Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ZARZĄD GŁÓWNY

LIGI OBRONY SUWERENNOŚCI

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie rozliczenia zbrodni katyńskiej.

Sprawa mordu polskich oficerów w Katyniu od samego początku budziła wielkie emocje i była przyczyną stałego napięcia w stosunkach polsko-rosyjskich. Nie mogło być zresztą inaczej, skoro wszystko zaczęło się od bandyckiego układu Ribbentrop-Mołotow i sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. W jej wyniku doszło do szeregu działań, które z całą pewnością można uznać za zbrodnię przeciwko ludzkości. Najbardziej wymownym aktem terroru wymierzonego w polskich obywateli było wymordowanie ponad dwudziestu tysięcy naszych oficerów znajdujących się w sowieckiej niewoli. Zbrodni tej dokonano na rozkaz Stalina i najwyższych władz Związku Sowieckiego, a ofiary mordowano i grzebano w dołach śmierci w wielkiej tajemnicy. Od początku, gdy kulisy mordu zostały ujawnione światowej opinii publicznej, Sowieci starali się przerzucić odpowiedzialność za tę potworną zbrodnię na Niemców, a w końcu wykorzystali ją jako pretekst do zerwania stosunków z polskim rządem, oskarżając nasze władze o współpracę z hitlerowcami i próbę rozbicia koalicji.

Związek Sowiecki wykorzystując sprzyjającą mu koniunkturę międzynarodową oraz to, że znalazł się w gronie państw zwycięskich po II wojnie światowej uniknął wszelkiej odpowiedzialności za zbrodniczą działalność systemu komunistycznego, która dotknęła tak jego własnych obywateli, jak i wiele milionów ludzi zamieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią. Dzisiaj nie istnieje już ZSRR, ale Federacja Rosyjska jest jego politycznym, prawnym i materialnym spadkobiercą. Dlatego do państwa rosyjskiego należy obowiązek rozliczenia się z ponurą przeszłością i dokonanie odpowiedniego zadośćuczynienia. Zwłaszcza, że państwo to aspiruje do pełnego uczestnictwa w różnych instytucjach międzynarodowych, gdzie wymaga się przestrzegania odpowiednich standardów postępowania. Jeśli Rosja chce być szanowanym państwem, to powinna postępować w zgodzie z zasadami obowiązującymi w cywilizowanym świecie.

Tymczasem działania rosyjskich sądów, prokuratury i władz państwowych świadczą raczej o tym, że strona rosyjska nie wykazuje jakiejkolwiek woli ostatecznego rozliczenia zbrodni stalinowskich. Kolejne śledztwa i procesy są przez rosyjskie sądy i prokuratury umarzane, a składane skargi oddalane jako bezzasadne. Akta tej sprawy w większości pozostają nadal utajnione. Rosjanie najwyraźniej nie mają zamiaru uznać mordu katyńskiego za zbrodnię wojenną lub ludobójstwo, o czym świadczy między innymi udzielona przez nich ostatnio odpowiedź na wezwanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do którego kilkanaście rodzin zamordowanych oficerów złożyło skargę na postępowanie rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości. W piśmie do Trybunału z premedytacją unikają słowa „mord” lub „zbrodnia”, pisząc natomiast o „sprawie” lub „zdarzeniu katyńskim”, jak twierdzą: „rehabilitacji zamordowanych nie przewidują, gdyż nie udało się potwierdzić okoliczności schwytania polskich oficerów, charakteru postawionych im zarzutów i tego, czy je udowodniono. Nie ma nawet pewności - według rosyjskiego rządu - czy Polaków rozstrzelano.”

Taka postawa władz Federacji Rosyjskiej oraz stałe zakłamywanie historii w rosyjskich mediach nie tylko obrażają pamięć pomordowanych, ale stawiają również pod znakiem zapytania możliwość poprawy wzajemnych relacji między naszymi państwami. Naszym zdaniem żadne teatralne gesty i udawana życzliwość premiera Putina podczas planowanej wizyty na uroczystościach w Katyniu nie mogą zastąpić prawdziwej woli pojednania.

