Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 23-12-2013

OBURZENI - nowe stowarzyszenie, które chce gruntownie zmienić polski system polityczny.

14 grudnia 2013 w Warszawie powstało nowe ugrupowanie - obywatelskie stowarzyszenie pod nazwą "Oburzeni" - na bazie wielu organizacji z całej Polski, których przedstawiciele spotkali się - z inicjatywy szefa "Solidarności" Piotra Dudy i piosenkarza Pawła Kukiza - w marcu tego roku w Stoczni Gdańskiej, a następnie we wrześniu w Warszawie – tym razem dzięki inicjatywie Kukiza i b. burmistrza Nysy, Janusza Sanockiego.

oburzeni1.jpg Krótka historia kształtowania się ruchu OBURZONYCH

Już od kilku lat aktywni społecznie ludzie, którzy nie identyfikowali się z żadną z obecnych w Sejmie partii, usiłowali stworzyć jakąś alternatywę polityczną. Systematycznie dochodziło w różnych częściach Polski do spotkań i prób zjednoczenia pozaparlamentarnej opozycji.

31 marca 2012 w Warszawie jeden z czołowych działaczy Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, b. burmistrz Nysy, Janusz Sanocki zorganizował Kongres Protestu pod hasłem: "O likwidację III RP – państwa postkomunistycznych sitw! O Rzeczpospolitą Wolnych Polaków!".

13 października 2012 w Łodzi znany piosenkarz Paweł Kukiz zwołał zjazd swego ruchu Zmieleni.pl – patrz: http://powisle.prawdemowiac.pl/newsreader/items/pierwszy-zjazd-ruchu-zmielenipl-pawla-kukiza.html

Relacja filmowa ze zjazdu Zmielonych

16 marca 2013 roku, w słynnej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, pod patronatem szefa "Solidarności", Piotra Dudy odbył się z kolei zjazd ponad 100 stowarzyszeń, komitetów, organizacji i związków z całej Polski, których przedstawiciele ostro krytykowali funkcjonowanie systemu politycznego w naszym kraju. Zgromadzenie to media nazwały "Platformą Oburzonych". 

Relacja filmowa ze spotkania "Platformy Oburzonych":  http://www.youtube.com/watch?v=ZO-rk72h-58

29 września w/w Janusz Sanocki oraz Paweł Kukiz zorganizowali kolejny kongres tego typu w Warszawie (zjazd Federacji Obywatelskich Ruchów – Polska - FORP), na którym 132 przedstawicieli różnych organizacji społecznych przyjęło poniżej deklarację, w której czytamy m.in.:

"…zdecydowanie stwierdzamy, iż obecny system polityczny państwa polskiego nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw obywatelskich i zasady suwerenności Narodu.(…) Będziemy dążyć do… zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych (JOW), tak by umożliwić Polakom realną kontrolę nad wybranym posłem i przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze. Obecnie na skutek patologicznej ordynacji wyborczej pełną kontrolę nad posłami sprawują wodzowie partii. Będziemy dążyć do ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości (…) Nie ufamy partiom politycznym, które ukształtowane w patologicznym systemie wyborczym nie reprezentują wyborców. Zapraszamy wszystkich do tworzenia z nami Niepartyjnej Niezależnej Listy Wyborczej w wyborach parlamentarnych, tak by umożliwić realizację niezbędnych dla Polski zmian".

Artykuł na ten temat – patrz: http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/powstaje-nowy-ruch-spoleczno-polityczny-ktory-chce-wziac-udzial-w-wyborach.html

Relacja filmowa ze zjazdu FORP

Po tym warszawskim zjeździe FORP Oburzeni zorganizowali szereg spotkań w różnych częściach Polski:

Relacja filmowa ze spotkania 26 października w Łodzi: 

Relacja filmowa ze spotkania 9 listopada 2013 w Świdniku: 

11 listopada 2013 w Tarnowie (Małopolska) tamtejszy działacz OBURZONYCH, Marek Ciesielczyk zorganizował spotkanie z mieszkańcami tego miasta pod hasłem: "Dlaczego Polska nie jest państwem demokratycznym, sprawiedliwym, wolnorynkowym i dlaczego nieuniknione jest powstanie nowego ruchu protestu?"

Relacja filmowa ze spotkania dra Ciesielczyka z mieszkańcami Tarnowa: 

16 listopada 2013 we Wrocławiu jeden z tamtejszych przedsiębiorców, Piotr Rybak zorganizował zjazd Ruchu Oburzonych, którzy stworzyli stowarzyszenie.

