Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-10-2016

Adam Słomka RP kontra popłuczyny PRL czyli z SN Dariusz Świeci,  Marian Buluśki

Rzecznik Sądu Najwyższego dr hab. Dariusz Świecki w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną z 3 października br. na temat protestacyjnego miasteczka namiotowego pod siedzibą Sądu Najwyższego celowo wprowadził opinię publiczną w błąd stwierdzając, że dekomunizacja jest „jedynie populistycznym hasłem niemającym odzwierciedlenia w rzeczywistości”. Jednocześnie rzecznik SN poinformował, że już 1 września 2016 roku skierowano wobec Adama Słomki zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na znieważeniu organu RP (art. 226 ust. 3 kk). Zaś już 16 września br. rzecznik Świecki przekazał w imieniu SN oświadczenie, w którym przekonuje, że Sąd Najwyższy przeszedł weryfikację na mocy ustawy z 20 grudnia 1989 roku o zmianie ustaw -? Prawo o ustroju sądów powszechnych i in. (Dz.U.1989, nr 73, poz. 436) - de facto art. 9 w/w ... czyli wygaszeniu kadencji SN PRL. 

Tymczasem działania, na które powołuje się rzecznik SN polegające na przyjęciu przez Sejm PRL X kadencji (tzw. kontraktowy) powyższej ustawy mają tyle wspólnego z dekomunizacją, co zmiana w nazwie prezydentury Wojciecha Jaruzelskiego. Przypomnieć należy, że został on wybrany jako prezydent PRL, a wraz ze zmianą nazwy PRL na RP został -?po myśli inwencji rzecznika SN -? „zdekomunizowany”. To oczywista manipulacja faktami ze strony przedstawiciela Sądu Najwyższego. 

Dekomunizacja w cieniu denazyfikacji 

Deutsche Welle podało właśnie konkluzje raportu komisji naukowej, pt. "Die Akte Rosenburg", która na zlecenie byłej minister sprawiedliwości RFN Sabiny Leuthaeuser-Schnarrenberger (FDP) badała przeszłość tego resortu. Raport końcowy przedstawił w Berlinie obecny minister sprawiedliwości Heiko Maas (SPD). 

Jak wynika z w/w raportu, odsetek byłych członków NSDAP w okresie 1949/1950 do 1973 wynosił w przypadku kadry kierowniczej ponad 50 proc., a w niektórych departamentach ministerstwa okresowo nawet ponad 70 proc. Ponadto co piąty ze 107 prawników zajmujących kierownicze stanowiska w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości należał kiedyś do SA, 16 proc. pracowało niegdyś w ministerstwie sprawiedliwości Rzeszy. Kierujący pracami komisji historyków prawnik Christoph Safferling powiedział w rozmowie z "Sueddeutsche Zeitung", że w szczytowym roku 1957 77 proc. kierowniczych stanowisk w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości obsadzonych było przez dawnych członków NSDAP, od szefów referatów wzwyż. - Nikt nie spodziewał się, że ten odsetek był aż tak wysoki - zaznaczył Safferling. Można bez wahania stwierdzić, że Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości było najbardziej obciążone personalnie nazistowską przeszłością ze wszystkich bońskich ministerstw. Niektóre z tych ministerstw już dokonały rozprawy ze swoją przeszłością, inne dopiero są w trakcie tego procesu. 

