Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

APEL DO SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Konsekwencją analizy przedstawionych faktów i zdarzeń w oparciu na zgromadzony obszerny materiał dowodowy publicznie przedstawiony jest potrzeba niezwłocznej interwencji prawnej społeczności międzynarodowej w zbrodnię Smoleńską.

Wyegzekwowanie przez społeczność międzynarodową ustawowego zakazu zabijania obywateli Rzeczypospolitej, stosowania represji, prześladowań, dyskryminacji, poniżającego traktowania, utraty własności w stosunku do osób, organizacji społecznych lub instytucji, które składają Petycje do Parlamentu Europejskiego lub powiadamiają Komisję Europejską o wykorzystywaniu struktur Unii Europejskiej i środków finansowych pochodzących od podatników europejskich a przeznaczonych do realizacji polityki budżetowej Wspólnoty w aktach korupcji, defraudacji środków unijnych, przestępczości kryminalnej, legalizowania i wprowadzania środków finansowych pochodzących z przestępstw lub niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego (prania brudnych pieniędzy), przez osoby sprawujące władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą w Polsce i innych krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej a powiązanych z ujawnionymi strukturami kryminalnymi dawnych służb bezpieczeństwa Polsce i innych krajach wspierających międzynarodowy terroryzm.

Osoby te z racji pełnionych funkcji w państwach członkowskich Unii Europejskiej skutecznie i z premedytacją mordują, stosują represje, prześladowania, dyskryminację, poniżające traktowanie w celu zatuszowania i przedstawiania zdarzeń w innym świetle celem świadomego wprowadzenia w błąd co do okoliczności danej sprawy Parlamentarzystów lub instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy lub inne, wykorzystując między innymi agentów służb specjalnych, tajnych współpracowników ich rodziny i byłe struktury totalitarne w tym celu.

Zbrodniarze totalitarni postępując w interesie określonych osób pozostają całkowicie bezkarni, ponieważ w sądach orzekają osoby spowinowacone lub współpracujące z nimi na zasadzie płatnego doradztwa.

Dochodzenie roszczeń z powodu wyżej opisanych szkód i krzywd doznanych jest niemożliwe. Strona procesowa stoi na z góry przegranej pozycji, ponieważ w sądach stosowane są różne techniki manipulacji sprawami w interesie totalitarnych aparatczyków.

Polegają one na niszczeniu zawartości części akt sprawy, wpinaniu dokumentów do akt na życzenie w zależności, kto akta ma kontrolować, wykonywaniu poleceń osób trzecich dotyczących wydanego orzeczenia, postanowienia, zarządzenia. Mimo złożenia w pełni uzasadnionych formalnych wniosków dowodowych, sędziowie oddalają je bez podania uzasadnienia, stosując totalitarną formułę: złożone wnioski w ocenie sądu nie zasługują na uwzględnienie.
Wnioski o zmianę składu sędziowskiego lub wyłączenie sędziego pozostawia się bez rozstrzygnięcia lub rozpatruje się przez osoby nieuprawnione, które oddalają złożony wniosek - pomimo, że Trybunał Konstytucyjny .

Te same zarzuty odnoszą się do manipulacji aktami spraw na forum międzynarodowym, gdzie skargi złożone w języku polskim są wybiórczo rozpatrywane i manipulowane składanymi wnioskami dowodowymi w zależności od sytuacji politycznej. O rozstrzygnięciu danej sprawy osoby nie są powiadamiane przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał lub inny organ międzynarodowy Zarzuty te dotyczą w szczególności Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i Parlamentu Europejskiego.

Zwracając się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych tego typu instytucji napotyka się na tą samą grupę zainteresowaną posiadaniem na wyłączność własności w Polsce lub wymuszającą korupcję i płacenie haraczy na rzecz dawnych aparatczyków państwa totalitarnego.

Postępując w ten sposób stawiają na z góry przegranej pozycji osoby lub instytucje składające Petycje lub powiadamiające Komisję Europejską doprowadzając do ponownej wiktymizacji i utraty zaufania publicznego.

Osoba fizyczna, organizacja społeczna lub inny podmiot składający Petycję do Parlamentu Europejskiego albo powiadamiający Komisję Europejską o aktach defraudacji środków unijnych, korupcji, przestępczości kryminalnej, legalizowania i wprowadzania środków finansowych pochodzących z przestępstw lub niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego (prania brudnych pieniędzy) ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Posiada ona również prawo do bezpieczeństwa i ochrony oraz poszanowania jej życia rodzinnego i prywatnego. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na osobę powiadamiającą i nie powinna być ona narażona na dodatkowe dolegliwości wynikające ze złożenia Petycji lub powiadomienia Komisji Europejskiej lub innych instytucji międzynarodowych. Osobie takiej należy udzielić rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się w sprawie postępowania.

