Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 30-07-2014

UWOLNIĆ GRZEGORZA BRAUNA ! WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI PROTESTACYJNEJ -  2.08 sobota  GODZ. 16 przed aresztem Wrocław ul. Świebodzińska 2 

29.lipca 2014r na mocy decyzji SSR Krzysztofa Korzeniewskiego (sygn. akt II K 462/11) z II Wydział Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia został aresztowany Grzegorz Braun - twórca filmów dokumentalnych, m.in. obrazów: „Towarzysz Generał”, „TW Bolek”, „Poeta pozwany” czy „Transformacja”. Najwidoczniej są to represje za jego antykomunizm i zaangażowanie w ujawnianie sądowo-państwowej ochrony takich komunistycznych zbrodniarzy jak Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak. Przypominamy, że jego film „Towarzysz Generał” obejrzał co dziesiąty Polak!

Natychmiastowe zastosowanie kary aresztu w sprawie Grzegorza Brauna skrytykował w wypowiedzi dla portalu niezalezna.pl m.in. Wiesław Johann, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, cyt. „Sprawa Grzegorza Brauna to szczególny przypadek. Podczas jego procesu sąd co najmniej trzykrotnie złamał konstytucję oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka (...) Gdyby Grzegorz Braun pozwał sprawę do Strasburga, Polska musiałaby zapłacić mu wysokie odszkodowanie, ponieważ kilkakrotnie zostały złamane jego podstawowe prawa wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

Kara ta w Unii Europejskiej jest bezprawna; zgodnie z treścią orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (zob. orzeczenie ETPCz w sprawie Kyprianou przeciw Cyprowi) - kary porządkowej nie może nałożyć sędzia, który jednocześnie jest oskarżycielem, świadkiem i / lub poszkodowanym w danej sprawie.
Klika dni temu, tj. 24 lipca br., Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał w sprawie lidera KPN-NIEZŁOMNI Adama Słomki (sygn. II AKz 447/14) konieczność zadośćuczynienia mu za bezprawne aresztowanie z uwagi na podobne przesłanki jak w przypadku uwięzienia Grzegorza Brauna (zob. materiał na YouTube z posiedzenia sądu
http://www.youtube.com/watch?v=XtFEP7ZH5OE ).

Wrocławski wymiar sprawiedliwości po zdecydowanej obronie komunistycznego zbrodniarza mjr Zygmunta Baumana postanowił wprost stosować metody putinowskiej Rosji czy reżimu Łukaszenki wobec znanego reżysera, nauczyciela akademickiego, scenarzysty i publicysty.
Stąd 2 sierpnia (tj. w najbliższą sobotę) różne środowiska patriotyczne zorganizują we Wrocławiu protest w obronie Grzegorza Brauna i przeciwko używaniu wymiaru sprawiedliwości do systemowej obrony komunistycznych zbrodniarzy wbrew art. 2 i 19 Konstytucji RP. Przypominamy, że nasze środowisko uczestniczyło w poprzednich posiedzeniach wrocławskiego sądu w sprawie uwięzionego reżysera, np. 27 czerwca 2013 r. (zob. relację i posiedzenie sądu na YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=qTvyaKNVIwU ).

Wszystkich świadomych patriotów zapraszamy do wysyłania konwencjonalnych listów poparcia dla Grzegorza Brauna na adres Aresztu Śledczego we Wrocławiu, Świebodzka 1, 50-046 Wrocław lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: as_wroclaw@sw.gov.pl oraz protestów na bezprawne działania za pośrednictwem poczty e-mail na adresy: prezes@wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl ; IIkarny@wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl z czytelnym żądaniem włączenia do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, II Wydział Karny – sygn. akt II K 462/11.

Domagamy się też przede wszystkim niezwłocznego uwolnienia Grzegorza Brauna i wyciągnięcia daleko idących konsekwencji dyscyplinarnych wobec SSR Krzysztofa Korzeniewskiego. Bowiem sędzia, który zastosował areszt wobec Grzegorza Brauna powinien zostać wyłączony z prowadzenia sprawy. Nie można uznać sądu za bezstronny, gdy zachowania sędziów (wypowiedzi czy inne przejawy ich stosunku do sprawy lub stron postępowania), poprzedzające wyrokowanie, świadczą o ukształtowaniu sobie poglądu przed rozpoznaniem sprawy. W takiej sytuacji uczestnicy postępowania mogą zasadnie obawiać się bezcelowości swych starań o przekonanie sędziów, zatem nie mogą obdarzyć sędziów zaufaniem niezbędnym dla rzetelnego przebiegu procesu (wyr. S.A. w Krakowie z 12.11.1998 r., II Aka 199/98, KZS 1998, Nr 12, poz. 34). Stwierdzić trzeba, że wyrażone powyżej poglądy znajdują oparcie nie tylko w Biurze Studiów i Analiz SN Biuletyn Prawa Karnego nr 2/09 wymienionym w kasacji przy uchwale Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 9/07 (OSNKW z 2007 r., z. 5, poz. 39), ale wyrażane były przez Sąd Najwyższy także w innych orzeczeniach, co sprawia, że można mówić o swego rodzaju linii orzeczeń (zob. wyrok z dnia 29 sierpnia 2006 r., V KK 107/05, OSNKW z 2006 r., z. 10, poz. 96, wyrok z dnia 26 czerwca 2008 r., V KK 128/08, LEX 438465, wyrok z dnia 16 stycznia 2008 r., IV KK 392/07, Prok. i Pr. z 2008 r., nr 5, poz. 9).

