Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Czy Unia Europejska to Unia Germano-Europejska ?

Ostanie ważne wydarzenie w życiu Polski to obchody 91 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i podpisanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Traktatu Lizbońskiego, a wiec praktycznie utrata przez Polskę suwerenności i niepodległości.

Temat jest obecny od lat, ale powrócił z całą ostrością przez fakt podpisania Traktatu przez Prezydenta Polski. Mówiono o tym już od dawna, było mnóstwo protestów i tysiące publikacji Euroentuzjastów i Eurosceptyków krytykujące UE nie tylko ze strony Polski, ale również ze strony innych państw. Były protesty o sfałszowaniu wyników referendum akcesyjnego, o fałszowaniu wyborów w Polsce (trudno udowodnić, szczególnie teraz), doniesienia do prokuratury. Zarzuty o niekonstytucyjne wyborów i referendum.

Warto podzielić się z czytelnikami kilkoma uwagami.

Unia Europejska to Unia Germano-Europejska. Świadczy o tym nasilająca się ekspansja na ziemie Polskie Niemców i coraz silniejsze roszczenia Ziomkostw niemieckich. „Drang nach Osten” trwa nieustannie, w białych rękawiczkach, przy milczącym poparciu kolejnych ekip rządzących od lewicy do prawicy. Słowo ciałem się staje – wszystkie wątpliwości wcześniejsze glosy krytyków UE i Eurosceptykow potwierdzają się w całej rozciągłości.

Francja i Holandia odrzuciły Konstytucje Europejska w referendach w związku z tym zmieniono Konstytucje na Traktat Reformujący (Lizboński), ale tym razem odmówiono i zablokowano referenda na temat przyjęcia Traktatu w krajach członkowskich Unii, a w tym w Polsce. O tym że Traktat Lizboński jest tym samym Traktatem co odrzucony Traktat Konstytucyjny zupełnie dobrze to wyjaśnia Prezydent Czech Vaclav Klaus „O co chodzi w politycznej wojnie o Traktat Lizboński” http://www.fronda.pl/news/czytaj/traktat_lizbonski_instrukcja_dla_poczatkujacych

W Irlandii zrobiono aż dwa referenda; w Polsce i innych krajach europejskich żadnego.

Traktat to Kolejny rozbiór Polski.

Warto zapoznać się z tekstem Polskiego noblisty Władysława Reymonta, aby mieć właściwą perspektywę

Ostatni sejm http://krajski.com.pl/reymont.htm

Przyjrzyjmy się kilku cytatom ilustrującym ewolucję niemieckiej polityki roszczeniowej zaczerpniętych z małej broszurki Jerzego Klincewicza

UNIA czy RZESZA

Integracja Europy, polityczny wynalazek Adenauera i Schumana, udoskonalony przez Franza Josefa Straussa, wskazała Niemcom siebie, jako jedyną bezpieczną drogę do osiągnięcia przez Niemców kierowniczej roli w Europie bez granic, w Europie będącej nową formułą nordyckiej przestrzeni życiowej, w której Niemcy ostatecznie znajdą dla siebie miejsce i - według Straussa , MOŻLIWOŚĆ POŻYTECZNEGO WYŁADOWANIU SWOJEGO NIESŁYCHANEGO ZASOBU ENERGII.

Europa, która ma stać się ojczyzną narodu niemieckiego, nie może skończyć się ani na Łabie, ani też na Odrze. W niej musi zostać zrealizowane europejskie prawo do ojczyzny, które (...) zezwala Niemcowi (...) znaleźć miejsce osiedlenia i pracy wszędzie tam, gdzie mu się podoba, jako pełnoprawnemu obywatelowi. Dopiero ten, kto będzie mógł żyć i działać tam gdzie mieszkali jego ojcowie, potrafi uznać w takiej Europie swoją ojczyznę - tak czołowy polityk bawarskie partii CSU w lalach (60-ch - Franz Josef Strauss, w swojej doktrynie integracyjnej sprecyzował, czyli -- dokładnie opisał - pierwszą naturalna potrzebę" Niemców w przyszłej zjednoczonej Europie.