Powoływanie się na zagwarantowaną, przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej mają obowiązek szanować i chronić oraz fakt, iż Wspólnota Europejska jest wspólnotą państw prawa, urzeczywistniającą zasady sprawiedliwości społecznej, w której każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, a także zaleceń i dyrektyw wypracowanych przez międzynarodową społeczność a także Deklarację ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, Europejską Konwencję o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 1983 r., Zalecenia Rady Europy Nr. (85) 11 w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym, Zalecenia Rady Europy Nr.(87) 21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw to fikcja jeżeli ma się do czynienia z dawnymi strukturami służby bezpieczeństwa w Polsce.

Te normy prawne jednak się nie przyjęły w forum międzynarodowym gdzie stroną jest państwo Polskie. Tolerowanie krzywdy jest największym złem.

Konkludując należy oświadczyć, że mimo demokratycznych instytucji realną władzę w Polsce nie sprawują wybrani w wolnych wyborach na określony czas przedstawiciele narodu, lecz funkcjonariusze publiczni pozostający bezterminowo dyspozycyjni wobec organizacji kryminalnej na bazie dawnego państwa totalitarnego posiadający moc wydawania decyzji, bardzo często z rażącym naruszeniem prawa skutkujących utratą dorobku całego życia lub wielu pokoleń spychając wybrane osoby i ich rodziny lub podmioty gospodarcze na margines życia społecznego, ekonomicznego i politycznego lub tuszowania pospolitych mordów na ludziach.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o zajęcie się przez Wspólnotę Międzynarodową zamachem na Prezydenta RP i osoby towarzyszące zabite pod Smoleńskiem (Rosja), represjami, prześladowaniami, dyskryminacją, i poniżającym traktowaniem wobec osób uczestników postępowań prowadzonych przez instytucje Wspólnoty Europejskiej lub inne instytucje międzynarodowe ze strony urzędników którzy dopuścili się lub istnieje podejrzenie że dokonali defraudacji środków unijnych, korupcji w przyznawaniu ich, wprowadzania środków niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego na obszarze Unii Europejskiej lub ich prób i innych aktów przestępczości kryminalnej z użyciem środków i instytucji unijnych.

Żądamy niezwłocznego ujawnienia wszystkich urzędników Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych będących członkami lub współpracownikami dawnej służby bezpieczeństwa w Polsce i ich powinowatych ze względu na ujawniony charakter kryminalny struktur tych służb oraz należących do ujawnionej grupy społecznej osób wpierających międzynarodowy terroryzm.

Wpisania Rzeczpospolitej Polskiej na listę państw wspierających międzynarodowy terroryzm do czasu ujawnienia wszystkich osób powiązanych z dawnymi organami bezpieczeństwa oraz niezwłocznego zwrotu nieruchomości zagrabionych do chwili złożenia niniejszego raportu przez przestępców totalitarnych z użyciem konstytucyjnych organów państwa polskiego.

Rafał Gawroński.

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, dnia 07 czerwca 2010 roku.

Mail: rafal-gawronski@wp.pl

Tusk z Komorowskim - katyńscy towarzysze zamachu?
Rafał Gawroński.

JAKI KANDYDAT TAKI ORGAN JEGO WŁADZY... :-).

Poseł Palikot kolejny raz z sejmu czy z siebie robi cyrk?
- relaks nie tylko na weekend :-)