Lepiej późno niż wcale 

„Kasta sędziowska” broni się metodami z czasów PRL. Nic dziwnego, albowiem członkiem Kolegium SN jest SSN Marian Buliński. Tak się składa, że to lider Konfederacja Polski Niepodległej -NIEZŁOMNI zawiadomiła ministra Zbigniewa Ziobro o setkach komunistycznych sędziów i prokuratorów, którzy dopuszczali się licznych zbrodni w czasach PRL. Część z w/w nadal jest aktywnych zawodowo. Tak się złożyło, że IPN Oddział w Białymstoku wszczął 16 września 2016 r. śledztwo sygn. S.50.2016.zK w sprawie zbrodni komunistycznej będącej zarazem zbrodnią przeciwko ludzkości w sprawie o sygn. Pg.Śl.II/123/82, tj. o czyn z art. 189 ust. 2 kk w zb. z art. 231 ust. 1 kk w zw. z 11 ust. 2 kk i in.  Chodzi o zbrodnię polegającą na skazaniu (sygn. So.W.414/82) Bogusława Malona za to, że "w dniach 17 i 23 sierpnia 1982 r. wywiesił w miejscach publicznych na terenie Szczytna 7 sporządzonych przez siebie ulotek o treści nawołującej do nieposłuszeństwa przepisom oraz wyszydzającej ustrój PRL". Działacz opozycji czasów PRL został skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w trybie doraźnym na 3 lata pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na 2 lata.  

W sprawę zaangażowani byli:

 - sędziowie PRL: kpt. Marian Buliński (Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz) - sędzia zawodowy; płk Zbigniew Grabowski (Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz) - sędzia zawodowy, przewodniczący; por. Andrzej Kamiński (Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz) - sędzia zawodowy; ppor. Ryszard Kozłowski (Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz) - sędzia zawodowy, postanowienie o trybie doraźnym, mjr Ryszard Michałowski (Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz) - sędzia zawodowy (Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa) - sędzia zawodowy, tymczasowe aresztowanie; (Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz) - sędzia zawodowy, tymczasowe aresztowanie. 

- prokuratorzy PRL: por. Jerzy Puzyrewski (Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Olsztyn); kpt. Dariusz Szewirski (Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Olsztyn) por. Wojciech Trześniewski (Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Olsztyn). 

Z informacji przekazanej 5 października 2016 roku m.in. PAP wiadomo, że Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf próbuje narzucić rządowi Beaty Szydło, prokuraturze, inspekcji sanitarnej walkę z „miasteczkiem namiotowym” umieszczonym przed gmachem SN. Manifestujący patrioci mają rzekomo załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne na trawniku przed w/w sądem i popełniać inne wykroczenia, np. niszczyć trawnik. Wygląda na to, że pani Gersdorf wsłuchała się w głos i „doświadczenie” SSN Mariana Bulińskiego, który brał udział w skazaniu człowieka za 7 ulotek na 3 lata więzienia.

 

PiS wsłuchało się w głos kolegów z opozycji? 

Od nowego roku kilkuset funkcjonariuszy policji ma stracić stanowiska. Chodzi o policjantów pełniących kierownicze funkcje, którzy służbę rozpoczęli przed 1989 - informuje RMF FM. Jak podaje radio, decyzję podjęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zwolnienia mają objąć komendantów, wicekomendantów i naczelników wydziałów. Według sprawozdania, które cytuje z posiedzenia zarządu NSZZP z wiceministrem SWiA Jarosławem Zielińskim i Komendantem Głównym Policji, wiceminister poinformował, że "po 31 grudnia 2016 roku osoby w przeszłości zatrudnione w Milicji Obywatelskiej nie będą mogły zajmować kierowniczych stanowisk w Policji". Zatem skala problemu, który zauważyło MSWiA jest nadal porażąjąca. Jeszcze w marcu wiceminister Zieliński był uprzejmy odpowiedzieć na interpelację poselską nr 699 m.in. dr Józefa Brynkusa (nr 799 posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji), z treści której wynika wprost to, że dla kierownictwa MSWiA obeliski i monumenty postawione jako wyraz czołobitności okupacyjnej armii są (były?) "pomnikami", a ponadto Zastępca Komendanta Głównego Policji w dniu 13 października 2015 roku polecił wzmożony nadzór nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich. Od wielu lat moje środowisko domagało się dekomunizacji, lustracji oraz rozliczenia czasów PRL. Wielokrotnie oskarżano nas o przesadę. Dopiero dziś koledzy z PiS dostrzegają ten problem -?w obliczu zagrożenia imperialną polityką Federacji Rosyjskiej. Mimo wielu lat opóźnień mogą liczyć na wsparcie środowiska KPN i NIEZŁOMNYCH w oczyszczeniu instytucji państwowych z komunistycznych zbrodniarzy. O ile walka z komunistami i ich kolejnymi pokoleniami w strukturach MSWiA będzie dosyć prosta to jednak ważniejszą jest batalia o sanację wymiaru sprawiedliwości. Stąd miasteczko namiotowe pod SN i nasze pozytywne propozycje zmian. 