Nasze środowisko apeluje przy tym równocześnie o szeroki udział w organizowanej we Wrocławiu akcji protestacyjnej przewidzianej na 2 sierpnia br.

Za Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI”

(-) Zygmunt Miernik

(-) Adam Słomka

Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych NIEZŁOMNI”  Warszawa, 29 lipca 2014 r.

Więcej o sprawie:

Grzegorz Braun na razie nie będzie aresztowany....

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 07:52
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/
~Cornelia
02-12-2016 / 23:15
~Patsy
08-11-2016 / 19:22
~obserwator
03-08-2014 / 20:53
2 sierpnia odbył się wielki protest przed siedzibą aresztu, w którym przetrzymują reżysera. Pikietę zorganizowały środowiska niepodległościowe m.in. Stowarzyszenie Solidarni2010 i Solidarność Walcząca. Relacje z manifestacji pojawiły się w wielu miejscach, m.in.: Solidarni2010 - Uwolnić Grzegorza Brauna PCh24.pl - Wrocław: manifestacja poparcia dla Grzegorza Brauna wDolnymŚląsku.pl - Uwolnić Grzegorza Brauna - relacja z manifestacji [film,zdjęcia] Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu - „300” wiecujących pod wrocławskim aresztem w obronie reżysera! Niezależna.pl - Uwolnić Grzegorza Brauna! - manifestacja we Wrocławiu. NASZA RELACJA Grzegorz Braun o swoim aresztowaniu poinformował w wywiadzie udzielonym KSD [ZOBACZ]. Warto przypomnieć, że reżyser dobrowolnie zgłosił się do aresztu, lecz odmówiono jego przyjęcia: Czekając na wykonanie wyroku... Kolejna odsłona sprawy Grzegorza Brauna.
~jerozolita
03-08-2014 / 12:55
he he he to jest układ - barany. Aby do koryta dostały się rodziny układów bezpiekowych najpierw należy im zrobić kampanie poszkodowanych i walczących o lód (do szampana i whisky. ) https://www.youtube.com/watch?v=rcX2Qz6hc0Y lub https://www.youtube.com/watch?v=Q4AhWTM5AvM albohttps://www.youtube.com/watch?v=Q4AhWTM5AvM&list=UUkRv1gHjkSyAsGo6iu2D6rg albo https://www.youtube.com/watch?v=yNUvoKF0hC0&list=UUkRv1gHjkSyAsGo6iu2D6rg albo https://www.youtube.com/watch?v=mUYPhgZ30pM&list=UUkRv1gHjkSyAsGo6iu2D6rg albo https://www.youtube.com/watch?v=mUYPhgZ30pM&list=UUkRv1gHjkSyAsGo6iu2D6rg gdyby Az kl ERYK nie okradł tak byście żyli żebraki... https://www.youtube.com/watch?v=APiaGIwsI3Y
~NIEZŁOMNI
01-08-2014 / 12:03
NIEZŁOMNI Stowarzyszenie Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych 42-500 Będzin, ul. Cynkowa 13 Tel. 601646080 www.niezlomni.net Sekcja PATRONAT Kierownictwo Aresztu 50 - 950 Wrocław ul. Świebodzka 1 płk mgr Grzegorz Wojciechowski Dyrektor Aresztu Śledczego Wrocław ppłk mgr Andrzej Susłowicz Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego ppłk mgr Stanisław Walkowiak Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego kpt mgr Szczepan Ociepa Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego WNIOSEK o RESPEKTOWANIE STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO wobec GRZEGORZA BRAUNA oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących osadzonego ukaranego karą porządkową W związku z osadzeniem w Areszcie we Wrocławiu znanego antykomunisty, społecznika i reżysera (autora filmu „towarzysz generał Jaruzelski” emitowanego w TVP ) Pana Grzegorza Brauna wnosimy: 1/ o RESPEKTOWANIE wobec jego osoby STATUSU WIĘŹNIA POLITYCZNEGO tj. dyspozycji art. Art. 107 kodeksu karnego wykonawczego /kkw/ Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa; oraz mają uprawnienie do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy. 2/ oraz realne wykonanie dyspozycji kkw. dotyczących specjalnego statusu osadzonego ukaranego karą porządkową przez sędziego (jest to bowiem decyzja nieprawomocna i kategorycznie zakazana orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu) - abstrahując od jej oceny merytorycznej i prawnej zwracamy się o humanitarne traktowanie osadzonego Grzegorza Brauna zgodnie ze standardami kkw i Unii Europejskiej. Osoba ukarana karą porządkową nie mieści się bowiem w kategorii tymczasowo aresztowanych