Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

APEL DO SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Konsekwencją analizy przedstawionych faktów i zdarzeń w oparciu na zgromadzony obszerny materiał dowodowy publicznie przedstawiony jest potrzeba niezwłocznej interwencji prawnej społeczności międzynarodowej w zbrodnię Smoleńską.

Wyegzekwowanie przez społeczność międzynarodową ustawowego zakazu zabijania obywateli Rzeczypospolitej, stosowania represji, prześladowań, dyskryminacji, poniżającego traktowania, utraty własności w stosunku do osób, organizacji społecznych lub instytucji, które składają Petycje do Parlamentu Europejskiego lub powiadamiają Komisję Europejską o wykorzystywaniu struktur Unii Europejskiej i środków finansowych pochodzących od podatników europejskich a przeznaczonych do realizacji polityki budżetowej Wspólnoty w aktach korupcji, defraudacji środków unijnych, przestępczości kryminalnej, legalizowania i wprowadzania środków finansowych pochodzących z przestępstw lub niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego (prania brudnych pieniędzy), przez osoby sprawujące władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą w Polsce i innych krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej a powiązanych z ujawnionymi strukturami kryminalnymi dawnych służb bezpieczeństwa Polsce i innych krajach wspierających międzynarodowy terroryzm.

Osoby te z racji pełnionych funkcji w państwach członkowskich Unii Europejskiej skutecznie i z premedytacją mordują, stosują represje, prześladowania, dyskryminację, poniżające traktowanie w celu zatuszowania i przedstawiania zdarzeń w innym świetle celem świadomego wprowadzenia w błąd co do okoliczności danej sprawy Parlamentarzystów lub instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy lub inne, wykorzystując między innymi agentów służb specjalnych, tajnych współpracowników ich rodziny i byłe struktury totalitarne w tym celu.

Zbrodniarze totalitarni postępując w interesie określonych osób pozostają całkowicie bezkarni, ponieważ w sądach orzekają osoby spowinowacone lub współpracujące z nimi na zasadzie płatnego doradztwa.

Dochodzenie roszczeń z powodu wyżej opisanych szkód i krzywd doznanych jest niemożliwe. Strona procesowa stoi na z góry przegranej pozycji, ponieważ w sądach stosowane są różne techniki manipulacji sprawami w interesie totalitarnych aparatczyków.

Polegają one na niszczeniu zawartości części akt sprawy, wpinaniu dokumentów do akt na życzenie w zależności, kto akta ma kontrolować, wykonywaniu poleceń osób trzecich dotyczących wydanego orzeczenia, postanowienia, zarządzenia. Mimo złożenia w pełni uzasadnionych formalnych wniosków dowodowych, sędziowie oddalają je bez podania uzasadnienia, stosując totalitarną formułę: złożone wnioski w ocenie sądu nie zasługują na uwzględnienie.
Wnioski o zmianę składu sędziowskiego lub wyłączenie sędziego pozostawia się bez rozstrzygnięcia lub rozpatruje się przez osoby nieuprawnione, które oddalają złożony wniosek - pomimo, że Trybunał Konstytucyjny .

Te same zarzuty odnoszą się do manipulacji aktami spraw na forum międzynarodowym, gdzie skargi złożone w języku polskim są wybiórczo rozpatrywane i manipulowane składanymi wnioskami dowodowymi w zależności od sytuacji politycznej. O rozstrzygnięciu danej sprawy osoby nie są powiadamiane przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał lub inny organ międzynarodowy Zarzuty te dotyczą w szczególności Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i Parlamentu Europejskiego.

Zwracając się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych tego typu instytucji napotyka się na tą samą grupę zainteresowaną posiadaniem na wyłączność własności w Polsce lub wymuszającą korupcję i płacenie haraczy na rzecz dawnych aparatczyków państwa totalitarnego.

Postępując w ten sposób stawiają na z góry przegranej pozycji osoby lub instytucje składające Petycje lub powiadamiające Komisję Europejską doprowadzając do ponownej wiktymizacji i utraty zaufania publicznego.

Osoba fizyczna, organizacja społeczna lub inny podmiot składający Petycję do Parlamentu Europejskiego albo powiadamiający Komisję Europejską o aktach defraudacji środków unijnych, korupcji, przestępczości kryminalnej, legalizowania i wprowadzania środków finansowych pochodzących z przestępstw lub niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego (prania brudnych pieniędzy) ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Posiada ona również prawo do bezpieczeństwa i ochrony oraz poszanowania jej życia rodzinnego i prywatnego. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na osobę powiadamiającą i nie powinna być ona narażona na dodatkowe dolegliwości wynikające ze złożenia Petycji lub powiadomienia Komisji Europejskiej lub innych instytucji międzynarodowych. Osobie takiej należy udzielić rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się w sprawie postępowania.

