Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-05-2012

Komunikat z ósmego dnia głodówki w Częstochowie „W obronie polskiej szkoły”. Kalendarium protestu w Nysie koordynowanego przez Janusza Sanockiego.

APELUJEMY I ZAPRASZAMY DO OSOBISTEGO WSPARCIA I POPARCIA PROTESTU ! ! ! to pilne


Przed południem 30 kwietnia 2012 r., głodujących odwiedziła częstochowska telewizja „Orion”, która nadała obszerny reportaż z głodówki. Reportaż można obejrzeć pod nast. adresem: http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=10410


Głodujących odwiedziła Jadwiga Chmielowska – uczestniczka głodówki w Tarnowskich Górach. O godz. 12.00 odbył się koncert dla godujących zorganizowany przez Jacka Wronę. Piosenki Leonarda Cohena grał Paweł Sikora.

O godz. 16.00 głodujący zawiesili protest w Częstochowie.

Trzech głodujących – Jan Karandziej, Krzysztof Musialski i Jerzy Zimny podjęło decyzję kontynuacji protestu głodowego w Nysie, gdzie do głodówki przyłączył się Janusz Sanocki – dyrektor wydawnictwa „Nowiny Nyskie”, radny Rady Powiatu Nyskiego, prezes Stowarzyszenia „Obywatele Przeciw Bezprawiu”.

Obecnie głodówka trwa w lokalu tygodnika „Nowiny Nyskie”.


          Przekazał: Jerzy Zimny

Komunikat z pierwszego dnia protestu głodowego w Nysie w obronie historii.

We wtorek 1 maja 2012 r. protest głodowy w obronie polskiej szkoły i nauczania historii prowadzony był w redakcji tygodnika „Nowiny Nyskie” w Nysie.

W głodówce uczestniczyły 4 osoby:
Janusz Sanocki – koordynator protestu, dyrektor wydawnictwa „Nowiny Nyskie”,
Jerzy Andrzej Zimny (Częstochowa) – były więzień polityczny z Antykomunistycznego Związku Więźniów Politycznych 1939-1989,
Krzysztof Musialski (Częstochowa) – członek zarządu Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur”,
Jan Karandziej (Kudowa) – członek Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w latach 70 i uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r.


Rano wywiad z uczestnikami głodówki przeprowadziła dziennikarka Radia Opole - Dorota Kłonowska, obszerny reportaż Radio Opole nadało przed południem 1 maja.

Opieką medyczną objął nas pan doktor Kazimierz Rozumek.

Głodujący zbierali, na ulicach Nysy, podpisy pod protestem przeciwko zmianom w programie historii. Lokal gdzie prowadzona jest głodówka został oplakatowany i odwiedzany jest przez mieszkańców Nysy, którzy do księgi pamiątkowej wpisują wyrazy poparcia dla protestu.

W godzinach wieczornych protest zawiesił jeden z uczestników – Krzysztof Musialski, który musiał wrócić do Częstochowy.
Kilku nysan zapowiada przyłączenie się do głodówki w najbliższych dniach. 

          Janusz Sanocki
1 dzień protestu

1 dzień protestu
cdn.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.