Wypowiedź Romana Herzoga prezydenta Niemiec, nawiązuje do obietnicy Konrada Adenauera - kanclerza Niemiec, danej w roku 1961 na zjedzie Ziomkostwa Śląskiego, że:

„Jedność Europy przyniesie też spełnienie waszych życzeń i żądań. Każdy krok. jaki uczynimy najpierw w kierunku integracji Europy Zachodniej jest jednocześnie krokiem naprzód ku drodze do waszych stron ojczystych”.

Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, wydane w dniu 3I lipca 1973 roku w Karlsruhe stwierdza jednoznacznie, że (.. ) Ustawa Zasadnicza - a nie tylko teza nauki prawa międzynarodo-wego i nauki prawa państwowego - zakłada, ze Rzesza Niemiecka przetrwała klęskę 1945 roku i nie upadla ani z chwilą kapitulacji, ani wskutek w Niemczech obcej władzy państwowej przez sojusznicze mocarstwa okupacyjne, ani później.

Wynika to z preambuły, z art. 16, art 23, ART 116 I ART. 146 USTAWY ZASADNICZEJ (..). RZESZA NIEMIECKA ISTNIEJE NADAL (..) , co powinno być rozumiane, jako ISTNIENIE RZESZY W JEJ STARYCH GRANICACH Z 1937 ROKU.

Wciąż obowiązująca treść artykułu 116 Konstytucji Niemiec, jest stanem agresji prawnej wymierzonej przeciwko Polsce

Ten sam Federalny Trybunał Konstytucyjny w roku 1980, w swoim Orzeczeniu z dnia 26 Lutego stwierdził, że - (...) pozostałe terytoria, które wchodziły w skład Rzeszy Niemieckiej w granicach z 31 grudnia 1937 roku, NIE SĄ DLA RFN ZAGRANICĄ.

Profesor Anna Wolff-Pawęska w swojej pracy zatytułowanej „Europejska koncepcja Chadecji" pisze „Chadecka doktryna Europy zajmowała w drugiej połowie lad 60-tych centralne miejsce w zewnątrz-politycznych rozważaniach CDUICSU. Cokolwiek by o niej powiedzieć, nie należy zapominać, że stanowiła ona przede wszystkim kamuflaż dla różnorodnych ówcześnie prób rozwiązania problemu niemieckiego. Jedność narodu w kalkulacjach zachowawczych polityków niemieckich, miała tylko wstęp do dzieła zjednoczenia Europy Zachodniej

Slogan „finis Germania finis Europae " (upadek Niemiec upadkiem Europy), wyrażający powojenne nastroje zwolenników dominacji Niemiec i Europy w świecie, szybko został zastąpiony hasłem -- SKORO NIE MA RZESZY, NIECH ŻYJE EUROPA . Chadecja zaś poczuwała się, jako jedyna siła polityczna RFN do przywrócenia zintegrowanej Europie - matce świata i ojczyźnie narodów - należnego jej miejscu w świecie. Należnego miejsca Europie zintegrowanej wokół Niemiec.

Obecny stan rzeczy ( agresja polityczno-prawna Niemiec ), w połączeniu z nadrzędnością Konstytucji UE, ( unii politycznej ), nad Konstytucją RP, w Europie, w której w niedalekiej przyszłości sytuacja wielu narodów w głównej mierze zależeć będzie od sytuacji politycznej i ekonomicznej Niemiec - stwarza niebezpieczeństwo wypuszczenia z rąk polskich administracji politycznej na całym obszarze Ziem Odzyskanych i przekazania jej w ręce niemieckie przez prosty zabieg demokratycznych wyborów do samorządów lokalnych, następnie utrwalenia terytorialnego odzysku w formie najpierw nowego podziału administracyjnego wschodnich nabytków UE na precyzyjnie obrysowane regiony, które po załamaniu się Unii zostaną zatrzymane przy Rzeszy.

