Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

APEL DO SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Konsekwencją analizy przedstawionych faktów i zdarzeń w oparciu na zgromadzony obszerny materiał dowodowy publicznie przedstawiony jest potrzeba niezwłocznej interwencji prawnej społeczności międzynarodowej w zbrodnię Smoleńską.

Wyegzekwowanie przez społeczność międzynarodową ustawowego zakazu zabijania obywateli Rzeczypospolitej, stosowania represji, prześladowań, dyskryminacji, poniżającego traktowania, utraty własności w stosunku do osób, organizacji społecznych lub instytucji, które składają Petycje do Parlamentu Europejskiego lub powiadamiają Komisję Europejską o wykorzystywaniu struktur Unii Europejskiej i środków finansowych pochodzących od podatników europejskich a przeznaczonych do realizacji polityki budżetowej Wspólnoty w aktach korupcji, defraudacji środków unijnych, przestępczości kryminalnej, legalizowania i wprowadzania środków finansowych pochodzących z przestępstw lub niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego (prania brudnych pieniędzy), przez osoby sprawujące władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą w Polsce i innych krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej a powiązanych z ujawnionymi strukturami kryminalnymi dawnych służb bezpieczeństwa Polsce i innych krajach wspierających międzynarodowy terroryzm.

Osoby te z racji pełnionych funkcji w państwach członkowskich Unii Europejskiej skutecznie i z premedytacją mordują, stosują represje, prześladowania, dyskryminację, poniżające traktowanie w celu zatuszowania i przedstawiania zdarzeń w innym świetle celem świadomego wprowadzenia w błąd co do okoliczności danej sprawy Parlamentarzystów lub instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy lub inne, wykorzystując między innymi agentów służb specjalnych, tajnych współpracowników ich rodziny i byłe struktury totalitarne w tym celu.

Zbrodniarze totalitarni postępując w interesie określonych osób pozostają całkowicie bezkarni, ponieważ w sądach orzekają osoby spowinowacone lub współpracujące z nimi na zasadzie płatnego doradztwa.

Dochodzenie roszczeń z powodu wyżej opisanych szkód i krzywd doznanych jest niemożliwe. Strona procesowa stoi na z góry przegranej pozycji, ponieważ w sądach stosowane są różne techniki manipulacji sprawami w interesie totalitarnych aparatczyków.

Polegają one na niszczeniu zawartości części akt sprawy, wpinaniu dokumentów do akt na życzenie w zależności, kto akta ma kontrolować, wykonywaniu poleceń osób trzecich dotyczących wydanego orzeczenia, postanowienia, zarządzenia. Mimo złożenia w pełni uzasadnionych formalnych wniosków dowodowych, sędziowie oddalają je bez podania uzasadnienia, stosując totalitarną formułę: złożone wnioski w ocenie sądu nie zasługują na uwzględnienie.
Wnioski o zmianę składu sędziowskiego lub wyłączenie sędziego pozostawia się bez rozstrzygnięcia lub rozpatruje się przez osoby nieuprawnione, które oddalają złożony wniosek - pomimo, że Trybunał Konstytucyjny .

Te same zarzuty odnoszą się do manipulacji aktami spraw na forum międzynarodowym, gdzie skargi złożone w języku polskim są wybiórczo rozpatrywane i manipulowane składanymi wnioskami dowodowymi w zależności od sytuacji politycznej. O rozstrzygnięciu danej sprawy osoby nie są powiadamiane przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał lub inny organ międzynarodowy Zarzuty te dotyczą w szczególności Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i Parlamentu Europejskiego.

Zwracając się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych tego typu instytucji napotyka się na tą samą grupę zainteresowaną posiadaniem na wyłączność własności w Polsce lub wymuszającą korupcję i płacenie haraczy na rzecz dawnych aparatczyków państwa totalitarnego.

Postępując w ten sposób stawiają na z góry przegranej pozycji osoby lub instytucje składające Petycje lub powiadamiające Komisję Europejską doprowadzając do ponownej wiktymizacji i utraty zaufania publicznego.

Osoba fizyczna, organizacja społeczna lub inny podmiot składający Petycję do Parlamentu Europejskiego albo powiadamiający Komisję Europejską o aktach defraudacji środków unijnych, korupcji, przestępczości kryminalnej, legalizowania i wprowadzania środków finansowych pochodzących z przestępstw lub niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego (prania brudnych pieniędzy) ma prawo do traktowania jej z godnością, szacunkiem i współczuciem. Posiada ona również prawo do bezpieczeństwa i ochrony oraz poszanowania jej życia rodzinnego i prywatnego. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na osobę powiadamiającą i nie powinna być ona narażona na dodatkowe dolegliwości wynikające ze złożenia Petycji lub powiadomienia Komisji Europejskiej lub innych instytucji międzynarodowych. Osobie takiej należy udzielić rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się w sprawie postępowania.

