Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Prokuratura nie zgodziła się na zagarnięcie dokumentów z "LEX NOSTRUM". Policja nadal nie chce ich zwrócić ! List otwarty Prezesa "LEX NOSTRUM" Macieja Lisowskiego.

Szanowni Państwo

W dniu 17.03.2010 r. policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, mieszczącej się przy ul. Żytniej wtargnęli do biur „LEX NOSTRUM” Sp. o.o.

Policja przejęła materiały procesowe i dowodowe w toczących się i przygotowywanych postępowaniach przed dziesiątkami sądów w kraju, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Działania policji nie były poparte nakazem prokuratorskim, lecz prowadzone były na tzw. „legitymację służbową”, w trybie art. 308 k.p.k. – co było niezgodne z prawem, gdyż nie był to „przypadek nie cierpiący zwłoki”, oraz nie był to przypadek, w którym wystąpiło „uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa” (W. Grzeszczyk, „Kodeks postępowania karnego. Komentarz”, s. 302 ) - prokuratura nie wydała dotychczas decyzji o przedstawieniu zarzutów.

W dniu 23.03.2010 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa p. Maria Prasek zatwierdziła wyłącznie legalność przeszukania pomieszczeń biurowych. Nie wyraziła natomiast zgody na zatrzymanie przez policję wywiezionych z biur dziesiątek tysięcy dokumentów stanowiących dowody procesowe w postępowaniach odszkodowawczych ( kodeks nie przewiduje obowiązku wydania postanowienia o odmowie zatwierdzenia zatrzymania rzeczy – A. Górski, „Kodeks postępowania karnego. Komentarz”, s. 534 ). Skan postanowienia dostępny jest na www.lexnostrum.pl

Pomimo decyzji prokuratury, policja nadal nie chce zwrócić wywiezionych dokumentów i nie wyraża zgody na zdjęcie policyjnych plomb z pomieszczeń biurowych „LEX NOSTRUM”, czym narusza rażąco art. 230 § 1 k.p.k.

Poniżej publikujemy List otwarty Prezesa „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o. Macieja Lisowskiego do insp. Jerzego Piątkowskiego – Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV.

Prosimy o jego rozpowszechnianie ze wskazaniem jako źródła naszej strony internetowej – www.lexnostrum.pl

Maciej Lisowski

Prezes „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o.

www.lexnostrum.pl

List otwarty

Szanowny Panie Komendancie

W związku z faktem, iż już w dniu 23.03.2010 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola nie zatwierdziła czynności zatrzymania zagarniętych i wywiezionych ( w dniu 17.03.2010 r. ) z biur „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o. przez podległych Panu funkcjonariuszy dokumentów, oraz faktem iż nadal ich Pan nie zwrócił, a także w dalszym ciągu uniemożliwia Pan dostęp do wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o., co bezpośrednio narusza prawa kilu tysięcy reprezentowanych przez nas klientów,

uprzejmie pytam Pana:

1. Czy udzielił Pan zgody na powoływanie się przez p. Janusza Adama Kubańskiego na Pana, jako osobę gwarantującą dla niego przejęcie majątku i dokumentów należących do „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o. ?

2. Czy znany jest Panu fakt, iż podlegli Panu funkcjonariusze – w obecności Janusza Adama Kubańskiego i pod nieobecność osób uprawnionych do reprezentowania „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o. – dokonali zawłaszczenia kliku tysięcy dokumentów należących do spółki ( poświadczając w „spisie i opisie rzeczy” nieprawdę, oraz ich nie wymieniając ), wśród których znajdowały się również opisujące niezgodną z prawem działalność Janusza Adama Kubańskiego ?

3. Czy obecny przy zagrabianiu dokumentów Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo Śledczego i inni podlegli Panu funkcjonariusze, poinformowali Pana, iż p. Janusz Adam Kubański podczas tych czynności, w obecności innych osób, twierdził, że bardzo dobrze zna sprawę zabójstwa gen. Marka Papały ( zdaniem Kubańskiego został on zabity dlatego, iż „miał olbrzymie długi hazardowe, a prokuratura działająca na zlecenie polityczno-biznesowe oskarżyła niewinne osoby ) ?

4. Czy był Pan poinformowany o wcześniejszych groźbach wobec mnie dokonywanych przez Janusza Adama Kubańskiego ( np. „zapłacę każde pieniądze by cię zniszczyć”, „długo już nie pożyjesz … na wolności”, etc. ), które były formalnie zgłaszane podległym Panu funkcjonariuszom kilka dni przed przeszukaniem, a także o fakcie wybicia szyb w samochodzie zaparkowanym niedaleko biur „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o., należącym do zajmującego się m. in. tematem zabójstwa gen. Marka Papały dziennikarza ( wcześniej Janusz Adam Kubański wielokrotnie, w obecności świadków, publicznie podważał kompetencje tego dziennikarza śledczego ) ?

5. Czy znane są Panu powiązania Janusza Adama Kubańskiego z biznesmenami rosyjskimi i białoruskimi, oraz charakter tych powiązań ?

6. Czy na Pana osobiste polecenie, po przesłuchaniu w charakterze świadka p. Dyrektor „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o., podległy Panu funkcjonariusz – w obecności świadków – stwierdził, iż cyt.: „za bardzo się pani angażuje, na co to pani” ?

Mając na uwadze sposób zachowania podległych Panu funkcjonariuszy, okoliczności sprawy, a nade wszystko fakt, iż pomimo decyzji prokuratury, nadal nie chce Pan zwrócić zagarniętych dokumentów i odplombować biur „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o., zarówno treść zadanych Panu pytań jak i ich forma jest w pełni zasadna i konieczna dla dobra funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, tym bardziej, iż nie żyjemy – ponoć – w „poubeckim sobiepaństwie”, lecz w demokratycznym państwie prawa będącym w strukturach Unii Europejskiej i NATO.

Dlatego uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi w trybie i formie przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Maciej Lisowski

Prezes „LEX NOSTRUM” Sp. z o.o.

MAFIA KONTROLUJE FUNKCJONARIUSZY WŁADZY ? - zablokowanie działalności fundacji LEX NOSTRUM i Prezesa Macieja Lisowskiego

Maciej Lisowski Prezes LEX NOSTRUM - nie dam się zastraszyć i złamać

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~SKANDAL
06-04-2010 / 00:00
To kolejny przypadek potwierdzający, że policja to skorumpowane głąby. Wiem, że część dokumentów tych najbardziej obciążających policję zostało wywiezionych na chwilę przez ich wjazdem do LEX NOSTRUM. Prokuratura musi ponieść konsekwencje. Ściganie lekarzy medycyny naturalnej bez podstaw na art. 308 też należy do podobnych wypaczeń. Sprawa jest już w Helsińskiej Fundacji Praw człowieka. poczekamy zobaczymy