Dlatego w imię poprawy stosunków polsko-rosyjskich Liga Obrony Suwerenności domaga się pełnej rehabilitacji przez stronę rosyjską pomordowanych oficerów oraz wszystkich prześladowanych i pokrzywdzonych przez system stalinowski polskich obywateli. Domagamy się ponadto wypłacenia stosownych odszkodowań i całkowitego zadośćuczynienia za śmierć, kalectwo, niewolniczą pracę i utracone mienie wszystkim Polakom - ofiarom sowieckiego terroru. Domagamy się również zaprzestania kłamliwej propagandy, która obraża uczucia nie tylko rodzin pomordowanych, ale jest policzkiem wymierzonym całemu Narodowi Polskiemu. Nie oczekujemy od rządu rosyjskiego przeprosin, tylko adekwatnych do okoliczności i satysfakcjonujących działań. Nie chodzi nam o puste gesty, tylko o prawdziwy akt sprawiedliwości i zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Naszym zdaniem jedynie taka postawa strony rosyjskiej może mieć wpływ na poprawę wzajemnych relacji z niewątpliwą korzyścią dla obu naszych państw.

Gdańsk, dn. 6 kwietnia 2010 roku.

Przewodniczący

Ligi Obrony Suwerenności

Wojciech Podjacki

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 p. 1/2; tel. kom: 0501-813-770

www.los-polski.org.pl; e-mail: los-polski@los-polski.org.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IPN: Moskwa kłamie, mamy dowody

70 lat po zbrodni katyńskiej Polska dysponuje zaledwie 30 proc. akt prowadzonego przez Rosjan śledztwa. Tylko tyle dokumentów nam udostępniono

Polska powinna skutecznie starać się o odtajnienie akt z rosyjskiego śledztwa katyńskiego i decyzji o jego umorzeniu - twierdzi prezes IPN prof. Janusza Kurtyka. Jego zdaniem, dopiero po spotkaniu 7 kwietnia Władimira Putina z Donaldem Tuskiem i 10 kwietnia po uroczystościach w Katyniu z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego będziemy w stanie ocenić, czy Moskwa zmieniła swoje podejście do zbrodni. Odpowiedź Rosji na polski pozew złożony w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu prezes IPN uznał za skandaliczną.

- Śledztwo katyńskie trwa i będzie trwało, dlatego że jest to korzystne dla naszego państwa, ale przełom będzie możliwy wtedy, kiedy strona rosyjska odtajni dokumenty ze swojego śledztwa - uważa prof. Kurtyka. Prezes IPN podkreślił, iż do tej pory na wniosek polskich prokuratorów Rosjanie udostępnili zaledwie ok. 30 proc. akt prowadzonego przez nich śledztwa. - Materiały te nie wnoszą nic nowego do naszej wiedzy o zbrodni katyńskiej - zwraca uwagę prof. Kurtyka. Zauważa, że nadal nie mamy wglądu do pozostałej części akt oraz do decyzji o umorzeniu śledztwa katyńskiego. W tej sprawie w zeszłym roku został już skierowany drugi wniosek o ponowne udzielenie pomocy prawnej. - IPN w dalszym ciągu oczekuje na odpowiedź strony rosyjskiej - mówi Kurtyka.

Prezes IPN podkreśla, że medialne informacje o możliwym odnalezieniu białoruskiej listy katyńskiej dowodzą, iż możliwe jest dotarcie także do dokumentacji tzw. centralnej trójki, która wydawała wyroki śmierć, czy raportów komanda zabójców. - Możliwości do poszukiwań archiwalnych jest tutaj bardzo dużo - ocenia szef Instytutu. Ale wymaga to otwarcia rosyjskich archiwów przed polskimi badaczami i przeprowadzenia głębokich kwerend. Wczoraj jednak Dmitrij Pieskow, sekretarz prasowy Władimira Putina, powiedział, że premier Rosji nie przywiezie do Katynia białoruskiej listy katyńskiej. - Otrzymaliśmy od naszych polskich kolegów pytanie w sprawie "białoruskiego dossier". Niestety, w Moskwie go nie znaleziono - stwierdził Pieskow.

Kurtyka oczekuje od strony rosyjskiej wyraźnych sygnałów, które potwierdzałyby zmianę polityki w sprawie zbrodni katyńskiej. Dlatego zwraca uwagę, że musimy śledzić spotkania 7 i 10 kwietnia i wówczas "w sposób praktyczny będziemy mogli się zorientować", jakie stanowisko reprezentują rosyjskie władze.

