Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

OBWE w Warszawie i Obywatelska Konferencja Praw Człowieka

„Nie pytam, jakie są prawa, ale jacy są sędziowie” /Charles Louis de Secondat de Montesquieu (Monteskiusz) (1689-1755)/

Coroczna Konferencja OBWE w Warszawie

Od 28 września odbywa się w Warszawie kolejna coroczna konferencja OBWE, poświęcona prawom człowieka. Będzie trwała 2 tygodnie. Uczestniczy w niej ok.100 delegatów z 56 krajów. „Wprost” podało w dniu 29.09.09 r. główne informacje nt. konferencji:

http://www.wprost.pl/ar/139938/Warszawa-konferencja-OBWE-takze-nt-Bialorusi

Wiodące tematy konferencji, to:

przestrzeganie praw mniejszości, gwarancje wolności mediów, warunki działania organizacji pozarządowych, wybory, m.in. na Białorusi, a także, kwestie równości szans kobiet i mężczyzn, wolność zrzeszania się, zwalczanie nietolerancji, dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Obywatelska Konferencja Praw Człowieka

Na konferencję nie zaproszono żadnego z „niekoncesjonowanych” /powstałych spontanicznie w ostatnich latach/ stowarzyszeń działających w Polsce przeciwko bezprawiu w urzędach i wymiarze sprawiedliwości.

Z tego powodu stowarzyszenia podjęły wspólną inicjatywę zorganizowania – równolegle z Konferencją OBWE - Obywatelskiej Konferencji Praw Człowieka.

Miejscem Konferencji /5-9 października 2009 r./ są: teren przed hotelem „Sofitel Victoria” ul. Królewska 11 oraz Plac Piłsudskiego w Warszawie.

Organizatorzy apelują:

„Do udziału w konferencji zapraszamy stowarzyszenia, komitety obywatelskie, osoby cywilne, oraz wszystkich tych, którym zależy na respektowaniu praw człowieka w Polsce”.

W zaproszeniu na Konferencję podkreślają:

„Mając na uwadze to, że korzystanie z konstytucyjnych uprawnień jest szkodliwe dla obywateli RP oraz to, że polski wymiar sprawiedliwości jest nieudolny i pozbawiony gwarancji praw człowieka, pragniemy zwrócić uwagę na szerzące się łamanie praw podstawowych obywateli RP.

Dwa prawa podstawowe dane nam od Boga to: prawo do własności i prawo do rodziny. Prawo to jest wielokrotnie naruszane przez urzędników publicznych w Polsce. Stosują oni wykładnię prawa ustaloną przez reżimy totalitarne, a mianowicie stosowanie prawa przeciw obywatelom.

My natomiast uznajemy wykładnię prawa wykorzystywaną od zarania ludzkości, a mianowicie, stosowania prawa dla obywateli. Jesteśmy zaniepokojeni aktualną sytuacją w naszym kraju w kontekście łamania praw człowieka”.

Kontakt do organizatorów: rafal-gawronski@wp.pl, info@aferyibezprawie.org.

Stowarzyszenia chcą doprowadzić do spotkań z przedstawicielami Konferencji OBWE i przekazać im w języku angielskim przykłady łamania praw człowieka w Polsce.

Organizatorzy Konferencji – Rafał Gawroński, Inicjatywa Społeczna Porozumienie Rawskie, Stowarzyszenie Przeciwko Bezprawiu, Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski

O Stowarzyszeniu Przeciwko Bezprawiu i Stowarzyszeniu Obrony i Rozwoju Polski pisałam już kilkakrotnie:

http://niepoprawni.pl/blog/417/sadny-dzien-sadow-%E2%80%93-4-maja-2009-godz-900-pikiety-pod-sadami-apelacyjnymi

http://niepoprawni.pl/blog/417/o-prawnikach-chorej-na-schizofrenie-i-bezradnym-wymiarze-sprawiedliwosci

http://niepoprawni.pl/blog/417/open-range-po-polsku-8-wrzesnia-pod-sadami-okregowymi

http://niepoprawni.pl/blog/417/dlaczego-protestuja-w-krakowie

http://niepoprawni.pl/blog/417/w-krakowie-pod-sadem

Dzisiaj kilka informacji o Rafale Gawrońskim i Porozumieniu Rawskim.

