Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

LISTA RACZKOWSKIEGO - czyli świecznikowych osób i ich pochodzenie.
(podana za witryną: http://www.polonica.net prowadzoną przez patriotów polskich) 

Narodowość wymienionych poniżej osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki ludności Polski, za której udostępnienie dziękujemy odważnym Polakom i akt parafii i diecezji, za co dziękujemy polskim duchownym  potwierdzającym te dane. 
Podajemy do publicznej wiadomości nazwiska osób publicznych, biorących, bądź też tych korzy brali udział w życiu politycznym w Polsce, a oto "elity":

Otwiera oczywiście
1. Aktualnie urzędujący jeszcze prezydent Aleksander Kwaśniewski - czyli Izaak Stolzman - narodowość żydowska
2. jego żona Jolanta Kwaśniewska - z domu Konta - narodowość żydowska
3. Prezydent Lech Wałęsa - narodowość żydowska
4. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Jerzy Milewski - narodowość żydowska
5. Szef Gabinetu Prezydenta - Mieczysław Wachowski - narodowość żydowska
6. Szef Kancelarii Prezydenta - Janusz Ziółkowski - narodowość żydowska
7. Rzecznik Prasowy Prezydenta - Andrzej Drzyciński - narodowość żydowska
8. Marszałek Sejmu - Wiesław Chrzanowski - narodowość żydowska
9. Marszałek Senatu - August Chełkowski - narodowość żydowska
10. Premier Hanna Suchocka - narodowość żydowska
11. Wice-Premier Henryk Goryszewski - narodowość żydowska
12. Wice-Premier Paweł Laczkowski - narodowość żydowska
13. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranica Andrzej Arendarski - narodowość żydowska
14. Minister d/s Kontaktów ze Wspólnotami Europejskimi - Jan Krzysztof Bielecki - narodowość żydowska
15. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Andrzej Bratkowski - narodowość żydowska
16. Minister Sprawiedliwość - Prokurator Generalny Zbigniew Dyka - narodowość żydowska
17. Minister d/s Promocji Przedsiębiorczości Zbigniew Eysmont - narodowość żydowska
18. Minister Edukacji Narodowej - Zdobysław Fliskowski - narodowość żydowska
19. Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zygmunt Hortmanowicz - narodowość żydowska
20. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Gabriel Janowski - narodowość żydowska
21. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Zbigniew Jaworski - narodowość żydowska
22. Minister d/s Kontaktów z Parlamentem i Partiami Jerzy Kamiński - narodowość żydowska
23. Minister Łączności Krzysztof Kilian - narodowość żydowska
24. Minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania Jerzy Kropiwnicki - narodowość żydowska
25. Minister, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych Witold Kaczewski - narodowość żydowska
26. Minister Pracy i Polityki Socjalnej - Jacek Kuron - narodowość żydowska
27. Minister Przekształceń własnościowych - Janusz Lewandowski - narodowość żydowska
28. Minister Spraw Wewnętrznych - Andrzej Milczanowski - narodowość żydowska
29. Szef Urzędu Ochrony Państwa (dawna SB) Jerzy Konieczny - narodowość żydowska
30. Komendant Komendy Głównej Policji - Zenon Smolarek - narodowość żydowska
31. Minister Przemyślu i Handlu - Wacław Niewiarowski - narodowość żydowska
32. Minister Obrony Narodowej - Janusz Onyszkiewicz - narodowość żydowska
33. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Bronisław Komorowski - narodowość żydowska
34. Minister Finansów - Jerzy Osiatyński - narodowość żydowska
35. Minister Szef Urzędu Rady Ministrów - Jan Maria Rokita - narodowość żydowska
36. Podsekretarz Stanu w Urzędzie Rady Ministrów - Tadeusz Syryjczyk - narodowość żydowska
37. Minister Spraw Zagranicznych - Krzysztof Skubiszewski - narodowość żydowska
38. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - Andrzej Wojtyła - narodowość żydowska
39. Prezes Komitetu d/s Radia i Telewizji - Janusz Zaorski - narodowość żydowska
40. Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego - Adam Strzembosz - narodowość żydowska
41. Prezes Narodowego Banku Polskiego - Hanna Gronkiewicz Waltz - narodowość żydowska
42. Przewodniczący Krajowej Komisji NSZZ "Solidarność" - Marian Krzaklewski - narodowość żydowska 
43. Minister Kultury i Sztuki - Jerzy Góral - narodowość żydowska 

SEJM:
1. Balicki Marek - narodowość żydowska
2. Bober Andrzej - narodowość żydowska
3. Braun Juliusz Jan - narodowość żydowska
4. Chalonski Michał - narodowość żydowska
5. Ciemniewski Jerzy - narodowość żydowska
6. Dąbrowski Marek - narodowość żydowska
7. Dmochowska Maria - narodowość żydowska
8. Fogler Piotr - narodowość żydowska
9. Frasyniuk - Władysław - narodowość żydowska
10. Gawlik Radosław - narodowość żydowska
11. Geremek Bronisław - narodowość żydowska
12. Góralska Helena - narodowość żydowska
13. Hall Aleksander - narodowość żydowska
14. Handzlik Stanisław - narodowość żydowska
15. Hennelowa Józefa - narodowość żydowska
16. Janas Zbigniew - narodowość żydowska
17. Kisiliczyk Jan - narodowość żydowska
18. Komorowski Bronisław - narodowość żydowska
19. Kopania Jerzy - narodowość Polska
20. Kowalczyk Józef - narodowość Polska
21. Król Jan - narodowość żydowska
22. Krzyżanowska Olga - narodowość żydowska
23. Kufel Zygmunt - narodowość żydowska
24. Kuron Jacek - narodowość żydowska
25. Labuda Barbara - narodowość żydowska
26. Lipowicz Irena Ewa - narodowość żydowska
27. Litymński Jan - narodowość żydowska
28. Liwak Jan - narodowość żydowska
29. Mazowiecki Tadeusz - narodowość żydowska
30. Meisel Józef - narodowość żydowska
31. Nowina-Konopka Piotr - narodowość żydowska
32. Onyszkiewicz Janusz - narodowość żydowska
33. Osiatyński Jerzy - narodowość żydowska
34. Pawlowski Andrzej - narodowość żydowska
35. Piskorski Jan - narodowość żydowska
36. Pokrywka Tadeusz - narodowość żydowska
37. Polmanski Piotr - narodowość żydowska
38. Potocki Andrzej Tadeusz - narodowość żydowska
39. Puzyna Włodzimierz - narodowość żydowska
40. Rajter Władysław - narodowość Polska
41. Rokita Jan Maria - narodowość żydowska
42. Setnik Ryszard - narodowość Polska
43. Staniszewska Grażyna - narodowość żydowska
44. Starega-Piasek Joanna - narodowość żydowska
45. Suchocka Hanna - narodowość żydowska
46. Syryjczyk Tadeusz - narodowość żydowska
47. Szczepula Tomasz - narodowość żydowska
48. Szczygielski Kazimierz - narodowość żydowska
49. Sledzinska-Katarasinska - narodowość żydowska
50. Taylor Jacek - narodowość żydowska
51. Turko Ludwik - narodowość żydowska
52. Ujazdowski Kazimierz Michał - narodowość żydowska
53. Urbanowicz Anna - narodowość żydowska
54. Wesolowski Mariusz - narodowość żydowska
55. Wielowieyski Andrzej - narodowość żydowska
56. Wójcik Gwidon - narodowość żydowska
57. Wujec Henryk - narodowość żydowska
58. Wyrowinski Jan - narodowość żydowska
59. Zajączkowska Maria - narodowość żydowska
60. Zalewski Paweł - narodowość Polska
61. Zdrada Jerzy - narodowość żydowska
62. Żurowski Stanisław - narodowość żydowska

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ:
1. Adamski Władysław - narodowość żydowska
2. Bajor Bronisław - narodowość żydowska
3. Bankowska Anna - narodowość żydowska
4. Baraniecki Andrzej Zbigniew - narodowość żydowska
5. Bartosz Ryszard Władysław - narodowość żydowska
6. Biały Leszek - narodowość Polska
7. Bilinski Tadeusz - narodowość żydowska
8. Blida Barbara - narodowość żydowska
9. Bochen Irmindo - narodowość żydowska
10. Boral Marek - narodowość żydowska
11. Borowski Marek - narodowość żydowska
12. Cimoszewicz Włodzimierz - narodowość żydowska
13. Dudkiewicz Anna Teresa - narodowość żydowska
14. Gorzelanczyk Zbigniew - narodowość żydowska
15. Iwaniec Kazimierz - narodowość żydowska
16. Iwiński Tadeusz - narodowość żydowska
17. Jankowski Jerzy - narodowość żydowska
18. Janowski Zbigniew - narodowość żydowska
19. Jaskiernia Jerzy - narodowość żydowska
20. Jedrzejczak Tadeusz - narodowość Polska
21. Kaczmarek Wiesław - narodowość żydowska
22. Kaleta Józef - narodowość żydowska
23. Kaniewski Zbigniew - narodowość żydowska
24. Kozłowski Marian - narodowość Polska
25. Krawczuk Aleksander - narodowość żydowska
26. Kwaśniewski Aleksander - narodowość żydowska
27. Łybacka Krystyna - narodowość Polska
28. Majewski Witold - narodowość żydowska
29. Manicki Maciej - narodowość żydowska
30. Martyniuk Wacław - narodowość żydowska
31. Mazurkiewicz Marek - narodowość żydowska
32. Miller Leszek - narodowość żydowska
33. Mochnaczewski Piotr - narodowość żydowska
34. Nowacka Irena Maria - narodowość żydowska
35. Nowak Kazimierz - narodowość żydowska
36. Oleksy Józef - narodowość żydowska (łemek)
37. Pastusiak Longin - narodowość żydowska
38. Piechota Jacek - narodowość żydowska
39. Pilarczyk Jerzy - narodowość żydowska
40. Saletra Wojciech - narodowość Polska
41. Sekuła Ireneusz - narodowość żydowska
42. Siemiątkowski Zbigniew - narodowość żydowska
43. Sierakowska Izabela - narodowość żydowska
44. Siwiec Marek - narodowość żydowska
45. Ślęziak Czesław - narodowość Polska
46. Sobótka Zbigniew - narodowość Polska
47. Sokołowska Wanda - narodowość żydowska
48. Spychalska Ewa - narodowość żydowska
49. Sterkowicz Czesław - narodowość żydowska
50. Szarawarski Andrzej - narodowość żydowska
51. Szmajdziński Jerzy - narodowość żydowska
52. Szymański Janusz Henryk - narodowość żydowska
53. Tuszyński Zdzisław - narodowość żydowska
54. Ulicki Ryszard - narodowość żydowska
55. Waniek Danuta - narodowość żydowska
56. Wiatr Jerzy - narodowość żydowska
57. Zemke Janusz - narodowość żydowska
58. Zych Bogumil - narodowość Polska
59. Zenkiewicz Marian - narodowość żydowska
60. Żochowski Ryszard - narodowość żydowska

