Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

BARACK OBAMA PREZYDENT USA KORESPONDENCJA POLONIA

Barack OBAMA - o sobie - programu działania przyszłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych - korespondencja z USA

WYWIAD

Dear Bohdan,
Kiedy z Michelle zdecydowaliśmy się przystąpić do wyborów – ponad rok temu- jedną z wielu naszych nadziei była przyciągnąć z powrotem ludzi do politycznego procesu.

Jak wielu Amerykanów byliśmy sfrustrowani i wyczerpani nagłymi manewrami które dominowały w wyborach. Miernota i małostkowość stały się regułą , a nie wyjątkiem. Wyglądało na to iż codziennie więcej Amerykanów odchodziło od demokracji.

Te wybory widzimy inaczej.

Prawie tyle co w dwóch poprzednich wyborach , 2000 I 2004 , brało już udział w próbnych wyborach Demokratów. A mamy jeszcze 10 konkursów wyborczych Stanów). Jak przystąpimy do końcowej fazy tych przed wyborów – to mamy szanse ukształtować wynik ostateczny –wynik który ukształtuje głosowanie w Listopadzie.

Ostatnim dniem rejestru wyborców w Pensylwanii jest 24 Marzec. W Północnej Karolinie i w Indianie – początki kwietnia. W Zachodniej Virginii i Kentucky trochę więcej niż za miesiąc.
Tak więc dziś startujemy z ogólnonarodową inicjatywą aby zarejestrować bezprecedensową liczbę w każdym z nadchodzących stanów.

Bez względu gdzie mieszkasz , możesz pomóc aby zdobyć ludzi do rejestru wyborczego w nadchodzących stanach. Możesz dzwonić ze swego domu , osiągnąć ludzi których znasz w tym stanie, Lub nawet zapisać się na wyprawę do jednego z tych stanów aby wziąć udział w ogólnym wysiłku rejestracji wyborców.

Poznaj więcej jak możesz sprowadzić więcej wyborców dla tego politycznego procesu na stronie : http://my.barackobama.com/morevoices

Młodzi wyborcy ukształtowali te prawybory jak nikt inny.

W Iowa, Południowej Karolinie , Georgii, Missourii, Oklohama , Texas i Mississipi ,młodzież, głosowała trzy razy więcej niż w 2004 roku . 2 na 3 młodych wyborców to Demokraci.

Badania statystyczne wykazują którzy głosują na Demokratów teraz –będą demokratami całe życie. Tak więc angażując się w pomoc przy rejestracji wyborców - nie zwiększasz tylko liczbę wyborców w tych wyborach. Zwiększasz liczbę ludzi którzy będą głosować na demokratów do końca życia.
Zapisz się aby przyprowadzić Więcej Wyborców do Demokratycznych prawyborów dziś :
http://my.barackobama.com/morevoices

Ponad 15 lat temu , po skończeniu prawa , wróciłem do Chicago aby prowadzić akcję rejestracji wyborców na południu. Miesiącami z pasją nasi ciężko pracujący ochotnicy wybijali chodniki- rejestrując ludność wszędzie gdzie tylko mogli , od zakładów fryzjerskich do sklepów spożywczych , do pomieszczeń lokalnych instytucji. Jedna z bardzo zaangażowanych kobiet , zobowiązała się zarejestrować 100 głosujących dziennie , aż do 3000 głosujących do końca wyborów.
W końcu doprowadziliśmy do zmiany w stanie Illinois. Nasz zespół zarejestrował 150,000 Nowych wyborców wpływając nie tylko na lokalne wybory ale przesuwając ciężar na wyniki nie tylko stanowe ale i narodowe.
Lekcja ta nauczyła nas jak prowadzić kampanię wyborczą. Teraz mam wprost niewiarygodną szanse zastosować to w masowej skali.
Kiedy nowi lub powracający wyborcy głosują w Demokratycznych prawyborach, prawdopodobnie powtórzą to w elekcji ogólnonarodowej.
Jest to nie tylko dobre w wyborach prezydenckich; jest to dobre dla każdego kandydata Demokratów. Więcej zdecydowanych i zaangażowanych wyborców w prawyborach oznacza więcej wyborców w Listopadzie we wszystkich 50 stanach- począwszy od wyborów stanowych, do stanowisk w systemie sprawiedliwości i gdziekolwiek w radach miejskich.

