Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-04-2013

ELŻBIETA JAWOROWICZ - SPRAWA DLA REPORTERA OSKARŻONEGO POLICJANTA Z NOWEGO SĄCZA

SZANOWNA PANI, 

W załączeniu przesyłam wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego oraz wnioski dowodowe, z uprzejmą prośbą o życzliwe zainteresowanie przedstawioną sprawą licznych nieprawidłowości i udzielenie pomocy w ramach posiadanych kompetencji.  

Zdaję sobie sprawę, że w demokratycznym państwie prawa, nie byłoby potrzeby zwracania się do Pani, gdyż, to postępowanie przygotowawcze – zgodnie
z postanowieniami Ustawy kodeks postępowania karnego – winno służyć wszechstronnemu wyjaśnieniu sprawy, a przede wszystkim ustaleniu czy doszło do zaistnienia przestępstwa.  

Na podstawie postępowania z moją osobą i osobą mojej uzależnionej od alkoholu żony, a przede wszystkim opierania się prokuratora na fałszywych zeznaniach świadków, nie uwzględniania dowodów niezgodnych z wcześniej przyjętymi wersjami przez Policję
i Prokuraturę, z przykrością informuję, że żyjemy w państwie bezprawia, gdzie złośliwi sąsiedzi mogą zrobić z niewinnym człowiekiem co im się podoba. Jednym z przykładów niech będzie przedstawiana sprawa wywierania nacisku na świadków.  

Prokurator za wszelką cenę, aby ukryć porażające nieprawidłowości funkcjonariuszy Policji stara się udowodnić, że jestem przestępcą, który znęcał się nad swoją żoną. Moja uzależniona od alkoholu żona dobrowolnie opuszczała dom, aby móc swobodnie, nieskrępowanie pić alkohol, chodziła i jeździła ze mną na liczne imprezy krajowe
i zagraniczne, a potrafiła bezpodstawnie opowiadać, że wyrzuciłem ją z domu czy też naruszałem nietykalność cielesną. Teraz oczywiście przyznała się dlaczego tak czyniła, lecz dla prokuratora ważniejsza jest inna wersja, która pozwala mu postawić mi zarzuty, a za chwilę oskarżyć, po to tylko, aby ukryć nieprawidłowe działanie Komendanta Policji
i wykazać, iż skoro jestem przestępcą, to przecież nie mogę być dla nikogo wiarygodny. Podczas przesłuchania jestem traktowany gorzej niż jakikolwiek potwór, bo przecież zwierzęta należy szanować i gwarantuje im to stosowna ustawa.  

Przez 33 lata pełniłem służbę w Policji, jestem podinspektorem w stanie spoczynku, ostatnio pełniącym służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Kadr, Szkolenia
i Prezydialnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Przez ponad 6. lat byłem z wyboru Przewodniczącym Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (NSZZ P) Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu,
a jednocześnie członkiem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego. Oprócz służby w Policji szeroko angażowałem się w działalność społeczną
i pomoc innym potrzebującym ludziom. O poziomie mojej kultury osobistej
i człowieczeństwa świadczą liczne okresowe opinie i wnioski o wyróżnienie, które zalegają
w aktach osobowych.  

Popełniłem jednak zasadniczy błąd, że ożeniłem się z kobietą, która już w czasie poznania zdradzała objawy uzależnienia od alkoholu. Pomimo codziennego upijania się – przez ponad 27 lat trwania małżeństwa -  nie rozwiodłem się, pragnąc, aby dzieci wychowywały się w pełnej rodzinie. Teraz oczywiście wiem, że robiłem krzywdę dzieciom, tkwiąc w toksycznym związku, robiąc krzywdę  żonie, gdyż w jakimś tam zakresie krępowałem swobodę upijania się i czyniłem krzywdę sobie, tracąc zdrowie z alkoholikiem. W końcu zostałem oskarżony o przestępstwa, które nigdy nie miały miejsca, a zostały wymyślone przez chory, uzależniony od alkoholu organizm mojej żony. Dla prokuratora opowieści uzależnionej od alkoholu kobiety są  bardziej wiarygodne niż zeznania naszych dzieci czy moje wyjaśnienia, a także moja nieposzlakowana opinia i dokumentacja, w której przesłuchiwana w charakterze świadka moja żona przed Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przyznaje się do fałszywego oskarżania mojej osoby, a także dobrowolnego opuszczenia naszego domu (dowód - protokół rozprawy z dnia 29 stycznia 2013 roku).  

