Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 08-06-2011

 Relacje pomiędzy państwami członkami UE , powinny się opierać na zasadzie "Ojczyzny Ojczyzn" , z wzajemnym poszanowaniem dobra wspólnego wszystkich państw członkowskich. Tadeusz Andraszewicz

Rzeczywistość jednak dowodzi , że nie zawsze tak jest. Można powołać się na następujące przykłady:

1. Niemcy i Francja wspomagały środkami z budżetu państwa przemysł okrętowy , Polsce zostało to uniemożliwione przez Komisarza UE .

2. Włochy ograniczają wspomaganie przemysłu okrętowego z budżetu państwa , ale tylko w niewielkim zakresie powołując się na szkody w sferze socjalnej jakie mogły by zaistnieć w przypadku zbyt dużych ograniczeń.

3. Wysokość emerytur i średnich płac , w przeliczeniu na euro , wacha się granicach od 400 euro w państwach" nowych członkach" UE do 2200 euro głównie w zamożnych państwach UE. Prowadzi to do daleko idącej pauperyzacji niektórych społeczeństw i poważnych problemów socjalnych.

4. Dopłaty dla rolników dla państw dawnej wspólnoty europejskiej są dużo wyższe w przeliczeniu na hektar niż dla Polskich rolników.

5. Niektóre państwa UE jak np. Niemcy zawierają porozumienia z partnerem strategicznym UE , Rosją we własnym interesie z naruszeniem interesów innych państw UE.

6. Z Polski wyprowadzano rynek np. cukrowniczy i wiele innych do zamożnych państw zachodniej europy. Dzięki temu , państwa te mogły się szybciej rozwijać gospodarczo. Po osiągnięciu przewagi , państwa te , wykazują tendencje do podziału UE na dwie prędkości.

Tak dalej być nie powinno.
Należy dążyć do solidarności i wyrównywania poziomu standardów życia wszystkich mieszkańców UE oraz rozwoju gospodarczego państw UE.

Polska po przejęciu Prezydencji w UE powinna zainicjować powołanie ORGANU UE DO KONTROLOWANIA STANU POSZANOWANIA DOBRA WSPÓLNEGO przez wszystkie państwa UE.
A ponadto SYSTEMU OBLIGUJĄCEGO PAŃSTWA KTÓRE NIE PRZESTRZEGAJĄ SOLIDARNOŚCI , do wpłat na fundusze dla wyrównywania poziomu gospodarczego wszystkich państw UE.


W imieniu Ruchu - Tobie nasza Polsko przekształcającego się w partię polityczną , życzę wszelkiej pomyślności jego członkom i sympatykom.

Tadeusz Andraszewicz
e-mail: andrasz1@hotmail.com
tel.: 22 243 15 26

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.