Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA NIEBEZPIECZNE TEMATY

 O  G  Ó  L  N  O  P  O  L  S  K  I 

   RUCH  OCHRONY  PRAW  OBYWATELSKICH

             i  WALKI  z  KORUPCJˇ

  

             przed  wyborcza patriotyczna

 

Prezes Tadeusz Wolny       O D E Z W A do Narodu Polskiego

              Drodzy Rodacy – Siostry i Bracia!        w obliczu zagrożonego bytu narodowego i utraty suwerenności naszego Państwa,  dobro  Ojczyzny  winno być nadrzędną troską każdego Polaka - patrioty. 

Karty historii Polski przypominają o patriotycznych bohaterskich zrywach wolności naszych praojców i współczesnych patriotów i jakie ponieśli ofiary uświęcone niezliczonymi pomnikami wdzięczności rozsianymi po całej OjczyĽnie 

Najlepszym przykładem niechże będzie Poznań, Radom ,Gdańsk i in. miejscowości, gdzie nie przypadkowo powstały pomniki poległych protestujących robotników, powstańczych ofiar totalitaryzmu 

Z ich krwi wyrosła prawdziwa „Solidarność” . Ich śmierć ożywiła Naród do wspólnego marzenia o prawdziwej wolności. I tak się stało. „Bóg – Honor – Ojczyzna”  na tej trójcy szlachetnych ideałów  wspierały się zawsze nieśmiertelne wartości przeszłych pokoleń.  

Niestety, te szlachetne ideały zrodzone z bohaterskiej walki o wolność, zostały podstępnie zniweczone. I to przez kogo?.  Przez fałszywych jak się okazało – malowanych przywódców „Solidarności” .  uczestników zdradzieckich układów okrągłego stołu. To oni zostali wyniesieni do władzy na barkach zdesperowanych protestujących robotników. To oni wykorzystali robotniczy zryw wolności dla interesu mocodawców światowego globalizmu i swoich prywatnych celów, To oni niestety zdradzili Naród i Ojczyznę. 

W okresie swych rządów zerwali dialog ze społeczeństwem. Zapomnieli o obietnicach, doprowadzili do dramatycznej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju, Korupcyjnej grabieży i wysprzedaży po wielokrotnie niższych wartościach wielopokoleniowego majątku narodowego na rzecz obcego kapitału, Doprowadzili celowo do zniszczenia dobrze prosperującej rodzimej przedsiębiorczości, przemysłu, handlu, rolnictwa,  przetwórstwa i wielu innych gałęzi gospodarki, itp.

Kolejnym klasycznym przykładem lansowanego globalizmu w Polsce, to ekspansja ekonomiczna – wysprzedaż

na nie spotykana skale 90 % bankowości obcemu kapitałowi, aż do całkowitego uzależnienia finansów narodowych

i oddanie ich pod całkowitą kontrolę Banku Światowego i Unii Europejskiej.   

Jaki jest tego efekt ? niewydolność Państwa – stagnacja gospodarcza - deficyt budżetowy, narastające zadłużenie zagraniczne, alarmująco wzrastające bezrobocie,  przerażające ubóstwo większości obywateli, - emerytów, rencistów

i bezrobotnych skazanych na biologiczną zagładę,  w tym ponad milion głodujących dzieci, kiedy setki tysięcy hektarów ziemi w zamierzonym celu leży odłogiem.  Powoduje to w społeczeństwie uzasadniony wzrost poczucia zagrożenia indywidualnego obywateli i brak jakichkolwiek perspektyw rozwoju we własnej OjczyĽnie. 

O wolność trzeba walczyć. Wolność nie zdobywa się na zawsze. To dar naszych wspólnych serc wobec jednej matki, Ojczyzny. Dowodem na to jest nasza nie łatwa historia. W okresach rozbiorów, powstań narodowych, hitleryzmu

i stalinizmu chronił nas zawsze instynkt samozachowawczy, tradycja i religia. To pomaga walczyć i zwyciężać. 