Podsumowując. Domagam się natychmiastowego odsunięcia od orzekania sędziego Mariana Bulińskiego i innych komunistycznych zbrodniarzy. Przedstawiciele sądownictwa nie chcą dyskutować na temat naszych pozytywnych projektów zmian w sądownictwie, m.in. wprowadzenie tzw. „ław przysięgłych”, które istniały w II RP. Ława przysięgłych jako instytucja polskiego prawa procesowego istniała w dwudziestoleciu międzywojennym. Przewidywały tę instytucję Konstytucja marcowa w artykule 83, kodeks postępowania karnego z 1928 r. oraz prawo o ustroju sądów powszechnych z tego samego roku. Na ziemiach dawnego zaboru austriackiego, działały one na podstawie przepisów zaborczych - zostały one zniesione ustawą z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zniesieniu instytucji sądów przysięgłych i sędziów pokoju. 

Tryb powoływania członków sądów przysięgłych w II RP różnił się znacznie od przyjętego w systemie prawa brytyjskiego. Przysięgli ławnicy mieli być wybierani przez organizacje społeczne i pełnić swoją funkcję kadencyjnie. „Kasta sędziowska” musi przejść rzeczywistą sanację i usunąć ze swoich szeregów zwykłych zdrajców. W obecnym stanie rzeczy i sytuacji swoistego wypowiedzenia posłuszeństwa Państwu Polskiemu przez władzę sądowniczą drogą do uzdrowienia powinno być wniesienie ustawy wygaszającej obecny skład SN na podstawie sprzeniewierzenia się art. 2 Konstytucji RP, m.in. ujawnione rozmowy o „ustawianiu” spraw „za bańkę”. Metody działania z czasów PRL muszą zostać przecięte ... aby mogła zostać zrealizowana „dobra zmiana”.  

Adam Słomka  
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,  
poseł na Sejm RP I,II,III kadencji