Odnosząc się do odpowiedzi Rosji na skargę Rodzin Katyńskich do Trybunału w Strasburgu, Kurtyka podkreślił, że jest skandaliczna. - Nie może być tak, że w obliczu oczywistych faktów państwo, które jest spadkobiercą tej zbrodni, całkowicie odmawia ustosunkowania się do oczywistych faktów - stanowczo stwierdził Kurtyka. - To stanowisko w jaskrawy sposób kłóci się z innymi oficjalnymi deklaracjami władz rosyjskich. Myślę, że powinniśmy wyrazić głęboką nadzieję, iż ta drastyczna rozbieżność zostanie wkrótce usunięta, tym bardziej że argumentacja strony rosyjskiej na potrzeby Strasburga oparta jest na nieprawdzie - dodał.

Profesor Janusz Kurtyka odrzuca twierdzenia Rosjan, że nie wiadomo, na jakiej podstawie zostali skazani polscy oficerowie. - Jest to kłamstwo bądź też dowód niekompetencji, zachowały się bowiem dokumenty dwóch polskich oficerów mówiące, że zostali rozstrzelani z art. 56 pkt 3 kodeksu karnego sowieckiego i art. 54 pkt 13 kodeksu ukraińskiej republiki sowieckiej, które są identycznej treści - wskazuje. Ponadto z przesłuchania jednego ze świadków w śledztwie katyńskim wynika, że pytania nawiązywały do określonych artykułów w kodeksie.

Szef IPN powiedział, że rosyjskie śledztwo miało dwie fazy. Najpierw toczyło się dynamicznie, pojawiały się w nim ekspertyzy, z których wynikało, że jest to ludobójstwo. Niestety, później weszło "w sferę tajemnicy".

IPN przesłał premierowi i prezydentowi najnowszą publikację na temat Katynia pt. "Zbrodnia Katyńska w kręgu zbrodni i kłamstwa", która stanowi zbiór artykułów na ten temat, także aspektów prawnych. Kurtyka ma nadzieję, że znajdą oni czas, żeby się z nią zapoznać, a sama publikacja będzie pomocna podczas prowadzonych przez nich rozmów z Moskwą.

W przeciwieństwie do strony rosyjskiej polscy prokuratorzy w trwającym od 2004 r. polskim śledztwie katyńskim przyjęli jasną kwalifikację prawną, że władze sowieckie dopuściły się na polskich jeńcach wojennych zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych. W dotychczasowym postępowaniu przesłuchano prawie 2600 świadków. Pozyskano również szereg dokumentów, m.in. sprawozdanie komisji Maddena ze Stanów Zjednoczonych, które jest obecnie tłumaczone i zostanie opublikowane. Podobnie jak Rosja, również Białoruś nie udzieliła szerokiej pomocy polskim śledczym, odpowiadając, że podczas ekshumacji w Kuropatach nie ustalono narodowości szczątków kostnych.

Profesor Kurtyka zwrócił uwagę na fakt, że o tym, jak żywa jest pamięć o zbrodni katyńskiej wśród Polaków, świadczą specjalne dodatki poświęcone tej tematyce drukowane w gazetach, m.in. w "Naszym Dzienniku". W związku z 70. rocznicą mordu na polskich jeńcach dokonanego przez NKWD Instytut przygotował m.in. marsze katyńskie w największych miastach Polski, apel katyński w Warszawie czy wystawę w Krakowie. Do szkół trafi z kolei pakiet edukacyjny na temat zbrodni katyńskiej.