Również dzisiaj – w obliczu kolejnej katastrofy narodowej – jesteśmy zobowiązani - MYNARÓD – bronić suwerenności Państwa. Jeżeli tego nie zrobimy co powiedzą nasi następcy – przyszłe pokolenia, gdy staną nad naszą mogiłą ? Co im odpowiemy, gdy nas w duchu zapytają : „Gdzie byliście, gdy Ojczyzna tonęła ?!  gdy ją rozkradano ?   

To na nas, dzisiaj – ożywionych duchem prawdziwego patriotyzmu – spada ten ciężki i jakże zarazem szczytny obowiązek walki  o wolność i suwerenność Narodu  i Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

 Jedność narodu polskiego jest rozbita. To cyniczna propaganda sukcesu, naiwna wiara w tzw. lepszą przyszłość uczyniła z nas marionetki. Jak w chocholim tańcu, zapatrzeni w pustkę, zimni i egoistyczni mechanicznie powtarzamy: „Miałeś chamie złoty róg...” Pytam: czy mam dokończyć za Wyspiańskim: „Ostał ci się jeno sznur” (?).  Taka jest nasza przyszłość ? Z takim trudem wywalczona  ?!  Czy mamy się – powtarzam – na to zgodzić ? Nie mówią nam wszystkiego. Wszystko rozgrywa się etapami. Jesteśmy  psycho - techniczną liberalną propagandą manipulowani

– a my – niestety do końca nie znamy reguł tej gry. Mamy się wyrzec polskości w zamian za pasowanie na globalistyczną europejskość. Czy o to walczyli nasi dziadowie ?   

Nie ma już złudzeń. Komisje Śledcze Sejmu RP.  potwierdziły nam dostatnio jak przedstawiciele najwyższych władz Państwa kolejno zmieniających się opcji politycznych pozwolili się zaprzedać. Zaprzedali siebie i nas. 

Zrobiono to poprzez wysprzedaż majątku pokoleń obcym, którzy zamiast inwestować kapitał, zyski wyprowadzają

z Polski, I tak nastąpiła automatycznie  pauperyzacja społeczeństwa, zróżnicowanie i rozwarstwienie – dające przywileje sprzedawczykom (Janczarom) antypolskiego – tzw. zakamuflowanego totalitaryzmu, którego wykonawcy wiernie realizują  założenia światowego globalizmu. 

Ojciec Święty J. Paweł II, przestrzegał Narody Świata, że nie kontrolowany przez  społeczeństwa obywatelskie

system „DEMOKRACJA” przeradza się w zakamuflowany totalitaryzm, który godzi w byt najuboższych ludzi, a który już za funkcjonował w Polsce.  

Zachodzi pytanie, dlaczego jesteśmy bierni ? Jest to efekt niskiego poziomu demokracji w Polsce. Nikt nas nie nauczył, jak z niej mądrze korzystać. Inni – nasi wrogowie – potrafią to wykorzystać. I dlatego tak łatwo globaliści torują sobie nowy model ekspansji tzw. polskości w różnych dziedzinach życia, Z naszej kultury i systemu edukacji świadomie redukuje się treści patriotyczne i chrześcijańskie, następuje przerost przywilejów mniejszości narodowych ponad prawa większości narodowej Polaków.  

To wyrażnie widać - jak liberalne media  psycho – techniczną propagandą atakują kulturę narodową, jej korzenie oraz umysły i sumienia szczególnie młodych Polaków – fascynując złem, lansując egoizm wygody i przyjemności, zgody na człowieczą samotność – już bez Boga.  

Nie przypadkowo wywołuje się w liberalnych mediach antypolską propagandę, np.;  próbuje się przypisać Polakom winę za skutki II-gie Wojny Światowej, natomiast jej sprawców stara się uznawać ofiarami, czego najlepszym dowodem może być przypisanie mordu w Jedwabnym Narodowi Polskiemu. Przecież była to jedna z wielu akcji faszystów hitlerowskich, prowadzona w ramach okupacyjnego planu Hitlera, zagłady narodów tak polskiego jak i żydowskiego. Dlatego musimy chronić Polskę od takich ataków – bo wtedy obronimy naszą tożsamość narodową. 

