Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 08-02-2011

Wałbrzych - Dezyderat w sprawie dobrowolnego ustąpienia ze stanowiska Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

My niżej podpisani członkowie stowarzyszeń, organizacji społecznych min. Wałbrzyskiego Inicjatora Referendum, Wałbrzyskiego Ruchu Bezrobotnych, Realizacji Demokracji, Rodziny i Turystyki, wyborcy i mieszkańcy Wałbrzycha wzywamy:

Pana Piotra Kruczkowskiego do dobrowolnego ustąpienia z zajmowanego stanowiska Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Wniosek ten uzasadniamy tym, że wym. ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie wizerunku Wałbrzycha i dalsze pełnienie tej funkcji przez wym. osobę będzie skutkowało pasmem kompromitacji dla wizerunku miasta, dla zajmowanego urzędu i będzie działaniem na szkodę mieszkańców Wałbrzycha.

W przypadku braku właściwej reakcji na nasz dezyderat będziemy zmuszeni podjąć dalsze działania zmierzające w kierunku realizacji naszego prawa do skutecznej władzy publicznej, która powinna spoczywać w uczciwych rękach - w tym zorganizujemy referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Wałbrzycha. Mamy jednak nadzieję, że taką ważną decyzję dla Wałbrzyszan będzie Pan zdolny podjąć sam i będzie to w naszym wspólnym interesie.

Uzasadnienie

Zajmuje Pan stanowisko prezydenta miasta Wałbrzycha od 8 lat i wykazał się Pan wyjątkowym brakiem skuteczności, przede wszystkim nie dotrzymał Pan obietnic wyborczych i nie załatwił Pan tak ważnych spraw dla Wałbrzycha jak przywrócenie grodzkości, czy dokończenia budowy obwodnic. Warto tu przypomnieć, że ma Pan osobisty wkład w to, że budowy obwodnic, które były w trakcie realizacji zostały wstrzymane i przepadły na wiele lat.
Od samego początku Pana rządów wszystko oparte było na kłamstwie i z tego powodu musiał Pan wystrzegać się kontaktów z Wałbrzyszanami i różnego rodzaju stowarzyszeniami, które pozostawił Pan bez stosownego wsparcia. Przykładem jest tu stowarzyszenie Wałbrzyski Ruch Bezrobotnych, który udzielił Panu poparcia w wyborach w zamian za pomoc w realizacji jego statutowych zadań. Po wygranych wyborach zapomniał Pan o istnieniu tego stowarzyszenia a nawet zabrakło Panu odwagi, aby spotkać się z jego członkami, których odsyłano do Pana Krystiana Bukiny, czy Pana Romana Ludwiczuka. Zadaniem wym. osób było zbywać i zniechęcać członków WRB do działania a w konsekwencji odmówiono realizacji wcześniej ustalonych zamierzeń i zadań. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest pismo WRB z dnia 29.07.2003 r. gdzie zgłoszono postulat odpracowywania długów czynszowych – załącznik nr 1. Wym. dokument potwierdza także nie wywiązanie się z obietnicy wyborczej tj. zatrudnienia zarekomendowanych 8 osób w wałbrzyskim samorządzie, które miały prowadzić określone projekty w tym zrealizować koncept odpracowywania długów czynszowych, który szczegółowo został przedyskutowany z Panem Romanem Ludwiczukiem. Niestety okazało się, że wym. postulat jak również inne, które zgłaszał WRB nie znalazły uznania i odmówiono ich realizacji. WRB został, przez wym. osoby zwyczajnie oszukany, ale to nie koniec tej historii, ponieważ jak się okazało 15 kwietnia 2010 r. Pan Piotr Kruczkowski przedstawił program odpracowywania zadłużenia, który jest dokładną kopią programu, który przedstawił WRB 7 lat wcześniej. Wym. program został wdrożony do realizacji uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha na wniosek radnych. Komentarz może być tylko taki, że zawłaszczono cudzy pomysł i zwlekano z jego realizacją 7 lat, co pokazuje, że mamy tu do czynienia nie tylko z oszustwem, ale i nieudolnością.
Takich i podobnych spraw można Panu przypisać wiele, ale nie warto tego robić, ponieważ Pana kontrowersyjne działania były szeroko komentowane i pokazywane zarówno w kraju jak również za granicą i z tego powodu są znane. Konsekwentnie niszczył Pan wizerunek Wałbrzycha, ale za każdym razem był Pan zniesmaczony i obarczał Pan winą Wałbrzyszan. Tak było w przypadku Pana decyzji o odcięciu kobietom z dziećmi prądu i wody, gdzie pokazał Pan wszystkim swoją rzekomą katolicką wrażliwość. W Pana opinii to one były winne, ponieważ zajęły pustostany i zamieszkały w nich, natomiast nie dostrzega Pan tego, że to Pan jest odpowiedzialny za błędną politykę i zaniedbania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Wałbrzycha. Degradacja mieszkań komunalnych, pustostany, zadłużenie, sztucznie utrzymywany komunalny zasób mieszkaniowy, który służy tylko po to, aby utrzymywać działający na szkodę lokatorów Miejski Zarząd Budynków (prowadzi remonty zawyżając koszty itp.), to tylko kilka ważnych problemów, które nadal nie są rozwiązane.
Nie zainteresował się Pan i nie udzielił żadnego wsparcia Wałbrzyszanom, którzy od kilku lat walczą i domagają się uwłaszczenia dla siebie mieszkań zakładowych, które zostały wybudowane za ich pieniądze i następnie w podstępny sposób przekazane WTBS-owi. Tak przedstawia się ich stanowisko, wyrażone z wielką determinacją:

„Hańbą jest to, że od pierwszego dnia swojej kadencji wprowadzał Pan celowo w błąd lokatorów mieszkań zakładowych ZUG WAMAG SA w Wałbrzychu, skrzywdzonych przez funkcjonariuszy publicznych, radnych i zarząd miasta Wałbrzycha.


Hańbą jest to, że liczył Pan na przedawnienie i nie udzielił w tej sprawie dobrowolnie i zgodnie z Kpa informacji, że to Gmina Wałbrzych utworzyła spółkę z o.o. pod nazwą Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na podstawie Uchwały RMW z dnia 27.06.1996 r.
Oszustwem i niegodziwością z Pana strony jest to, że nie poinformował Pan potwornie skrzywdzonych i oszukanych Wałbrzyszan, że od 6.11.2003 r. funkcjonuje całkowicie inny podmiot gospodarczy, o innym regonie, innym NIP -ie a celowo nazwany tak samo, z tą sama siedzibą i tym samym procentowym udziale właścicieli, aby się nikt nie domyślił. A ten fakt jest istotny i ważny dla dochodzenia prawdy i odszkodowania, bo te decyzje funkcjonariuszy publicznych z 2002 i 2003 roku nie przedawniły się.
To, co jest nie do przyjęcia to to, że dla pana
- hańbą nie jest skrzywdzenie wałbrzyszan przez osoby, które są wybrane w wolnych wyborach i składają ślubowanie mieszkańcom,
- a hańbą jest to, że grupa społeczników narażając zdrowie i życie pomaga grupie lokatorów mieszkań zakładowych ZUG WAMAG SA w Wałbrzychu dochodzić do prawdy i faktów związanych z oddaniem majątku wartego 4.083.000 zł grupie prywatnych 9 osób pod pozorem Fundacji Wałbrzych 2000 w 1996 r. i kolejny raz w latach od 2002 do 2003.”