Relacja filmowa ze zjazdu Ruchu Oburzonych we Wrocławiu

8 grudnia 2013 roku w/w Marek Ciesielczyk spotkał się z mieszkańcami jednej z małopolskich wiosek – Gromnik (powiat tarnowski) – tytuł prelekcji: „Jak zlikwidować w Polsce „Tuskolandię” i zbudować na terenie naszego kraju prawdziwą demokrację?” 

Relacja filmowa ze spotkania dr. Ciesielczyka z mieszkańcami Gromnika

OBURZENI tworzą stowarzyszenie i chcą wziąć udział w wyborach do PE, samorządów i parlamentu 14 grudnia 2013, w Warszawie powstało nowe ugrupowanie w postaci stowarzyszenia obywatelskiego o nazwie "OBURZENI". W jego deklaracji programowej czytamy m.in.:

"… tworzymy stowarzyszenie, którego celem będzie uczynienie z naszej Ojczyzny państwa w pełni demokratycznego, sprawiedliwego i sprawnego gospodarczo. Czas najwyższy zorganizować się oddolnie i stworzyć ruch, który zmiecie ze sceny politycznej ludzi, którzy nami manipulują, oszukują nas, a nawet po prostu okradają. Polska wymaga gruntownych zmian w każdej dziedzinie życia publicznego. Żadna zmiana nie jest możliwa bez rozbicia betonowego układu okrągłostołowego. Ten układ to grupa ok. 300 osób, rządzących Polską po 1989 roku pod różnymi szyldami".

Jak trzymać posła za gardło?

Ponieważ – zdaniem OBURZONYCH - Polska ma ordynację wyborczą, która pozbawia obywateli połowy praw wyborczych i sprawia, że parlamentarzystów faktycznie wybierają partie polityczne, a nie obywatele, zaś instytucja referendum jest zwykłą fikcją, należy dążyć do zmiany tej ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi oraz uczynienia z referendum realnego sposobu obywatelskiego wpływania na ważne decyzje w państwie i gminie.

Nowe stowarzyszenie chce uczynić z polskiego wymiaru niesprawiedliwości system, który będzie gwarantował obywatelom faktyczną sprawiedliwość. Byłym esbekom i wysokim funkcjonariuszom PZPR należy zredukować astronomiczne obecnie emerytury do minimum socjalnego, a uzyskane w ten sposób pieniądze – przeznaczyć na podniesienie najniższych rent i emerytur uczciwych obywateli.

Władza wójta czy burmistrza powinna trwać najwyżej dwie kadencje, a ich wynagrodzenie powinno być znacząco obniżone i uzależnione od wielkości budżetu gminy. W instytucjach państwowych i samorządowych nie powinni pracować najbliżsi krewni członków władz tych instytucji. Posłowie nie powinni być ministrami, których mają przecież sami kontrolować. Urzędnicy muszą odpowiadać prawnie za nieprawidłowe decyzje, które narażają obywateli na straty.

Oburzeni zapowiadają, iż będą dążyć do takich zmian w szkolnictwem, które przywrócą szkołom i uczelniom ich pierwotny charakter instytucji faktycznie nauczających i wychowujących. Niedopuszczalna jest eutanazja ekonomiczna. Ludzie starsi muszą być skutecznie leczeni, a dzieci nie mogą umierać z powodu ograniczeń finansowych narzucanych przez nieludzkie przepisy i instytucje państwowe.

Dopóki nie zniknie naprawdę potężna korupcja, nasza infrastruktura pozostanie na poziomie krajów "Trzeciego świata". Nowe stowarzyszenie zapowiada, iż zlikwiduje gorset biurokratyczny, uniemożliwiający rozwój polskiej gospodarki, co zwiększa bezrobocie i zmusza młodych ludzi do emigracji. Antyrodzinna polityka rządu prowadzi do wymierania polskiego narodu.

OBURZENI zapowiadają, iż monitorować będą opłacalność naszej przynależności do Unii Europejskiej i zapewnią realizację wielu słusznych postulatów Polonii zarówno tej ze Wschodu jak i Zachodu. Albo Niemcy – na zasadzie wzajemności – zagwarantują obecność reprezentantów polskiej mniejszości w Bundestagu, albo Polska powinna wycofać się z podobnych gwarancji dla mniejszości niemieckiej w naszym kraju.

W swej deklaracji programowej OBURZENI piszą także:

"Nasz udział we wszelkich wyborach zasadniczo będzie różnił się od udziału dotychczasowych partii politycznych. Nasi kandydaci składać będą w trybie artykułów 919-921 Kodeksu cywilnego przyrzeczenie publiczne i jeśli nie będą wywiązywać się ze złożonych obietnic wyborczych, zmuszeni będą wypłacać wyborcom astronomiczne "odszkodowania".