Zenon Baranowski

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Alla
05-01-2015 / 06:30
I seahercd a bunch of sites and this was the best. kzrkfpf.com [url=vvplkeir.com]vvplkeir[/url] [link=qmwmxeekor.com]qmwmxeekor[/link]
~Marcos
20-12-2014 / 19:07
Fragment filmu "Pogarda" w reżyserii Marii Dłużewskiej i Joanny Lichockiej.To urzędnicy Donalda Tuska przekazywali rdooinzm ofiar katastrofy smoleńskiej informacje o rzekomym zakazie otwierania trumien z ciałami przywiezionymi z Rosji.W czasie konferencji prasowej Naczelnej Prokuratury Wojskowej ujawniona została niezwykle istotna informacja rzucająca nowe światło na działania rządu po katastrofie smoleńskiej.Pułkownik Zbigniew Rzepa pytany, czy został wydany zakaz otwierania trumien i przeprowadzenia sekcji zwłok na terenie Polski przyznał, że nikt nie wydawał takiego zakazu ani nie podejmował decyzji w tej sprawie. Oznacza to, że po przetransportowaniu ciał ofiar katastrofy do Polski, wbrew temu, co mf3wił m.in. szef kancelarii premiera Tomasz Arabski, można było wykonać sekcje zwłok.O tym, że to urzędnicy Donalda Tuska zabraniali otwierania trumien w wywiadach prasowych oraz filmach (m.in. „Pogarda” w reżyserii Marii Dłużewskiej i Joanny Lichockiej), mf3wili wielokrotnie członkowie rodzin ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku m.in. Andrzej Melak, Dariusz Fedorowicz i Ewa Kochanowska.
~Sanah
20-12-2014 / 17:25
Oh, that first pic is perfect........as all the othres are as well. No search party needed yet, though I am being a lazy blogger these days. And I am lazy in the summer! Hope all is well in your season. Much love and hugs DJ. XOXO
~Poeta ZJP
14-04-2010 / 00:00
Zygmunt Jan Prusiński___ JA WAS NIE CHCĘ BUDZIĆ...___ Ja was nie chcę budzić, Śpijcie tam gdzie tak obco. Każdy las jest podobny... - Niewinne drzewa chronią.___ W Austrii na emigracji Napisałem w lesie wiersz: (Las mi pachnie Polską) - I niech Wam pachnie Polską !___ - Ważną modlitwą na ziemi.___ 14 Kwietnia 2010 - Ustka
~Autor Z.J.P.
13-04-2010 / 00:00
Nekrolog wtorek, 13 kwietnia 2010 00:57 USOPAŁ_____________ 10 kwietnia 2010 r., w drodze na uroczystość oddania hołdu polskiej elicie bestialsko zamordowanej 70 lat temu w lesie Katyńskim przez NKWD ziemia Katyńska ponownie zabrała Narodowi Polskiemu najlepszych synów naszej Ojczyzny. Ta niespodziewana i jakże straszliwa tragedia katyńska doczekała się symbolicznego finału w katastrofie samolotu prezydenckiego, która zabrała nam:______________________ śp. prof. Lecha Kaczyńskiego - Prezydenta RP wraz z Małżonką Marią Kaczyńską. ostatniego Prezydenta II RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.________________ Razem z Prezydentem RP złożyli swoje życie na Ołtarzu Ojczyzny w tym jakże dla nas Polaków ważnym miejscu również:______________ śp. Biskup Polowy WP gen.dyw. Tadeusz Płoski wraz z duchowieństwem Najwyżsi dowódcy sił zbrojnych RP Wysocy przedstawiciele władz i urzędów państwowych ważnych dla sprawnego funkcjonowania naszej Ojczyzny Posłowie i Senatorowie RP Przedstawiciele Rodzin Katyńskich Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu Załoga prezydenckiego samolotu Nie możemy pogodzić się ze śmiercią Człowieka; wielkiego polskiego patrioty, który przez całe swoje życie poświęcił się walce o niepodległą Najjaśniejszą Rzeczypospolitą. Prezydent prof. Lech Kaczyński na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek szlachetny, który nadał nowy bieg naszej historii, zawsze służący zwykłym, prostym ludziom. Połączeni w wielkim smutku, prosimy Naszego Pana w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia o zbawienie dla dusz śp. zmarłych w tej tragicznej i niewyjaśnionej katastrofie. Wszystkim Rodzinom i bliskim tragicznie zmarłych osób, w tym również reprezentantom Rodzin Katyńskich składamy w imieniu Polaków żyjących dziś w Ameryce Łacińskiej wyrazy najgłębszego współczucia Modlimy się błagając o wieczny odpoczynek dla tragicznie zmarłych oraz o utulenie w żalu Ich najbliższych - szczególnie Matki Prezydenta. Chylimy czoła przed narodowa tragedia Polski. "Cześć Ich Pamięci."_____________ Z poważaniem, Za Zarząd Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej Kpt.ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki, Jan Kobylański Polityczny Przedstawiciel USOPAŁ Prezes USOPAŁ.
~Poeta ZJP
