Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

BARACK OBAMA DEBATA...

Barack Obama i jego pierwsza debata w dniu 26.09.2008 - jakoś tak już zaczynają te wybory amerykańskie śmierdzieć...

This Friday, we'll reach another milestone in this campaign -- the first debate of the general election, on September 26th at 9:00 p.m. Eastern time.
Tego Piątku wykonaliśmy kolejny krok milowy - pierwsza debata w ogólnych wyborach USA -26 Września o 9 tej wieczorem czasu wschodniego ( jak w Toronto, Kanada )


Millions of Americans will tune in to watch Barack debate John McCain about America's foreign policy and our role in the world.
Miliony Amerykanów będzie oglądało debatę między Brackiem I John McCainem o polityce zagranicznej USA I jej roli w świecie.

Barack will share his plan to bring the change we need -- to restore our place in the world, ensure security at home and abroad, and reestablish the United States as the world's economic leader.

Barack podzieli się z wami planem zmian które potrzebujemy – aby odbudować nasze miejsce w świecie , zapewnić bezpieczeństwo w kraju I za granicą i aby odzyskać pozycję lidera dla USA na świecie .


This is a great opportunity for you to learn more about the issues.
And it's also a great opportunity for you to share Barack's message of change with your friends, family, and neighbors by attending or hosting a Debate Watch Party.
Jest to okazja dla was aby zapoznać się głównym tematem .Jest to też okazje aby podzielić się ze swymi przyjaciółmi o zmianach dla Was , Waszych rodzin , przyjaciół I sąsiadów którzy dołącza do wspólnej dyskusji
.

Watch the debate with friends and supporters, and talk about how you can get involved in this movement. I recorded a brief message about these parties.
Obejrzyj ta dyskusje z przyjaciółmi i naszymi zwolennikami, dyskutuj o sposobie jak możesz się dołączyć do tego ruchu. Zarejestrowałam krótką wiadomość o tych spotkaniach.
Please take a moment to watch the video and sign up to attend or host a Debate Watch Party in your community.

Host or attend a debate watch party

Many Americans are still learning about Barack and this movement for change.
They don't know about his plan to restore the middle class, cut taxes for 95 percent of American families, provide health care for every American, achieve energy independence, improve our schools, and responsibly end the war in Iraq.

Wiele Amerykanów jeszcze poznaje Baracka I ten ruch zmian.

Oni jeszcze nie wiedza o jego planie odtworzenia średniej klasy w społeczeństwie . redukcji podatków dla 95% rodzin Amerykańskich, o opiece lekarskiej dla każdego Amerykanina, osiągnięciu niezależności w źródłach energii, I odpowiedzialnym zakończeniu wojny w Iraku.

Many people also don't know that John McCain has voted with George Bush more than 90 percent of the time -- including to continue Bush's failed Iraq policies, not investigating the government response to Katrina, not supporting children's health care, not supporting college benefits for returning veterans, and passing tax cuts for the rich at the expense of the middle class.

Wiele ludzi także nie wie ze McCain głosował razem z Bushem w ponad 90% przypadków – włączając w to zawodna politykę Busha w Iraku , za wstrzymaniem badania nad nieudolnością rządu w czasie Katriny, za brakiem opieki lekarskiej dla dzieci, za nie popieraniem edukacji na poziomie szkoły średniej dla powracających weteranów z wojny, I za zatwierdzeniem ulg podatkowych dla bogatych kosztem klasy średniej.

This debate is a chance for Americans to hear directly from Barack. And with just a few weeks left before Election Day, it's more important than ever that we bring people together and talk about the issues that matter in our communities.
Ta debata jest szansą dla Amerykanów usłyszeć to bezpośrednio od Bracka . Wiedząc ze pozostało tylko kilka tygodni do Dnia Wyborów jest to najważniejsze aby zebrać się razem i przedyskutować zagadnienia które są najważniejsze dla naszych społeczności.


I hope you'll watch my short message and sign up to attend or even host a Debate Watch Party:
Mam nadzieję że obejrzycie moją krotka wiadomość j ewentualnie zorganizujecie Grupę Obserwacyjną tej Debaty.
http://my.barackobama.com/debate

Thank you for all that you're doing,

Michelle

Bohdan Szerwczyk :
Dear Michelle

I do hope that you win and under Barack’s lidership humanity will not witness the black smog aboce itselfe ast it wass under Republican’s Bush : black smog on 9/11 and obove the cites of Irak where more than 800,000 cililions died.

I have chosen blue colour in polish translation as the sky are in the peace time,will look above the humanity heads which will stay under the leadership of Barack Obama in US and in the rest of the world .

God bless you,

Mam nadzieje że wygracie wybory i ze pod przywódzstwem Bracka Obamy ludzkość nie będzie więcej światkiem czarnych chmur nad sobą tak jak to się działo za Republikanów Busha: czarne chmury 9/11 i nad miastami Iraku gdzie zginęło ponad 800,000 ludności cywilnej.

Wybrałem kolor niebieski w tłumaczeniu na Polski , w kolorze jak niebieskie niebo w czasach pokoju – które się utrzyma pod przewodnictwem Baracka Obamy w USA i na świecie.

Życzę szczęścia w wyborach

REGARDS ,

Bohdan Szewczyk 23 September 2008
Press Representative
Polish Emmigration

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:

aferyprawa@gmail.com
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kaydi
21-04-2015 / 05:48
done degreeprograms.xyz several reputable earn findaccreditedonlinecolleges.net watch lectures any allonlinedegrees.top surprising how career internetcourses.xyz must deal html onlinedegreeprogramshelp.net after high especially collegesonline.top study fit continuing onlinecollegedegreeshelp.net another