Według Franza Josefa Straussa - w latach sześćdziesiątych sztandarowego polityka bawarskiej CSU:

Integracja Europy powinna być (--) oparta na federacji takiej z której nic można byłoby wystąpić, podobnie jak np. Kalifornia nic może opuścić związku państwowego USA, czy Bawaria - Republiki Federalnej.

Rzeczpospolita z lutego 1993 (1/46):

W grudniu 1990 w budynku Związku Wypędzonych w Bonn odbyła się tajna narada poświecona metoda walki o odzyskanie ziem, które po roku 1945 są w posiadaniu Polski Czechosłowacji i ZSRR. W naradzie brał udział wysokiej rangi urzędnik kanclerza Kohla i przedstawiciele MSW I MSZ RFN-u

Ustalono wówczas, że Niemcy zastosują w Polsce dwa warianty tzw. „Friedensplan” (pokojowy) i „Kriegsplan” (wojenny), aby odzyskać stracone na rzecz Polski ziemie w ciągu 10-15 lat.

Przyjęto tam, ze razem z realizacja pokojowego sposobu ponownej kolonizacji, będą przygotowane i tworzone tajne struktury na naszych Ziemiach zachodnich „Schlesischrebellion” – Bunt Śląski.

Pokojowy plan Niemców polega na tym, aby powiązać Polskę z gospodarka RFN układami, ale takimi gdzie prawo wyłącznego decydowania będą mieli Niemcy. Trzeba stworzyć 6-7 tysięcy małych firm gdzie dyrekcja i kadra kierownicza będzie w rekach niemieckich. Ludzie ci będą oswajali się z nowymi warunkami i przygotowywali zakłady, aby w przyszłości polskie zakłady zastąpić wyłącznie Niemcami.

Należy korumpować polskich prominentów tak politycznych jak i ekonomicznych popierać finansowo polskie media przychylne Niemcom i popularyzować tzw. ”niemiecką bramę do Europy”. (..) Trzeba postępować ostrożnie i inwestować w Polsce poprzez inne firmy zachodnie USA, Francji, Austrii, które są powiązane z Niemcami.

Kanclerz Niemiec Schroeder na Zjeździe wypędzonych w Berlinie 2001:

„Nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się w nasze ręce. Zawierzcie mej metodzie, ja wam dostarczę wschodnie Landy, w ten sposób, że ich dzisiejsi administratorzy, czyli Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni, że zostali wreszcie Europejczykami.”

RETROSPEKCJA HISTORYCZNA

(za prof. Pogonowskim i prof. Bobrzyńskim)

Polska miała państwowość znacznie wcześniej niż Prusy /Niemcy i Rosja.

Dynastia Popielidów istniała jeszcze przed scaleniem ziem polskich za Mieszka I – jeszcze przed przyjęciem chrztu 966 - byliśmy już państwem silnym i dobrze zorganizowanym. Polska sięgała do Hanoweru (Hanów); nazwa Berlin pochodzi od Polskiego Barlina

Złoty Wiek kultury polskiej, bogactwo architektury gotyckiej, (od kościoła Mariackiego do najzapadlejszych zakątków wiejskich) malarstwa i rzeźby, poprzez epokę Renesansu i rozkwit budownictwa renesansowego. Złoty Wiek literatury, muzyki, polskiej organizacji państwa i administracji, polskiego prawodawstwa, myśli politycznej towarzyszył rozkwit przemysłu i handlu.

Polscy monarchowie zaliczali się do pierwszych monarchów w świecie chrześcijańskim, biskupi do pierwszych ludzi w kościele katolickim. Wieś żyła dostatnio i szczęśliwie – pańszczyzny jeszcze nie było.