13-04-2010 / 00:00
Zygmunt Jan Prusiński___ WOBEC TAMTEGO KALENDARZA I DZISIEJSZEGO___ Motto: Katyń jest naszym wspólnym sercem... - Jesteśmy im winni póki my żyjemy !___ To już 70 lat... Nie w polskiej ziemi śpią. To stamtąd wieją wiatry z pieśnią i modlitwą.___ Jesteśmy i będziemy takim żywym lasem... Upadającą szyszką, ptakiem z rodziną w gnieździe.___ Będziemy cieniem rosnących kwiatów w pobliżu. Oni tylko proszą o pamięć ich nazwisk i imion.___ Na posterunku zginęli w zdradzie - usta otwarte... Wobec kalendarza bez daty, bez miłości człowieka.___ 13 Kwietnia 2010 - Ustka _______*****_______ 13 Kwietnia: Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej: 13 Kwietnia 1940 roku NKWD masowo deportuje polską ludność cywilną na Syberię - mówi się o 300 tys. osób.__________ 13 Kwietnia 1943 roku Radio berlińskie poinformowało o odkryciu masowych grobów w Katyniu, oskarżając o zbrodnie władze sowieckie.__________ 13 Kwietnia 1990 roku Po 50 latach władze ZSRR przyznały się do popełnienia zbrodni katyńskiej.
~Poeta ZJP
12-04-2010 / 00:00
JESTEŚMY ANIOŁAMI NARODU________________ Zygmunt Jan Prusiński___ WEŹMY CISZĘ DO SERCA___ Niech się zagoją te rany na drzewach - co jest winne drzewo, piasek i kamień ?___ Tulimy pamięć muzyką Szopena, uczmy się słuchać jego "Spaceru"...___ Wypadł mi wiersz bez tytułu z kieszeni, brakuje kilka scen dopisać w rytmie.___ Deszcze odeszły wstydliwe na południe, - kwiaty i znicze, tylko cisza w korze śni.___ Bo tam na wschodzie żyje Las Katyński; otwiera się Serce - tam, tam Polska śpi.___ 12 Kwietnia 2010 - Ustka_____________korespondentwojenny.salon24.pl/
~Autor Z.J.P.
12-04-2010 / 00:00
Mój list do przewodniczącego PO w Białymstoku_______________ Joanna K., pon., 12/04/2010 - 11:04___ Panie Przewodniczący - dzisiaj unosicie się nad szlachetnością i dobrocią i mądrością śp. Pana Prezydenta. KIEDY ODPOWIECIE ZA TO, ŻE PRZEZ 5 LAT OPLUWALIŚCIE GO ? Palikot mówił o Prezydencie: pijak, cham - sąd polski /?/ uniewinnił go... Niesiołowski mówił: kurdupel ! Z trybuny sejmowej wielokrotnie słyszałam od waszego szefa ale nie tylko, same pod adresem śp. Prezydenta inwektywy. Wam ta śmierć jest BARDZO na rękę. Oto odpowiedź na pytanie Qui bono ? Tam szukaj mordercy. Także śmierć pana prezesa Kurtyki, pana prezesa Skrzypka, pani Natali-Świat, p.Gęsickiej, Zbigniewa Wassermana. Jesteście najwyższej klasy łgarzami i hipokrytami. Hańba Wam ! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
~Autor Z.J.P.
12-04-2010 / 00:00
Zygmunt Jan Prusiński___ DROGA DO KATYNIA: GODZINA 8:56...___ Motto: "A jeśli droga otwarta do nieba..." - Jan Kochanowski___ Polacy w Katyniu, Polacy w samolocie, Polacy w kraju, naród rozszarpany historią, jak żaden inny naród. Odchodzimy od tej czarnej myśli, choć krąży nad nami jak fatum - a może to był zamach stanu ? Wielu nie wierzy, wielu wierzy; kto ma rację na tej pustyni niewiedzy ? Zbieramy modlitwy, by nam ulżyło cierpienie i smutek, to jakby trauma - tylko pająk rzeźbi pajęczynę przed zaśnięciem. Ofiary są pośród nieżywych, i ofiary są w nas, żywych, bo jesteśmy Polakami ! Najbardziej nieszczęśliwym narodem Europy. 12 Kwietnia 2010 - Ustka
~Autor Z.J.P.
12-04-2010 / 00:00
To miało być powiedziane w Katyniu "NAJBARDZIEJ TRAGICZNA STACJA POLSKIEJ GOLGOTY"_______________ Najbardziej tragiczną stacją polskiej Golgoty Wschodu był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków - te słowa miały paść z ust prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zbrodni, którą próbowano wymazać z ludzkiej pamięci. Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo! W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu. Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci. Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili – stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL. Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni, odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i powierzyli rodakom, wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza Rodzinom Katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości. Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając. Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie. Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci! Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Lech Kaczyński