można zarobić (okraść), a jest ich miliony w tym żyjących poniżej minimum socjalnego.

W świetle doktryny Douglasa, dzisiejsza "ekonomia", wykładana na wyższych uczelniach, nadaje się wyłącznie na śmietnik historii. Krwiopijcy udoskonalili jedynie metody upuszczania krwi. Zatrzymali rozwój tego sektora na poziomie lekarza zamierzchłych czasów "CYRULIKA". Udoskonalili jedynie metody jej upuszczania. Niczym nie różni się metoda nagłego zabicia człowieka, od metody zabijania na raty, za pomocą lichwy. Powiedział bym nawet, że nagła metoda pozbawiania życia jest bardziej humanitarna. Cierpienia spowodowane brakiem chleba z powodu lichwy (lichwiarzy), po prostu barbarzyństwem, urągającym rodzajowi ludzkiemu.

W 1956 roku niejaki W. Gomółka (tow. Wiesław) powiedział, że "nie jest w stanie naprawić zegarek ten, kto go zepsuł!". Coś w tym powiedzeniu jest!
Dzisiaj przetransponowałem to powiedzenie, które brzmi: "NIE KAŻDY KOWALSKI MUSI SIĘ ZNAĆ NA BUDOWIE ZEGARKA. WYSTARCZY, BY UMIAŁ ODCZYTAĆ GODZINĘ, KTÓRA WIDNIEJE NA JEGO TARCZY!!!" Nie jest trudno zrozumieć istotę Kredytu Społecznego, ale trzeba chcieć się z nią zapoznać. Jestem przekonany, że bez zrozumienia tej istoty, Kowalski będzie umiał odczytać godzinę z tarczy zegarka. Na pewno się Kowalski zoriętuje, że na jego konto bankowe wpłynęła DYWIDENDA, a wtedy już będzie wiedział co z nią zrobić!!!

Natura człowieczeństwa składa się z dwóch sfer, jakby z dwóch skrzydeł tego samego ptaka. to: sfera duchowa i materialna. By ten ptak był zdolny do fruwania, musi mieć oba skrzydła jednakowo sprawne, co nie ulega żadnej wątpliwości. Przechodząc do meritum i rzeczywistości, okazuje się, że sfera duchowa jest nad wyraz rozbudowana, zaś sfera materialna jest jakby kikut skrzydła z powodu lichwy - RAKA systemu finansowego, a do tego w rękach krwiopijców.

W przedmowie do książki pt: "Globalne oszustwo i drogi wyjścia" Ekselencja ks. bp. Edward M. Frankowski z Sandomierza napisał: "Władza pieniądza, czyli siła międzynarodowej finansjery leży w ignorancji ludzi. Finansjera straci swą siłę jedynie wtedy, gdy ludzie poznają jej oszustwo." Piękne i dosadne słowa. Cóż z tego, że pasterze kościoła katolickiego rozwinęli sferę duchową do właściwych i znacznych rozmiarów, gdy o sferze materialnej przypominają sobie tylko na chwilę, kiedy wypada im iść z tacą. Zaraz potem, natychmiast o sferze materialnej zapominają. Rozumiem, że domeną pasterzy jest głoszenie słowa Bożego, ale traktowanie przykazań wybiórczo, to już przesada!!! Efekt widać na każdym kroku. Złoczyńcy spowodowali, że skrzydło materialne jest jakby kikutem, a pasterze jeszcze ten kikut oskubują z ostatnich piórek. To tak ma wyglądać to pasterzowanie??? Dalej owieczki mają być usypiane, by nie odczuwały bólu, kiedy kończy się ich egzystencja??? Pasterze jak widać dbają tylko o własny interes, że się tak wyrażę. My kredytowcy społeczni, zajmujemy się jednakowo obydwoma sferami życia, Zwracanie się do pasterzy o wsparcie spotkało się z brakiem reakcji. Ubolewamy z tego powodu, ale nie poddajemy się i tworzymy wbrew wszystkim, oddolny, polityczny, ale a-partyjny Ruch Społeczny.