ŚWIETNOŚĆ POLSKI TRWAŁA 8 WIEKÓW. Ostatnim dobrym królem polskim był Jan III Sobieski.

Polska była ważnym ogniskiem cywilizacyjnym od Bałtyku po Morze Czarne. Byliśmy potężniejsi niż Niemcy. Rosja zawdzięczała nam carów (car Wladyslaw IV uratował Rosję). Język Polski był na dworze rosyjskim językiem gracji i elegancji i językiem urzędowym na dworze Tatarów Krymskich.

Upadek Polski zaczął się od czasów elekcji na tron Polski niemieckiego Augusta II Sasa.

Akcja wyborcza była dziełem TAJNYCH ZWIĄZKÓW NIEMIECKICH o proweniencji Krzyżackiej i Mocarstwa Anonimowego - domów bankowych - Samsona Wertheimera, Samuela Oppenheimera oraz niejakiego Lehmana. Osadzenie Augusta Sasa na tronie polskim doprowadziło do znacznego osłabienia Polski i rozbiorów. To August II Sas był inicjatorem i głównym strategiem przyszłych rozbiorów.

Nawet Rosji uczestniczącej w rozbiorach nie zależało na zniszczeniu Polski – po osłabieniu Polski inicjowanej głównie przez Prusy. Po znacznym osłabieniu Polski i wzroście potęgi Rosja chciała Polskę podporządkować i kontrolować, ALE NIE ZNISZCZYĆ !!. Wszelkie zrywy narodowościowe zawsze były inicjowane przez Prusy i zawsze przeciw Rosji – Insurekcja Kościuszkowska, Powstanie listopadowe, powstanie styczniowe…

Potęga Prus wyrosła na trupie Polski. Żywioły zainteresowane upadkiem Polski to byli Niemcy, Mocarstwo Anonimowe i Tajne Związki (masoneria to twór krzyżacki po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego). NIEMCY – to największy i śmiertelny wróg Polski. Kto nie wierzy niech odwiedzi obóz śmierci w Oświęcimiu- Brzezince.

Zaskakujący dygresja – nawet w okresie PRL-u Polska będąca w strefie wpływów Rosji zdołała się odbudować po zniszczeniach II wojny światowej dokonanych przez zbrodnicza nazistowska Trzecia Rzesze niemiecka. Mimo opresyjności systemu sterowanego przez bolszewików (morderczy system bolszewicki był tak samo opresyjny zarówno dla Polaków jak i Rosjan). Polska wysiłkiem całego narodu zdołała odbudować gospodarkę ze zniszczeń niemieckich i gospodarczo rankowana była na 10 miejscu na świecie. Dziś będąc w strefie wpływów niemieckich Polska spadla na 80 miejsce na świecie. Pokolenie solidarnościowe wyrosło w opozycji do Rosji jako okupanta

W latach 90. tłumaczono w gazetach, że Polska musi jak najszybciej doszlusować do wolnorynkowej ferajny, państwo broń Panie Boże nie może ratować przedsiębiorstw przemysłowych, ponieważ trzeba je na gwałt prywatyzować, tj. rozkradać. To, co do tej pory uchodziło za gospodarkę wolnorynkową, może uratować jedynie likwidacja wolnego rynku i masowa ogólnoświatowa interwencja finansowa państw.

Bezprecedensowe, celowe niszczenie gospodarki - pierwszy przypadek, w historii świata, aby państwo celowo doprowadzało do bankructwa swoją gospodarkę. Dokonano destrukcji na całej gospodarce, całego przemysłu przemysł metalowy, przemysł zbrojeniowy, przemysł pracujący na potrzeby budownictwa (fabryki domów, cementownie), , większość przemysłu rolno spożywczego, górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy marynarka handlowa i rybołówstwo, przemysł tekstylny. Rozprzedano banki – powierzono emisje kredytu i pieniądza innym. ( za prof. R.H. Kozłowskim)