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKO - NARODOWE:
1. Barucka Maria - narodowość żydowska
2. Bazala Teresa - narodowość żydowska
3. Blajerski Włodzimierz - narodowość żydowska
4. Blaszczec Józef - narodowość żydowska
5. Boba Bogumiła Maria - narodowość żydowska
6. Chrzanowski Wiesław - narodowość żydowska
7. Czarnecki Ryszard - narodowość żydowska
8. Dyka Zbigniew - narodowość żydowska
9. Dziezynski Antoni - narodowość żydowska
10. Godlewski Tadeusz - narodowość żydowska
11. Goryszewski Henryk Józef - narodowość żydowska
12. Grabowski Mariusz - narodowość żydowska
13. Hrybacz Jerzy - narodowość żydowska
14. Jurek Marek - narodowość żydowska
15. Kazimierski Grzegorz - narodowość Polska
16. Kępka Marian - narodowość Polska
17. Klata Henryk - narodowość żydowska
18. Kropiwnicki Jerzy - narodowość żydowska
19. Libicki Marian - narodowość żydowska
20. Łopuszański Jan Edward - narodowość żydowska
21. Łukomski Adam - narodowość żydowska
22. Maciarewicz Antoni - narodowość żydowska
23. Marasek Mariusz - narodowość żydowska
24. Matuszczak Adam - narodowość Polska
25. Matyjek Jerzy - narodowość żydowska
26. Michalak Jerzy - narodowość Polska
27. Modzelewski Waldemar - narodowość żydowska
28. Mogila-Lisowski Zygmunt - narodowość Polska
29. Niesiołowski Stefan - narodowość żydowska
30. Nowina-Konopka Halina Maria - narodowość żydowska
31. Pękala Kazimierz Mieczysław - narodowość Polska
32. Piątkowski Jan - narodowość Polska
33. Pieczka Feliks Bronisław - narodowość żydowska
34. Piłka Marian - narodowość Polska
35. Rakoczy Stanisław - narodowość żydowska
36. Rudnicka Jadwiga - narodowość żydowska
37. Schreiber Grzegorz - narodowość żydowska
38. Sikora Waldemar - narodowość Polska
39. Siwiec Marek - narodowość Polska
40. Srebro Maciej Edward - narodowość Polska
41. Stando Stanisław - narodowość Polska
42. Streborska Halina Bronisława - narodowość żydowska
43. Szablewski Alojzy - narodowość żydowska
44. Szyszko Tomasz - narodowość Polska
45. Turczynski Jacek - narodowość Polska
46. Usakiewicz Aleksander - narodowość żydowska
47. Walerych Piotr - narodowość Polska
48. Wadolowski Stanisław - narodowość Polska
49. Zając Stanisław - narodowość żydowska

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA:
1. Hermanowicz Józef - narodowość żydowska
2. Lasocki Tadeusz - narodowość żydowska
3. Pasutszewski Stefan - narodowość żydowska
4. Rospara - narodowość żydowska
5. Staniuk Władysław - narodowość żydowska

PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW:
1. Klisiewicz Wiesław - narodowość żydowska
2. Knysok Anna - narodowość żydowska
3. Laczkowski - narodowość żydowska
4. Steinhoff Janusz - narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWA LUDOWE:
1. Bajołek Andrzej - narodowość Polska
2. Barciński Piotr Czesław - narodowość Polska
3. Bentkowski Aleksander - narodowość żydowska
4. Białobrzewski Witold - narodowość Polska
5. Borowski Andrzej - narodowość Polska
6. Bugaj Leszek - narodowość Polska
7. Bury Jan - narodowość Polska
8. Cinal Józef - narodowość Polska
9. Domanski Zdzisław - narodowość Polska
10. Domin Marek - narodowość Polska
11. Dudka Bronisław - narodowość Polska
12. Gajda Tadeusz - narodowość Polska
13. Galek Zbigniew - narodowość Polska
14. Jagieliński Roman - narodowość Polska
15. Jastrzebski Ryszard - narodowość Polska
16. Kalemba Stanisław - narodowość Polska
17. Kowalczyk Zofia - narodowość Polska
18. Kowalik Jan - narodowość Polska
19. Kozakiewicz Mikolaj - narodowość żydowska
20. Lochowski Józef - narodowość Polska
21. Łuczak Aleksander - narodowość żydowska
22. Łukasiewicz Bogdan - narodowość Polska
23. Majewski Jan - narodowość Polska
24. Maksymiuk Janusz - narodowość Polska
25. Mazkowiak Janusz - narodowość Polska
26. Mierzwa Zbigniew - narodowość Polska
27. Pawlak Józef - narodowość Polska
28. Pawlak Waldemar - narodowość Polska
29. Piechociński Janusz - narodowość Polska
30. Serafin Władysław - narodowość Polska
31. Siedlecki Henryk - narodowość zydowska
32. Sienkiewicz Stanisław - narodowość Polska
33. Smolarek Ryszard - narodowość Polska
34. Soska Jacek - narodowość Polska
35. Starownik Marian Roman - narodowość Polska
36. Stefaniuk Franciszek Jerzy - narodowość Polska
37. Strzelecki Henryk - narodowość Polska
38. Sytek Tadeusz - narodowość Polska
39. Szatkowski Sławomir - narodowość Polska
40. Szczepaniak Jan - narodowość Polska
41. Szreder Bogumił - narodowość Polska
42. Wiertek Włodzimierz - narodowość Polska
43. Witt Zenon - narodowość Polska
44. Woroszczak Zbigniew - narodowość Polska
45. Wrona Władysław - narodowość Polska
46. Zarzycki Wojciech Szczęsny - narodowość żydowska
47. Zych Józef - narodowość - Polska
48. Zelichowski Stanisław - narodowość Polska 

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POROZUMIENIE LUDOWE:
1. Adamowicz Andrzej Stanisław - narodowość Polska
2. Balazs Artur - narodowość żydowska
3. Bak Henryk - narodowość Polska
4. Berdychowski Zygmunt - narodowość żydowska
5. Czechonski Stanisław Andrzej - narodowość Polska
6. Fraczek Józef - narodowość Polska
7. Furtka Antoni Jan - narodowość żydowska
8. Gutowski Józef - narodowość żydowska
9. Hardej Sławomir Janusz - narodowość żydowska
10. Janowski Gabriel - narodowość żydowska
11. Janowski Wiesław - narodowość żydowska
12. Klimczak Feliks - narodowość żydowska
13. Kowalczyk Tadeusz - narodowość Polska
14. Król Stefan - narodowość żydowska
15. Krutul Piotr - narodowość Polska
16. Lech Zbigniew - narodowość żydowska
17. Niewierarowski Ireneusz - narodowość żydowska
18. Niewiarowski Wacław - narodowość żydowska
19. Pilarski Bogdan - narodowość Polska
20. Rostek Kazimierz - narodowość Polska
21. Sikora Wanda - narodowość żydowska
22. Suchora Henryk - narodowość Polska
23. Sumara Włodzimierz - narodowość Polska
24. Szankowski Stefan Tadeusz - narodowość Polska
25. Szymanczak Tadeusz - narodowość żydowska
26. Wierzbicki Roman Władysław - narodowość Polska
27. Wojtyła Andrzej - narodowość żydowska
28. Wójcik Tadeusz - narodowość żydowska 

LUDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE "PIAST":
1. Żabiński Władysław - narodowość Polska