My zajmujemy się KOWALEM (złoczyńcami) a nie kleszczami w jego rękach (ustawodawcy i rząd). Budujemy siłę (masę krytyczną), która w odpowiednim czasie tego kowala a także kleszcze osądzi, wyda wyrok i wyrok ten WYKONA. Siła argumentu, zawarta w doktrynie Douglasa nie wystarczy. Musimy siłę argumentu, przekuć w argument siły, bo jako naród w swej masie nie możemy liczyć na tych, którzy niewolnikami oligarchii finansowej, przez własną głupotę, ani na tych, którzy sprawują rząd dusz. Dotychczasowe doświadczenie życiowe nas w tym utwierdza.
Nie mniej jednak i mimo złych doświadczeń, liczymy na opamiętanie, przynajmniej części tych, na których nie liczymy.

W dotychczasowej naszej działalności, spotykamy się głównie z zarzutem indywidualnego wzbogacenia się kosztem naiwnych graczy o życie. No cóż. My mamy jedynie wiarę, że mimo starych doświadczeń elektoratu z dotychczasowych oszustw i to za każdym razem, trudno jest Kowalskiemu przyjść po rozum do głowy i uwierzyć, że mamy czyste i leżące w interesie Kowalskiego intencje. Środki masowego przekazu utrwalają jeszcze u Kowalskiego nieufność wobec każdego nowego poglądu. Nic zresztą dziwnego, skoro złoczyńcy finansują wykształciuchów, to i też finansują pismaków! Pozostałych, biednych i przez to nie przydatnych pomijają, a także ośmieszają z powodu nie zawinionej przez nich biedy.
Jest to ta sama gałąź, którą byłoby głupotą ze strony złoczyńców, by podcinać.!!! O naszych - Pospolitego Ruszenia w organizacji - intencjach, można się przekonać, korzystając z naszej oferty, zamieszczonej na blogu; http://husarz33.bblog.pl/ Nasza oferta, to walka o życie w tym lichwiarskim świecie. By podjąć, należy: zainwestować jednorazowo w siebie "magiczne" 10 złotych, wysyłając "kupon" na adres skrzynki kontaktowej Banku Informacji HUSARZ. W sytuacji, kiedy ilość "grających" przekroczy piętnaście milionów, Pospolite Ruszenie wchodzi do GRY i nie długo potem, zaczynamy wypłacać wygraną, "Dywidendę Narodową dla wszystkich".
Nasza oferta
jest skierowana do wszystkich i realizowana poprzez pocztę pantoflową (proszę się nie śmiać!). Ci co już "grają", to wiedzą na czym to polega.!!!
Inni mogą się dowiedzieć jak "zagrają". Od momentu wejścia do "gry", gracze rozpoczynają kampanię wyborczą. Nie możemy liczyć na media finansowane przez wrogów Kredytu Społecznego. Nie możemy liczyć na udział sprawujących władzę, bo oni oskarżeni o to, że sprzedali za srebrniki naszą suwerenność finansową obcym. Nie możemy liczyć na duszpasterzy, pomijających sferę materialną swych owieczek. No kogo więc możemy liczyć w tej walce o życie własne i całego umęczonego lichwą NARODU??? TYLKO NA SIEBIE - Szanowny Kowalski i na nikogo więcej z wyjątkiem Pana Boga.!!!

Podwaliny, pod nowy ustrój w Polsce zrobiłem pisząc projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Narodu Polskiego z grudnia 2006. zamieszczony na naszym blogu. Grupa naszych ekspertów już pracuje nad zupełnie nowymi aktami prawnymi, koniecznymi do zainstalowania nowego ustroju, a nie mającymi odpowiedników w obecnym karykaturalnym prawie. Wśród kredytowców społecznych jest wystarczająca ilość ekspertów, do obsadzenia kluczowych stanowisk w NOWYM Państwie Polskim. Skrót programu politycznego jest zamieszczony na naszym blogu.
Winnica "pańska" jest, tylko robotników trochę mało. Niezależnie od tego, kiedy poszczególny Kowalski zgłosi się do pracy w winnicy, wszyscy otrzymają to samo wynagrodzenie (Dywidenda Narodowa).