Nie mam już sił do walki. Jak mam udowodnić, że nie jestem wielbłądem? Po przesłuchaniu w dniu 21 grudnia 2012 roku kilkakrotnie próbowałem się otruć lekarstwami,
w proteście przeciwko postępowaniu ze mną, przede wszystkim prokuratora ale i złośliwej sąsiadki, której postępowanie, fałszywe zeznania, nieprawdziwa opinia udzielona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, stały się podstawą niejako zaszczucia mojej osoby.

Zarówno ja osobiście, jak i moja żona zwracaliśmy się do poszczególnych organów Prokuratury, w tym do Pana Prokuratora Generalnego, jednakże każdorazowo sprawa była przekazywana do miejscowej Prokuratury, skąd żona otrzymała odpowiedź, że postępowanie jest prowadzone prawidłowo. Wbrew opinii Prokuratury postępowanie zostało zainicjowane
z rażącym naruszeniem prawa i tak jest kontynuowane po to tylko, aby ukryć nieprawidłowości Policji, co zostało wyartykułowane w załączonym wystąpieniu do Pana  Prokuratora Generalnego. Jak może być prowadzone prawidłowo, skoro moja teściowa jest straszona moim rzekomo niewłaściwym postępowaniem z jej córką, żyje przez wiele miesięcy w obawie o bezpieczeństwo córki i jest nakłaniana, podobnie jak pozostała rodzina do składania obciążających mnie zeznań.  

Zwracałem się już do Rzecznika Praw Obywatelskich, lecz otrzymałem lakoniczną odpowiedź, że urząd nie interesuje się tego typu sprawami. Jednocześnie poradzono mi korzystanie z przysługujących uprawnień składania skarg do Prokuratury nadrzędnej. Stanowisko takie musi budzić zdziwienie, gdyż w naszej sprawie (żony, mojej i moich dzieci) niewątpliwie doszło do licznych naruszeń praw człowieka (prawo do godności, domniemania niewinności, obrony itp) i uważam, że to jest właśnie obszar, który winien być przedmiotem zainteresowania  Rzecznika Praw Obywatelskich. Parę dni temu czytałem znakomite stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie licznych i przerażających nieprawidłowości funkcjonariuszy naszego Państwa w sprawie śp. Barbary Blidy. W tamtej sprawie Rzecznik wyraził zainteresowanie, w mojej nie, gdyż nie mam tak sławnego nazwiska??

W przeszłości zwracałem się  również do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w tej samej rzeczowo sprawie, lecz nie otrzymałem oczekiwanej pomocy. Ufam, że może Pani   zainteresuje  się  przedstawioną sprawą i okaże  więcej życzliwości. Jest Pani dla mnie i mojej rodziny  ostatnią deską ratunku.  

Jestem starym, schorowanych człowiekiem, cierpiącym na liczne schorzenia, który znaczną część swojej renty wydaje na zakup lekarstw. Ponadto mam na utrzymaniu dwoje studiujących dzieci i nie stać mnie na opłacenie adwokatów w sprawie, która nigdy nie powinna być wszczęta, a gdyby była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dawno zostałaby umorzona.  

Będę niezmiernie wdzięczny za życzliwe zainteresowanie się przedstawioną sprawą, oczywiście nie na zasadzie zażądania informacji od miejscowej Prokuratury, tylko zbadanie jej przez kompetentnych ekspertów i udzielenie mi pomocy w ramach posiadanych kompetencji. Wyrażam gotowość wzięcia udziału we wszelkich czynnościach czy programach, które przyczynią się do obiektywnego wyjaśnienia sprawy.