Następnym przykładem lansowanego globalizmu jest ekspansja ekonomiczna, wysprzedaż bankowości, na niespotykaną skalę, tym prowadząc do  wysokiego zadłużanie Państwa, aż do całkowitego uzależnienia finansów narodowych i oddanie ich pod kontrole Europejskiego i Światowego Banku Inwestycyjnego.  

Ponadto następuje stopniowa wysprzedaż majątku narodowego przez kolejno zmieniające się rządy prawicy jak i lewicy przy wielokrotnie zaniżonej wartości szczególnie zagranicznym mocodawcom.  Jednocześnie z całą premedytacją  niszczy się rodzimą przedsiębiorczość – co w efekcie prowadzi do jeszcze większego bezrobocia i biedy. 

Natomiast brak jest funkcjonowania prawnych i instytucjonalnych instrumentów społecznej kontroli w walce z powszechną korupcją i nadużywaniem władzy przez funkcjonariuszy publicznych.  W efekcie mamy nieudolne rządy, podobne jemu organy ścigania i sądy. W ten sposób powstała atmosfera bezkarności u sprawców przestępstw gospodarczych i kryminalnych. A to zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu Państwa i godziwej egzystencji Narodu    

Zagraniczni mocodawcy przejęli również kontrolę nad większością centralnych środków masowego przekazu,

Za wyjątkiem nie zależnych mediów,  „ Radio Maryja, Telewizja „TRWAM” o raz gazetę „Nasz Dziennik” , Ograniczają teraz rzetelny przepływ istotnych informacji dotyczących interesu Państwa i Narodu. Prowadzą niekontrolowaną propagandę zguby i zła, manipulują na szkodę, polskim interesem narodowym i narodową racją stanu.

Znamy ich cel: doprowadzenie Państwa do stopniowej niewydolności i w końcu utraty niepodległości.  

Drodzy rodacy - Siostry i Bracia! 

PrzebudĽmy się z letargu. Stawmy czoła zagrożeniom! Przywołajmy do apelu prastare surmy budzące

 „OjczyĽnie  larum grają”

 Trzeba znaleĽć  „złoty róg „ zagubiony przez egoizm i prywatę. To on jest symbolem wolności i przebudzenia. Matkę naszą – Polskę – możemy jeszcze uratować. Warunkiem jest patriotyczna jedność narodowa wszystkich uczciwych

obywateli.  Jest ona szczególnie ważna teraz: gdy zbliża się termin demokratycznych wyborów.  

Musimy poderwać milczącą dotąd  60-cio (%)  procentową część Narodu, która stale, niestety, nie wybiera! Każdy

z nas ma Święty obowiązek uczestniczyć w wyborach  i zachęcać do wyborów innych osób z otoczenia, bowiem obywatel wybierając działa dla dobra swego, nie wybierając działa na szkodę swoją  i całego Państwa - Ojczyzny 

Głosując wybierzmy Prezydenta i Parlament  z serc bijących dla Polski, z ludzi, na których można liczyć i stawiać, którzy muszą zdobyć kredyt zaufania wielokrotnie już oszukanego  społeczeństwa przez rządy kolejno zmieniających się opcji politycznych. 

Wybierzmy ludzi z PRAWICY nie uwikłanych w żadne niecne układy polityczne i gospodarcze ludzi przeciwnych globalizacji i przynależności do Unii Europejskiej. Nie chcemy być obywatelami  „drugiej kategorii”  we własnym kraju.  