Największe kontrowersje budzi tajność naszych działań. Wcale się nie dziwię, bo nie tolerujący u siebie tzw. demokracji, dyktatorzy, lichwiarze-krwiopijcy, wytresowali swych niewolników (ustawodawców-obłudników i tzw. rządy), by ci absolutnie stosowali utopię demokratyczną, tylko po to, by urządzać Kowalskim igrzyska, bo władzę absolutną i tak mają lichwiarze od bardzo długiego już czasu. Lichwiarze ci, zachowują się jak bankier w grze zwanej POKEREM. Wymagają od innych graczy, by grali z kartami odkrytymi na stole, gdy tymczasem "bankierzy" mają karty zakryte. Głupotą byłoby, gdybyśmy się zgodzili z warunkami, stawianymi przez lichwiarza-złoczyńcę.!!! Mogli byśmy od razu się poddać i nie zawracać sobie głowy realizowaniem sprawiedliwości, która dziś jest fikcją na użytek naiwnych w większości Kowalskich.!!!

No i CO - Szanowny Kowalski???
Czy masz jeszcze wątpliwości???
Godzisz się, by Cię lichwiarze okradali???

Prognoza - jak może wyglądać Polska
po zainstalowaniu systemu sprawiedliwości (Systemu KS)


Dywidenda Narodowa dla każdego, płacona co miesiąc (w ciemno po 500 na osobę), każdemu zarejestrowanemu w Systemie KS sprawi, że zniknie pojęcie biedy. Matki przestaną wyskrobywać dzieci ze swego łona. Inne matki przestaną wyrzucać swe nowo-narodzone dzieci na śmietnik, konserwować je w beczkach z kapustą lub kopcować. Dzieci szkolne przestaną być głodne i będą myśleć o nauce a nie jedzeniu. Wreszcie matki, będą mogły zająć się wychowywaniem dzieci, a nie zabiegać o to, by zarobić na chleb, zaniedbując swe macierzyńskie obowiązki, co przyczyni się do spadku poziomu patologii społecznych.

Wielce Szanowny SUWERENIE.
Czy taka wizja absolutnej sprawiedliwości, odpowiada CI???
Nie jest to żadna fikcja,
ale REALNA WIZJA, która może się ziścić jedynie wtedy,
kiedy każdy Kowalski z osobna i zarazem wszyscy RAZEM
podejmą RUCH w jedynym, określonym w naszym programie KIERUNKU.
NIKT INNY, oprócz CIEBIE - Szanowny, ale nie szanowany NARODZIE
NIE ZROBI tego, co SAM MOŻESZ ZROBIĆ
jeśli tylko zechcesz
NIE OBAWIAJ SIĘ, ŻE TYM RAZEM ZOSTANIESZ OSZUKANY.!!!
MY
KREDYTOWCY SPOŁECZNI
NIE JESTEŚMY ZAKAMUFLOWANYMI OSZUSTAMI
jak dotychczasowi wybrańcy trzymający władzę
i działający wyłącznie we własnym interesie.!!!
Udowodnili to wielokrotnie
a dowodem ich zdrady narodowej jest Art. 227 "konstytucji",
w którym złamali przykazanie NIE KRADNIJ,
a niektórzy z nich, obłudnie wzywają Boga do pomocy w ślubowaniu.
Najwyraźniej jest to kpina
zarówno z Boga, jak i SUWERENA - umęczonego lichwą NARODU.

DO DZIEŁA NARODZIE.!!!
Pospolite Ruszenie w organizacji na WAS czeka.!!!

HUSARZ
Kęty dnia 22 listopada 2007.


PS:
Przekazujcie sobie wzajemnie ten list otwarty, bo jest on niezaprzeczalnym nośnikiem dobra i prawdziwej sprawiedliwości.!!!
Wasz los jest w WASZYCH rękach. Korzystajcie z okazji, która może się nie powtórzyć.!!!

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.