       Z wyrazami szacunku
Kazimierz

 Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Bernard
09-11-2014 / 20:51
dzień dobry opisze w skrócie swoją sprawę Sąd jest państwem w państwie mam córkę jestem oficjalnym jedynym opiekunem tatą i płacę alimenty na 2 żonę rozwiodłem się . ale Sąd przyznał jej alimenty 550 złoty + opłatę komorniczą spowodowaną odmową nie przyjęcia połowy alimentów 300 złotych przez pozwaną czyli byłej zony i tak oddała perfidnie do agencji komorniczej i teraz plus alimenty opłata komornicza razem teraz wychodzi około 660 złoty miesięcznie i jak takie alimenty można przyznać dorosłej osobie jak ja na 15 letnią córkę dostaje 360 złoty jak z najniższej krajowej i chowając córkę i mając poważną chorobę kręgosłupa i brania delegacji pod uwage do dochodu jak jest to przepisami kodeksu prawa nie mogąca do wzięcia pod uwagę jako mój dochód , a jak pójdę na zwolnienie dostanę 1000 złoty i za co żyć mam jak rętę jak by była naliczą 400 złotych a podatku też mały jest nawet nie mogę w całości odliczyć ulgi w całości bo mam za mały to jak Sąd pisze ze delegacje dostałem 2000-3000 złotych a gdzie podatek , a gdzie ZUS jak to dochód nie ma to jak Sąd moze brać to pod uwagę prosze o zainteresowanie się tym problem i pomoc mi zyć i ułożyć se nowego życia i rodzinny z poważaniem Bernard Piątkowski tel. 502722381 kontakt do mnie
~Informacja
01-05-2013 / 21:54
Bogdan Goczyński żydowski dziennikarz Afer Prawa na liście żydów w zniewalanej Polsce: chomikuj.pl/Polonica.net Ściągnij, rozpakuj i klikaj "index" Na liście wylądowała również Rebeliantka i Gawroński. Raczkowski do przemyślenia.
~observe
23-04-2013 / 09:53
Kochani - nie zajeżdżajcie tu z antynarodowymi tekstami
~volvi
23-04-2013 / 00:45
@Peter Prawda jest taka, że osoby o nazwiskach -icz -wicz w końcówce to osoby żydowskiego pochodzenia. Ona też jest żydówka. Ma się za dobrą. ale nie ma dobrych żydów, musisz pamiętać. Masz już teraz odpowiedź na swoje pytanie.
~Peter
22-04-2013 / 21:06
Tylko nie Jaworowicz!!!!!!!!!!! Była w mojej firmie i tak zniekształciła cały problem, że niewiele z jej programu wynikało. Związki Zawodowe chciały wszystko prostować (na ich zlecenie w ogóle przyjechała), ale miała ich w dupie, jak program był już zarejestrowany (w trakcie też się mądrzyła i nie dopuszczała ważnych ludzi do głosu). Ona nie zasługuje nawet na kopniaka. Szkoda buta brudzić. Od tamtego czasu NIE oglądam jej biznesowego przekaziora, do czego również zachęzam innych. Talawizja kłamie gorzej jak za komuny, kłamie cała telawizja, z Jaworowicz na czele, bez żadnych wyjątków!
~obserwator
22-04-2013 / 19:20
Jeszcze jeden naiwny wierzy, że Jaworowicz komukolwiek pomoże. Ana tylko robi "schow" dla swojej popularności a nie dla poszkodowanych. Radzę zapoznać się z forum "poszkodowanych przez Jaworowicz".
~odcisk
22-04-2013 / 17:54
Od kilku dni polskie media huczą, zamach terrorystyczny w Bostnie, strzelanina w Rosji, a w Polsce? Róbta co chceta! Trzynastolatek zabija ojca – policjanta___kontakt24.tvn24.pl/temat,13-latek-zatrzymany-za-zabicie-ojca-policja Chłopiec będzie przesłuchany, co jest oczywiste. Natomiast, gdy polski policjant zabija człowieka, jest wolny jak elektron. Tak wygląda polityka karna poszczególnych rządów najjaśniejszej trzeciej RP. Redakcja, czytelnicy i sympatycy AP znają sprawę.
~studentprawa
22-04-2013 / 15:30
Ileż to mniej byłoby spraw w sądach i kłopotów, gdyby ludzie lepiej sie dobierali. A potem alkohol, zdrady i złosliwości popełnian eprzez zdradzonych lub porzuconych małżonków.