Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

KONFERENCJA PRASOWA ORGANIZOWANA PRZEZ OGÓLNOPOLSKI RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJA W POZNANIU W DNIU 29.10.2009r

Szanowni Państwo !
Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją oraz Redaktor Naczelny czasopisma Afery Korupcja Bezprawie Pan Tadeusz Wolny (telefon kontaktowy : 668 294 618 lub 068 38 47 255 - Zbaszyń k/Poznania) organizuje konferencję prasową - program i termin w załączeniu.
Z uwagi na powyższe koniecznym i wskazanym jest przyłączenie się do tej akcji i czynny udział wszystkich którym na sercu leży walka z korupcją i walka o prawa człowieka a przedzewszystkim walka z patologiami wymiaru sprawiedliwości.
Bardzo proszę w imieniu w/w organizacji o czynny udział a jednocześnie o potwierdzenie swojego udziału bezpośrednio na w wskazane numery telefonów lub drogą e.mail : antykorupcja@neostrada.pl.
Z poważaniem :
Elżbieta Czerwińska - Lichacz
Lubin

P R O G R A M - Konferencji Anty-korupcyjnej dnia 29.10.09r. POZNAŃ

10.oo - Otwarcie Konferencji - powitanie gości Tadeusz Wolny Redaktor Naczelny Czasopisma

i wystąpienie reprezentacyjne

10.30 - 11.3o - Panel I. Korupcja w organach publicznych jako główny symptom

instytucjonalnej niewydolności Państwa

Prowadzący lektor - przedstawiciel Rządu lub Wojewody

Dyskusja

11,3o - 12,3o - Panel II. Mechanizmy ograniczania korupcyjnej przestępczości i aspołecznych

zachowań funkcjonariuszy publicznych - organów ścigania i wymiaru

sprawiedliwości działających bezkarnie na szkodę interesu

społecznego i indywidualną obywateli RP.

Prowadzący lektor ; - ekspert organu nadzoru prawa

Dyskusja -

Przerwa obiadowa 12,3o do 13.oo

13.oo - 14.oo - Panel III. Realizacja prawa do sądu, fikcja czy rzeczywistość

Prowadzący lektorzy ; - mgr prawa Elżbieta Czerwińska – Lichacz - dziennikarz

Dyskusja -

15.oo - 16.oo - Panel IV Nadzór społeczeństwa nad sprawowaniem władzy

Prowadzący lektor ; - Bogumił Zawadzki – prezes hon. Stowarzyszenia na rzecz

Dyskusja - Bezpieczeństwa Obywateli siedzibą w Warszawie

16,oo - 17,oo - Panel V Doświadczenia Najwyższej Izby Kontroli w przeciwdziałaniu korupcji,

przedstawienie jej źródeł i skutków godzących w interes

Państwa i dobro Obywateli

Prowadzący lektor; - przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Dyskusja

17,oo - 18,oo – Panel VI Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, w zakresie podnoszenia

świadomości politycznej – o obywatelskim obowiązku jako warunku

uczestniczenia w wyborach i wyboru do władz - parlamentu R.P.

patriotów oddanych dla Polski i Narodu

Prowadzący lektorzy; - Tadeusz Wolny - Redaktor Nacz. Czasopisma Afery-Korupcja-Bezprawie

- mgr Józef Turowski - Rzecznik prasowy

18,oo - 19,oo Podsumowanie obrad - dyskusja

- o godz. 19.oo zakończenie obrad - konferencja prasowa

Recepcja czynna od godz. 9,3o do 10.oo - wszelka informacja – tel. kom. 668 294 618

OBYWATELU ! nie bądź dłużej biernym - stań się aktywnym społecznie !

- włącz się w publiczną dyskusję o Twoich sprawach i dla Twojego dobra !

- stań do wyborów władz i wybieraj patriotów o uczciwych intencjach i sercu dla Polski, bo tylko

tak możesz uchronić przed zapaścią Ojczyznę i obronić swoje Konstytucyjne prawa wolności.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.