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~zenek
12-06-2010 / 00:00
Przypominam ze dnia 1 kwietnia 2008 roku antypolskie partie : PIS, PO, PSL, SLD glosowaly w sejmie za odebraniem nam Polakom naszej suwerennosci i oddanie w obce rece bez naszej zgody. Nie liczcie ze ci co was sprzedali i oddali teraz juz po wyborach sie zmienia i beda was bronic i chronic, ZAPOMNIJCIE O TYM. Powodz pokazala jak oni maja was wszystkich tam gdzie slonce nie dochodzi. Jedyna partia nadziei to Samoobrona ktora nie siedziala przy okraglym stole i nie brala udzialu w rozkradaniu naszego majatku narodowego. Lepper to czlowiek ktory chce nas bronic a nie sprzedawac, pomyslcie o tym, boja sie Leppera jak ognia dlatego zrobili te wszystkie prowokacje przeciwko Samoobronie i Lepperowi. Polaku, badz madry przed a nie po.
~Autor.
12-06-2010 / 00:00
Czytając wpisy zaleceń lekarskich mam nieodparte wrażanie że znam te śpiewki z przeszłości. Młodzi ich nie znają więc przypomnę " Jesteś chory psychicznie, ponieważ jedynie ideologia Marksa i Lenina jest słuszna. Jesteś za tym żebyś służył kapitalistom?" Druga teza totalitarna "Jak kobieta może urodzić bez stosunku płciowego? W dodatku syna Bożego" Czasy i nauka się zmieniają jednak głupota pozostaje oraz nawyki kierowania na badanie jest w gamie represji totalitarnych stosowane do dnia dzisiejszego. Jak masz dowody na przestępstwo i niewinność, to jesteś wariatem. Daj się skazać i nic ci się nie stanie. Posiedzisz i wyjdziesz. Wszyscy będą zadowoleni.
~Autor.
12-06-2010 / 00:00
~Komunikat
11-06-2010 / 00:00
Dnia 12 czerwca 2010 (sobota) o godz. 8.00 Kandydat na Prezydenta RP Pan Andrzej Lepper spotka się ze słuchaczami Radia Hit. O godz. 8.30 na rynku we Włocławku odbędzie się konferencja prasowa. Tematem konferencji będzie: PROGRAM DLA ROLNICTWA. O godz 11.00 odbędzie się spotkanie z wyborcami na Targowisku Miejskim we Włocławku. O godz 14.30 w Zajeździe Sobótka w Ręboszewie k. Kartuz odbędzie się konferencja prasowa. Biuro Partii
~kandydat
11-06-2010 / 00:00
Kaczyński to też liberał 11.06.2010 Wczorajsza wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który chwali samorządowe koalicje PO/PiS po raz kolejny potwierdziła, że jego partia w gruncie rzeczy to ugrupowanie tak samo liberalne jak PO. Oni kłócą się jedynie w sprawach mało istotnych, przeszkadzają sobie wzajemnie w konwencjach, podszczypują, udając przeciwników - ale tylko na pokaz i tylko po to, by zawłaszczyć scenę polityczną dla bloku PO/PiS. Faktycznie te dwie partie od zawsze się wspierają i popierają we wszystkich ważnych sprawach: razem doprowadziły do wyprzedaży za bezcen majątku narodowego, razem wysłały wojska do Iraku i Afganistanu, razem przyjęły niekorzystne warunki wejścia do UE i razem prędzej czy później będą rządzić �kiedy uznają, że nie ma już realnej konkurencji i nie muszą ukrywać swojej współpracy. PO i PiS nie są dla siebie alternatywami. Alternatyw trzeba szukać gdzie indziej �nie wolno więc popadać w obłęd, słuchając, że wybór jest tylko między PO i PiS �wybór jest między 10 kandydatami. (-) Andrzej Lepper źrdło: alepper.blog.onet.pl/
~Autor
11-06-2010 / 00:00
Kos. Dziękuję za życzenia. Niestety jesteśmy nie z tych co nic nie robią na styropianie a dyrygują TW. Oprawcy opływają w luksusie itd. Historia jest jedna i albo się z nią zgodzimy albo jesteśmy nieukami powtarzającymi wolę innych osób. To tylko przystawka do dania głównego. Polecamy ciąg dalszy.
~Aferka
10-06-2010 / 00:00
Panie Gawroński. Widać, że im Pan trafił w sam środek. Merytorycznie nie są w stanie Panu odpowiedzieć . Popieramy Pana starania o sprawiedliwość w Polsce.
~powodz
10-06-2010 / 00:00
Po wodzie do celu! Czy rząd znowu nic nie zrobi? 10.06.2010 Zamknięte szkoły, przedszkola, ulice miast, tysiące ludzi bez dachu nad głową, wielomilionowe straty - to według rządu sytuacja całkowicie normalna. Takie wnioski można wysnuć z posunięć gabinetu Tuska ws. powodzi. Rządzący nie widzą nic nadzwyczajnego w tym, że woda już kolejny raz w ciągu ostatnich tygodni sieje zniszczenie i nie mają zamiaru wprowadzać stanu klęski żywiołowej. Kandydat partii władzy, który tak spieszy się do objęcia już oficjalnie najważniejszego stołka w kraju, że już wykorzystuje przysługujące prezydentowi uprawnienia do obsadzania kluczowych urzędów swoimi nominatami, nie może przecież dopuścić do przesunięcia się w czasie przejęcia przez jego obóz pełni władzy. To, że powodzianie nie mają dokumentów, a wiele lokali wyborczych uległo zalaniu i nie nadaje się do użytkowania nie ma znaczenia. Dla nich liczy się tylko władza i nie dopuszczą do uruchomienia dodatkowych funduszy na pomoc dla ofiar powodzi, jeżeli godzi to w ich partyjne interesy. A straty spowodowane przez powódź są coraz większe. Jak podaje jeden z portali internetowych, ze względu na sytuację powodziową w polskich górach odwołano już połowę rezerwacji w hotelach i pensjonatach. Straty tam także będą ogromne, ale dla sprawujących władzę nie ma to znaczenia - na terenach, które są najbardziej dotknięte skutkami powodzi liberałowie nigdy nie mieli zbyt dużego poparcia, więc jest to dla nich tylko szansa na zwiększenie procentowego poparcia poprzez zmniejszenie frekwencji. Po wodzie do celu, a kto nie umie pływać, najwyżej się utopi! (-) Andrzej Lepper
~Iwona
10-06-2010 / 00:00
Modliliśmy się za Pana. Prosimy o łaskę dla tych, co tak na Pana wypisują. Niech sami się najpierw zbadają zbrodniarze komunistyczni. Wielkopolska Pana pozdrawia.
~Maciek
10-06-2010 / 00:00
Panie Prezesie. Tak trzymać jesteśmy z Panem.