ani skazanych. Nie jest to osobą aresztowaną w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa czy karana (a tylko ukarana). Zgodnie z kkw osadzony Grzegorz Braun powinien znajdować się w najłagodniejszym rygorze, w celi odpowiadającej standardom europejskim, ze swobodnym dostępem do radia, TV, telefonu i odwiedzin (dziennikarzy, rodziny, przyjaciół). Kategorycznie nie może być osadzony z inną kategorią więźniów niż ukarani karą porządkową (dla bezpieczeństwa Jego i aresztu). Tacy niezmiernie rzadko się trafiają więc G.Braun winien być osadzony w pojedynkę, również na spacerze, w łaźni i świetlicy – by uniknąć prowokatorów, osób niezrównoważonych i agresywnych itp. Dotychczas najczęściej dyrektorzy aresztów respektowali status więźnia politycznego znany z II RP i schyłkowego PRL. Jest on także standardem w Unii Europejskiej i kkw III RP Przykładowo dyrektorzy: - w Areszcie Warszawa na ul. Rakowieckiej w 2011 r (wobec A.Słomki ukaranego na procesie Jaruzelskiego), - w Areszcie w Katowicach i Wadowicach (wobec A.Słomki ukaranego za niestawienie się na sprawie cywilnej w 2009 r., a faktycznie za domaganie się procesu płk SB który zabił jego matkę) - w Areszcie w Będzinie Wojkowicach (wobec Z.Miernika w 2012 ) Jedynie Dyrektor Aresztu Warszawa- Białołęka osadził w 2013 roku ukaranego karą porządkową A.Słomkę (za domaganie się jawności procesu rehabilitacyjnej grupy śp. Emila Barchańskiego, która podpaliła pomnik Dzierżyńskiego) w okropnej celi razem z palącymi kryminalistami. Kilka tygodni temu na nasz wniosek Sąd w Warszawie nakazał prokuraturze wszcząć śledztwo wobec dyrekcji Aresztu Warszawa- Białołęka za takie bezprawne osadzenie więźnia politycznego ukaranego kara porządkową (którą to karę pozbawienia wolności nota bene Sąd Apelacyjny uznał za całkowicie bezzasadną). Na początku tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał również Prokuratorowi Instytutu Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wszcząć wreszcie sprawę licznych przestępczych i całkowicie bezkarnych praktyk funkcjonariuszy Służby Więziennej (którzy zamordowali tysiące żołnierzy Niezłomnych) oraz represjonowali niepodległościowych działaczy w aresztach PRL m.in. chodzi o usiłowanie zabójstwa poprzez odmowę leczenia gruźlicy płuc u A.Słomki w 1985 r. Informację niniejszą przekazujemy z ostrożności, zakładając , iż dyrekcja Aresztu we Wrocławiu praworządnie zapewni właściwe i roztropne traktowanie Grzegorza Brauna nie bacząc na jawnie bezprawne działania niektórych sędziów z Wrocławia chroniących zbrodniarzy komunistycznych z UB, SB, Milicji/policji, służb specjalnych – vide sprawa tow. Zygmunta Baumana. Z poważaniem Zygmunt Miernik - Koordynator Krajowy Niezłomnych Adam Słomka - obserwator przestrzegania Praw Człowieka z ramienia Rady Europy w Strasburgu na terenie Białorusi, b. Jugosławii i Albanii. Janusz Fatyga – stowarzyszenie III Konspiracji Antykomunistycznej - Łódź Mariusz Cysewski – więzień polityczny PRL i KGB ZSRR
~obywatel prawa
01-08-2014 / 10:28
Postaram sie byc. Poznan jest z Panem Grzegorzem Braunem!
~templariusz
01-08-2014 / 09:54
wiecie czemu prezydenci jak oszpecili i zdewastowali Wrocław bo to nie sa wrocławianie to jest ich przystanek na kasę!!! Rafał Franciszek Dutkiewicz (ur. 6 lipca 1959 w Mikstacie) Bogdan Andrzej Zdrojewski (ur. 18 maja 1957 w Kłodzku)
~0bama
31-07-2014 / 18:20
he he he punkt widzenia zależy... W GB gen Sikorski, dziennikarz Litwinienko, księżna Diana . Jest tajny układ zachodu w tym USA z tzw bezpieka okrągłostołowa aby dzieci ich były na zachodnich uczelniach, gdyż za 30 lat maja w P0lsce przejąc dalej władzę. Zobaczcie czy tak się nie stało . W samym tylko Wrocławiu na stołki trafiły super dzieciaki ;-0 . 1OO prezesi P0litycy. Ja ich znam P0 PESL a Wy....
~ak
31-07-2014 / 08:42
Autopoprawka: areszt śledczy we Wrocławiu znajduje się przy ul. Świebodzkiej 1. Przepraszam za powtórzenie nieścisłej nazwy ulicy i jej numeru za komunikatem Ruchu "Niezłomni"