Zamiast rozwiązywania istotnych spraw dla miasta i Wałbrzyszan to skupił Pan uwagę na tworzeniu własnego zaplecza i stworzył Pan oazę dobrobytu tylko dla wybrańców, których sowicie Pan wynagradzał, zwłaszcza prezesów spółek komunalnych, którzy otrzymywali wysokie premie, w żaden sposób nieuzasadnione. Interesy przedsiębiorców były dla Pana najważniejsze i ma Pan tu wątpliwe zasługi zważywszy na fakt wspierania takiej firmy jak Mo-Bruk, która w centrum miasta ulokowała składowisko toksycznych odpadów.
Kolejne Pana rzekome osiągnięcia ośmiu lat rządzenia miastem to rozpoczęcie budowy 25 metrowego basenu, hali sportowej i hotelu oraz Galerii Victoria, które dotknięte są wadami, przede wszystkim złą lokalizacją, niewłaściwym sposobem finansowania (kredyt), co w konsekwencji przesądzi o tym, że będzie to dotkliwa porażka. Wałbrzyszanie niewiele z tego skorzystają, ponieważ nie są to inwestycje na miarę stutrzydziestotysięcznego miasta, natomiast budżet miasta będzie nadmiernie obciążony przez następne dekady. Doprowadził Pan do znacznego zadłużenia budżetu miasta, co w najbliższym czasie doprowadzi do zapaści finansowej i skutki takiego stanu rzeczy odczują wszyscy Wałbrzyszanie, którzy będą musieli za to zapłacić. Jest Pan za to odpowiedzialny, ponieważ działał Pan tu z pełną premedytacją, wbrew opiniom Wałbrzyszan, z których opiniami w ogóle się Pan nie liczył i którzy byli przeciwni od samego początku zwłaszcza aliansowi sfery publicznej z komercyjną. To skandal, że gmina, która jest w trudnej sytuacji finansowej buduje jakiś hotel, którego budowa w żaden sposób nie mieści się w zadaniach gminy.
Pod koniec 2008 roku Wałbrzyszanie powiedzieli Panu stop i podjęli działania w kierunku usunięcia Pana ze stanowiska, ale referendum w tej sprawie nie doszło do skutku, ponieważ zaangażował Pan swojego kolegę Pana Macieja Ejsmointa, który pełni stanowisko komisarza wyborczego w Wałbrzychu, aby ten zastraszył Wałbrzyszan konsekwencjami grożącymi każdemu, kto podpisze listę referendalną.