Główne banki opanowała była nomenklatura

A jaka jest perspektywa i interes Narodowy Polski

Wobec niemieckie dążenia roszczeniowe warto przypomnieć panu prezydentowi Kaczyńskiemu i premierowi Tuskowi olbrzymie straty materialne i ludzkie, jakie poniosło Polska w wyniku drugiej wojny światowej wywołanej przez Niemcy hitlerowskie. Polska straciła ponad 20% swoich obywateli 12 milionów - w ostatnich latach przedwojnia Polska liczyła około 36 milionów obywateli, a pierwszy rocznik statystyczny z 1946 roku ustalał 24 miliony Polaków i poniosła olbrzymie straty materialne - profesor Alfons Klafkowski oszacował nasze straty wojenne na około 537 mld. Złotych polskich przedwojennych, to musimy pamiętać, iż jest to zaledwie część polskich strat. ( nie obejmująca strat prywatnych w wyniku rabunku Niemców)

Trzeba zbrodniczej, nazistowskiej Trzeciej Rzeszy niemieckiej, ( której prawnym kontynuatorem jest Republika Federalna Niemiec) wystawić rachunki za około sześć milionów Polaków wymordowanych w obozach koncentracyjnych, rozstrzelanych w masowych egzekucjach. Przypominać o milionach przymusowych niewolników polskich. O dziesiątkach tysięcy dzieci zniemczonych na zawsze, trzeba Niemcom przypominać ich sprawstwo w depopulacji Narodu Polskiego.

Trzeba Niemcom wystawić konkretne rachunki, aby płacili za swoje zbrodnie i rabunki. Należy im w pierwszej kolejności wykazać, że “polskie” zrzeczenie się roszczeń, załatwienie ich w ramach całego wschodniego sowłagru, nie było żadnym odszkodowaniem, tylko kontynuowanie grabieży tego, co zagrabione.

Trzeba przypomnieć Niemcom i żądać zwrotu w naturze lub finansowych ekwiwalentach tego, co zagrabili i tego, co barbarzyńsko zniszczyli w Polsce.

Roszczeniowy niemieccy spod znaku pruskich “ziomkostw “ i „powiernictw” żądają od Polski zwrotu ziem zachodnich, zwrotu rzekomo zagrabionych przez nas dóbr niemieckich, zwłaszcza dóbr kultury, przepraszania za “ludobójcze wypędzenia”. Trzeba im przypomnieć, że a jeżeli używa się określenia „wypędzonych” to zgodnie z prawdą należy dodać; przez nazistowską, zbrodniczą Trzecią Rzeszę niemiecką”. Podpisany przez Hitlera niemiecki „rozkaz o spalonej ziemi”, nakazujący władzom niemieckim i Niemcom zamienienie w pustynie okupowanych przez zbrodniczą, nazistowską Trzecią Rzeszę niemiecką obszarów Polski. Ewakuację przeprowadzały komórki partyjne nazistowskiej NSDAP.

Jeżeli niemiecki mieszkaniec Prus Wschodnich nie uciekał samorzutnie, to zmuszał go do ucieczki odpowiedzialny za przeprowadzenie ewakuacji niemiecki SS-man, przy pomocy twórczości filmowej nazistowskiego, niemieckiego ministra propagandy Goebbelsa, a jeżeli to nie pomagało, niemiecki gestapowiec rozwiązywał sprawę z broni palnej. „WYPĘDZENI” wszelkie roszczenie powinni kierować do sprawców tj. do zbrodniczej, nazistowskiej Trzeciej Rzeszy niemieckiej i jej prawnej kontynuatorki Republiki Federalnej Niemiec.

