Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 31-10-2014

Modlitwa Zaduszkowa za pomordowanych Kresowian

Wzorem lat ubiegłych, na prośbę Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Biskup Diecezjalny Marian Rojek zachęca do modlitwy w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. Z tej racji w dniu 2 listopada, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w Modlitwie Powszechnej należy zamieścić specjalne wezwanie, a przed błogosławieństwem końcowym pomodlić się za ofiary nienawiści oraz o pokój i pojednanie.

Modlitwa Zaduszkowa za pomordowanych Kresowian

Na zdjęciu pomnik pomordowanych Kresowian z Baborowie k. Głubczyc, który w 2012 r. ustawiony został staraniem pani burmistrze Elżbiety Kielskiej.


Ministrowie Radosław Sikorski i Katarzyna Hall zlekceważyli zaproszenie środowisk kresowych

Więcej:

Nikt nie słucha Kresowian

O społeczną debatę na temat ciągle niezałatwionych spraw związanych z wypędzeniem Polaków z ich ziem ojczystych oraz problemów naszych rodaków, którzy na tych terenach pozostali, apelują Światowy Kongres Kresowian i Kresowy Ruch Patriotyczny. – Mamy nadzieję, że rzetelna prawda o Wołyniu pojawi się w końcu w mediach i szkołach – podkreślają Kresowianie. Wzywają też obecne władze Polski i Ukrainy do jasnego wyartykułowania prawdy, że na Kresach OUN-UPA dopuściła się ludobójstwa na prawie 200 tys. Polakach, którzy dziś nie mają nawet swoich mogił ani pomników.

W uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczyło blisko tysiąc osób, w tym przedstawiciele organizacji kresowych i kombatanckich z kraju i całego świata, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. Do Częstochowy przyjechali reprezentanci oddziałów Towarzystwa Miłośników Lwowa, Wilna, Wołynia, Podola i Polesia, przedstawiciele organizacji kresowych spoza granic kraju, m.in. z Florydy, Nowego Jorku i Ottawy, a także mediów, które reprezentowali pracownicy Radia Lwów.
Niestety, na spotkanie nie przybyli, mimo zaproszenia organizatorów, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i szefowa resortu edukacji Katarzyna Hall.
– Tak nie powinno być. To jawne lekceważenie. Przecież toczyły się tu debaty na temat kwestii istotnych dla całego Narodu Polskiego – skomentował ten fakt Wojciech Szarama (PiS), uczestnik zjazdu.
– A czego innego można się tu było spodziewać? Przecież te tematy są dla tego rządu bardzo niewygodne. Spotkania te są bardzo ważne, gdyż dotyczą ludzi, którzy jako pierwsi odczuli jarzmo komunizmu. Oni byli przez PRL skazani na zapomnienie. Tam była i jest prawdziwa Polska. Naszym obowiązkiem, co może się oczywiście niektórym nie podobać, jest upominać się o prawa tych ludzi, przypominać prawdę o tamtych tragicznych wydarzeniach w szkołach i mediach, a nie zamiatać ją pod dywan, co robią obecne „elity” polityczne – dodała senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Powiernictwa Polskiego i honorowy członek ŚKK.
Zabrakło też reprezentacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. XV Światowy Zjazd Kresowian na Jasnej Górze odbył się pod honorowym patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kancelarię Prezydenta reprezentowała Bożena Borys-Szopa, doradca Lecha Kaczyńskiego ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp, która w jego imieniu odczytała list zapewniający o jego stałym wsparciu spraw Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz podkreślający, iż zbrodnię na Wołyniu należy bezsprzecznie nazywać ludobójstwem, a nie tylko tragicznym wydarzeniem dokonanym na prawie 200 tysiącach Polaków.
– Było to dla nas sprawą priorytetową, by patronat nad uroczystością objął sam pan prezydent, do którego zwracamy się z prośbą o wsparcie nas w działaniach na rzecz załatwienia spraw dotyczących Kresów Wschodnich i Zachodnich; kwestii, które stanowią nie tylko problem dla Kresowian, mieszkańców tych ziem, ale są sprawami istotnymi dla wszystkich Polaków. Chcemy, aby wreszcie nas wysłuchano, a w ślad za tym podjęto konkretne działania. Uważamy bowiem, że rosnącym lawinowo problemom i ciągle niezałatwionym sprawom stawić czoła możemy tylko z pomocą tych, którzy Polską władają, przy powszechnym, społecznym i medialnym poparciu – tłumaczył nam Jan Skalski, przewodniczący Światowego Kongresu Kresowian.