Powoływanie się na zagwarantowaną, przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej mają obowiązek szanować i chronić oraz fakt, iż Wspólnota Europejska jest wspólnotą państw prawa, urzeczywistniającą zasady sprawiedliwości społecznej, w której każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, a także zaleceń i dyrektyw wypracowanych przez międzynarodową społeczność a także Deklarację ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, Europejską Konwencję o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 1983 r., Zalecenia Rady Europy Nr. (85) 11 w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym, Zalecenia Rady Europy Nr.(87) 21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw to fikcja jeżeli ma się do czynienia z dawnymi strukturami służby bezpieczeństwa w Polsce.

Te normy prawne jednak się nie przyjęły w forum międzynarodowym gdzie stroną jest państwo Polskie. Tolerowanie krzywdy jest największym złem.

Konkludując należy oświadczyć, że mimo demokratycznych instytucji realną władzę w Polsce nie sprawują wybrani w wolnych wyborach na określony czas przedstawiciele narodu, lecz funkcjonariusze publiczni pozostający bezterminowo dyspozycyjni wobec organizacji kryminalnej na bazie dawnego państwa totalitarnego posiadający moc wydawania decyzji, bardzo często z rażącym naruszeniem prawa skutkujących utratą dorobku całego życia lub wielu pokoleń spychając wybrane osoby i ich rodziny lub podmioty gospodarcze na margines życia społecznego, ekonomicznego i politycznego lub tuszowania pospolitych mordów na ludziach.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o zajęcie się przez Wspólnotę Międzynarodową zamachem na Prezydenta RP i osoby towarzyszące zabite pod Smoleńskiem (Rosja), represjami, prześladowaniami, dyskryminacją, i poniżającym traktowaniem wobec osób uczestników postępowań prowadzonych przez instytucje Wspólnoty Europejskiej lub inne instytucje międzynarodowe ze strony urzędników którzy dopuścili się lub istnieje podejrzenie że dokonali defraudacji środków unijnych, korupcji w przyznawaniu ich, wprowadzania środków niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego na obszarze Unii Europejskiej lub ich prób i innych aktów przestępczości kryminalnej z użyciem środków i instytucji unijnych.

Żądamy niezwłocznego ujawnienia wszystkich urzędników Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych będących członkami lub współpracownikami dawnej służby bezpieczeństwa w Polsce i ich powinowatych ze względu na ujawniony charakter kryminalny struktur tych służb oraz należących do ujawnionej grupy społecznej osób wpierających międzynarodowy terroryzm.

Wpisania Rzeczpospolitej Polskiej na listę państw wspierających międzynarodowy terroryzm do czasu ujawnienia wszystkich osób powiązanych z dawnymi organami bezpieczeństwa oraz niezwłocznego zwrotu nieruchomości zagrabionych do chwili złożenia niniejszego raportu przez przestępców totalitarnych z użyciem konstytucyjnych organów państwa polskiego.

Rafał Gawroński.

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, dnia 07 czerwca 2010 roku.

Mail: rafal-gawronski@wp.pl

Tusk z Komorowskim - katyńscy towarzysze zamachu?
Rafał Gawroński.

JAKI KANDYDAT TAKI ORGAN JEGO WŁADZY... :-).

Poseł Palikot kolejny raz z sejmu czy z siebie robi cyrk?
- relaks nie tylko na weekend :-)