Nasze listy wyborcze (w tym kolejność kandydatów) ustalane będą nie przez „wodzów partyjnych”, lecz bezpośrednio przez uczestników naszego ruchu w danym okręgu wyborczym (np. alfabetycznie lub w wyniku lokalnych prawyborów), w taki sposób, by znalazły się na nich osoby uczciwe, inteligentne i odważne, które cieszą się w swym środowisku zaufaniem (niedopuszczalne jest kandydowanie tzw. „spadochroniarzy”, tj. osób nie związanych z danym okręgiem wyborczym, co jest powszechnie praktykowane przez partie polityczne wbrew woli wyborców w danym okręgu). Z naszych list nie będą kandydować na pewno obecni i byli parlamentarzyści, członkowie rządu, wojewodowie i inni wysocy funkcjonariusze państwowi, którzy utracili zaufanie Polaków.”

We władzach stowarzyszenia są ludzie z całej Polski, szanowani w swoich środowiskach. Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI (pełniącej rolę zarządu) został Antoni Gut były radny warszawski i wiceburmistrz dzielnicy Bielany, wiceprzewodniczącymi – Marek Ciesielczyk – doktor politologii Uniwersytetu w Monachium i b. profesor University of Illinois w Chicago, a teraz redaktor naczelny pisma i portalu „Prawdę mówiąc” (Małopolska) oraz Tadeusz Browarek – znany warszawski przedsiębiorca.

Członkami Rady Koordynacyjnej zostali wybrani zaś: Józefa Panek - dr habilitowany medycyny, profesor chirurgii w Collegium Medicum UJ, Paweł Połanecki – b. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Rudnik – znany działacz „Solidarności” z Wrocławia, Jan Sposób – urbanista i pedagog z województwa lubelskiego, Andrzej Surowiecki prawnik i ekonomista z Łodzi, Jarosław Utrata – doradca biznesowy z Konstancina k. Warszawy oraz Krzysztof Kornatowicz – przedsiębiorca z Gdańska.

Relacja filmowa z założycielskiego spotkania stowarzyszenia OBURZENI w Warszawie: 
http://youtu.be/7GVn7iJC814 

OBURZENI również we Włocławku

14 grudnia 2013 w Warszawie powstało nowe ugrupowanie - obywatelskie stowarzyszenie pod nazwą „Oburzeni” - na bazie wielu organizacji z całej Polski, których przedstawiciele spotkali się - z inicjatywy szefa "Solidarności" Piotra Dudy i piosenkarza Pawła Kukiza - w marcu tego roku w Stoczni Gdańskiej, a następnie we wrześniu w Warszawie – tym razem dzięki inicjatywie Kukiza i b. burmistrza Nysy, Janusza Sanockiego.

W deklaracji programowej "Oburzonych" czytamy m.in.:
„… tworzymy stowarzyszenie, którego celem będzie uczynienie z naszej Ojczyzny państwa w pełni demokratycznego, sprawiedliwego i sprawnego gospodarczo. Czas najwyższy zorganizować się oddolnie i stworzyć ruch, który zmiecie ze sceny politycznej ludzi, którzy nami manipulują, oszukują nas, a nawet po prostu okradają. Polska wymaga gruntownych zmian w każdej dziedzinie życia publicznego. Żadna zmiana nie jest możliwa bez rozbicia betonowego układu okrągłostołowego. Ten układ to grupa ok. 300 osób, rządzących Polską po 1989 roku pod różnymi szyldami.”.

Antoni Gut - b. radny warszawski i wiceburmistrz dzielnicy Bielany został szefem stowarzyszenia OBURZENI.

W strukturze jest również Włocławek. A Agnieszka Wawrzyniak została Koordynatorką na województwo kujawsko-pomorskie.

