Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-03-2018


Andrzej Nowak NIEPODLEGŁA! 1864-1924. JAK POLACY ODZYSKALI OJCZYZNĘ

https://sklep.antyk.org.pl/p, niepodlegla-1864-1924-jak- polacy-odzyskali-ojczyzne,6846.html

 Niepodległa!  to najnowsze, zupełnie niespodziewane dzieło Andrzeja Nowaka o znamiennym podtytule  1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę . Profesor
przerwał, na krótko!, pracę nad IV tomem  Dziejów Polski , bo przecież nie mogło zabraknąć jego głosu podczas tak godnego jubileuszu, jak 100-lecie
odzyskania suwerenności przez Rzeczpospolitą.
"Odsłaniam tutaj najgłębsze korzenie naszej historii, byśmy w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości nie zapomnieli, jak głęboko osadzony jest
jej ideał w polskiej tożsamości,  mówi prof. Andrzej Nowak o swoim nowym dziele  Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę , które
ukazało się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.
Andrzej Nowak podkreśla, że polska niepodległość ma ponad 1000-letnią tradycję, a jej budowanie, umacnianie i odzyskiwanie było i jest naturalnym
dążeniem, wpisanym w historię powszechną politycznych wspólnot. Punktami orientacyjnymi dla niepodległości naszej ojczyzny są przedstawione w
pierwszym rozdziale  znaki . Andrzej Nowak wymienia ich jedenaście. Pierwszy to pokój w Budziszynie w 1018 r. i powstanie wielkiego państwa Bolesława
Chrobrego, a ostatni   rok 1978, znak wyniesienia na Stolicę Piotrową kard.
Karola Wojtyły oraz zrodzenia się społecznego ruchu wolnościowego  Solidarność .
Jakie jeszcze znaki-kamienie milowe naszej historii widzi prof. Nowak   tego czytelnik dowie się już z lektury książki  Niepodległa! , ale warto dodać,
że spojrzenie autora na tę kwestię jest niezwykle oryginalne. Jak nikt inny potrafi on połączyć fakty historyczne i powiązać je ze sobą w zupełnie
niezwykły i zarazem logiczny sposób. Dzięki temu jego książki czyta się jak wybitne dzieła literackie, a nie zestaw suchych faktów. Prof. Andrzej Nowak
jest prawdziwym pisarzem, w najlepszym, narodowym znaczeniu tego słowa, a  Niepodległa!  nie stanowi tutaj żadnego wyjątku. Tym samym historyk z
Krakowa staje w jednym szeregu z największymi polskimi dziejopisami.
 Sens odzyskanej w roku 1918 niepodległości zrozumiemy tylko wtedy, gdy nie stracimy z oczu tego ogromnego dziedzictwa, które chroniła ona przez
poprzednie wieki. Ani też tego dramatu, jakim stała się próba zniszczenia tego dziedzictwa przez rozbiory . Nie zrozumiemy też bez takich dzieł jak
 Niepodległa! , które niesie wielki ładunek informacji i zarazem objaśnia procesy prowadzące do odzyskania wolności i utrwalenia granic państwa.
Książka jest tylko na pozór kroniką lat 1864 1924. Wypunktowane wydarzenia tworzą bowiem bardzo logiczny ciąg historyczny. Autor uświadamia
Czytelnikowi trudną drogę do wolności, na której złożono tyle ofiar... Widać jak wielki i różnorodny to był wysiłek   z tego trzeba zdawać sobie dziś
sprawę, by znów nie utracić ogromu polskiego dziedzictwa. Ta książka nie tylko edukuje, ale wzywa każdego Polaka do systematycznych działań na rzecz
ojczystej wspólnoty, uświadamia sens takiego działania i skutki jego ewentualnego zaniechania.
Różne były koncepcje, różne wizje, ale zawsze na końcu ten sam cel:
NIEPODLEGŁA. Jedni zmierzali doń budząc narodowego ducha i walcząc piórem.
Inni na deskach scenicznych, przy sztalugach lub partyturach. Jeszcze inni budowali podstawy gospodarcze. Musieli się też znaleźć tacy, którzy
zaryzykują własnym życiem, chwycą za broń, a następnie stworzą solidne podwaliny polskiego wojska, bez którego II Rzeczpospolita nawet gdyby
powstała, to nie jako suwerenna, lecz jakaś ułomna, pozorowana. Po kilkunastu miesiącach II Rzeczpospolita miała już prawie milionową armię,
która odparła i przegoniła bolszewików! Rola Józefa Piłsudskiego jest w tym dziele nie do przecenienia. Oczywiście nad dziełem niepodległości pracowali
też inni politycy, już od czasów zaborów. Cóż to były za potężne osobowości   spotkajmy się z nimi! Ta książka na to pozwala, również dzięki unikatowej,
bogatej warstwie ilustracyjnej.

Zachęcam do lektury
Marcin Dybowski
509458438

Przy okazji ważna informacja:
http:// krucjatarozancowazaojczyzne. pl/?p=5902

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.