Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO SIERPIEŃ 80

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO - list otwarty do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego.

72-518 Ładzin; Warnowo 59 tel; 0-661-792-958; e-mail: g_maksym@op.pl lub g.maksym1@op.pl

Data: 02 lutego 2009 r.

Wasz znak:
P/05/047
KGP/41010/05
Nr ewid.
148/2006/P05047/KGP

Pan
Jacek Jezierski

Prezes
Najwyższej Izby Kontroli
ul. Filtrowa 57

00-950 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie !

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 30 stycznia 2009 r. zainicjowanej przez pracownika Waszej instytucji z tel. 0 (22) 444-50-03 godz. 14:29 oraz w nawiązaniu do Protokołu pokontrolnego z grudnia 2006 r. sporządzonego przez Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK i przez Pana osobiście zatwierdzonego w dniu 22 grudnia 2006 r. uprzejmie zapytujemy, czy adresaci zaleceń pokontrolnych tj. Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czternastodniowym terminie zawitym, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) w części dotyczącej, wykrytych przez NIK, rażących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” wywiązali się z obowiązku poinformowania Najwyższej Izby Kontroli o:

1. O sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o pojętych działaniach lub

2. O przyczynach niepodjęcia tych działań.

Z uwagi na wagę zagadnienia oraz imperialne zapędy Pana Artura Balazsa w skali kraju za pomocą właśnie zawłaszczonej przez niego Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” (w przypadku zainteresowania wątek ten zostanie rozwinięty) uprzejmie prosimy o pilne nadesłanie nam informacji w podnoszonych kwestiach z uwagi na konieczność podjęcia odnośnych działań zapobiegawczych i to za nim nie będzie za późno.

z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
Eugeniusz Maksymowicz

Otrzymują:
1. Komisja Kratowa WZZ „Sierpień – 80” ul. Warszawska 19; 40-009 Katowice.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Prezes Rady Ministrów.
6. Minister Skarbu Państwa.
7. Minister Gospodarki.
8. Minister Edukacji.
9. Minister Finansów.
10. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
12. Minister Pracy i Polityki Społecznej.
13. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14. Minister Rozwoju Regionalnego.
15. Minister Sportu.
16. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
17. Minister Spraw Zagranicznych.
18. Minister Środowiska.
19. Minister Zdrowia.
20. Prezes Trybunału Konstytucyjnego.
21. Prezes Narodowego Banku Polskiego..
22. Rzecznik Praw Obywatelskich.

23. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

24. Szef Kancelarii Prezydenta RP.

(Poz. 2 – 24 są to organy, którym przekazano informację o wynikach kontroli.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.