Więcej: http://oburzeni.org.pl/news.php

oburzeni.mapa_2.jpg

Tematy  w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

 
~Anjilo
04-03-2017 / 07:54
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/
~Anjilo smith
04-03-2017 / 07:10
~hermes belt
07-08-2016 / 02:57
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Purses www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Shoes www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Outlet www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.raybanoutletstore.in.net Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstore.name Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.name Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletfactory.us.com Coach Outlet www.coach-outlets.us.org Nike Air Max www.nikeairmaxstore.ru Moncler Jackets www.monclerjacketsru.ru Nike Roshe Run www.tanie-nikerosherun.pl Cheap Nike Air Max www.nike-airmaxaustralia.com Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max Damskie www.cheapnikeairmax.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Handbags www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-factoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outlets.us.org Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Timberland Outlet www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet www.outlettoryburch.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Shoes www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.outlet-gucci.in.net North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.tiffanycooutlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Oakley Sunglasses www.sunglassesoakley.name Cheap Jordans www.cheapjordans.eu.com Oakley Outlet www.outletoakley.in.net North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.eu.com Burberry Outlet www.burberryoutlets.in.net Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Handbags www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Toms Shoes Sale www.tomsshoesinc.com Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Oakley Sunglasses www.oakley-glasses.us.org Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Tory Burch Shoes www.toryburchshoes.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletstores.us.com Fendi Handbags www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Michael Kors Outlet www.michael-kors-outlet.us.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Burberry Scarf www.burberryscarf.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Outlet www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Tory Burch Flats www.toryburchflats.in.net Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutletstore.us.com Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.us.com Burberry Belt www.burberrybelt.in.net Tory Burch Boots www.toryburchboots.com Louis Vuitton Belt www.louisvuittonbelt.com Ferragamo Belt www.ferragamo-belt.us.com Marc Jacobs Handbags marcjacobshandbagsoutlet.blog.com Lululemon Outlet www.lululemon-outlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christian-louboutin-shoes.us.com True Religion Outlet www.truereligion-outlets.in.net Tommy Hilfiger Outlet www.tommyhilfigeroutlet.us.com Burberry Outlet www.outletburberry.in.net Michael Kors Outlet www.outletmichaelkors.eu.com Coach Outlet www.outletcoach.eu.com Red Bottoms www.redbottom.in.net Kevin Durant Shoes www.kevindurantshoes.us.org New Balance Outlet www.newbalanceoutlet.in.net Adidas Outlet www.adidasoutlet.in.net Coach Outlet Online www.coachoutlet-online.eu.com Stephen Curry Jersey www.stephencurryjersey.us.com Vans Outlet www.vansoutlet.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlauren-outletstore.in.net True Religion Outlet www.true-religionoutlets.in.net ED Hardy Outlet www.edhardyoutlet.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlet.eu.com UGG Outlet www.uggoutlet.us.org UGG Outlet www.outletugg.in.net North Face Outlet www.northface--outlet.us.com Ugg Boots Sale www.uggbootssale.in.net UGGS For Women www.uggsforwomen.us.com Skechers Go Walk www.skechersgowalk.us.com Adidas Yeezy Boost www.adidasyeezyboost.in.net Adidas Yeezy www.adidasyeezy.us.com Adidas NMD www.adidas-nmd.us.org Coach Outlet www.coachoutletinc.us.com North Face Outlet www.northfaceoutletsale.in.net Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenfactoryoutlet.us.com Puma Sneakers www.pumaoutlet.us.com Polo Outlet www.outletpolo.us.com Stuart Weitzman Boots www.stuartweitzmanboots.us.com Under Armour Outlet www.underarmouroutlet.us.org Under Armour Hoodies www.underarmourhoodies.us.com Herve Leger www.herveleger.eu.com MCM Belt www.mcmbelt.us.com Nike Air Max www.nikeairmaxshoes.com.tw Louboutin Heels www.louboutinheels.us.com Jordan Retro 11 www.jordanretro11.us.com Converse Outlet www.outletconverse.us.