Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
15 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

 O  G  Ó  L  N  O  P  O  L  S  K 
RUCH   OCHRONY   PRAW   OBYWATELSKICH
i WALKI z
KORUPCJĄ 
Osobowość prawna; KRS Nr. 0000108887 
-  Post. Sąd Rej.  Poznań, sygn. akt. PO XXI NS Rej. KRS/9987 / 4 / 935, 

Biuro Zarządu Głównego - Poznań    
z
siedzibą – 64-360 Zbąszyń, ul. Topolowa 6
f
ax.   (068) 3860 965     kom. 0 608 523 805

Tadeusz Wolny - od pokoleń rdzenny Polak, twórca idei założenia organizacji, Prezes Zarządu Głównego "OROPOiWK", ruchu powstałego 1.10. 1996r, jako pierwszej organizacja anty-korupcyjna w Polsce. Było to rok przed podpisaniem Światowej Konwencji Anty-Korupcyjnej przez sygnatariuszy 29 państw Świata, w tym Polski. 
Jak sam o sobie mówi: Przeżyłem 65 lat. i przez ten szmat drogi  życia starałem się być zawsze prawym człowiekiem o uczciwych i szczerych intencjach wobec swoich rodaków i dopóki starczą mi siły nie ugięcie będę stał na straży aby Ruch ten nie stracił patriotycznych zasad działalności na rzecz dobra Narodu i Państwa Polskiego.  

Oddziały "OROPOiWK" już funkcjonują w Gnieźnie, Kaliszu, Gdańsku i Zielonej Górze. Dla otworzenia w innym rejonie Polski wystarczy sporządzić listę założycieli minimum 15 członków, zwołać założycielskie zebranie, wybrać Zarząd i Komisje Rewizyjną, i przesłać wszystkie dokumenty – uchwały itp. z wnioskiem do Zarządu Głównego tut. Ruchu, na podstawie którego podejmiemy  w odwrotnym terminie Uchwałę o powołaniu Oddziału, na podstawie której Oddział należy zgłosić w Starostwie, po czym władze Oddziału już są uprawnione do prowadzenia  działalności pożytku publicznego. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby w późniejszym okresie władze Oddziału uzyskały własną osobowość prawną jeśli będą uważać to za konieczne.

Informuję, że OROPOiWK jako organizacja pozarządowa,  wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS, z chwilą wejścia w życie Ustawy dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  (Dz.U. Nr. 96 z dnia 29 maja 2003 r. ) nabył dodatkowe ustawowe uprawnienia, m. in. zwolnienia  z opłat sądowych, podatków itp. (patrz art. 24 )  oraz zgodnie z art. 26 – Radio i Telewizja są zobowiązane umożliwić organizacjom pożytku publicznego nieodpłatnie informowanie o ich działalności, z czego należałoby korzystać. Ponadto warto też wiedzieć, że zgodnie z art. 8  kpc,  organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność, na rzecz ogółu społeczności, w tym dla ochrony praw obywateli, w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 1 do 24, w zw. z art. 20 pkt. 1 Ustawy o pożytku publicznego, maja prawo spowodować wszczęcie postępowania na rzecz innej osoby i są zwolnione  z kosztów sadowych, np.; sprawy o odszkodowanie za wyrządzone krzywdy przez funkcjonariuszy publicznych, w czasie wykonywania powierzonych im  obowiązków (patrz. art. 417 kc. ).
W tym temacie jestem już obeznany bo z powództwa tut. Ruchu już są prowadzone procesy odszkodowawcze.


Jednocześnie chciałby przekonać i pouczyć organizatorów strajków i protestów, że każdy indywidualny protest danego Zakładu nic nie daje, bo tyko czasowo zakończony zostaje złudnymi obietnicami i nadużywa cierpliwość oraz powoduje utratę nadziej ludzi protestujących, a zaplanowany proces rozbioru Polski biegnie. Dlatego przed zbliżającymi się wyborami do parlamentu, trzeba docierać do świadomości Polaków,  uświadamiając, że jeśli protestować to tylko wszyscy razem w jednym dniu i w jednym tylko celu, i pod warunkiem odsunięcia przestępców od władzy. Ponadto trzeba uświadamiać, że warunkiem zmian na lepsze to obowiązek wszystkich obywateli uczestniczenia w wyborczych, bowiem osoba nie głosująca automatycznie oddaje glos na  zdrajców i aferzystów pozostawiając ich przy władzy.
Te dwa warunki które przedstawiłem, jeśli nie zostaną przekazane do świadomości społeczeństwa i pragmatycznie nie zostaną wcielone w czyny, to stracimy ostatnią szansę uratowania Polski i Narodu, będzie to już nie odwracalna klęska i zguba
narodu polskiego, pod płaszczykiem demokracji.

 L. dz. 26 / 05                                                   Zbąszyń, dnia 20 luty 2005r.                                                                   

                                                              K o m i t e t

                                                              Rady Działalności Pożytku Publicznego

                                                              przy Ministerstwie Polityki Społecznej

                                                              w  Warszawie.  

  

                   Zarząd Główny Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją, 
uprzejmie zwraca się z prośbą o formalne zaproszenie przedstawicieli naszego Ruchu do uczestniczenia jako podmiot doradczy w pracach konsultacyjnych dotyczących  wdrażania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz budowaniu Strategii Wspierania Rozwoju

Społeczeństwa Obywatelskiego, które zostały zaproponowane przez Komitet Rady w dniu16 lutego 2005 r. tj. dnia 23 marca, 21 kwietnia, 25 maja i 22 czerwca 2005 r.  

 Uzasadniając podajemy, że nasza organizacja pozarządowa powstała już w roku 1996 i posiada status organizacji o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W związku z powyższym, przedstawicie naszej organizacji posiadają wieloletni staż i praktyczne doświadczenia w prowadzeniu działalności na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych o których mowa w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dlatego swoim doświadczeniem będą mogły służyć Wysokiej Radzie pragmatycznym słowem doradczym.

 Uprzejmie proszę o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby, i udzielenie jeśli możliwe odwrotnej odpowiedzi za co będę bardzo wdzięczny

                                                                   Z poważaniem:                                                                                            P r e z e s                                                                                      Zarządu Głównego 

                                                                                        Tadeusz  Wolny    

Statut
Ogólnopolskiego Ruchu 
Ochrony Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją
OROPOiWK   

 INTERWENCJE:

Pismo otwarte do: Telewizja Polska Dyrekcja Redakcji Programu I i II 
Telewizja Polska S.A. - Pani Dyrektor Programu II Nina Terentiew 
- Pan Dyrektor Programu I Maciej Grzywaczewski                                                         

Pani Maria Ochman  Związek Zawodowy  „Solidarność” Służby Zdrowia

Prezes Sądu Apelacyjnego w  Rzeszowie - S k a r g a   formalna    

KAZIMIERZ WALCZAK - PATRIOTA - WETERAN WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Kazimierz Walczak - ofiara kliki sędziowsko-prokuratorskiej? Jaka jest prawda?

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~James
24-12-2014 / 08:29
ktoś z makaronka pisze:Człowiek" rel="nofollow">uhoztphi.com"> seunminy i uczciwy. Znamy się już kilka lat i nigdy się na nim nie zawiodłem!Pozdrawiam Cię Kamilu i życzę powodzenia.
~Rishi
20-12-2014 / 16:42
W Dźbowie po dużych opadach deczzsu przydały by się amfibii. O chodnikach to już nie marzymy, od 50 lat krawężniki w ktf3rych miały być płyty chodnikowe dawni zarosły. Zostaje nam tylko pływanie.