Rafał Gawroński jest rolnikiem, hodowcą bydła i koni, przedstawicielem Związku Hodowców Koni Wyścigowych w Polsce, autorem petycji Nr 1247/07 do Parlamentu Europejskiego.

http://www.rafzen.pl/rafal/petycja_do_parlamentu_europejskiego.htm

Gawroński zwrócił się do Parlamentu Europejskiego na podstawie artykułu 21 w związku z artykułem 194 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z wnioskiem o przyjęcie stanowiska w przedstawianej sprawie i o powołanie Komisji Śledczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa członkom najbliższej rodziny w związku z kilkoma próbami pozbawienia życia oraz usiłowania skazania bez podstawy prawnej na karę więzienia po ujawnieniu defraudacji funduszy unijnych.

Doświadczenia Gawrońskiego są szczegółowo opisane w petycji, która kończy się następującymi sformułowaniami:

„... opisane metody pokazują, że władza w Polsce w nieuprawniony sposób wpływa poprzez ingerencję instrumentami administracyjno -prawno - represyjnymi na swobodę działalności gospodarczej, konkurencyjności oraz praw i wolności obywatelskich gwarantowanych licznymi aktami prawnymi w tym także Traktatem Akcesyjnym. W przypadkach, gdy ujawnia się nieprawidłowości w tych instytucjach w związku z wydanymi decyzjami i korzysta z konstytucyjnych praw jest się aresztowanym lub oskarżonym o przestępstwo niepopełnione. Wymuszenia rozbójnicze i kradzieże mienia wielkiej wartości są realizowane aktualnie w Polsce. Dokonuje się tych przestępstw z użyciem konstytucyjnych organów państwa powołanych do ochrony mienia prywatnego i wolności obywateli. Urzędnicy i funkcjonariusze publiczni powołują konkurencyjne podmioty gospodarcze z funduszy publicznych w celu wyłudzania ze środków pomocowych Unii Europejskiej dotacji na inwestycje infrastruktury. Wystawiają oni fikcyjne faktury za prace, które nigdy nie zostały wykonane, a za pozyskane środki finansowe /zatajane w deklaracjach majątkowych/ i będące własnością podatników Unii Europejskiej nabywają mienie wielkiej wartości po tym jak osobiście wydawali decyzje urzędowe z rażącym naruszeniem prawa i doprowadzili do celowego bankructwa nabyty podmiot gospodarczy.

Mając powyższe na uwadze jako ustawowy przedstawiciel organizacji rolniczej prawnie działającej na terenie Unii Europejskiej, a mianowicie Związku Hodowców Koni Wyścigowych w Polsce /kopia nr-52 pisma w załączeniu/ i posiadającego swego przedstawiciela w Radzie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwracam się z Petycją do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a mianowicie czy wypas bydła, w tradycyjny sposób dwa razy dziennie każdorazowo po około dwie i pół godziny, jest czynnością zabronioną na terenie Unii Europejskiej i daje prawne podstawy, aby oskarżać publicznie bezpartyjnego przedstawiciela organizacji rolniczej i tym samym całą organizację społeczną, o to że wypasając konie lub bydło dokonują naruszeń prawa oraz to czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dyskryminacją na tle pochodzenia społecznego przez przedstawicieli dawnego państwa totalitarnego w dalszym ciągu sprawujących władzę w Polsce na bazie porozumień pewnej grupy społecznej, a nie Państwa Prawa do czego obliguje członkostwo w Unii Europejskiej”.