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.us.com UGGS Outlet www.outletuggs.us.com North Face Outlet outletnorthface.blog.com Adidas Originals www.adidasnmdshoes.com.tw Ray Ban www.ray-ban.in.net Lebron James Shoes www.lebronjamesshoes.us.com Sac Longchamp www.saclongchamps.fr Air Max Pas Cher www.airmax-paschers.fr Chaussures Louboutin www.louboutinspascher.fr Keds Shoes www.keds-shoes.com Asics Shoes www.asicsshoe.in.net Coach Outlet www.outletcoach.us.org Salomon Shoes www.salomonshoes.in.net True Religion Outlet www.outlettruereligion.us.com New Balance Outlet www.new-balanceoutlet.us.com Skechers Outlet www.skechersoutlet.us.com Nike Outlet www.outletnike.us.com Adidas Outlet www.outletadidas.net Red Bottom Shoes www.redbottom-shoes.com New Jordans www.newjordans.us.com Air Max 90 www.air-max90.in.net Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstores.com
~Gucci Factory Outlet
10-04-2016 / 08:08
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletsonlines.us.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Handbags www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Outlet www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Handbags www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.rayban-outlet.us.org Cheap Ray Ban Sunglasses www.raybansunglasses2016.us.com Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.name Kate Spade Outlet www.katespadesoutlet.us.org Michael Kors Outlet www.michaelkorsfactoryoutletstores.us.com Coach Outlet www.coachoutletonlinestore.in.net Nike Air Max www.nikeairmaxstore.ru Moncler Jackets www.monclerjacketsru.ru Nike Roshe Run www.tanienikerosherun.pl Cheap Nike Air Max www.nike-airmaxaustralia.com Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max Damskie www.cheapnikeairmax.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Outlet www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletsale.us.com Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com Louis Vuitton Outlet Store www.louisvuittonoutletsonline.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-factoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.org Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Timberland Outlet www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet Store www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet www.toryburchsoutlet.in.net Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Factory Outlet www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.guccioutlet.in.net Gucci Handbags www.cheapguccihandbags.us.com North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Burberry Outlet www.burberrystoreoutlet.name Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.tiffanystoreoutlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Oakley Sunglasses www.sunglassesoakley.name Cheap Jordans www.cheapjordans.name Oakley Outlet www.oakley-outlet.us.org North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.eu.com Burberry Outlet www.burberryoutlets.us.org Chanel Outlet www.chaneloutlet.us.org Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Outlet www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Oakley Sunglasses www.oakleyoutletsstore.us.com Toms Shoes Sale www.tomsshoesinc.com Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Oakley Sunglasses www.oakleysunglasses.de.com Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Tory Burch Shoes www.toryburchshoes.us.com Oakley Eyeglasses www.oakley-eyeglasses.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Burberry Outlet www.burberryoutletfactory.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletstore.us.com Fendi Belt www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Oakley Vault www.oakley-0utlet.us.com Chanel Outlet www.chanel-outlets.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkors-outlet.eu.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com Gucci Outlet www.guccioutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net Gucci Belt www.guccibelt.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Burberry Scarf www.burberryscarf.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Oakley Sunglasses www.oakleyglasses.in.net Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonoutletstore.in.net North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Outlet www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Tory Burch Flats www.toryburchflats.in.net Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutlet.in.net Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.us.com
~ugg boots
04-12-2015 / 14:37