*Polska w wyniku drugiej wojny światowej wywołanej przez zbrodniczą, nazistowską Trzecią Rzesze Niemiecką straciła 12 mln obywateli: ponad 6 mln utrąciło życie w wyniku bezpośrednich działań wojennych. Wskutek terroru okupanta masowych egzekucji i rozstrzelań zginęło 5 milionów. W okresie wojny urodziło się o 1215 tys. mniej dzieci niż powinno. Kalectwem dotkniętych zostało 600 tys. Do prac niewolniczych zostało wywiezionych 2,5 mil ludzi i wysiedlono 2.5 miliona. Wywieziono i zgermanizowano setki tysięcy polskich dzieci.

Wg GUS-u z 1945 r straty materialne straty polskie oszacowano na 1bln dolarów amerykańskich. Zrujnowano miasta, wsie. Zniszczono przemysł i wsie z gospodarką rolna i hodowlaną, komunikacje, kolejnictwo i łączność, szkoły i uniwersytety.

Sejm Polski dwukrotnie przyjął ustawy o odszkodowaniach i wyegzekwowaniu od Niemiec odszkodowań wojennych w czerwcu 1990 i wrześniu 2004. Uchwala Sejmu przyjętej 10 września 2004 zobowiązała i wzywała rząd Polski do podjęcia stosownych działań w celu wyegzekwowania od rządu Republiki Federalnej Niemiec kompensaty finansowej i reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne spowodowane przez niemiecką agresję, okupacje ludobójstwo i utratę niepodległości przez Polskę. W tej samej uchwale oświadczono, że Polska nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych wobec obywateli RFN wynikających z II wojny światowej i jej następstw. Apelowal do władz RFN o uznanie bezzasadności i bezprawności niemieckich roszczeń odszkodowawczych przeciwko Polsce.

,, W Konstytucji polskiej z 1997r., aż 52 artykuły zapewniają nasze prawa i wolności, a o prawach Narodu i jego wolnym ludzie stanowi prawie cały dokument. Przypomnijmy, że art.1 stwierdza: ,,Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli”, a art. 4.1: ,,Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu”.

Wybory do PE – miarodajny wskaźnik poparcia społecznego dla obecnej ekipy rządzącej

Udział brało trochę ponad 24% uprawnionych; ponad 75% nie miało zamiaru glosować na tą farsę.

PROCENTOWY WSKAŹNIK GŁOSÓW UZYSKANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE PARTIE NA OGÓLNĄ LICZBĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W CAŁYM KRAJU:

1. PLATFORMA OBYWATELSKA - 10,70 % (3.271.852)
2. PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ - 6,60 % (2.017.607)
3. SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - UNIA PRACY - 2,97 % (908.765)
4. POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 1,69 % (516.146)

Kaczor i Tusk to uzurpator bezczelny arogancki i podpisanie to nic innego jak ROZWIĄZANIE SIŁOWE

Prezydent mimo tak argumentów podpisuje Traktat. Podpis NIEWAŻNY. Farsy nie można przyjąć za rzeczywistość

W ubiegły piątek grupa posłów skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie traktatu lizbońskiego za niezgodny z konstytucja. Pod wnioskiem podpisało się 61 posłów PiS i dwóch niezrzeszonych. Wśród tych pierwszych są m.in. Antoni Macierewicz i Zbigniew Girzyński. Posłowie chcą o orzeczenie niezgodności całego traktatu i dokumentów towarzyszących, m.in. deklaracji o nadrzędności prawa unijnego nad polskim. W całej sprawie ciekawe jest jednak co innego. Posłowie PiS (partyjni koledzy Kaczyńskich) domagają się bowiem anulowania porozumienia wynegocjowanego i podpisanego przez Jarosława i Lecha Kaczyńskich. (http://www.pardon.pl/tag/trybuna%B3_konstytucyjny)

Dziwi postawa Episkopatu i. – poparcie dla szatańskiej religii, antychrześcijańskiej, antyrodzinnej, aborcyjnej, Unii Europejskiej. Jak to godzą hierarchowie z doktryna kościoła katolickiego, z proliteryzmem. Niektórzy wręcz namawiają swoich wiernych do przystąpienia do struktury Zła.