Powoływanie się na zagwarantowaną, przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej mają obowiązek szanować i chronić oraz fakt, iż Wspólnota Europejska jest wspólnotą państw prawa, urzeczywistniającą zasady sprawiedliwości społecznej, w której każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, a także zaleceń i dyrektyw wypracowanych przez międzynarodową społeczność a także Deklarację ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, Europejską Konwencję o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 1983 r., Zalecenia Rady Europy Nr. (85) 11 w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym, Zalecenia Rady Europy Nr.(87) 21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw to fikcja jeżeli ma się do czynienia z dawnymi strukturami służby bezpieczeństwa w Polsce.

Te normy prawne jednak się nie przyjęły w forum międzynarodowym gdzie stroną jest państwo Polskie. Tolerowanie krzywdy jest największym złem.

Konkludując należy oświadczyć, że mimo demokratycznych instytucji realną władzę w Polsce nie sprawują wybrani w wolnych wyborach na określony czas przedstawiciele narodu, lecz funkcjonariusze publiczni pozostający bezterminowo dyspozycyjni wobec organizacji kryminalnej na bazie dawnego państwa totalitarnego posiadający moc wydawania decyzji, bardzo często z rażącym naruszeniem prawa skutkujących utratą dorobku całego życia lub wielu pokoleń spychając wybrane osoby i ich rodziny lub podmioty gospodarcze na margines życia społecznego, ekonomicznego i politycznego lub tuszowania pospolitych mordów na ludziach.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o zajęcie się przez Wspólnotę Międzynarodową zamachem na Prezydenta RP i osoby towarzyszące zabite pod Smoleńskiem (Rosja), represjami, prześladowaniami, dyskryminacją, i poniżającym traktowaniem wobec osób uczestników postępowań prowadzonych przez instytucje Wspólnoty Europejskiej lub inne instytucje międzynarodowe ze strony urzędników którzy dopuścili się lub istnieje podejrzenie że dokonali defraudacji środków unijnych, korupcji w przyznawaniu ich, wprowadzania środków niewiadomego pochodzenia do obrotu prawnego na obszarze Unii Europejskiej lub ich prób i innych aktów przestępczości kryminalnej z użyciem środków i instytucji unijnych.

Żądamy niezwłocznego ujawnienia wszystkich urzędników Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych będących członkami lub współpracownikami dawnej służby bezpieczeństwa w Polsce i ich powinowatych ze względu na ujawniony charakter kryminalny struktur tych służb oraz należących do ujawnionej grupy społecznej osób wpierających międzynarodowy terroryzm.

Wpisania Rzeczpospolitej Polskiej na listę państw wspierających międzynarodowy terroryzm do czasu ujawnienia wszystkich osób powiązanych z dawnymi organami bezpieczeństwa oraz niezwłocznego zwrotu nieruchomości zagrabionych do chwili złożenia niniejszego raportu przez przestępców totalitarnych z użyciem konstytucyjnych organów państwa polskiego.

Rafał Gawroński.

Prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce.

Warszawa, dnia 07 czerwca 2010 roku.

Mail: rafal-gawronski@wp.pl

Tusk z Komorowskim - katyńscy towarzysze zamachu?
Rafał Gawroński.

JAKI KANDYDAT TAKI ORGAN JEGO WŁADZY... :-).

Poseł Palikot kolejny raz z sejmu czy z siebie robi cyrk?
- relaks nie tylko na weekend :-)

