Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA RYBA PSUJE SIĘ OD GŁOWY OSZUSTWA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

12 Lutego br. rusza proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu.
Proces będzie przedstawiał mechanizmy korupcyjne - jak Prezesi Sądów angażują dziesiątki sędziów w przestępczy proceder i wynagradzają za to wysokimi stanowiskami. System zorganizowanej przestępczości jest koordynowany przez Ministra Sprawiedliwości, którego pracownicy wszystko ukrywają, wprowadczają w błąd Najwyższą Izbę Kontroli, Radę Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich i Posłów RP.
I Akt Sędziowie z premedytacją niedopełniają obowiązków służbowych administracyjnych, mataczą wiedząc że wyrządzą szkodę materialną i osobistą
II Akt: Sąd udaremnia śledztwo w sprawie przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
III Akt: Sąd fałszuje protokoły, poświadcza nieprawdę w zarządzeniach
IV Akt: Prezesi fałszują wyniki postępowania dyscyplinarnego, wyjaśniającego wszczętego przez Ministra
V Akt: Sąd udaremnia zawarcie ugody przez strony, wyrzuca stony siłą z sądu za ugodę. Szarpanie i przemoc fizyczna funkcjonariuszy ochrony sądu za każdym razem przy próbie ugodowego orzeczenia nieprocesowego (dowód nagrany i zabezpieczony)
VI Akt: Sąd przekracza uprawnienia, mnoży spory z urzędu z Prezesami Sądów w stylu:" czy Pałac Kultury zbudowali kosmici, czy Rosjanie?"
Prezes Sądu wydał 5 decyzji administracyjnych aby taki spór wcząć i kontynuować w innym wydziale. Stroną jest Skarb Państwa który decyzją naszych parlamentarzystów niefortunnie odpowiada za funkcjonariuszy.
VII Akt: Współsprawstwo wszystkich instancji łącznie z Sądem Najwyższym
VIII Akt: Minister Sprawiedliwości obejmuje sprawę nadzorem i jego pracownicy są poplecznikami przestępców w togach, kłamstwami wprowadzają w błąd instytucje państwowe, które zwróciły się o wyjaśnienia
XI Akt: Stronniczy sędziowie - wyłączają się sami dopiero po wyrządzeniu zaplanowanej z wyprzedzeniem szkody
X Akt: w przestępstwa włączają się wszyscy pozostali sędziowie i Przewodniczący Wydziałów, usuwają dowody, odsyłają dokumenty z poświadczeniem nieprawdy że dotyczą "innej" sprawy, niedopuszczają do uchylenia Postanowień wydanych w wyniku przestępstw, udaremniają postępowanie egzekucyjne, wymuszają popełnianie przestępstw przez urzędy i banki /jeden z banków popełnił wymuszone przestępstwo/. Skutki korupcji obciążają Panią Hannę Gronkiewicz - Waltz i tym też się mafia nie przejmuje. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, do którego zwróciła się Prokuratura Apelacyjna o podjęcie działań, chroni przestępców i jest poplecznikiem.
XI Akt : Lokalne prokuratury chronią przestępców w togach. Na wniosek o ochronę przez kolejnymi, zaplanowanymi przestępstwami Prokurator pisze, że "nadaje status pokrzywdzonej, w związku z tym pismo pozostaje bez rozpoznania"
VIII AKT: Od 2005 r. zawieszona jest sprawa o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez sąd, straty z 56 tysięcy zł, sięgnęły 4 milionów zł, narastają każdego dnia, sprawcy się cieszą, że nie oni zapłacą, tylko podatnicy.
Proces wygląda tak: Zrzeszenia Stowarzyszeń występują w obronie prawa przeciwko Przedstawicielom Najwyższych Władz broniących bezprawie. Minister nie odpowiedział na Pozew.
Pozwu nie przedstawiamy, ponieważ jego forma jest nudnym 30 stronicowym wywodem prawniczym.
ZAPRASZAMY NA ROZPRAWĘ 12 LUTEGO 2008 r. GODZ. 12:30 SALA 350 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 127

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.