BYDGOSKA LISTA JEDNOŚCI LUDOWEJ:
1. Mojzesowicz Wojciech - narodowość żydowska

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ:
1. Adamczyk Zbigniew - narodowość żydowska
2. Andrzejczak Andrzej - narodowość żydowska
3. Aszyk Piotr - narodowość żydowska
4. Blażejczak Krzysztof - narodowość żydowska
5. Brzycki Zbigniew - narodowość żydowska
6. Chmiel Andrzej - narodowość żydowska
7. Czyz Barbara - narodowość żydowska
8. Frost Zbigniew - narodowość żydowska
9. Golba Leszek - narodowość żydowska
10. Janiszewski Michał - narodowość żydowska
11. Kamiński Krzysztof - narodowość żydowska
12. Karowski Tomasz - narodowość żydowska
13. Koza Janusz - narodowość żydowska
14. Król Krzysztof - narodowość żydowska
15. Lewandowski Mirosław - narodowość żydowska
16. Lenyk Zygmunt - narodowość żydowska
17. Mazurkiewicz Andrzej Tadeusz - narodowość żydowska
18. Michalak Elżbieta - narodowość żydowska
19. Michalak Marek - narodowość żydowska
20. Moczulski Leszek - narodowość żydowska
21. Nizikowski Jan - narodowość żydowska
22. Opilo Henryk - narodowość żydowska
23. Pawele Józef Jacek - narodowość żydowska
24. Pawlak Mieczysław - narodowość żydowska
25. Pegiel Wojciech - narodowość żydowska
26. Pietrzyk Katarzyna - narodowość żydowska
27. Polczyński Waldemar Krzysztof - narodowość żydowska
28. Popenda Krzysztof - narodowość żydowska
29. Pycak Wicenty - narodowość żydowska
30. Różycka-Urszulak Barbara - narodowość żydowska
31. Rychlik Andrzej - narodowość żydowska
32. Sengebusch Adam - narodowość żydowska
33. Skorecki Zbigniew - narodowość żydowska
34. Slomka Adam - narodowość żydowska
35. Sonta Dariusz - narodowość żydowska
36. Synowiec Jerzy - narodowość żydowska
37. Sytek Przemysław - narodowość żydowska
38. Terlecki Andrzej - narodowość żydowska
39. Then Artur - narodowość żydowska
40. Tokarzewski Michał - narodowość Polska
41. Tromski Robert - narodowość żydowska
42. Wartak Jarosław - narodowość Polska
43. Woźniak Jarosław - narodowość żydowska
44. Wójcik Dariusz - narodowość żydowska
45. Zakrzewska Iwona Bożena - narodowość żydowska
46. Ziemiński Adam Marek - narodowość żydowska

POROZUMIENIE CENTRUM:
1. Andrysiak Andrzej - narodowość żydowska
2. Andrzejewski Roman - narodowość żydowska
3. Anusz Andrzej - narodowość żydowska
4. Barczyk Kazimierz - narodowość żydowska
5. Bartoszcze Roman Bolesław - narodowość Polska
6. Bielewicz Antoni - narodowość żydowska
7. Bujak Jacek - narodowość żydowska
8. Choiński Janusz - narodowość żydowska
9. Dubiella Zdzisław - narodowość żydowska
10. Dziubek Marek - narodowość Polska
11. Eysmontt Jerzy - narodowość żydowska
12. Glapinski Adam - narodowość żydowska
13. Górczyk Tadeusz - narodowość żydowska
14. Hniedziewicz Stanisław Przemysław - narodowość żydowska
15. Kaczyński Jarosław - narodowość żydowska
16. Kaczyński Lech - narodowość żydowska
17. Kani Józef - narodowość żydowska
18. Kern Andrzej - narodowość żydowska
19. Kołodziej Bartłomiej - narodowość żydowska
20. Kostarczyk Andrzej - narodowość żydowska
21. Kotlarski Paweł - narodowość żydowska
22. Kowalczyk Tadeusz - narodowość żydowska
23. Krasowski Edmund - narodowość żydowska
24. Lasota Marek - narodowość żydowska
25. Lipiński Adam - narodowość żydowska
26. Liszcz Teresa - narodowość żydowska
27. Maziarski Jacek - narodowość żydowska
28. Nowak Czesław - narodowość żydowska
29. Olszewski Jan - narodowość żydowska
30. Orzeł Józef - narodowość żydowska
31. Piasecki Cezary - narodowość żydowska
32. Przybyłowicz Marcin - narodowość żydowska
33. Putra Krzysztof Jakub - narodowość żydowska
34. Rzepka Edward - narodowość żydowska
35. Siwek Sławomir - narodowość żydowska
36. Sobierajski Czesław - narodowość żydowska
37. Tchórzewski Krzysztof Józef - narodowość żydowska
38. Tokarczuk Antoni - narodowość Ukraińska
39. Twaróg Bolesław - narodowość Polska
40. Urbański Andrzej - narodowość żydowska
41. Weglowski Stanisław - narodowość żydowska
42. Włodarczyk Wojciech - narodowość żydowska
43. Wójcik Piotr - narodowość Polska
44. Zalewski Maciej - narodowość żydowska

KONGRES LIBERALNO - DEMOKRATYCZNY:
1. Abramski Paweł - narodowość żydowska
2. Aleksandrowicz Eugeniusz - narodowość żydowska
3. Arendarski Andrzej - narodowość żydowska
4. Bielecki Jan Krzysztof - narodowość żydowska
5. Bien Tadeusz - narodowość żydowska
6. Boguski Dariusz - narodowość żydowska
7. Boni Michał - narodowość żydowska
8. Choina Bogusław - narodowość żydowska
9. Drzewiecki Mirosław - narodowość żydowska
10. Gadomski Witold - narodowość żydowska
11. Hardy Andrzej - narodowość żydowska
12. Kaczmarek Filip - narodowość żydowska
13. Koczwara Marek - narodowość żydowska
14. Kołodziejczyk Dariusz - narodowość żydowska
15. Kosla Zbigniew - narodowość żydowska
16. Kurczewski Jacek - narodowość żydowska
17. Lewandowski Janusz - narodowość żydowska
18. Mazewski Lech - narodowość żydowska
19. Merkel Jacek - narodowość żydowska
20. Michalak Zenon - narodowość żydowska
21. Moszczynski Marek - narodowość żydowska
22. Orlowski Jerzy - narodowość żydowska
23. Pamula Jan - narodowość Polska
24. Pelc Waldemar - narodowość żydowska
25. Piskorski Paweł - narodowość żydowska
26. Raj Andrzej - narodowość żydowska
27. Rejchelt Władysław - narodowość żydowska
28. Rzymelk Jan - narodowość żydowska
29. Samborski Marek - narodowość żydowska
30. Sośnicki Mirosław - narodowość żydowska
31. Szafraniec Herbert - narodowość żydowska
32. Tusk Donald - narodowość żydowska
33. Ulatowski Jarosław - narodowość żydowska
34. Wardacki Wojciech - narodowość żydowska
35. Wójcik Wiesław - narodowość żydowska
36. Zarębski Andrzej - narodowość żydowska
37. Żabiński Krzysztof - narodowość żydowska

N.S.Z.Z. "SOLIDARNOSC":
1. Arkuszewski Wojciech - narodowość żydowska
2. Baran Stanisław - narodowość żydowska
3. Bartosz Waldemar - narodowość żydowska
4. Borusewicz Bogdan - narodowość żydowska
5. Fraczek Barbara - narodowość żydowska
6. Jedynak Tadeusz - narodowość żydowska
7. Kielek Eugeniusz - narodowość żydowska
8. Kowalczyk Pawel - narodowość żydowska
9. Kulas Jan - narodowość żydowska
10. Lewandowski Tadeusz - narodowość żydowska
11. Ladosz Zbigniew - narodowość Polska
12. Markiewicz Marek - narodowość żydowska
13. Muszyński Marek - narodowość żydowska
14. Muller Edward - narodowość żydowska
15. Niczperowicz Jerzy - narodowość żydowska
16. Panek Sławomir - narodowość żydowska
17. Pietrzyk Alojzy - narodowość żydowska
18. Rogucki Sławomir - narodowość żydowska
19. Rulewski Jan - narodowość Niemiecka
20. Seferowicz Elżbieta - narodowość Polska
21. Smirnow Andrzej - narodowość żydowska
22. Sobański Stanisław - narodowość żydowska
23. Tyrakowski Antoni - narodowość żydowska
24. Wąsik Stanisław - narodowość żydowska
25. Węglarz Stanisław - narodowość żydowska
26. Zielinski Marek - narodowość żydowska
27. Żółtowska Maria - narodowość żydowska


SOLIDARNOSC PRACY:
1. Bugaj Ryszard - narodowość żydowska
2. Czarnecki Piotr - narodowość żydowska
3. Kwiatkowski Wojciech - narodowość żydowska
4. Małachowski Aleksander - narodowość żydowska

SOLIDARNOSC 80:
1. Kocjan Stanisław - narodowość żydowska

RUCH DEMOKRATYCZNO SPOŁECZNY:
1. Bujak Zbigniew - narodowość żydowska

KRAKOWSKA KOALICJA SOLIDARNOŚCI z PREZYDENTEM:
1. Gil Mieczysław - narodowość żydowska

POLSKA PARTIA PRZYJACIÓŁ PIWA:
1. Bankowski Tomasz - narodowość żydowska
2. Brach Tomasz - narodowość żydowska
3. Bubel Leszek - narodowość żydowska
4. Chabiński Sławomir - narodowość żydowska
5. Czernecki Andrzej - narodowość żydowska
6. Dziewulski Jerzy - narodowość żydowska
7. Ejsmont Zbigniew - narodowość żydowska
8. Halber Adam - narodowość żydowska
9. Holc Tomasz - narodowość żydowska
10. Ibisz Krzysztof - narodowość żydowska
11. Kloczko Marek - narodowość żydowska
12. Piechowicz Adam - narodowość żydowska
13. Rewiński Janusz - narodowość żydowska
14. Urbaniak Cezary - narodowość żydowska
15. Zakrzewski Andrzej Janusz - narodowość żydowska
16. Żylber Jan - narodowość żydowska

MNIEJSZOSC NIEMIECKA
1. Bastek Edmund - narodowość Niemiecka
2. Brylka Georg - narodowość Niemiecka
3. Willibald Fabian Jan - narodowość żydowska
4. Kost Antoni - narodowość Niemiecka
5. Kozak Bruno - narodowość Polska
6. Kroll Henryk - narodowość Niemiecka
7. Paździor Helmut - narodowość Niemiecka

RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. Musioł Pawel Andrzej - narodowość Niemiecka
2. Świton Kazimierz - narodowość żydowska

UNIA WIELKOPOLAN I LUBUSZAN
1. Bak Józef - narodowość żydowska

POLSKI ZWIĄZEK ZACHODNI
1. Bogusz Ryszard - narodowość Polska
2. Kraus Janina - narodowość żydowska
3. Wierzbicka Danuta - narodowość żydowska
4. Wilk Kazimierz - narodowość Polska

WIELKOPOLSCE I POLCE
1. Ziólkowska Wiesława - narodowość żydowska

UNIA POLITYKI REALNEJ
1. Korwin-Mikke Janusz - narodowość żydowska
2. Pruchno Wróblewski Lech - narodowość żydowska
3. Sielanczyk Andrzej - narodowość żydowska

PARTIA "X"
1. Chelstowski Kazimierz - narodowość żydowska
2. Czajka Antoni - narodowość żydowska
3. Jędryka Waldemar - narodowość żydowska

STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE
1. Switka Jan - narodowość żydowska

ZWIĄZEK PODHALAN
1. Gąsienica-Makowski Andrzej - narodowość Polska

SOJUSZ KOBIET PRZECIW TRUDNOŚCIOM ŻYCIA
1. Gaj Bożena - narodowość żydowska

PRAWOSŁAWNI
1. Czykwin Eugeniusz - narodowość Białoruska

SENAT

UNIA DEMOKRATYCZNA
1. Baltakis Jadwiga - narodowość żydowska
2. Bartnik Wacław - narodowość żydowska
3. Blaszczak Zbigniew - narodowość żydowska
4. Bogucka-Skowrońska Anna Teresa - narodowość żydowska
5. Chmura Jerzy - narodowość żydowska
6. Czemplik Marek - narodowość żydowska
7. Findeisen Wladyslaw - narodowość żydowska
8. Kazmirowski Andrzej Michał - narodowość żydowska
9. Kozłowski Krzysztof - narodowość żydowska
10. Kuratowska Zofia - narodowość żydowska
11. Malinski Edumund - narodowość żydowska
12. Pawlik Andrzej Eugeniusz - narodowość żydowska
13. Polomski Franciszek - narodowość żydowska
14. Simonides Dorota - narodowość żydowska
15. Szudejko Boleslaw - narodowość żydowska
16. Tukallo Konstanty - narodowość żydowska
17. Tyc Andrzej - narodowość żydowska
18. Wende Edmund Joachim - narodowość żydowska
19. Wójcik Wiesław - narodowość żydowska
20. Wysoczański Jan - narodowość żydowska
21. Żak Stanisław - narodowość żydowska

N.S.Z.Z. "SOLIDARNOŚĆ"
1. Chelkowski August - narodowość żydowska
2. Gościej Janina - narodowość żydowska
3. Halasa Józef - narodowość Polska
4. Jurczak Stefan - narodowość Polska
5. Kępa Jerzey Edward - narodowość żydowska
6. Kralczynski Andrzej - narodowość żydowska
7. Mazurek Janusz - narodowość żydowska
8. Pankanin Piotr - narodowość żydowska
9. Pienkowska Alina - narodowość żydowska
10. Stasiak Wiktor - narodowość żydowska
11. Wilkowski Eugeniusz - narodowość żydowska

KOMITET OBYWATELSKI Z INICJATYWY "SOLIDARNOŚCI"
1. Juszkiewicz Ryszard - narodowość żydowska

KOMITETY OBYWATELSKIE
1. Celiński Andrzej - narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO.
1. Romaszewski Zbigniew - narodowość żydowska

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKO - NARODOWE
1. Andrzejewski Piotr - narodowość żydowska
2. Bender Ryszard Janusz - narodowość żydowska
3. Bohdanowicz Waldemar Antoni - narodowość żydowska
4. Dziekan Eugeniusz Janusz - narodowość żydowska
5. Lewoc Leszek - narodowość żydowska
6. Perzanowski Wiesław Antoni - narodowość żydowska
7. Pusz Zbigniew - narodowość żydowska
8. Rupacz Michał - narodowość Polska
9. Skupiński Adam - narodowość żydowska
10. Szafraniec Jan - narodowość żydowska

PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW
1. Baranczak Jarosław Marian - narodowość żydowska
2. Kaminski Tadeusz - narodowość żydowska
3. Pawłowski Krzysztof - narodowość żydowska

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA
1. Piotrowski Walerian - narodowość żydowska

POROZUMIENIE CENTRUM
1. Choroszucha Ireneusz - narodowość żydowska
2. Grzeskowiak Alicja - narodowość żydowska
3. Juros Paweł - narodowość żydowska
4. Musiał Jan - narodowość Polska
5. Piesiewicz Krzysztof Marek - narodowość żydowska
6. Piotrowski Leszek - narodowość żydowska
7. Poniatowski Kazimierz - narodowość żydowska
8. Rossa Henryk - narodowość żydowska
9. Stępien Jerzy - narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Antonowicz Jan - narodowość Polska
2. Gajewski Sylwester - narodowość Polska
3. Grzeszczak Eugeniusz - narodowość Polska
4. Komorowski Zbigniew - narodowość Polska
5. Makarewicz Henryk - narodowość żydowska
6. Rysak Elżbieta - narodowość Polska
7. Struzik Adam - narodowość żydowska
8. Włodyka Mieczysław - narodowość Polska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - POROZUMIENIE LUDOWE
1. Brzozowski Tadeusz Henryk - narodowość Polska
2. Chodkowski Jan - narodowość Polska
3. Czarnocki Henryk Franciszek - narodowość żydowska
4. Hortmanowicz Zygmunt - narodowość żydowska
5. Kamiński Jerzy - narodowość Polska
6. Slisz Józef - narodowość żydowska
7. Woźnica Janusz - narodowość Polska

LUDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE "PIAST"
1. Czarnobilski Zdzisław - narodowość Polska

KONGRES LIBERALNO-DEMOKRATYCZNY
1. Czapski Andrzej Antoni - narodowość żydowska
2. Filipkowski Zbigniew Jan - narodowość żydowska
3. Kruk Wojciech - narodowość żydowska
4. Rzeźniczak Andrzej - narodowość żydowska
5. Śnieżko Stefan - narodowość żydowska

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. Jaręmbowski Ryszard - narodowość żydowska
2. Kopaczewski Jerzy - narodowość żydowska
3. Kuczyński Józef - narodowość żydowska
4. Wyględowski Mieczysław - narodowość żydowska

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ:
1. Jesionek Jan - narodowość żydowska
2. Kostka Stanislaw - narodowość żydowska
3. Rejniewicz Marian - narodowość żydowska
4. Węgrzyn Zygmunt - narodowość żydowska

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
1. Bartodziej Gerhard - narodowość Niemiecka

UNIA WIELKOPOLAN
1. Szymanowski Andrzej Bolesław - narodowość żydowska

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
1. Borzyszkowski Józef - narodowość żydowska

REGIONALNE FORUM WYBORCZE (RZESZÓW)
1. Draus Jan - narodowość żydowska

REGIONOWI I POLSCE
1. Jagiełło Edmund - narodowość Polska

NARODOWY KOMITET WYBORCZY
1. Zamoyski Jan - narodowość Polska

NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY
1. Chojnacki Piotr - narodowość żydowska

KANDYDAT NIEZALEŻNY
1. Jagodziński Tomasz - narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY d/s WYBORU JANUSZA BOLESŁAWA BARANOWSKIEGO
1. Baranowski Janusz Bolesław - narodowość Polska

KOMITET WYBORCZY KRZYSZTOFA HORODECKIEGO
1. Horodecki Krzysztof - narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY JERZEGO MADEJA
1. Madej Jerzy - narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY HENRYKA STOKŁOSY
1. Stołosa Henryk - narodowość żydowska

Narodowość posłów i senatorów według przynależności partyjnej z okresu wyborów w 1993 roku.
SEJM