Wybierajmy ludzi mądrych mądrością innych. którzy nie pozwolą na wysprzedaż ojczystej ziemi obficie przesiąkniętej krwią naszych ojców i pradziadów. Oraz nie pozwolą na zniszczenie zdrowego tradycyjnego rolnictwa polskiego, ostatniego bastionu patriotyzmu i chrześcijaństwa narodowego    

Nie możemy już więcej ulegać psychotechnicznej liberalnej kłamliwej propagandzie obietnic  – Jamczarów,  

Nie wolno już nam więcej wybierać tych samych, jak w poprzednich wyborach, którzy wielokrotnie oszukali Naród  i zdradzili Ojczyznę, za które to skutki błędu dzisiaj wszyscy drogo płacimy  

W tej rywalizacji przedwyborczej musi zwyciężyć rozsądek i wiara. Tym razem Polak musi świecić mądrością przed szkodą a nie po szkodzie. 

Wierzę, że nasz Naród – w obliczu wielkiego zagrożenia – potrafi się zjednoczyć i zwyciężać. Tak było kiedyś, wierzę, że tak będzie teraz -  poprzez masowe uczestniczenie w wyborach. 

Zwycięstwo może być nasze – naszej Ojczyzny. Niech nam wszystkim patriotom Polakom z krwi i kości – przyświecają szlachetne ideały wolności i zwycięstwa naszych praojców: 

Bóg - Honor- Ojczyzna. Tak nam dopomóż Bóg !  

                                                                   Za Zarząd.                   P r e z e s  Zarządu  Tadeusz Wolny                                                                                                                            

       Wrzesień – 2005r. –  tel. 0 668 294 618  
Uwaga!  powiel i przekaz dalej;   

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej z cyklu "NIEBEZPIECZNE TEMATY" 
Co może jeszcze zrobić III RPRL (bezustannie żydowska) w swym agonalnym stanie? 

POLAKU - SPRAWDŹ NA KOGO ODDAJESZ SWÓJ GŁOS !!! - kolejny odnowiony rozdział z cyklu "niebezpieczne tematy" - lista Żydów i osób pochodzenia żydowskiego o zmienionych nazwiskach
* Trochę prawdy na temat PO i Donalda Tuska. *
Jak piszą o Polsce dla Poloni
- PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI NOWY JORK, CHICAGO, TORONTO, WARSZAWA.
Mistyka żydowskich finansów - czy "makler" Włodzimierz Cimoszewicz korzystał z poufnych informacji giełdowych?
TECZKA CIMOSZEWICZA - tylko jakiś tam kit? - kiedy skończy się pobłażliwość społeczeństwa dla sprzedawczyków z PZPR?
WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ? [alians: Goldstein, alians Timoszko]

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy jej fundacja "pierze pieniądze?" ,
- został tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda" i  Jedwabne tylko dla Żydów?    
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE? - raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
  witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Aneisha
05-01-2015 / 07:01
That's really shrdwe! Good to see the logic set out so well. koudjrpnyx.com [url=jryvijlefns.com]jryvijlefns[/url] [link=tcehocvgfhr.com]tcehocvgfhr[/link]
~Danang
25-12-2014 / 09:14
Boom shaalakka" rel="nofollow">rehytkpu.com">shaalakka boom boom, problem solved.
~Omosayin
20-12-2014 / 23:08
Thanks for spending time on the computer (wrtniig) so others don't have to.
~Nara
29-11-2010 / 19:34
miales Chamie czapke zpior.Wicher czapke niesie wiatr hula po lesie ostal ci9 sie jeno sznur.Spoleczenstwo polskie jest okradzione w brutalny sposob.Narod upadly na pysk.UJest to sabotarz ktory zostal dokonany przy pomocy zdradzieckiego ukladu wscho0du i zachodu.Narod umiera.Wrogowie nawet nie szczedza trucizny zwanej dopalaczami.Narod nie juest w stanie podniesc sie w tym upadku.My starzy powoli umieramy widzac ta beznadzieje.Ludzie oglupiali nieswiadomi tragedii.Niektorzy wierza w osiagnieciee standartow europejskich tj.bezzdomnosci,bezrobbocia i biedy.O Polsko .Ratuje sie kto moze i zamiast zrobic rewolucje nucieka z kraju czyszczac kiblee w Anglii.