Bez mogił i bez krzyży
O potrzebie upamiętniania tej zbrodni mówił wcześniej ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podczas Mszy św. inaugurującej zjazd, która została odprawiona w kaplicy Cudownego Obrazu. Ksiądz Isakowicz-Zaleski podkreślił wagę pamięci polskich ofiar OUN-UPA na Kresach Wschodnich. W homilii przypomniał apel Jana Pawła II wypowiedziany w 1999 r. w Bydgoszczy – o spisywanie dotąd nieupamiętnionych martyrologii, w które obfitowało ubiegłe stulecie. Dodał też, iż obowiązkiem chrześcijan jest spisywanie imion męczenników, niezależnie od tego, gdzie i z czyjej ręki zginęli. Tymczasem ofiary ludobójstwa nie mają dziś nawet swoich grobów, a na tych, które są, często nie ma krzyża, a na mówienie prawdy, iż było to ludobójstwo, wciąż nie pozwala polskim i ukraińskim politykom tzw. poprawność polityczna. Kresowianom chodzi o prawo modlitwy, przekazywania pamięci o pomordowanych młodym pokoleniom i właściwego nazywania tego, co się stało. W tym kontekście padły słowa krytyki dotyczące nadania przez Katolicki Uniwersytet Lubelski doktoratu honoris causa prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence, jako temu, który stawia pomniki katom i który mówi, że UPA zapisała się złotymi zgłoskami w historii.
Osią zjazdu było Otwarte Forum Kresowe poświęcone problemom, z jakimi borykają się Polacy za wschodnią granicą. Dyskutowano m.in. o problemach polskiego szkolnictwa i nierozwiązanej kwestii własności polskiej na Litwie, o dyskryminacji Polaków na Białorusi i Ukrainie Zachodniej, gdzie niszczy się polski dorobek kulturalny oraz dowody polskiej 700-letniej obecności na tych terenach zamieszkałych ciągle przez kilkaset tysięcy Polaków. Tylko na Litwie mieszka wciąż prawie 270 tys. Polaków, na Białorusi jest ich ponad 400 tysięcy. Zdaniem organizatorów, problemem, nad którym należałoby się pochylić, jest także kwestia niemieckich roszczeń oraz postępująca ukrainizacja Kościoła rzymskokatolickiego będącego do tej pory ostoją polskości na tych terenach. Uczestnicy forum poruszyli też niezałatwione do tej pory sprawy upamiętnień miejsc kaźni Polaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w polskich mediach i programach szkolnych.
Wynikiem dyskusji było podjęcie uchwał w sprawie utworzenia mauzoleum poświęconego ofiarom ludobójstwa oraz objęcia patronatu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego nad budową pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na Ludności Polskiej Kresów, który ma stanąć na placu Szembeka w Warszawie. Kamień węgielny pod jego budowę został poświęcony podczas wczorajszej Mszy Świętej. Powodzenie tego przedsięwzięcia, zdaniem organizatorów, może być jednak nieco wątpliwe ze względu na pewną nieprzychylność w tej kwestii władz stolicy, które już kilkakrotnie zmieniały lokalizację tego monumentu.
Niedzielne uroczystości zakończył koncert „Kresy – Pamięć – Tęsknota” z recitalem aktorskim artysty scen krakowskich Wojciecha Habeli – zdobywcy I nagrody w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Lwowskiej oraz Lwowskiego Bałaku. W koncercie wystąpił także chór Gloria Dei z Wrocławia oraz zespół Canzona z Gorzowa Wielkopolskiego.
Anna Ambroziak

—————————————–

Jesteśmy jak wyrzut sumienia

Z Janem Skalskim, przewodniczącym Światowego Kongresu Kresowian, rozmawia Anna Ambroziak

Oczekiwania uczestników zjazdu były wielkie, ale czy realne?
– Mam nadzieję, że tak, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z trudności, jakie możemy na naszej drodze napotkać. Problemów bowiem, o których się jednak nie mówi, bo stanowią wyrzut sumienia dla rządzących, jest rzeczywiście całe mnóstwo: mam tu na myśli nierozwiązane w dalszym ciągu kwestie niemieckich roszczeń, do których polski rząd uchylił furtkę, a czego nie musiał przecież robić, czy też tzw. mienia zabużańskiego. To, że te sprawy do tej pory nie zostały rozwiązane, to poniżanie wszystkich, którzy mienią się Kresowianami. Poza tym pozostaje cała galeria spraw związanych ze Wschodem, począwszy od oceny stosunków z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy. Mam tu na myśli m.in. Litwę, na której, mimo że nazywana jest ona przez niektórych polityków naszym partnerem strategicznym, problemy zamieszkujących tam Polaków są bardzo wyraziste. Chodzi tu przede wszystkim o traktowanie polskich szkół wyraźnie dyskryminowanych w porównaniu z litewskimi.