Sojusz Lewicy Demokratycznej Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
(wynika że żydowskiej?) 
1. Adamski Władysław – narodowość żydowska
2. Aichler Romuald – narodowość żydowska
3. Andryszak Aleksander – narodowość żydowska
4. Banach Jolanta – narodowość żydowska
5. Bańkowska Anna – narodowość żydowska
6. Baszczyński Krzysztof – narodowość żydowska
7. Biliński Tadeusz – narodowość żydowska
8. Blida Barbara – narodowość żydowska
9. Błoch Jadwiga – narodowość żydowska
10. Bomba Zbigniew – narodowość Polska
11. Borowski Marek – narodowość żydowska
12. Brachamański Andrzej – narodowość żydowska
13. Brzeziński Krzysztof - narodowość Polska
14. Budkiewicz Jan – narodowość żydowska
15. Bujak Bogdan – narodowość żydowska
16. Bułka Władysław – narodowość żydowska
17. Byra Jan – narodowość żydowska
18. Ceranka Stefan – narodowość żydowska
19. Chojnacki Jan – narodowość żydowska
20. Ciborowska Danuta – narodowość żydowska
21. Ciesielski Wiesław – narodowość żydowska
22. Cimoszewicz Włodzimierz– narodowość żydowska
23. Cybulski Zygmunt – narodowość Polska
24. Czajczyński Stanisław– narodowość żydowska
25. Czerniawski Mieczysław Leon– narodowość żydowska
26. Dancewicz Dorota – narodowość żydowska
27. Deręgowski Witold – narodowość żydowska
28. Dobosz Teresa – narodowość żydowska
29. Dyduch Marek – narodowość żydowska
30. Dzienisiewicz Stanisław – narodowość żydowska
31. Dziewulski Jerzy – narodowość żydowska
32. Firak Witold– narodowość żydowska
33. Gawin Tadeusz – narodowość żydowska
34. Gliniecki Lubomir – narodowość żydowska
35. Gorzelańczyk Zbigniew – narodowość żydowska
36. Grabałowski Wojciech – narodowość Polska
37. Grabek Józef– narodowość żydowska
38. Grabowska Danuta – narodowość Polska
39. Grela Leon– narodowość żydowska
40. Grodzicki Ryszard– narodowość żydowska
41. Gruszka Grzegorz – narodowość Polska
42. Grzebisz –Nowicka Zofia – narodowość żydowska
43. Halber Adam– narodowość żydowska
44. Hyla Barbara – narodowość żydowska
45. Ikonowicz Piotr – narodowość żydowska
46. Iwaniec Kazimierz – narodowość żydowska
47. Iwański Tadeusz– narodowość żydowska
48. Janas Stanisław– narodowość żydowska
49. Janik Krzysztof – narodowość Polska
50. Jankowski Jerzy– narodowość żydowska
51. Janowski Zbigniew– narodowość żydowska
52. Jaskiernia Jerzy– narodowość żydowska
53. Jodeń Mieczysław– narodowość żydowska
54. Jędrzejczak Tadeusz – narodowość Polska
55. Jurecki Ignacy – narodowość żydowska
56. Jurek Janusz – narodowość żydowska
57. Jurgielaniec Seweryn – narodowość żydowska
58. Kaczmarek Wiesław – narodowość żydowska
59. Kaleta Józef – narodowość żydowska
60. Kaniewski Zbigniew– narodowość żydowska
61. Jacek Kasprzyk– narodowość żydowska
62. Kisieliński Jan– narodowość żydowska
63. Kobielusz Antoni – narodowość Polska
64. Kocjan Jacek– narodowość żydowska
65. Konarski Włodzimierz – narodowość Polska
66. Kopeć Stanisław – narodowość Polska
67. Kossakowski Jerzy – narodowość Polska
68. Kowalczyk Stanisław– narodowość żydowska
69. Kowalska Bronisława – narodowość Polska
70. Krajewski Mieczysław– narodowość żydowska
71. Krawczuk Aleksander– narodowość żydowska
72. Krysiewicz Bogdan – narodowość żydowska
73. Kufel Zenon – narodowość żydowska
74. Kwaśniewski Aleksander – narodowość żydowska
75. Lemański Janusz – narodowość żydowska
76. Lewandowski Marek – narodowość żydowska
77. Lewicka-Łęgowska Ewa – narodowość żydowska
78. Lipski Andrzej – narodowość żydowska
79. Łybacka Krystyna – narodowość Polska
80. Majewski Witold – narodowość Polska
81. Maksymiuk Janusz – narodowość Polska
82. Malinowski Janusz – narodowość żydowska
83. Maliszewski Stanisław – narodowość żydowska
84. Manicki Maciej – narodowość żydowska
85. Marczewski Marian – narodowość Polska
86. Marczewski Sławomir – narodowość Polska
87. Martyniuk Wacław – narodowość żydowska
88. Matyjek Tadeusz – narodowość żydowska
89. Mazurkiewicz Marek – narodowość żydowska
90. Miller Leszek – narodowość żydowska
91. Milner Kazimierz – narodowość żydowska
92. Miżejewski Cezary – narodowość żydowska
93. Modzelewski Kazimierz – narodowość żydowska
94. Murynowicz Alicja - narodowość żydowska
95. Musielak Kazimierz – narodowość żydowska
96. Nieporęt Włodzimierz – narodowość żydowska
97. Nowicka Irena Maria – narodowość żydowska
98. Nowaczek Wojciech – narodowość żydowska
99. Nowak Kazimierz – narodowość żydowska
100. Nowicki Józef – narodowość żydowska
101. Nowicki Roman – narodowość żydowska
102. Nycz Kazimierz – narodowość Polska
103. Oleksy Józef – narodowość żydowska
104. Olewiński Marek - narodowość żydowska
105. Olszewski Andrzej – narodowość żydowska
106. Ostrowska Małgorzata – narodowość Polska
107. Pająk Urszula – narodowość żydowska
108. Panek Jerzy – narodowość żydowska
109. Paniec Henryk – narodowość Polska
110. Pustusiak Longin – narodowość żydowska
111. Paszczyk Stanisław - narodowość żydowska
112. Pawlak Stanisław – narodowość Polska
113. Pawłowska Regina – narodowość żydowska
114. Piechota Jacek - narodowość żydowska
115. Piecka Mieczysław – narodowość żydowska
116. Piela – Mielczarek Elżbieta – narodowość żydowska
117. Pilarczyk Jerzy – narodowość żydowska
118. Piotrowski Andrzej – narodowość żydowska
119. Plewa Siergiej – narodowość Polska
120. Pogoda Czesław – narodowość żydowska
121. Potulski Franciszek – narodowość żydowska
122. Rojszyk Marek – narodowość Polska
123. Rusznica Stanisław – narodowość żydowska
124. Sas Kazimierz – narodowość żydowska
125. Sekuła Ireneusz – narodowość żydowska
126. Siemiątkowski Zbigniew – narodowość żydowska
127. Sierakowska Izabella – narodowość żydowska
128. Sitek Włodzimierz – narodowość Polska
129. Siwiec Marek – narodowość żydowska
130. Skomra Szczepan – narodowość żydowska
131. Skrzyński Andrzej – narodowość żydowska
132. Słomski Andrzej – narodowość żydowska
133. Sobotka Zbigniew – narodowość Polska
134. Sokołowska Wanda – narodowość żydowska
135. Spychalska Ewa – narodowość żydowska
136. Stec Stanisław – narodowość żydowska
137. Stępień Władysław – narodowość żydowska
138. Szarawarski Andrzej – narodowość żydowska
139. Szkop Władysław – narodowość żydowska
140. Szmajdziński Jerzy – narodowość żydowska
141. Szteliga Jerzy – narodowość żydowska
142. Szweda Wiesław – narodowość żydowska
143. Szymańczyk Lech – narodowość żydowska
144. Szymański Jan – narodowość żydowska
145. Szynalska Renata – narodowość żydowska
146. Śleziak Czesław – narodowość Polska
147. Tomaszewski Tadeusz – narodowość Polska
148. Tuszyński Zdzisław – narodowość żydowska
149. Uczkiewicz Jacek – narodowość żydowska
150. Ulicki Ryszard – narodowość żydowska
151. Urbańczyk Andrzej – narodowość Polska
152. Walczyńska-Rechmal Maria – narodowość żydowska
153. Waniek Danuta – narodowość żydowska
154. Wenderlich Jerzy – narodowość żydowska
155. Wiatr Jerzy – narodowość żydowska
156. Wieczorek Zbigniew – narodowość Polska
157. Wilczyńska Zofia – narodowość Polska
158. Winiaczyk-Kossakowska Małgorzata – narodowość żydowska
159. Wiśniewski Stanisław – narodowość żydowska
160. Zaborowski Zbigniew – narodowość żydowska
161. Zaciura Jan – narodowość Polska
162. Zając Ryszard – narodowość Polska
163. Zając Tadeusz – narodowość Polska
164. Zakrzewski Jerzy – narodowość żydowska
165. Zalewska Anna – narodowość żydowska
166. Zbrzyzny Ryszard – narodowość Polska
167. Zemke Janusz – narodowość żydowska
168. Żbikowski Władysław – narodowość Polska
169. Żelazowski Andrzej – narodowość żydowska
170. Żenkiewicz Marian – narodowość żydowska
171. Żochowski Ryszard – narodowość żydowska 