Ojca generał (jakiego Zakonu ?) sugeruje swoim wiernym wejście do Unii z modlitwa na ustach

Gott mit uns -

KPK wygodnie milczy twierdząc, że nie będzie się zajmował sprawami Polski, a wyłącznie sprawami Polonii w Kanadzie. Jak się zajmuje sprawami Polonii to wyjaśnia mocno kontrowersyjna ostatnia sprawa umowy o Emeryturach. Wladze KPK powinny udać się do Niagara - on the - Lake pod pomnik Hallerczyków, aby dowiedzieć sie jaki był wkład patriotycznej Polonii w odzyskanie niepodległości.

Dotacje państwa niemieckie na stocznie w Rostoku, na niemiecki przemysł samochodowy, gwarancje rządowe dla renomowanych niemieckich firm, nacjonalizacja Banku niemieckiego – w kontekście zamykania Polskich Stoczni to wystarczający dowód na to, aby nie przystępować do Unii Europejskiej i nie przyjmować wspólnej waluty Euro. Protekcjonizm, nierówność, niesprawiedliwości - to ostateczny dowód intencji niemieckich.

Prezydent Lech Kaczyński, co innego mówił w Sejmie, a co innego zrobił podpisując likwidacje Stoczni Szczecińskiej. Przedtem, dużo wcześniej prezydent Kaczyński zlikwidował Biuro Badawczo Rozwojowe stoczni Gdańskiej, czyli tam gdzie rodzi się statek, gdzie się go projektuje i gdzie się statek sprzedaje.

Często zarzuca się, że Polacy maja to, na co zasłużyli – sami wybrali sobie takich przywódców

To stwierdzenie to jeden z większych przekrętów propagandowych.

POPIS ma olbrzymie dotacje z budżetu państwa służące zapewnieniu sobie przewagi bez gwarancji działania na dla dobra Polski, ale również służą blokowaniu głosów opozycji.

Pierwszy etap wyborów to Propaganda, to zakrzyczenie społeczeństwa i niedopuszczenie do jakiejkolwiek publicznej dyskusji, brutalne rozbijanie spychanie na margines głosów sprzeciwu, niedopuszczenie do powstania i rozbijanie jakiejkolwiek poprzez manipulacje wyborcze i polityczne opozycji, ordynarne pranie mózgów przeciętnego wyborcy. Propaganda to narzędzie terroru. Fałszerstwo wyborcze nie przebiega przy urnie. Urna to przedostatni etap wyborów. Ostatni etap to liczenie Glosow.

Najlepszy przykład to ostatnie wybory 2007. Wybory były przedwczesne – i chodziło o wyeliminowanie z gry politycznej dwóch egzotycznych partii Samoobrony i LPR. Może jeszcze niedoskonałych, ale autentycznych i wyrosłych poza układem OKRAGLOSTOŁOWYM. To PiS rozbił koalicje i PiS przekazał pod stołem władze dla PO – bo, de facto to ta sama partia, aby wyeliminować głos sprzeciwu wobec Unii Europejskiej (POrtia PZPR-BiS)

Wyniki ostatnich wyborów 2007 to tez zastanawiające – LPR i Samoobrona dostały po ok 1, 5% głosów. Według prognoz przedwyborczych LPR szedł w koalicji z Unia Polityki Realnej i powinny dostać po około 10%.. Jak wytłumaczyć fakt, ze w kilku większych ośrodkach miejskich w Komisjach Wyborczych nagle pod koniec dnia zabrakło kart do glosowania? Gdyby to było tylko w jednej komisji wyborczej można byłoby to uznać za przypadek. Jak wytłumaczyć fakt, ze wyniki wyborów – liczenie głosów trwało aż cztery dni, a nie cztery godziny – przy współczesnych środkach (komputery, komunikacja?)