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Anjilo smith
04-03-2017 / 06:50
Quickbooks Support Phone Number [URL=https://mail.google.com/]Quickbooks Enterprise Support Phone Number[/URL] [url=https://mail.google.com/]Quickbooks Enterprise Support Phone Number[/url] www.sethrogen.com
~Anjilo smith
04-03-2017 / 06:49
Packers and Movers Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-noida.html">Packers and Movers Noida Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-noida.html">Packers and Movers in Noida Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-kolkata.html">Packers and Movers Kolkata Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-kolkata.html">Packers and Movers in Kolkata Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-chandigarh.html">Packers and Movers Chandigarh Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-chandigarh.html">Packers and Movers in Chandigarh Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-navi-mumbai.html">Packers and Movers Navi Mumbai Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-navi-mumbai.html">Packers and Movers in Navi Mumbai Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-thane.html">Packers and Movers Thane Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-thane.html">Packers and Movers in Thane Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-nagpur.html">Packers and Movers Nagpur Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-nagpur.html">Packers and Movers in Nagpur Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-nashik.html">Packers and Movers Nashik Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-nashik.html">Packers and Movers in Nashik Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-faridabad.html">Packers and Movers Faridabad Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-faridabad.html">Packers and Movers in Faridabad Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-ghaziabad.html">Packers and Movers Ghaziabad Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-ghaziabad.html">Packers and Movers in Ghaziabad Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-ahmedabad.html">Packers and Movers Ahmedabad Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-ahmedabad.html">Packers and Movers in Ahmedabad Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-vadodara.html">Packers and Movers Vadodara Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-vadodara.html">Packers and Movers in Vadodara Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-surat.html">Packers and Movers Surat Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-surat.html">Packers and Movers in Surat Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-jaipur.html">Packers and Movers Jaipur Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-jaipur.html">Packers and Movers in Jaipur Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-amritsar.html">Packers and Movers Amritsar Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-amritsar.html">Packers and Movers in Amritsar Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-goa.html">Packers and Movers Goa Packers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-goa.html">Packers and Movers in Goa Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-noida.html">Movers and Packers Noida Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-noida.html">Movers and Packers in Noida Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-kolkata.html">Movers and Packers Kolkata Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-kolkata.html">Movers and Packers in Kolkata Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-chandigarh.html">Movers and Packers Chandigarh Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-chandigarh.html">Movers and Packers in Chandigarh Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-navi-mumbai.html">Movers and Packers Navi Mumbai Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-navi-mumbai.html">Movers and Packers in Navi Mumbai Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-thane.html">Movers and Packers Thane Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-thane.html">Movers and Packers in Thane Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-nagpur.html">Movers and Packers Nagpur Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-nagpur.html">Movers and Packers in Nagpur Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-nashik.html">Movers and Packers Nashik Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-nashik.html">Movers and Packers in Nashik Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-faridabad.html">Movers and Packers Faridabad Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-faridabad.html">Movers and Packers in Faridabad Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-ghaziabad.html">Movers and Packers Ghaziabad Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-ghaziabad.html">Movers and Packers in Ghaziabad Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-ahmedabad.html">Movers and Packers Ahmedabad Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-ahmedabad.html">Movers and Packers in Ahmedabad Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-vadodara.html">Movers and Packers Vadodara Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-vadodara.html">Movers and Packers in Vadodara Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-surat.html">Movers and Packers Surat Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-surat.html">Movers and Packers in Surat Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-jaipur.html">Movers and Packers Jaipur Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-jaipur.html">Movers and Packers in Jaipur Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-amritsar.html">Movers and Packers Amritsar Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-amritsar.html">Movers and Packers in Amritsar Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-goa.html">Movers and Packers Goa Movers" rel="nofollow">www.pikup5th.in/packers-and-movers-goa.html">Movers and Packers in Goa
~Anjilo smith
04-03-2017 / 06:47
Quickbooks Support Phone Number [URL=https://mail.google.com/]Quickbooks Enterprise Support Phone Number[/URL] [url=https://mail.google.com/]Quickbooks Enterprise Support Phone Number[/url] www.sethrogen.com
~mario
22-02-2017 / 11:33
Ujawnijmy prawdę o układzie w Magdalence i zaprzedaniu Polski przez kolejne rządy. Proszę o zamieszczanie dowodów - podpisu Grażyny Milik. szefowej Kancelarii Głównej w Ministerstwie Sprawiedliwości - w sprawie przestępstw Zbigniewa Ziobry - https://plus.google.com/u/0/106804368098902392269
~Toronto
06-01-2017 / 18:39
Dekomunizacja i de-UB-kizacja powinny byc przeprowadzone 25 lat temu jak probowal to zrobic rzad J.Olszewskiego w 1992r, ale na przeszkodzie staneli ludzie z ukladu "okraglego stolu" - uklad pomiedzy Zydami z PZPR, a Zydami z Solidarnosci i KOR. W zwiazku z tym przez ostatnie 27 lat mielismy i wciaz mamy do czynienia z ludzmi dawnego ukladu PRL-owskiego i w rzeczywistosci dzisiejsza Polska to PRL"bis", a nie zadna III RP. Nawet konstytucja Stolzmana z 1997r opiera sie na konstytucji stalinowskiej z 1952r, podczas gdy polska konstytucja II RP z 1935r zostala uniewazniona dekretem zydowskiego PKWN (poprzednio ZPP) w lipcu 1944r. L.i J.Kaczynscy to rowniez ludzie z ukladu "okraglego stolu", podobnie jak D.Tusk, W.Pawlak, L.Miller i im podobni, i dopoki Polacy nie odsuna zdrajcow od wladzy i wplywow w Polsce to beda tkwic w tym samym szambie przez kolejne dziesiatki lat.
~zerrro zoorro
21-10-2016 / 21:31
zacznyjcie o przekretach pisowatych tow. z ukrainy,podpowiedz dobieniecki