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletsonlines.us.com Coach Outlet www.coachoutletonlinesstore.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletsstore.us.com Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Handbags www.coachhandbagstore.us.com Coach Factory www.coachoutletsonlinestore.us.com Oakley Sunglasses www.oakleyglassessale.us.com Tory Burch Outlet www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Handbags www.longchampsoutlet.us.com Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com UGG Boots www.uggbootsoutlets.us.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoeoutlet.com Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoresoutlet.us.com Kate Spade Black Friday www.katespadefactoryoutlet.us.com Moncler Outlet www.monclerjacketsoutlet.com.co Coach Factory www.maganates.com Coach Handbags www.coachhandbagsfactoryoutlet.us.com Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.outletraybans.us.com Cheap Ray Ban Sunglasses www.raybans-glasses.us.com Burberry Outlet www.burberryhandbagsoutlet.com.co Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes.name North Face Outlet www.outletnorthfacestore.name Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.name Kate Spade Outlet www.katespadesoutlet.us.org Michael Kors Outlet www.michaelkorsfactoryoutletstores.us.com Coach Outlet www.coachoutlet.name Nike Air Max www.nikeairmaxstore.ru Moncler Jackets www.monclerjacketsru.ru Nike Roshe Run www.tanienikerosherun.pl Cheap Nike Air Max www.nike-airmaxaustralia.com Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max Damskie www.cheapnikeairmax.pl Nike Air Max www.nikeairmax.com.co Cheap Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.name Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Outlet www.balenciagaoutlet.us.com Burberry Handbags www.burberryshandbag.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Louis Vuitton Wallet www.louisvuittonwallets.org Uggs Boots www.uggsbootsoutlet.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletsale.us.com Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbeltstore.com UGG Boots www.uggboots2015.us.com UGG Boots Outlet www.uggbootsoutlet.net Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com UGG Boots Sale www.uggbootssale.us.com Burberry Black Friday www.burberryhandbags.name Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com Louis Vuitton Outlet Online www.louisvuittonoutletsonline.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstores.us.com North Face Store www.north-face.us.com The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Factory Outlet www.louis-vuittonfactoryoutlet.com Louis Vuittons Handbags www.louisvuittons.name Louis Vuittons Outlet Online www.louisvuitton-outletonline.com Timberland Boots www.timberlandsboots.us.com Cheap Timberland Boots www.cheaptimberlandboots.name Timberland Outlet www.timberlandoutletstore.us.com Tory Burch Outlet Store www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet Online www.toryburchoutletstores.com Tory Burch Outlet www.toryburchoutletonline.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.name Gucci Factory Outlet www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.outletgucci.name Gucci Handbags www.cheapguccihandbags.us.com Cheap Ray Ban Sunglasses www.cheap-raybanglasses.us.com North Face Outlet Store www.outlet-northface.us.com The North Face Jackets www.northfacestoreoutlet.name Prada Outlet www.prada-outlet.name Polo Ralph Lauren www.ralphlaurenoutletstore.name North Face Outlet Store www.northfacestoreoutlet.us.com Canada Goose Jackets www.canadagoose-jackets.name Canada Goose Outlet www.canada-goosejackets.name
~rtyuty
13-07-2015 / 17:58
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com/ Michael Kors Outlet www.michaelkors--outlets.us.com/ Coach Outlet www.coachoutletcoachoutlet.us.com/ Kate Spade Outlet www.katespadehandbag-outlet.com/ Cheap Jordans www.cheapairjordans.us.com/ Michael Kors Outlet Store www.michaelkors-bags.in.net/ Burberry Outlet www.burberryoutlet-store.us.com/ Coach Handbags www.coachoutlet-online.us.org/ Coach Factory www.coachoutlet-factory.us.com/ Oakley Sunglasses www.oakley-sunglassoutlet.us.com/ Tory Burch Outlet www.toryburch-outlet.us.org/ Longchamp Handbags www.longchamp-outlet.us.com/ Louis Vuitton Outlet www.pagina16.com/ Michael Kors Handbags www.innnov8.com/ Coach Outlet www.innnovate.com/
~marek777
02-03-2014 / 17:28