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Adamski Kazimierz – narodowość Polska
2. Andrykiewicz Jan – narodowość Polska
3. Bajołek Andrzej – narodowość Polska
4. Bartoszek Stanisław – narodowość żydowska
5. Bartoszewicz Zygmunt – narodowość żydowska
6. Bentkowski Aleksander – narodowość żydowska
7. Błądek Lidia – narodowość Polska
8. Bogdan Henryk Ryszard – narodowość Polska
9. Bogusławski Włodzimierz – narodowość Polska
10. Bondyra Ryszard – narodowość żydowska
11. Borkowski Jan – narodowość żydowska
12. Bugaj Leszek – narodowość Polska
13. Bury Jan – narodowość Polska
14. Chojnacki Piotr – narodowość Polska
15. Choryngiewicz Henryk – narodowość żydowska
16. Cichosz Janusz – narodowość Polska
17. Ciecióra Jacek – narodowość Polska
18. Ciesielski Stanisław – narodowość żydowska
19. Cieślak Czesław – narodowość Polska
20. Dejmek Kazimierz – narodowość żydowska
21. Dobroński Adam – narodowość żydowska
22. Dobrosz Janusz – narodowość Polska
23. Dobrowolski Waldemar – narodowość Polska
24. Domagalski Alfred – narodowość Polska
25. Gałek Zbigniew – narodowość Polska
26. Gąsiorczyk Alojzy – narodowość Polska
27. Gietek Tomasz – narodowość Polska
28. Gnat Edward – narodowość żydowska
29. Gołębiowski Wiesław – narodowość Polska
30. Gruszka Józef – narodowość Polska
31. Grzyb Andrzej – narodowość Polska
32. Jagieliński Roman – narodowość Polska
33. Jasiński Władysław – narodowość żydowska
34. Grzyb Andrzej – narodowość Polska
35. Kalbarczyk Ryszard – narodowość żydowska
36. Kalemba Stanisław – narodowość Polska
37. Kalinowski Jarosław – narodowość żydowska
38. Kalisz Józef – narodowość żydowska
39. Kasprzak Mieczysław – narodowość Polska
40. Kiełczewski Leszek – narodowość Polska
41. Kisielewski Henryk – narodowość żydowska
42. Kołodziej Ryszard – narodowość Polska
43. Komornicki Jan – narodowość Polska
44. Kopczyk Jan – narodowość żydowska
45. Korczak Marian – narodowość Polska
46. Kossakowski Wiesław – narodowość Polska
47. Kotwicz Grażyna – narodowość Polska
48. Kowaczyk Tadeusz – narodowość żydowska
49. Kowalik Jan – nardowość Polska
50. Kozłowski Piotr – narodowość Polska
51. Król Marian – narodowość Polska
52. Kubik Jan - narodowość żydowska
53. Kujawa Ryszard – narodowość żydowska
54. Kurnatowska Maria – narodowość Polska
55. Kurzawa Jarosław – narodowość żydowska
56. Kusior Stanisław – narodowość żydowska
57. Łochowski Józef – narodowość Polska
58. Łuczak Aleksander – narodowość żydowska
59. Machnio Bolesław – narodowość Polska
60. Madzia Tadeusz – narodowość Polska
61. Malinowski Andrzej – narodowość żydowska
62. Małachowska Aleksandra – narodowość żydowska
63. Masternak Stanisław – narodowość Polska
64. Maźkowiak Janusz – narodowość Polska
65. Mączewski Jan – narodowość Polska
66. Medwid Władysław – narodowość żydowska
67. Micewski Andrzej – narodowość żydowska
68. Michalik Józef – narodowość Polska
69. Michalski Marian – narodowość Polska
70. Michna Waldemar – narodowość Polska
71. Mierzwa Zbigniew – narodowość Polska
72. Mioduszewski Józef – narodowość Polska
73. Olszewska Maria – narodowość Polska
74. Opęchowski Wiesław – narodowość żydowska
75. Ozga Krystyna – narodowość Polska
76. Pawlicki Jacek – narodowość Polska
77. Pasoń Stanisław – narodowość Polska
78. Pawlak Mirosław – narodowość Polska
79. Pawlak Waldemar – narodowość Polska
80. Petryna Irena – narodowość Polska
81. Pęk Bogdan – narodowość Polska
82. Piątkowski Wiesław – narodowość Polska
83. Piechociński Janusz – narodowość Polska
84. Pieniądz Jan – narodowość Polska
85. Pietrzyk Lucyna – narodowość Polska
86. Pistelok Jerzy – narodowość Polska
87. Podkański Lesław – narodowość żydowska
88. Podkański Zdzisław – narodowość żydowska
89. Polański Tadeusz – narodowość żydowska
90. Pomirski Miron – narodowość żydowska
91. Półćwiartek Ignacy – narodowość Polska
92. Rychliczek Adam – narodowość żydowska
93. Rytych Grzegorz – narodowość Polska
94. Sabat Tadeusz – narodowość żydowska
95. Samborski Tadeusz – narodowość żydowska
96. Sawicki Marek – narodowość Polska
97. Serafin Władysław – narodowość Polska
98. Siedlecki Henryk – narodowość żydowska
99. Skubis Ireneusz – narodowość Polska
100. Sławecki Tadeusz – narodowość Polska
101. Smolarek Ryszard – narodowość Polska
102. Soska Jacek – narodowość Polska
103. Stanibuła Ryszard – narodowość Polska
104. Starownik Marian Roman – narodowość Polska
105. Stasiak Stanisław – narodowość Polska
106. Stasiak Wiesław – narodowość Polska
107. Stefaniuk Franciszek Jerzy – narodowość Polska
108. Strąk Michał – narodowość żydowska
109. Szuszczewicz Zygmunt – narodowość żydowska
110. Sytek Tadeusz – narodowość Polska
111. Szatkowski Sławomir – narodowość Polska
112. Szczepaniak Jan – narodowość Polska
113. Szczęsny Adam – narodowość Polska
114. Szymański Krzysztof – narodowość Polska
115. Ścierski Klemens – narodowość Polska
116. Śmietanko Andrzej – narodowość Polska
117. Święs Władysław – narodowość Polska
118. Świrepo Jan – narodowość żydowska
119. Tarczyński Antoni – narodowość Polska
120. Tomaszewski Władysław – narodowość Polska
121. Trawicki Krzysztof – narodowość Polska
122. Wierzbicki Janusz – narodowość Polska
123. Wiśniewski Andrzej – narodowość Polska
124. Wojciechowski Janusz – narodowość Polska
125. Wołek Jan – narodowość żydowska
126. Wójcik Stanisław – narodowość żydowska
127. Wrona Władysław – narodowość Polska
128. Zarzycki Wojciech Szczęsny – narodowość żydowska
129. Zegar Józef – narodowość Polska
130. Zych Józef – narodowość Polska
131. Żabiński Władysław – narodowość Polska
132. Żelichowski Stanisław – narodowość Polska

UNIA DEMOKRATYCZNA
1. Arkuszewski Wojciech – narodowość żydowska
2. Balicki Marek – narodowość żydowska
3. Borusewicz Bogdan – narodowość żydowska
4. Braun Juliusz Janusz – narodowość żydowska
5. Buczkowski Piotr – narodowość żydowska
6. Budnik Krzysztof – narodowość żydowska
7. Celiński Andrzej – narodowość żydowska
8. Chwat Leszek – narodowość żydowska
9. Ciemniewski Jerzy – narodowość żydowska
10. Czech Mirosław – narodowość żydowska
11. Czernecki Andrzej – narodowość Polska
12. Dmochowska Maria – narodowość Polska
13. Dołowy Krzysztof – narodowość żydowska
14. Działoszyński Karol – narodowość żydowska
15. Fiedorowicz Czesław – narodowość żydowska
16. Figura Grzegorz – narodowość Polska
17. Frasyniuk Własysław – narodowość żydowska
18. Gaberle Andrzej – narodowość żydowska
19. Gawlik Radosław – narodowość żydowska
20. Geremek Bronsław – narodowość żydowska
21. Góralska Helena – narodowość żydowska
22. Imiołczyk Barbara – narodowość Polska
23. Janas Zbigniew – narodowość żydowska
24. Komorowski Bronisław – narodowość żydowska
25. Koralewski Jerzy – narodowość Polska
26. Kracik Stanisław – narodowość Polska 
27. Król Jan – narodowość żydowska
28. Krzyżanowska Olga – narodowość żydowska
29. Kuroń Jacek – narodowość żydowska
30. Labuda Barbara – narodowość żydowska
31. Lipowicz Irena Ewa – narodowość żydowska
32. Lityński Jan – narodowość żydowska
33. Luks Krzysztof – narodowość żydowska
34. Machowski Andrzej – narodowość żydowska
35. Mazowiecki Tadeusz – narodowość żydowska
36. Mączka Zbigniew – narodowość Polska 
37. Milewski Zdobysław – narodowość żydowska
38. Niemcewicz Janusz – narodowość Polska
39. Nowina-Konopka Piotr – narodowość żydowska
40. Okoński Jan – narodowość żydowska
41. Olszowski Jan – narodowość żydowska
42. Onyszkiewicz Janusz – narodowość żydowska
43. Osiatyński Jerzy – narodowość żydowska
44. Piekarska Katarzyna – narodowość żydowska
45. Potocki Andrzej Tadeusz – narodowość żydowska
46. Puzyna Włodzimierz – narodowość żydowska
47. Rokita Jan Maria – narodowość żydowska
48. Rulewski Jan – narodowość żydowska
49. Setnik Ryszard – narodowość Polska
50. Skowrońska-Łuczyńska Anna – narodowość żydowska
51. Staniszewska Grażyna – narodowość żydowska
52. Staręga-Piasek Joanna – narodowość żydowska
53. Stolzman Maria – narodowość żydowska
54. Suchcka Hanna – narodowość żydowska
55. Sypniewska Joanna – narodowość żydowska
56. Syryjczyk Tadeusz – narodowość żydowska
57. Szczygielski Kazimierz – narodowość żydowska
58. Śledzińska-Katarasińska Iwona – narodowość żydowska
59. Święcicki Marcin – narodowość Polska
60. Taylor Jacek – narodowość żydowska
61. Trzcińska-Fajfrowska Maria – narodowość żydowska
62. Turko Ludwik – narodowość żydowska
63. Wielowieyski Andrzej – narodowość żydowska
64. Wierchowicz Jerzy – narodowość Polska
65. Wolfram Krzysztof – narodowość żydowska
66. Wójcik Gwidon – narodowość żydowska
67. Wójcik Wiesław – narodowość żydowska
68. Wujec Henryk – narodowość żydowska
69. Wyrowiński Jan – narodowość żydowska
70. Zajączkowska Maria – narodowość żydowska
71. Zawiła Marcin – narodowość żydowska
72. Zdrada Jerzy – narodowość żydowska
73. Zieliński Marek – narodowość żydowska
74. Zieliński Tadeusz – narodowość żydowska

