Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Stowarzyszenie Wolność i Suwerenność - Pytania o politykę gospodarczą Rządu RP


Do:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
Al. Ujazdowskie 1/3 00-583
Warszawa

LIST OTWARTY

Stowarzyszenie Wolność i Suwerenność

Do Prezesa Rady Ministrów RP
Donalda Tuska

Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy obawę i zaniepokojenie o stan finansów państwa. Polityka finansowa
prowadzona przez Pana Rząd doprowadziła do powstania kryzysu finansowego na niespotykaną dotąd skalę. Tzw. "dziura
budżetowa" osiągnęła poziom 100 mld. złotych. Wszystko wskazuje na to, że próba ratowania sytuacji przez Rząd Pana
Premiera, będzie się opierała na sięganiu "do kieszeni" podatników. Spowoduje to bardzo poważne obniżenie stopy życiowej
większości obywateli RP. Dlatego zwracamy się do Pana, Panie Premierze o publiczną odpowiedź na niżej postawione pytania:

1. Dlaczego przez trzy lata Rząd pod Pana przewodnictwem zrealizował tylko dwa, spośród 10, zobowiązań
przedwyborczych (wycofanie wojsk z Iraku i budowa stadionów na Euro 2012), co z pozostałymi ośmioma, dużo
ważniejszymi zobowiązaniami?
2. Czy prawdą jest, że Ministerstwo Finansów planuje zlikwidować ulgi akcyzowe na paliwa zawierające biokomponenty? Jak
wiemy, w Polsce praktycznie innych paliw nie ma. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, niemal wszystkie sprzedawane na
polskim rynku paliwa zawierają do 5 % biokomponentów. Zniesienie ulgi spowodowałoby wzrost cen paliw o 5 – 7 groszy na
litrze. Od 1 stycznia 2011 roku zostanie podwyższona stawka podatku VAT co i tak spowoduje wzrost cen paliw o 4 grosze
na litrze.
3. Czy prawdą jest, że planowane są „cięcia” wydatków na polską armię o około 2 mld? Jeśli tak, czy oznacza to, że mamy
siły zbrojne w tak doskonałym stanie, że możemy sobie pozwolić na ograniczenia finansowe?
4. Czy prawdą jest, że zasiłek pogrzebowy, wynoszący obecnie dwa średnie wynagrodzenia miesięczne, zostanie zmniejszony
o 50 % ?
5. Czy prawdą jest planowana likwidacja „becikowego” i rezygnacja z programu „Rodzina na Swoim” ?
6. Czy prawdą jest planowana na lipiec 2011 roku podwyżka stawki VAT do 25 % i znaczne ograniczenie stawki
preferencyjnej VAT?
7. Czy prawdą jest, że kierowane przez pana Leszka Balcerowicza Forum Obywatelskiego Rozwoju postuluje wstrzymanie
planowanych podwyżek dla nauczycieli? Jaka będzie decyzja Rządu w tej sprawie?
8. Dlaczego Rząd, kierowany przez Pana Premiera chce podpisać tak niekorzystną umowę na dostawy gazu z Gazpromem ?
Umowa ta uzależnia nas od rosyjskich dostaw aż do 2037 roku, co więcej umowa przewiduje zwiększony niż dotychczas
zakup gazu przez Polskę. W/g opinii specjalistów jest to zupełnie niepotrzebne. Dlaczego Pański Rząd nie dąży do
dywersyfikacji dostaw paliw importowanych?
9. Czy warto było prowadzić politykę skupioną jedynie na utrzymaniu wysokiego poparcia w sondażach, co doprowadziło do
tak krytycznej sytuacji finansowej?
10. W jaki sposób Pan, Panie Premierze zamierza zrealizować swoje przedwyborcze obietnice, skoro sytuacja wskazuje na
zupełną zapaść finansową naszego kraju?
11. Dlaczego za pomocą mediów Pan, Pański Rząd i partia próbujecie nadal wmawiać społeczeństwu, że jest doskonale, a
gospodarka polska kwitnie? Dlaczego nie ma Pan odwagi stanąć przed kamerami i powiedzieć prawdy?

Panie Premierze, tych pytań jest dużo więcej, ale prosimy o publiczną odpowiedź najpierw na te powyższe. Uważamy, że
społeczeństwo powinno być uczciwie informowane o sytuacji gospodarczej i finansowej Polski.

Niżej podpisany/a:
Arkadiusz Szymański
Stowarzyszenie Wolność i Suwerenność
80-533 Gdańsk
autor5710@petycje.pl

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.