KRAJOWY RUCH POLAKÓW Komunikat Nr 3 ODEZWA !! Do Polek i Polaków ! JESTEŚMY przed WYBORAMI … przed WIELEKĄ SZANSĄ powrotu do PRAW CZŁOWIEKA jego Honoru i Godności, NORMALNOŚCI ŻYCIA … reanimacji Rodziny, Radości z ŻYCIA i Godnej pracy … ale NIE za 1 złotych/ godzina pracy. R P - Rzeczpospolita Polska niczym Ukraina … stoi na skraju bankructwa ! Polacy żyją mrzonkami. Polacy są karmieni mrzonkami. TRWA lichwiarska wyprzedaż tego, co jeszcze tylko terytorialnie jest nasze, a więc ziemi. Odbywa się to wszystko w sposób zakamuflowany za milczącą zgodą pseudo polskich przywódców KOMOROTUSKOLANDII. Towarzystwo wzajemnej adoracji od czasów PRO ”Solidarnościowej” REWOLUCJI 1989 roku kuglarskimi sztuczkami roztrwoniło majątek NARODU Polskiego, ponapychało kabzy swoim pociotkom i kolesiom zniszczyło skutecznie podstawy bytu Narodu. Wciągnęło skutecznie NARÓD Polski w amerykański wojenny b a j z e l NIE pytając o zgodę NARODU. Stworzyli prywatny folwark … Pensjonat pod „ORŁEM”. Niczym kupczyki z perskiego rynku szastając na lewo i prawo DOBRAMI materialnymi Skarbu Państwa (pieniądze podatnika) roztrwonili dorobek Polaków i postawili NARÓD w stan bankructwa oraz ZAGŁADY BIOLOGICZNEJ … KORUPCJĄ, przestępczością zorganizowaną struktur państwowości i działalnością urzędniczą o podłożu kryminalnym - patrz : "Likwidacja Polski" - prof. dr hab. Artur ŚLIWIŃSKI > http :// www.aferyprawa.eu. CURIOZUM stanowi fakt, że od ponad 25 LAT nikt NIE rozliczył i NIE przeprowadził OBLIGATORYJNEGO REMANENTU R P w Rzeczpospolitej Polskiej… POLACY NIE znają aktualnego BILANSU… PRZY Państwowym KORYCIE wymieniają się personalnie ekipy których działalność stanowi Krzywą rzeczywistość porównywalną do pospolitej kradzieży i SZABRU. BILANS STANU Państwa - R P > jest taki, że ludzie chorzy nie dojeżdżają karetką do szpitala, względnie karetka do nich nie dojeżdża …i umierają, kobiecie wycina się narządy (chyba dla celów handlowych – transplantacja) – przyp. trzustki >> kobieta umiera ; dzieci w trakcie porodu umierają, matka, która zamordowała z premedytacją swoje dziecko ( Waśniewska) najprawdopodobniej otrzyma ułaskawienie od Prezydenta itp. Itd. patologia władzy, struktur władzy i patologia rządzenia stanowi w pełnej krasie epidemię syfilisu schizofrenii paranoidalnej. Pępkiem i tematem zastępczym OGÓLNOPOLSKIM stał się problem TRENKIEWICZA czterokrotnego MORDERCY tylko dlatego, że sterta państwowego bajzlu R P NIE potrafi się uporać z podstawowymi regulacjami rozwiązań prawnych. Czyni się drobiazgami CELOWY hałas by zamaskować INNĄ egzotyczno-toksykologiczną działalność kryminalną NIEUDACZNIKÓW z KOMOROTUSKOLANDII. RODACY ! Istotą spełniania funkcji i Roli Państwa NIE jest prywata. Podstawą tej funkcji jest spełnianie RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Mimo, że została wielokrotnie NIEUDOLNIE SFALSYFIKOWANA od roku 1952 …bez WIEDZY wyborców potajemnie likwidując zapis **o kontroli władzy przez Obywateli/a nad władzą … AKTUALNA sytuacja POLSKI i POLAKÓW w obliczu krwawej REWOLUCJI na Ukrainie. Struktury państwowości R P NIE posiadają stanu gotowości działania na czas zdarzeń o charakterze NADZWYCZAJNYM. NIE mamy wojska … to co istnieje na terytorium R P funkcjonuje na papierze … Taki STAN jest wynikiem funkcjonowania KORUPCYJNYCH struktur nieformalnych prowadzących działalność sprzeczną z RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polski i wbrew INTERESOM Ogólnonarodowym Polskiego Społeczeństwa. Restrukturyzacja służb, resortów i instytucji NIE jest dziełem przypadku. Odbyła się, i odbywa dalej metodą DYWERSYFIKACJI za sprawą osób personalnie identyfikowanych, osób najczęściej pochodzących z „klucza” wyłącznie znajomości (NEPOTYZMU) bez posiadania umiejętności i zdolności zawodowych spełniania stricte określonych funkcji . NIE jest dziełem przypadku, że kalekie, skorumpowane „sprywatyzowane” struktury resortu Ministerstwa Sprawiedliwości zostały po raz kolejny „uszczęśliwione” transformacją której celem było ich rzekome UZDROWIENIE przez likwidację części sądów. Dziełem przypadku ?! jest, że LIKWIDACJA tych sądów była NIELEGALNA. SZANOWNI RODACY ! POWIADAMIA się was, że NIELEGALNIE Funkcjonuje w Rzeczpospolitej Prokuratura. W dniu dzisiejszym w Polsce wciąż obowiązuje Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138). Stąd NIE dziwcie się, że we wszystkich sprawach powiadomień o popełnieniu przestępstwa otrzymujecie Postanowienia o odmowie wszczęcia … jako czyny NIE zabronione. Prokuratura funkcjonuje na podstawach prawnych z 1985 roku. Jest to prywatny interes dziczy magistrów prawa pobierających LEGALNIE żołd z państwowej kasy po roku 1989. TYLKO fakt, że są to prokuratorskie przeżytki rodem z PRL-u powoduje, że NIE podnoszą LARUM o swojej NIELEGALNOŚCI prowadzenia postępowań wykorzystując dla własnych korzyści. Bracia Polacy ! Wzywam was do Czynów i określenia swojej oryginalności postępowań. REZYGNACJI z roli „strusia” i godzenia się na funkcjonowanie państwowej fikcji za Wasze podatników pieniądze. Pora na CUD. Obligatoryjne zdelegalizowanie wszelkich partii politycznych aktualnie pobierających „HARACZ” na swoją mafijną działalność z państwowej kasy (pieniądze podatnika). Stado ślizgaczy i darmozjadów. Bankrutów politycznych – demagogów > twórców plotek i zawirowań społecznych w bezkompromisowej walce o KORYTO … USUNĄĆ z życia publicznego by NIE ZATRUWALI swoją obecnością persona non grata spokój i radość życia w trybie niszczenia relacji interspołecznych dla swoich mafijnych korzyści. Przywrócić Racje STANU KONSTYTUCJI Postanowień R P. Nadać właściwą RANGĘ rzetelności i uczciwości. ZLIKWIDOWAĆ „patriotyczną” HIPOKRYZJĘ aby POLSKA była POLSKĄ dla Polaków. Wzywam WAS ! z up. KRP (-) Marek Krasnopolski Przewodniczący