UNIA PRACY
1. Aumiller Andrzej – narodowość żydowska
2. Borowik Wojciech – narodowość żydowska
3. Bugaj Ryszard – narodowość żydowska
4. Bujak Zbigniew – narodowość żydowska
5. Czarnecki Piotr – narodowość żydowska
6. Faszyński Ryszard – narodowość żydowska
7. Grott Janusz – narodowość Polska
8. Hajduk Henryk – narodowość żydowska
9. Jakubczyk Zygmunt – narodowość żydowska
10. Januła Eugeniusz – narodowość Polska
11. Jaruga-Nowacka Izabela – narodowość żydowska
12. Jedynak Tadeusz – narodowość żydowska
13. Kaczmarek Bogusław – narodowość żydowska
14. Karpiński Sergiusz – narodowość żydowska
15. Kowalczyk Michał – narodowość żydowska
16. Lamentowicz Wojciech – narodowość żydowska
17. Licnerska Halina – narodowość Polska
18. Małachowski Aleksander – narodowość żydowska
19. Małachowski Mirosław – narodowość żydowska
20. Marciniak Grzegorz – narodowość żydowska
21. Marciniak Piotr – narodowość żydowska
22. Moszyński Tadeusz – narodowość Polska
23. Nałęcz Tomasz – narodowość żydowska
24. Napierała Konrad – narodowość żydowska
25. Nowak Ryszard – narodowość żydowska
26. Nowakowska Maria – narodowość Polska
27. Nowakowski Sławomir – narodowość Polska
28. Pankanin Piotr – narodowość żydowska
29. Pańtak Kazimierz – narodowość Polska
30. Pol Marek – narodowość żydowska
31. Polak Danuta – narodowość Polska
32. Rogowski Stanisław – narodowość żydowska
33. Siedlarek Artur – narodowość żydowska
34. Sienkiewicz Krystyna – narodowość Polska
35. Smółko Artur – narodowość żydowska
36. Szymański Janusz Henryk – narodowość żydowska
37. Świerczyńska Beata – narodowość żydowska
38. Wiecheć Krzysztof – narodowość Polska
39. Zaborowski Jan – narodowość żydowska
40. Ziółkowska Wiesława – narodowość żydowska
41. Zysk Zbigniew – narodowość żydowska

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
1. Aszyk Piotr – narodowość żydowska
2. Błasiak Wojciech – narodowość żydowska
3. Burski Ryszard – narodowość żydowska
4. Cygonik Grzegorz – narodowość żydowska
5. Czajka Andrzej – narodowość żydowska
6. Gąsienica-Łuczek Tadeusz – narodowość Polska
7. Kaczmarzyk Grzegorz – narodowość Polska
8. Kamiński Krzysztof – narodowość żydowska
9. Kaźmierczak Andrzej – narodowość żydowska
10. Kościelny Robert – narodowość Polska
11. Koza Janusz – narodowość żydowska
12. Kraus Janina – narodowość żydowska
13. Król Krzysztof – narodowość żydowska
14. Laga Krzysztof – narodowość Polska
15. Moczulski Leszek – narodowość żydowska
16. Ostoja-Owsiany Andrzej – narodowość żydowska
17. Popenda Krzysztof – narodowość żydowska
18. Skrobisz Jan – narodowość żydowska
19. Słomka Adam – narodowość żydowska
20. Smykowski Leszek – narodowość Polska
21. Wilk Kazimierz – narodowość Polska
22. Wójcik Dariusz – narodowość żydowska

BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM
1. Dyrda Danuta – narodowość żydowska
2. Eysymontt Jerzy – narodowość żydowska
3. Gąsienica-Makowski Andrzej – narodowość Polska
4. Gołaś Andrzej – narodowość żydowska
5. Gwiżdż Andrzej – narodowość Polska
6. Kowalczyk Tadeusz – narodowość Polska
7. Kowolik Stanisław – narodowość Polska
8. Olszewski Ryszard – narodowość żydowska
9. Pietrzykowski Zbigniew – narodowość Polska
10. Pisarek Zdzisław – narodowość żydowska
11. Saar Paweł – narodowość żydowska
12. Szweda Bernard – narodowość żydowska
13. Szyc Hans – narodowość Niemiecka
14. Wielgus Marek – narodowość żydowska
15. Wuttke Jerzy – narodowość żydowska
16. Zieliński Leszek – narodowość żydowska

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
1. Czernek Joachim – narodowość Niemiecka
2. Kroll Henryk – narodowość Niemiecka
3. Kurzbauer Roman – narodowość Niemiecka
4. Paździor Helmut – narodowość Niemiecka

S E N A T

SOCJALDEMOKRACJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
1. Adamski Jerzy – narodowość żydowska
2. Berny Maria – narodowość żydowska
3. Ciemniak Grażyna – narodowość żydowska
4. Cieślak Jerzy – narodowość Polska
5. Czarny Ryszard – narodowość żydowska
6. Czerwiński Lech – narodowość żydowska
7. Enling Bodo – narodowość żydowska
8. Gibuła Ryszard – narodowość żydowska
9. Graboś Witold – narodowość żydowska
10. Jankiewicz Paweł – narodowość żydowska
11. Jarmużek Zdzisław – narodowość Polska
12. Jarzembowski Ryszard – narodowość żydowska
13. Karbowski Jan – narodowość Polska
14. Kempka Dorota – narodowość żydowska
15. Kopaczewski Jerzy – narodowość żydowska
16. Krupa Henryk – narodowość Polska
17. Kucharski Stanisław – narodowość Polska
18. Kuczyński Józef – narodowość żydowska
19. Kulak Zbigniew – narodowość żydowska
20. Kurczyk Grzegorz – narodowość żydowska
21. Kustrzeba Wanda – narodowość żydowska
22. Mąsior Bogusław – narodowość żydowska
23. Michaś Ireneusz – narodowość żydowska
24. Mulak Jan – narodowość żydowska
25. Nowak Zenon – narodowość Polska
26. Olszewski Wicenty – narodowość żydowska
27. Patyk Eugeniusz – narodowość Polska
28. Piwoński Zbyszko – narodowość żydowska
29. Rewaj Tadeusz – narodowość żydowska
30. Romańczuk Tomasz – narodowość żydowska
31. Rot Henryk – narodowość żydowska
32. Rzemykowski Tadeusz – narodowość żydowska
33. Sikorski Stanisław – narodowość żydowska
34. Szczepański Andrzej – narodowość żydowska
35. Szwonder Rajmund – narodowość Polska
36. Woźny Grzegorz – narodowość Polska
37. Wyględowski Mieczysław – narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Adamczuk Tomasz – narodowość żydowska
2. Adamiak Jan – narodowość polska
3. Antonowicz Jan – narodowość Polska
4. Borkowski Krzysztof – narodowość żydowska
5. Ceberek Stanisław – narodowość żydowska
6. Chorąży Jerzy – narodowość Polska
7. Daraż Adam – narodowość żydowska
8. Derkacz Jerzy – narodowość żydowska
9. Gajewski Sylwester – narodowość Polska
10. Grzeszczak Eugeniusz – narodowość Polska
11. Jankowski Romuald – narodowość Polska
12. Kanicki Henryk – narodowość żydowska
13. Karaś Roman – narodowość żydowska
14. Kienig Edward – narodowość żydowska
15. Kieszkowski Zdzisław – narodowość Polska
16. Komorowski Zbigniew – narodowość Polska
17. Krakowski Czesław – narodowość żydowska
18. Kwiatkowski Marian – narodowość Polska
19. Lipczak Władysław – narodowość żydowska
20. Łopatowska Maria – narodowość żydowska
21. Maciołek Henryk – narodowość żydowska
22. Makarewicz Henryk – narodowość żydowska
23. Matecki Wojciech – narodowość Polska
24. Ochwat Ryszard – narodowość żydowska
25. Olejnicka Anna – narodowość żydowska
26. Orzechowski Jan – narodowość żydowska
27. Pastuszka Stefan – narodowość Polska
28. Protasowicki Mieczysław – narodowość żydowska
29. Sęk Jan – narodowość żydowska
30. Stępień Piotr – narodowość żydowska
31. Strażewicz Wacław – narodowość Polska
32. Struzik Adam – narodowość żydowska
33. Stypuła Jan – narodowość żydowska
34. Włodyka Mieczysław – narodowość Polska
35. Woś Adam – narodowość Polska
36. Żołyniak Ryszard – narodowość Polska

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ”
1. Andrzejewski Piotr – narodowość żydowska
2. Biliński Mieczysław – narodowość żydowska
3. Chełkowski August – narodowość żydowska
4. Chronowski Andrzej – narodowość żydowska
5. Jurczak Stefan – narodowość żydowska
6. Lackorzyński Leszek – narodowość żydowska
7. Romaszewski Zbigniew – narodowość żydowska
8. Tyrna Marcin – narodowość żydowska
9. Zarzycki Ireneusz – narodowość żydowska

UNIA DEMOKRATYCZNA
1. Kozłowski Krzysztof – narodowość żydowska
2. Kuratowska Zofia – narodowość żydowska
3. Okrzesik Janusz – narodowość żydowska
4. Simonides Dorota – narodowość żydowska

UNIA PRACY
1. Janowska Zdzisława – narodowość żydowska
2. Minda Marek – narodowość żydowska

BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM 
1. Bachleda-Księdzularz – narodowość Polska
2. Religa Zbigniew – narodowość żydowska

KONGRES LIBERALNO-DEMOKRATYCZNY - 1. Kruk Wojciech – narodowość żydowska
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ” - 1. Stokarska Jadwiga – narodowość żydowska
STOWARZYSZENIE RODZIN ARCHIDECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ - 1. Łękawa Barbara – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY „POROZUMIENIE LUDOWE” - 1. Frączek Józef – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY „ZJEDNOCZENIE POLSKIE” - 1. Grześkowiak Alicja – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY ALEKSANDRA GAWRONIKA - 1. Gawronik Aleksander – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY HENRYKA STOKŁOSY - 1. Stokłosa Henryk – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY JERZEGO MADEJA - 1. Madej Jerzy – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY „SOLSKA” - 1. Solska Elżbieta – narodowość żydowska
MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA - 1. Bartodziej Gerhard – narodowość Niemiecka.