A wracając do rocznicy odzyskania niepodległości

WŁAŚCIWE ZROZUMIENIE ROLI PIŁSUDSKIEGO to zrozumienie czasów współczesnych i polityki Niemieckiej. Ta dygresja historyczna jest konieczna, aby zrozumieć, kim jest Tusk, Kaczyński i Tajne Związki.

W „wyzwolonej” po 1 wojnie Polsce Niemcy dalej mimo przegranej wojny utrzymywali kontrole przez osadzenie swojego agenta Piłsudskiego. PIŁSUDSKI TO MAJSTERSZTYK TAJNEJ DYPLOMACJI PRUSKIEJ. Do dziś 95 % Polaków wierzy, że Piłsudski był wyzwolicielem Polski.

Przejął władze z rąk Rady Regencyjnej/Stanu ( Tworu Niemieckiego ) w cudowny sposób wprost z Magdeburga gdzie był internowany na własna prośbę. Zadaniem Piłsudskiego było niedopuszczenie do powstania silnej Armii Polskiej i silnej gospodarczo i terytorialnie Polski. Federalizacja to była koncepcja niemiecka. Nie byłoby Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy. Byłaby Polska.!!! To była koncepcja Niemiecka stworzenia państw buforowych z nigdy przedtem nieistniejących państewek . Zrealizował ja Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji.

Legiony sprzymierzone z Niemcami (twór niemiecko austriacki, bo przecież nie Piłsudskiego) były wręcz główną przeszkoda w decyzjach Konferencji w Wersalu. Gdyby nie powstanie armii Dmowskiego- Hallera Polska by nigdy nie powstała ze względu na istnienie Legionów sprzymierzonych z Niemcami.

Antypolski Traktat Reformujący Unię Europejska (Konstytucji - nie organizacji międzynarodowej a powstałego państwa w Europie) - podpisany bezprawnie w imieniu Rządu RP przez premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Lizbonie, dnia 13.12.2007r., jest lekceważeniem Narodu i Jego praw zagwarantowanych w Konstytucji RP.

I tak: Art.4, & 1 określa, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu; Art.5, & 1, że Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (

Art. 8, & 1, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

(prof. R.H. Kozłowski )

Prezydent mimo tak argumentów podpisuje Traktat. Podpis należy uznać za NIEWAŻNY. Farsy nie można przyjąć za rzeczywistość. Warto zaznaczyć, że prezydent przekroczył swoje kompetencje przypisane do urzędu prezydenta. Premier Tusk, prezydent Kaczyński min. Sikorski, posłowie głosujący za traktatem postąpili wbrew Konstytucji – ustawy zasadniczej i taki podpis jest nieważny i nie ma mocy prawnej. (Nawet, jeśli obie strony by tego chciały – prez. Kaczyński i Unia Europejska)

Podpisanie Traktatu to uzurpatorskie, bezczelne, aroganckie postępowanie nie liczenie się z prawem, społeczeństwem (Referendum) i to nic innego jak Rozwiązanie Siłowe.

PRZESTĘPSTWO PRZECIW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Rozdział XVII, Art. 127,& 1.

Kto mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. & 2: Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w & 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Jaki wyrok za ten POdPIS ?

Sławomir Basiukiewicz

( W artykule wykorzystałem obszerne fragmenty z publikacji prof. Pogonowskiego, prof. Kozłowskiego, prof. Bobrzyńskiego i Jerzego Klincewicza)

PS.

Prosimy Państwa komentujących artykuły o wypowiedzi merytoryczne odnoszące się do treści tych artykułów. Komentarze nie mające związku z artykułem, pomówienia i bezpodstawne oskarżenia psują opinię "Afer Prawa" i szkodzą nam wszystkim.
Tak samo wulgarne i agresywne wypowiedzi. To nie jest próba ograniczania swobody wypowiadania się, ale zamiar uporządkowania dyskusji na tematy, które poruszane są w artykułach naszych autorów.
Redakcja "AFER PRAWA"


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.