~marek777
23-02-2014 / 21:28
PRZEDRUK ** KRAJOWY RUCH POLAKÓW K O M U N I K A T Nr 2 APEL do RODAKÓW ! Mając na uwadze ostatnie dramatyczne wydarzenia zaistniałe u sąsiadów zza wschodniej granicy, ich OSTRY PROTEST ogłoszony jako PROTEST społeczeństwa wobec NIEPOSPOLITYCH przestępców egzystujących w strukturach Instytucji państwowych i samorządowych a przede wszystkim ZBRODNICZE użycie broni palnej celem zabójstwa osób cywilnych. Ogłaszamy, że ponad wszelką wątpliwość złamane zostały wszelkie PRAWA charakteryzujące ludy cywilizowane. Sam fakt, że struktury władzy państwowej na Ukrainie NIE doprowadziły do ustania NIEGODZIWOŚCI i prześladowania Obywateli własnego kraju JEST Stanem na ogłoszenie ALERTU do Obywateli Rzeczpospolitej Polski. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po REWOLUCJI PRO "SOLIDARNOŚCIOWEJ" 1989 roku w miejsce bankrutującego systemu państwowości charakteryzującej się budową "polskiej drogi" do socjalizmu, która TAK faktycznie stała się formą grabieży ludu pracującego pod przykrywką budowy rzekomego KOMUNIZMU hegemonią kacyków z pod szyldu PZPR. Zjednoczonej Partii Robotniczej w fuzji z SD i PSL, której SZYLD posłużył zdemoralizowanym członkom tych partii szczebla kierowniczego do sprawowania "władzy" celem przywłaszczania dóbr materialnych z pominięciem zbiorowego społecznego koszyka DÓBR przeznaczonych RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji rzeczpospolitej Polski do KONSUMPCJI dla Narodu Polskiego. Zamiast spełniania kierowniczej roli CELEM budowy DOBROBYTU społecznego odbywała się przez NAMASZCZONYCH KONSUMPCJA SYSTEMEM patologii błędów i wypaczeń na przesłankach kryminalnych przywłaszczania dóbr materialnych do indywidualnej konsumpcji w sprzeczności z założeniami ideologicznymi (konsumpcja ogólno społeczna). Spójnych NEPOTYZMEM i porównywalnych do funkcjonowania prywatnego folwarku oraz osiągania osobistych korzyści na rzecz prywatnej kabzy bez ogólnospołecznego podziału dóbr materialnych W okresie od roku 1945 - 1989r terytorium Rzeczpospolitej Polski wielokrotnie stało się areną OSTRYCH PROTESTÓW społecznych których podłożem KONFLIKTÓW stała się utrata AUTORYTETU kierowniczej roli partii spowodowanych FAKTEM, nadużycia ZAUFANIA przez przedstawicieli władzy, którzy SZASTAJĄC SLOGANAMI i FRAZESAMI OBIETNIC rozliczenia winnych wypaczeń NIGDY NIE doprowadzili do powrotu NORMALNOŚCI i POPRAWNOŚCI funkcjonowania SYSTEMU struktur Instytucji PAŃSTWA (pustosłowie). LATA 80-te (PRL) ujawniły istnienie i funkcjonowanie ANARCHII i samowoli urzędniczej w trybie korupcyjnego art. 231§ 1 i 2 kk. POWSTANIE "SOLIDARNOŚCI" obudziło w POLAKACH apetyt na polskość, normalność i godne warunki bytu. Historia etosu "SOLIDARNOŚCI" po ponad 20-tu latach ujawniła istnienie antagonizmów, sprzeczności, fikcji oraz istnienie ANARCHII podpartej KORUPCJĄ panującej SAMOWOLĄ urzędniczej zgrai, funkcjonariuszy publicznych i przedstawicieli centralnej władzy podpartych NAZISTOWSKĄ doktryną złożoną wektorami >> Bezprawia + Siły, które to elementy doprowadziły do powstania kryminalnego charakteru funkcjonowania struktur państwowości. Wybuch NIEZADOWOLENIA społecznego na Ukrainie i trupy spowodowały , że w dniu 19 lutego 2014r ZDEMORALIZOWANI partyjni i polityczni bankruci od ponad 20 lat obiecujący II Japonię, zieloną wyspę i INNE CUDA na kiju ... nagle zaczęli bełkotać w języku zrozumiałym i do jednej "TRĄBY" . Bracia POLACY ! POWSTAŁA NIE tuzinkowa sytuacja społeczna. PORA na CUD ... czyli przeprowadzenie konsekwentnego REMANENTU. Rzetelne wybory. Wiarygodni kandydaci. STOP zdegenerowanym cwaniakom i etatowym ślizgaczom. Ich kolesiostwu podpartych solidarnością zawodowej sitwy. S T O P dla B E Z P R A W I A. KORUPCJI. ANARCHI i SAMOWOLI. POLSKA JEST JEDNA . PRAWO JEST JEDNO. CZYNY i PRAWDA MATERIALNA. HONOR i GODNOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO RODZINY i JEJ DOBRO. z up. KRP (-) Marek Krasnopolski Przewodniczący
~jerozolita
11-02-2014 / 18:12
GW Adasia OK...? bo w 2008r opisał zabójstwo we Wrocławiu Aleksandra Salomona i kradzież jego mieszkania przez układ magistratowy a w 2005y ścigał w sądzie syna Sławomira na sfałszowanej dokumentacji księgowej kopiąc się w nielegalne finansowanie kampanii prezydenta RP w 2005r . Szkoda Adasia i GW bo oberwali rykoszetem. Sidła były zastawione na adw. Koksztysa i Kaczmarskiego z krd.pl
~Antycenzura
07-01-2014 / 16:20
Najnowsza lista żydów i pedofilów pod poniższym adresem (po rozpakowaniu klikaj "index") rapidgator.net/file/c96accbacd8837c53fc0747d39536f50/Polonica.net_20