Możecie zrobić różnicę już teraz. Przekonaj kogoś aby się na czas zarejstrował aby wziąć udział w wyborach prezydenta w ich stanie.:

Naucz się więcej jak być zaangażowanym tutaj :
http://my.barackobama.com/morevoices

Dzięki z twoja ciężką pracę ,
Barack

P.S
Oto przykład jak zacząć teraz :
W Pennsylvanii , Niezależni wyborcy muszą się rejestrować do 24 Marca aby móc głosować w prawyborach. Jeden z popierających dzwonił do 10 Niezależnych wyborców którzy chcieli głosować na nas- 4 z nich potrzebowało informacji jak dokonać rejestracji.
Nasz zespół stworzył system na internecie dostarczający informacji która możesz potrzebować przy rejestracji.

Startuj od zaraz :
http://my.barackobama.com/callpa

Dear Bohdan,
When Michelle and I decided to enter this race more than a year ago, one of our hopes was to bring people back into the political process.

Like so many Americans, we'd been exhausted and frustrated by the slash-and-burn politics that had come to dominate our elections. Smallness and pettiness were the rule, not the exception. And it seemed like every day, more and more Americans were tuning out their democracy.
This election, we're seeing something different.

Nearly as many people have participated in the Democratic primary this year than in 2000 and 2004 combined. And there are still ten contests left to go.
As we enter the final stretch of elections, we have a unique opportunity to shape the outcome -- and the outcome of elections up and down the ballot this November.

The last day to register new voters in Pennsylvania is March 24th. In North Carolina and Indiana, it's in early April. And in West Virginia and Kentucky, the voter registration deadline is a little more than a month from today.
So today we're launching a national initiative to register an unprecedented number of voters in each of the upcoming states.

No matter where you live, you can help get people registered in the upcoming states. You can make phone calls from home, reach out to people you know in these states, or even sign up to travel to one of these states to be on the ground for this massive voter registration effort.

Learn more about what you can do to bring as many voters as possible into the political process: http://my.barackobama.com/morevoices

Young voters have shaped this presidential primary like no other.

In Iowa, South Carolina, Georgia, Missouri, Oklahoma, Texas, and Mississippi, the youth vote has tripled since 2004. And in all other states it has reached record levels. And these young voters are breaking 2-to-1 Democratic.

Statistics show that if we can get young people to vote Democratic now, they are far more likely to vote regularly -- and vote for Democrats -- throughout their lives.
So by getting involved and helping to register voters, you're not just increasing the number of voters in this election. You're increasing the number of people who will be engaged Democratic voters for the rest of their lives.

Sign up to help bring More Voices into the Democratic primary today: http://my.barackobama.com/morevoices

More than fifteen years ago, after I finished law school, I came back to Chicago and led a voter registration drive on the South Side.

For months, our passionate and hardworking volunteers pounded the pavement -- registering folks everywhere they could, from barber shops to grocery stores to apartment building lobbies to local fairs. One particularly enthusiastic woman -- who until then had never been involved in politics -- made it her personal goal to register 100 voters a day, and ultimately registered 3,000 new voters.

In the end, we made a real difference in Illinois. Our team registered more than 150,000 new voters, not only impacting local elections, but helping to shift the balance in state and national races as well. Illinois went from voting Republican in 1988 to Democratic in 1992.

That lesson has informed how we've run this campaign. And now we have an unbelievable opportunity to apply it on a massive scale.
When new or returning voters participate in the Democratic primary, they are far more likely to come back and participate in the general election.

That's not just good for presidential candidates; it's good for Democrats up and down the ticket. More engaged, committed Democratic voters in the primaries means more votes this November in all fifty states -- from competitive statewide races to state legislative and city council seats everywhere.

You can make a difference right now. Encourage someone to register in time to participate in the presidential race in their state.

Learn more and get involved here: http://my.barackobama.com/morevoices

Thanks for all your hard work,

Dzieki z twoja ciężką pracę ,

Barack

P.S. -- Here's an example of how you can get involved right now.

In Pennsylvania, Independent voters must register as Democrats by March 24th in order to vote in the primary. One supporter made calls this weekend and reached 10 Independent voters who wanted to vote for us -- four of whom needed information about how to register.

Our team has created an online tool that provides all the information you need to make calls from home.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Emilia Cenacewicz, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu niejawnych sympatyków AP

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.