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Autor
09-06-2010 / 00:00
Wszystkim Czytelnikom bardzo dziękuję za słowa wsparcia i pocieszenia jakie otrzymuję codziennie mailem. Czytając wpisy to jestem przerażony tym, że totalitarni zbrodniarze nic sobie nie robią z mordowania Polaków. Można, więc tak czynią. A któż im ma zabronić jak szefem ABW jest były SB, a może prokuratorzy lub sędziowie ? Kto zna wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w Polsce ten doskonale wie jak jest z tym mordowaniem na zasadzie nieszczęśliwego wypadku za pierwszym razem następnie idzie ośmieszenie i trucizna. Zapomniałem jeszcze o celach samobójczych w więzieniach. Pozdrawiam szanownych czytelników nie rezygnując z ujawniania prawdy o tych zbrodniarzach. Macie to jak w banku.
~Komunikat
09-06-2010 / 00:00
Dnia 10 czerwca 2010 (czwartek), Kandydat na Prezydenta RP Pan Andrzej Lepper spotka się z mieszkańcami Opolszczyzny i Dolnego Śląska godz. 8.30 - na targowisku w Grodkowie godz. 10.30 - w Opolu (okolice Starego Miasta) godz. 11.00 - konferencja prasowa w Opolu (Pomnik Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego) godz. 13.30 - konferencja prasowa we Wrocławiu (Rynek pod pręgierzem) godz. 14.00 Wrocław, Plac Solny Organizator: Janusz Maksymiuk tel. 696-657-683
~Aferka
09-06-2010 / 00:00
Tak masz rację. Polaków można mordować. Zakaz zabijania nie dotyczy zbrodniarzy z SB.
~Aferka
09-06-2010 / 00:00
Dla wszytkich co po imieniu troszczą się o afery prawa zalecam czytanie ze zrozumieniem. Leszek i inni powinni znać Pismo Święte. Czy leszek i inni znają dekalog ? Jak znają to które przykazanie mówi o nie zabijaniu ? A Ustawę Kodeks karny wszystkie Bolki znają ?
~anonim
09-06-2010 / 00:00
Tadeusz. W Niemczech pracownicy STASI odpowiednik Służby Bezpieczeństwa są monitorowani. Jak mają własne firmy to mogą zatrudniać tylko do pięciu pracowników. W Polsce SB to wielkie kartele finansowe bez kontroli.
~Tadeusz
09-06-2010 / 00:00
Wreszcie konkrety kto stał za zamachem na Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Już dawno tym bandziorom z SB powinno się założyć chipy z nadajnikiem.
~Anka
09-06-2010 / 00:00
Panie Prezesie. Widać po wpisach, że mocno Pan napisał o SB w Polsce. Prawda ich boli do dnia dzisiejszego. Tak trzymać jesteśmy całym sercem z Panem.
~zenek
09-06-2010 / 00:00
Co niektorym nie podoba sie Andrzej Lepper, czlowiek ktory walczy o sprawiedliwosc, czlowiek ktory jest caly czas wsrod nas zwyklych ludzi. Tak, powoli wylania sie prawdziwy obraz kto jest kim. Powoli wylania sie obraz kto jest Polakiem a kto podszywa sie pod nas Polakow. Posluchajcie co ma do powiedzenia Andrzej Lepper, poczytajcie jaki plan maSamoobrona i wtedy cokolwiek mowcie. Wszystkim tym ktorzy zwalczaja Polaka Andrzeja Leppera powiem ze Samoobrona nie siedziala przy okraglym stole, Samoobrona nie brala udzialu w rozkradaniu naszego majatku narodowego, Samoobrona nie glosowala za odebraniem nam Polakom naszej suwerennosci, wiec teraz widac komu i dlaczego nie podoba sie Samoobrona i Andrzej Lepper.
~Aferka
09-06-2010 / 00:00
Leszek powinien znać Pismo Święte. Czy leszek zna dekalog ? Jak zna to które przykazanie mówi o nie zabijaniu ? A ustawę Kodeks karny to Bolek zna ?
~wiedza
08-06-2010 / 00:00
Ignorancji rządu ws. powodzi ciąg dalszy 08.06.2010 Kolejny dzień woda sieje zniszczenie w Polsce i kolejny dzień nie mamy niezbędnej do uruchomienia realnych środków finansowych na pomoc dla powodzian decyzji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Ignorancja wobec problemów ofiar powodzi, jaka dotyka Polskę przekracza jednak jakiekolwiek granice przyzwoitości. Kiedy słyszę padające z ust liderów PO wypowiedzi w rodzaju: "Woda ma to do siebie, że się zbiera, a potem spływa do Bałtyku" czy "W zeszłym roku też była powódź, więc ludzie pewnie się przyzwyczaili", nóż mi się otwiera w kieszeni. Jak można być aż tak bezwzględnym i ordynarnym w swojej antyspołecznej polityce? Jak można igrać z ludzkim życiem? Czy oni uważają, że powódź przerzedzi prowincję i będą mieli większe poparcie w wyborach? Niezależnie od tego, jakie są przyczyny takiego zachowania jest ono z całą pewnością niegodne osób sprawujących tak ważne funkcje publiczne! (-) Andrzej Lepper