Polecam też pismo Pana Gawrońskiego z dnia 26 lutego 2009 r. skierowane do Premiera Donalda Tuska za pośrednictwem Ministra Mariusza Kamińskiego CBA:

http://www.rafzen.pl/rafal/Zaw_Tusk_Prok_Apel_GD.doc

Poniżej film z obrad Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w dniu 31.03.2009 r. , gdy przedstawiana była petycja Gawrońskiego:

http://www.youtube.com/watch?v=KH1y_-089vY

W dniu 30.06.009 r. Rafał Gawroński został skazany przez Sąd Rejonowy w Elblągu na rok więzienia w zawieszeniu na 5 lat z Art. 212 kk za pomawianie funkcjonariuszy publicznych w składanych skargach i zawiadomieniach o przestępstwie, które to skargi i zawiadomienia zostały następnie upublicznione. Wyrok nie jest prawomocny. W przygotowanej apelacji R. Gawroński dowodzi, że wyrok jest nie tylko niezgodny z faktami i orzecznictwem europejskim, ale że wręcz jest zemstą polskich funkcjonariuszy za złożoną petycję do Parlamentu Europejskiego.

----------------------

Inicjatywa Społeczna Porozumienie Rawskie grupuje ojców i przedstawicieli kilkunastu organizacji ojcowskich skupionych przy biurze senatorskim senatora RP, Grzegorza Wojciechowskiego. Porozumienie zabiega o szeroko rozumiane dobro dzieci wyrażające się w prawie do nieskrępowanego kontaktu z obojgiem rodziców.

Są różne sytuacje życiowe. Jeśli dochodzi do separacji, to sądy przyznają opiekę nad dzieckiem matce. Ojciec albo dostaje wycinek czasu z tygodnia życia, albo nie dostaje nic. Walczymy wzorem ojców włoskich o prawo do opieki równoważnej, czyli naprzemiennej, wspólnej - tłumaczy Krzysztof Chojnacki, ojciec trójki dzieci. Prowadzi stronę internetową www.opiekarownowazna.pl gdzie tłumaczy zasady najlepszej formy opieki nad dzieckiem, które w wyniku zdarzeń losowych ma rozbitą rodzinę.

Prawo włoskie stanowi: „W przypadku separacji rodziców dziecko ma prawo do zachowania stałego, równoważnego i bezpośredniego związku z każdym z nich, otrzymywania opieki, edukacji i zdobywania doświadczenia od każdego rodzica i utrzymywania znaczących relacji ze swoimi przodkami i krewnymi od strony obojga rodziców .

30 września odbył się protest ojców i wspierających ich Stowarzyszeń w Zakopanem.

http://ww6.tvp.pl/369,20090930933459.strona

http://tygodnikpodhalanski.pl/www/index.php?mod=news&id=5978&tponline...

„Dyskryminowanie ojców przez sądy rodzinne - to główny zarzut, jaki kierowali ę protestujący ojcowie do uczestników XI Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, który odbywał się w Zakopanem”

Kilkadziesiąt osób pikietowało hotel, w którym odbywał się kongres.

Organizatorzy protestu domagali się dostosowania obecnego prawa rodzinnego do Konwencji Praw Dziecka. Konwencja mówi m.in. że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.

Zdaniem protestujących w sądach rodzinnych zapadają krzywdzące wyroki, przyznające w ponad 90 proc. przypadków matkom prawa do opieki nad dziećmi.

Protestujący domagali się także zlikwidowania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych wydających opinie o nieletnich, małoletnich i ich rodzicach czy opiekunach. Zdaniem protestujących ośrodki to relikt PRL-u.

Według protestujących liczba rozwodów w Polsce w ciągu 15 lat wzrosła pięciokrotnie. Każdego roku kilka tysięcy ojców rozpoczyna walkę o prawo do opieki nad swoim dzieckiem. (PAP)

__________________

Monteskiusz mówił: „Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie”.

Najwyższy czas, by polskie prawo zaczęło sprzyjać obywatelom, a nie stronniczym lub nieodpowiedzialnym urzędnikom państwowym. Poprzyjmy Obywatelską Konferencję Praw Człowieka w Warszawie.

wawa.obwe.1.jpg (36870 bytes) wawa.obwe.2.JPG (48416 bytes) wawa.obwe.4.JPG (37348 bytes)
wawa.obwe.3.JPG (41023 bytes) wawa.obwe.5.JPG (25050 bytes) wawa.obwe.6.JPG (41586 bytes)

Obywatelska konferencja OBWE

http://niepoprawni.pl/blog/417/obwe-w-warszawie-i-obywatelska-konferencja-praw-czlowieka


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.