W konsekwencji Wałbrzyski Inicjator Referendum zebrał za Pana usunięciem ze stanowiska ponad 10 tysięcy podpisów, ale z uwagi na przedmiotowe groźby, listy z podpisami nie mogły być złożone, ponieważ bezpieczeństwo Wałbrzyszan było dla nas ważniejsze niż usunięcie Pana ze stanowiska.
WIR osiągnął sukces, a przede wszystkim udało mu się pokazać prezydenta miasta Piotra Kruczkowskiego takim, jaki rzeczywiście jest tzn., który oczernia i obraża a nawet donosi na Wałbrzyszan i że to dzięki niemu Wałbrzych postrzegany jest, jako miasto „specjalnej troski”. To są fakty, a jak skandalicznie się Pan zachowywał i jaki ma Pan stosunek do referendum ważnej instytucji demokracji to najlepiej zilustrują Pana słowa, które wypowiedział Pan w jednym z wywiadów w Telewizji Wałbrzych:
„Natomiast zostały zebrane dane osobowe mieszkańców naszego miasta z peselami, adresami, wszystkim, nie wiem, co się z tym dzieje? Mówi się powszechnie, że na rynku taka informacja ma swoją wartość”. Komentarz jest zbyteczny - działa Pan z niskich pobudek i zrobi Pan wszystko, aby utrzymać się na stanowisku, insynuacje to wszystko, na co Pana stać. Hańba i wstyd!
W 2010 roku odbyły się wybory samorządowe i po raz trzeci zgłosił Pan swoją kandydaturę na stanowisko prezydenta miasta Wałbrzycha, co Wałbrzyszanie odczuli, jako potwarz i powszechnie odmówili brania udziału w wyborach. Z tego widać, że nie rozumie Pan zasad obowiązujących w demokracji, gdzie jedną z zasad jest kadencyjność wybieranych władz, na które kandyduje się po to, aby zrealizować określony program wyborczy. Pan miał możliwość przez 8 lat realizacji swoich zamierzeń, ale żadnej ważnej sprawy dla Wałbrzyszan Pan nie załatwił i żadnego istotnego problemu Pan nie rozwiązał. Stworzył Pan układ, który przez wielu Wałbrzyszan został nazwany mafijnym i który ma tylko jeden cel – utrzymanie władzy dla siebie. W taki scenariusz wpisywał Pan swoje działania takie jak: nieuczciwa i brudna kampania wyborcza – wzywanie do obrony Wałbrzycha, w domyśle utrzymania swojego stanowiska, instrumentalne wykorzystanie Kościoła Katolickiego i Policji – finansowanie i obietnice dalszego wspierania działań wym. instytucji w zamian za „właściwe głosowanie” i oczywiście korupcja polityczna i kupowanie głosów wyborców, o czym wie cała Polska.
Po raz kolejny Wałbrzych stał się pośmiewiskiem, ale i tym razem winni byli inni, tylko nie Pan. Uznał Pan, że wystarczy odcięcie się od działań Pana Romana Ludwiczuka czy Pana Stefanosa Ewangielu. Jest to podejście infantylne, ponieważ nikt nie da wiary w to, że Pan Roman Luwiczuk działał na własną rękę bez Pana zgody i w to, że Pan, jako szef struktur Platformy Obywatelskiej nie odpowiada za to, że taka osoba jak Pan Stefanos Ewangielu otrzymał rekomendację PO w starcie w wyborach do Rady Miejskiej Wałbrzycha. To Pan wypromował wym. osobę, która nie ma nawet odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia i która nie ma też poparcia mieszkańców, ale za to umie zorganizować oddanie głosów w inny sposób, niż przewiduje to prawo i która w poprzednich wyborach działała w taki sam sposób.
Może się Pan teraz od nich odcinać, ale odpowiedzialność i tak spoczywa na Pana barkach.
Wybory samorządowe w 2010 r. w Wałbrzychu zostały sfałszowane i nie ma Pan jak również część Pana radnych mandatu społecznego, aby rządzić miastem. Skompromitował Pan po raz kolejny Wałbrzych i zamiast podać się do dymisji to podejmuje Pan Akcję Przejrzysty Wałbrzych, która z uwagi na to, że główny inicjator jest głęboko uwikłany w działania na szkodę Wałbrzycha i Wałbrzyszan nie może się udać i spali na przysłowiowej panewce. Celem tej akcji jest tylko chęć dalszego utrzymania stanowiska i Wałbrzyszanie o tym wiedzą.
Szkodliwe i nikczemne jest tylko to, że próbuje Pan wykorzystać do tego celu autorytety Wałbrzycha i po raz kolejny chce Pan instrumentalnie wykorzystać kolejne osoby, kolejne środowiska dla realizacji swoich celów.