Poznajmy też narodowość członków kierowniczej części Episkopatu, a co za tym idzie, dowiedzmy się, jaki naród w rzeczywistości reprezentują. "Niestety w Polsce, w ostatnim 50-cio leciu duchowieństwo katolickie zostało bardzo zażydzone, gdyż Żydzi niemal masowo wstępowali do seminariów, głównie do warszawskiego. Stąd też mamy obecnie w Polsce wielu księży i biskupów pochodzenia żydowskiego i to oni właśnie tak często używają zwrotu 'nasi starsi bracia w wierze' " - Ks. prof. Michal Poradowski - były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile.

A tu lista:
Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp - narodowość żydowska.
Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski - Bronisław Dąbrowski - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Krakowski - Kardynał Franciszek Macharski - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Wrocławski - Kardynał Henryk Gulbinowicz - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński - Henryk Muszyński - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Gdański - Tadeusz Gocławski - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Katowicki - Damian Zimoń - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Białostocki - Edward Kisiel - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Lubelski - Bolesław Pylak - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Łódzki - Władysław Ziółek - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Poznański - Jerzy Stroba - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Szczeciński - Marian Przykucki - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Warmiński (Olsztyński) - Edmund Piszcz - narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Przemyski - Ignacy Tokarczuk - narodowość ukraińska.
Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce - Józef Kowalczyk - narodowość żydowska.
Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał - Sławomir Leszek Głodź - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Drohiczyński - Władysław Jędruszów - narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Łomżyński - Juliusz Paetz - narodowość żydowska.
Biskup Metropolita Częstochowski - Stanisław Nowak - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Radomski - Edward Materski - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Sosnowiecki - Adam Smigielski - narodowość polska
Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastępca Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski - Tadeusz Pieronek - narodowość polska. (?)
Biskup Ordynariusz Pelplinski - Jan Szlaga - narodowość niemiecka.
Biskup Ordynariusz Toruński - Andrzej Suski - narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Gnieźnieński, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Poloni - Szczepan Wesoły - narodowość żydowska
Biskup Ordynariusz Włocławski - Bronisław Dębowski - narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Włocławski, Kierownik Duszpasterstwa Rolników - Roman Andrzejewski - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Gliwicki - Jan Wieczorek - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Opolski - Alfons Nossol - narodowość niemiecka.
Biskup Ordynariusz Bielsko - Żywiecki - Tadeusz Rakoczy - narodowość żydówka.
Biskup Ordynariusz Kielecki - Stanisław Szymecki - narodowość polska
Biskup Ordynariusz Tarnowski - Józef Życiński - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Sandomierski - Wacław Świerzawski - narodowość polska
Biskup Ordynariusz Siedlecki - Jan Mazur - narodowość polska
Biskup Ordynariusz Kaliski - Stanisław Napierała - narodowość polska
Biskup Ordynariusz Rzeszowski - Kazimierz Górny - narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Lubaczowski - Jan Srutwa - narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Koszalińsko - Kołobrzeski - Czesław Domin - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Zielonogórski - Józef Michalik - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Elbląski - Andrzej Sliwiński - narodowość żydowska
Biskup Ordynariusz Elcki - Wojciech Zięba - narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Elcki - Edward Samsel - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski - Kazimierz Romaniuk - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Łowicki - Alojzy Orszulik - narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Płocki - Zygmunt Kamiński - narodowość polska
Biskup Ordynariusz Legnicki - Tadeusz Rybak - narodowość żydowska.
Ksiądz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii byłego Prezydenta (Wałęsy)  Franciszek Cybula - narodowość żydowska. 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Michał Bardoń
01-04-2016 / 13:29
Napisze to wprost.. Autor tej listy jest pierdolnięty. Zyda na oczy nie widział ale gotów jest "jewriei" ustawiac w każdym kącie. Nawet w lodowce
~Bernard
05-02-2016 / 19:40
Listę sporządził B.T. - narodowość żydowska
~sdfghj
21-11-2015 / 16:54
~hosam gamal
13-11-2015 / 00:49
alrwnaa.com/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/">شركة تنظيف بنجران alrwnaa.com/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE %D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AC %D8%B1%D8%A7%D9%86/">شركة تنظيف خزانات بنجران alrwnaa.com/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/">شركة تنظيف شقق بنجران alrwnaa.com/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB- %D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/">شركةنقل اثاث بنجران alrwnaa.com/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/">شركة تنظيف ببيشة alrwnaa.com/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-2/">شركة تنظيف منازل بابها alrwnaa.com/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF %D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/">شركة رش مبيدات بابها alrwnaa.com/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD %D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA/">شركة مكافحة حشرات بابها alrwnaa.com/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB- %D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/">شركة نقل اثاث بابها alrwnaa.com/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%AC %D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/">شركة تسليك مجارى ببيشة alrwnaa.com/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD %D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/">شركة مكافحة حشرات ببيشة alrwnaa.com/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE %D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/">شركة تنظيف خزانات ببيشة alrwnaa.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AC %D8%B2%D8%A7%D9%86/">شركة تنظيف بجزان alrwnaa.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF %D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86/">شركة رش مبيدات بجزان alrwnaa.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD %D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86/">شركة مكافحة حشرات بجزان alrwnaa.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB- %D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86/">شركة نقل اثاث بجزان a href="alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81- %D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A %D8%A7%D8%A9%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/">شركة كشف تسريبات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB- %D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/">شركةنقل اثاث بنجران alrwnaa.com/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/">شركة تنظيف ببيشة alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA- %D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف خزانات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%AE %D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف منازل بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4- %D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة رش مبيدات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81- %D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A %D8%A7%D8%A9%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/">شركة كشف تسريبات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9- %D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA- %D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة مكافحة حشرات بخميس مشيط [url=alrwnaa.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD %D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86/ ]شركة مكافحة حشرات بجزان [/url] [url=alrwnaa.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB- %D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86/ ]شركة نقل اثاث بجزان [/url] alrwnaa.com/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/">شركة تنظيف بنجران alrwnaa.com/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE %D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AC %D8%B1%D8%A7%D9%86/">شركة تنظيف خزانات بنجران alrwnaa.com/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/">شركة تنظيف شقق بنجران alrwnaa.com/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB- %D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/">شركةنقل اثاث بنجران alrwnaa.com/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/">شركة تنظيف ببيشة alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA- %D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف خزانات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%AE %D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف منازل بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4- %D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة رش مبيدات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81- %D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A %D8%A7%D8%A9%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/">شركة كشف تسريبات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB- %D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86/">شركةنقل اثاث بنجران alrwnaa.com/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/">شركة تنظيف ببيشة alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA- %D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف خزانات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%AE %D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف منازل بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4- %D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة رش مبيدات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81- %D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A %D8%A7%D8%A9%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/">شركة كشف تسريبات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9- %D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA- %D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة مكافحة حشرات بخميس مشيط [url=alrwnaa.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD %D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86/ ]شركة مكافحة حشرات بجزان [/url] [url=alrwnaa.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB- %D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86/ ]شركة نقل اثاث بجزان [/url] [url=alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/]شركة تنظيف بخميس مشيط [/url] [url=alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE %D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/]شركة تنظيف خزانات بخميس مشيط [/url] [url=alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/ ]شركة تنظيف منازل بخميس مشيط [/url] [url=alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF %D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/]شركة رش مبيدات بخميس مشيط [/url] [url=alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA %D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A %D8%A7%D8%A9%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/ ]شركة تسريبات المياة بخميس مشيط [/url] alrwnaa.com/%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81- %D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D8%A9/">شركة تنظيف ببيشة alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA- %D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف خزانات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%AE %D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة تنظيف منازل بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4- %D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة رش مبيدات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81- %D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A %D8%A7%D8%A9%D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A %D8%B7/">شركة كشف تسريبات بخميس مشيط alrwnaa.com/%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3- %D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9- %D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA- %D8%A8%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B7/">شركة مكافحة حشرات بخميس مشيط [url=alrwnaa.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AD %D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86/ ]شركة مكافحة حشرات بجزان [/url] [url=alrwnaa.com/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/ %D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB- %D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86/ ]شركة نقل اثاث بجزان [/url]
~Chrobry
11-11-2015 / 12:57
Skoro jest tylu Zydow, to ile bylo tego Holokaustu? Czyzby straty zydowskie naprawde byly przesadzone? Ilu ich bylo do 1968 roku? Ilu teraz? Ile prawdy kontra klamstw? Ile polityki i propagandy?
~bandziorek02
30-10-2015 / 17:55
Boże, a cóż to za nieprawdopodobne gówno, ta strona internetowa! Ktoś taki jak ja mógł na nią trafić tylko przypadkiem... Rzygać się chce... Na Madagaskar, antysemici!
~sigi
09-10-2015 / 10:07
Żydzi odpowiadają za niepokój na świecie , wszędzie gdzie żydzi moczą swoje brudne łapy tam jest niepokój , zamieszki , wojny itd .... oni lubią konflikty wszelkiego rodzaju problemy tworzyć i czerpią swoje korzyści na zamieszkach a ta dzisiejsza psełdo demokracja bardzo sprzyja tym ich machlojkom i manipulacją ....
~الراااااااااااااااقى
31-08-2015 / 21:42
www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D9%89-%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D9%89-%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D9%89-%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%89-%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D9%89-%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AE% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AE% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%87-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% www.almugada.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA% almugada.weebly.com/
~Czajniczek Malutki
27-08-2015 / 22:57
Co za debil pisze "Niemiecka" "Polska" czy "Białoruska" z dużej litery!
~orzel
17-07-2015 / 20:05
Nowak i Wojcik tez pochodzenia .....zydowskiego