Dlaczego tak się dzieje Pańskim zdaniem?
– Ponieważ Kresowianie nie mają żadnej siły przebicia. Jest nas niemało, według niektórych znanych mi szacunków stanowimy jedną trzecią populacji całego państwa polskiego. Nie mamy żadnych narzędzi, by przeciwdziałać niektórym ruchom obecnej koalicji. Zobaczmy na przykład, jaka jest polityka w stosunku do Polaków na Białorusi. Moim zdaniem, skandalem jest to, że preferuje się wygodną dla pewnych celów osobę, która nikogo właściwie nie reprezentuje. A jednocześnie ogromna liczba osób ma problemy z przybyciem do Macierzy w związku z trudnościami z uzyskaniem Karty Polaka.

Jaka na to wszystko rada?
– Zbliżają się wybory parlamentarne. Dlatego postanowiliśmy zastanowić się nad kwestią, czy nie powinniśmy powołać niezależnej reprezentacji politycznej.

Którą będzie…?
– W tej chwili za wcześnie byłoby jeszcze o tym mówić. Może utworzy się Liga Rodzin Kresowych?

Mogą być z tym trudności?
– Niewykluczone, gdyż niektóre środowiska nieprzychylnie nas traktują. Nie interesuje ich, co dalej z Polską, która została na Wschodzie i która czeka na pomoc, a tylko chwilowe rozwiązania.

Na forum podjęli Państwo również sprawę upamiętnienia ofiar ludobójczych działań OUN-UPA…
– Uznając wyjątkowość chwili, apelujemy o współdziałanie w obchodach rocznicy tego straszliwego ludobójstwa na Kresach, traktując tę jedność jako patriotyczny obowiązek. Strasznie niektórych w Polsce uwiera ten Wołyń. Taka nieprzyjemna sprawa. Wspominanie tych dzieci nadzianych na sztachety, tych rozprutych ciał kobiet i przecinanych piłą mężczyzn, te całe wsie palone żywcem w kościołach – po co to wspominać?
Przypomnę też o zamęcie w związku z obchodami upamiętniającymi ofiary zbrodni UPA na Wołyniu i Podolu, kiedy to Ministerstwo Spraw Zagranicznych wycofało się z patronatu nad rocznicową konferencją… Wspomnę też, że kombatanci UPA poparli Juszczenkę, któremu polski uniwersytet dziś nadaje tytuł honoris causa, a na Ukrainie nadal stoją pomniki przywódców UPA Bandery i Szuchewycza. Nawet u nas w odniesieniu do jednej z najstraszniejszych zbrodni naszych czasów popełnionej na polskim Narodzie słowo „ludobójstwo” nie przechodzi nam przez gardło.
Mówi się, że incydenty były wzajemne: a to ukraińska wioska napadła na polską, a to polska na ukraińską. Przeprośmy się nawzajem, nazwijmy to godnymi pożałowania wypadkami i przestańmy już o tym mówić. To wszystko jest godne ubolewania. Dlatego walkę o prawdę historyczną trzeba zacząć od siebie. My żądamy prawdy, która nas wyzwoli, która może stanowić podstawę pojednania narodów.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo
04-03-2017 / 07:50
Quickbooks24 Support Number @ www.quickbooks24support.com/ Quickbooks Support Number @ www.quickbookssupportphone-number.com/ Quicken Support Number @ www.quicken.support-phonenumber.com/ Sage Support Number @ www.sage.support-phonenumber.com/
~Warn
05-11-2014 / 14:56
Ostrzeżenie wysokiego priorytetu. Przed końcem i na początku roku władza przypuści ataki na znanych opozycjonistów, patriotów - wszystkich tych, którzy mieli odwagę mieć własne zdanie.
~P0lityk
02-11-2014 / 21:24
już za dużo sobie P0zwalacie. patrzycie nam w talerze i ośmiorniczki, ni chcecie być niewolnikami za 1,5OO,- Nie P0zwalacie odbierać sobie majątków dowolną interpretacją prawa. Czepiacie się P0sła Jackiewicza że zmixował petenta, Szukacie 2O.OOO sędziów i prokuratorów którzy w 50 latach rozstrzeliwali niewygodnych. Kwota wolna od P0datów naj na zachodzie 5O.OOO zł wam się marzy, wzbraniacie się od urzędniczej inwigilacji.Ujawniacie cały nasz Wrocławski układ. Co wy sobie wyobrażacie!!! Pamiętajcie że są dwie ustawy o działaniach obcych mundurowych i strzelaniu bez ostrzeżenia z ostrej!!!
~gosc
02-11-2014 / 16:47
Jesli wolno zapytac,Jaroslaw Kaczynski i cala reszta "gorliwych Katolikow,i wielkich patriotow" za jakich chca uchodzic brala udzial.Bo z tego co widzialam, Kaczynski byl bardzo aktywny na Majdanie...