W referendum Wałbrzyszanie wołali: dość niegospodarności, niekompetencji i arogancji a przede wszystkim działania na szkodę mieszkańców. Teraz po sfałszowanych wyborach wołają, że nie chcą, aby Wałbrzychem rządzili przestępcy, nie chcą, aby byli porównywani do Białorusi, czy nazywani Zulusami. Za taki stan rzeczy wyłączną odpowiedzialność ponosi Pan i Pana obóz polityczny, czyli Platforma Obywatelska. Standardy PO rzekomo są inne tj. cofa się rekomendacje osobom podejrzanym, wyjaśnia się wszelkie wątpliwości i wyciąga konsekwencje. Okazuje się jednak, że tu w Wałbrzychu Platforma Obywatelska pod kierownictwem Pana Piotra Kruczkowskiego takich standardów nie uznaje i nie ponosi żadnych konsekwencji z tego tytułu. Z tego też powodu kierujemy to pismo do Pana Donalda Tuska Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, któremu zadajemy następujące pytania:
• Jak długo jeszcze działacze PO będą bezkarnie niszczyli wizerunek Wałbrzycha?
• Kiedy PO wyciągnie konsekwencje wobec osób, które kupowały głosy wyborcze i które są za to odpowiedzialne?
• Czy Wałbrzyszanie mają prawo do uczciwej władzy samorządowej, czy zamiast tego mają uczestniczyć w żenującym spektaklu, gdzie obecna władza zamiast rozwiązywania problemów mieszkańców to uczestniczy w postępowaniach prokuratorskich, czy sądowych?
• Kiedy PO rozliczy działaczy, którzy działają na szkodę mieszkańców Wałbrzycha, którzy zamiast jednoczyć to dzielą społeczeństwo, budują elektorat negatywny i niszczą ideę samorządności, która według miejscowych działaczy PO jest tylko dla wybranych?
• Kiedy w Wałbrzychu będzie rządził dobry gospodarz, a nie „komornik” z PO?
Oczekujemy od Pana Przewodniczącego PO podjęcia stosownych działań, przede wszystkim odsunięcia od sprawowania funkcji publicznych osób skompromitowanych, niekompetentnych.
Z uwagi na powyższe, wzywamy Pana do dobrowolnego ustąpienia ze stanowiska Prezydenta Miasta Wałbrzycha, ponieważ Wałbrzych i Wałbrzyszanie zasługują na to, aby Wałbrzych miał dobrego gospodarza, który będzie działał w interesie wszystkich Wałbrzyszan i który będzie miał „czyste ręce” tj. nie będzie uwikłany w żadne postępowania prokuratorskie czy sądowe. Z przykrością stwierdzamy, że Pan taką osobą nie jest i nigdy nie będzie, okres Pana rządów to pasmo kompromitacji i podziałów a także różnych uwikłań z wymiarem sprawiedliwości. W najbliższym czasie Centralne Biuro Antykorupcyjne, prokuratura czy sądy zakończą swoje postępowania i po raz kolejny ujawnione zostaną działania przestępcze i chodzi o to, aby nie dotyczyły one władz Wałbrzycha i to jeszcze może Pan dla tego miasta zrobić. Proszę też pamiętać, że Wałbrzych jest naszym wspólnym dobrem, nie jest Pana własnością - władza to nie dyktatura wybierana na 4 lata i obowiązuje zasada kadencyjności, która pozwala wykazać się innym osobom, wdrożyć nowe pomysły, a Pana czas w tym mieście już się skończył, blokuje Pan proces zmian, który jest konieczny, aby poprawić wizerunek miasta i naprawić sytuację w Wałbrzychu – to Pan jest balastem i największym problemem tego miasta i wszyscy to wiedzą oprócz Pana.
Nadszedł czas na zmiany i one nastąpią niezależnie od tego jak długo będzie Pan próbował bronić swojego stanowiska.
Na zakończenie przytoczę przesłanie naszego wieszcza, które jest tu odpowiednie:
• Miałeś chamie złoty róg
• Miałeś chamie czapkę z piór
• Ostał ci się ino ………………
W przypadku odmowy ustąpienia w odpowiednim czasie zainicjujemy referendum w sprawie Pana odwołania, ale konsekwencje dla Pana będą już zupełnie inne.
Niniejszy dokument kierujemy także do Pani poseł Julii Pitery, która zna wałbrzyskie realia a także zostanie podany do wiadomości publicznej min. poprzez zamieszczenie go w Internecie.


Z poważaniem

Stowarzyszenie Wspierania Osób Pełnomocnik Realizacji Demokracji
Niepełnosprawnych, Przewlekle Chorych
I Wspierania Turystyki „Rodzina i Turystyka”
z/s w Rybnicy Leśnej

mgr inż. Zbigniew Durkalec mgr Ryszard Dudek

Wałbrzyski Inicjator Referendum Wałbrzyski Ruch Bezrobotnych

mgr inż. Grażyna Durkalec Zbigniew Wawrowski

Aktywna Grupa Lokatorów Mieszkań Zakładowych ZUG WAMAG SA w Wałbrzychu i Ludzie Dobrej Woli, Mieszkańcy Wałbrzycha
Dokument podpisało ponad 40 osób. Dokument został wysłany do Tuska, Pani poseł Pitery i upubliczniony w sieci.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~orto
09-02-2011 / 10:04
Gdyby takich ludzi było w Polsce mniej... Pokroju Stokłosy. Po co nam tacy ludzie w polityce, w Sejmie, na urzędach?