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Ice
05-01-2015 / 07:01
Awesome you should think of sonmehitg like that zyqkoryk.com [url=qucuafp.com]qucuafp[/url] [link=hojiibnidhl.com]hojiibnidhl[/link]
~Confident
25-12-2014 / 09:15
Deep thinking - adds a new dinsemion" rel="nofollow">fwdvfx.com">dinsemion to it all.
~Marcelo
20-12-2014 / 23:09
I'm going to go round the headpiece cotsvorerny to address the few angry people who hypocritically claimed that Sandra (or for that matter any British/Finnish/probably anyone non native american) lacks culture. Now how hypocritical is that? You are kicking up a fuss over someone using a piece of your culture for inspiration (and clearly with NO intention of offending or mocking anyone) because your culture has not been credited in the post or has been misused/missunderstood and you go on and make the biggest racist comment you could. Now who is being ignorant? EVERY country has a culture and a tradition. I am Greek, Sandra is Finnish, we both live in London. Those are just THREE of the millions of cultures out there. Contrary to popular belief (popular consisting mainly of angry IGNORANT people) "culture" is not a word synonymus to "colour". Culture is something that comes with every nationality, geographical location, history and skin colour. p.s the photos are beautiful.
~ZOBACZ
17-06-2010 / 00:00
~LUDZISKA SŁUCHAJCIE
16-06-2010 / 00:00
Pod Ministerstwem Sprawiedliwości grupka osób przykuła się łańcuchami i zakleili tablicę Min Spr. Widnieje tam MINISTERSTWO NIESPRAWIEDLIWOŚCI.
~Aferka
13-06-2010 / 00:00
dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2091&Itemid=1 Wpisał: nazimno 12.06.2010. Premier Tusk w Sandomierzu - jak kłamią media, jak kłamie władza Jak donoszą moi znajomi z Sandomierza, kilka dni temu miało tam miejsce wydarzenie, o którym milczą wszystkie media. Zastanawialiście się może, co się premieru Tusku stało w ust korale? Zaciął się przy goleniu? Zagryzł wargę mocując się z powodzią i mu tak zostało? Dostał od żony? Nie, moi państwo. Otóż pan premier ze swoją świtą postanowił się polansować na terenach powodziowych i pofotografować, żeby ładnie wypaść w gazetach. Nie przewidział jednego - że wytrzymałość nerwowa powodzian ma swoje granice. Na widok pozowania do sesji fotograficznej ludzie rzucili się na ochroniarzy i zaczęli ich po prostu lać. Jeden facet przedarł się do samego Tuska i go trzasnął w zęby. O dziwo, ochrona nie strzelała ani nic, a i Tusk dyskretnie milczy o takim casus pascudeus. Wraz ze świtą zmykał chyłkiem, ścigany gniewnymi okrzykami ludzi, których powódź doprowadziła do rozpaczy, a arogancja władz - do wściekłości. "Już my was wybierzemy!", "My wam damy wybory!" Nie można się dziwić postawie mieszkańców zalanych terenów. Ci, co tam byli - nie na brzegu, ale na środku tego olbrzymiego, nowego akwenu, który rozciąga się na przestrzeni 15 kilometrów, od Sandomierza do Tarnobrzega. Wojna nie zdołałaby spowodować większych strat, chyba atomowa. Tysiące domów, które już nigdy nie będą zdatne do użytku, nawet gdyby ich właściciele mieli pieniądze na remont. Tysiące budynków gospodarczych, sklepów, zakładów, szkół, placówek służby zdrowia, urzędów, kościołów - wszystko zniszczone doszczętnie. Do wymiany będzie w nich wszystko, prócz murów, stropów i dachów. Każdy, kto budował dom, wie, że największe koszty ponosi się na etapie kładzenia instalacji i wykończeń. A co z miejscami pracy? Ci ludzie zostali bez środków do życia, bez domów, bez perspektyw, bez szans na poprawę losu. Nawet jeśli państwo im pomoże, to na pewno nie w takim zakresie, by pokryć choćby trzecią część strat. Nie będzie pracy, nie będzie szkół, przychodni, nawet cmentarzy nie będzie. Wyobraźcie sobie, gdzie pochować zmarłych członków rodziny, skoro wszystko na kilkanaście kilometrów wokół jest pod wodą? Jak odwiedzić rodzinę w szpitalu? Jak zapewnić byt dzieciom? Ci, którzy prowadzą akcję ratunkową dziwią się, że nie wybuchła jeszcze epidemia - ale do przedwczoraj było chłodno. Teraz mamy tropikalne upały. Setki tysięcy zwierząt rozkładając się, zatruwają wodę i ziemię, budynki i te sprzęty i instalacje, które ocalały. Gniją rośliny, żywność. Po wodzie pływają sprzęty wyniesione przez wodę z budynków. Do tej wody nie można zanurzyć ręki, by nie narazić się na ciężkie zakażenie, zachłyśnięcie się nią to, dosłownie, stan zagrożenia życia. Media kłamią, nie pokazując grozy sytuacji. Kłamią ręka w rękę z władzą, której wydaje się, że ma szanse ponownie oszukać naród. Telewizja nie pokazuje tych dantejskich scen, jak nie pokazała premiera przyjmującego na zęby poparcie wdzięcznego narodu.
~zenek
13-06-2010 / 00:00
Zobaczcie jak te antypolskie partie zra sie na calego im tylko stolki i kasa w glowach. Ostrzegam was wszystkich ze jesli wygra ktoras z tych parti ktore w normalnym panstwie powinny byc zdelegalizowane za zdrade narodowa, to nic nie zmieni sie na lepsze, jeszcze oni doprowadza do wojny domowej. Zobaczcie jak te Po I PiS ida na calego, im nie wglowach pomoc powodzianom, oni tylko walcza o stolki, czy wy tego nie widzicie? Jedyny prawdziwy kandydat to Lepper, czy sie to komus podoba czy nie. Oni nie maja zadnych hakow na Leppera i takiego czlowieka nie idzie manipulowac. Boja sie Leppera jak ognia. Juz samo to ze antypolskie media pokazuja tylko dwoch wytypowanych przez nich kandydatow powinno dac duzo do myslenia. Lepper chce sprpwadzenia stanu kleski zywiolowej a ci sie tylko kloca i zra o te stolki, czy tego na prawde nie widzicie? to kim wy tu jestescie? Mowcie prawde ludziom. LEPPER NA PREZYDENTA !!
~zenek
13-06-2010 / 00:00
A ja mowie wam wszystkim, kto jest Polakiem i chce na prawde zmiany na lepsze i wreszcie rozliczenia tej zlodziejskiej prywatyzacji, powinien glosowac na Andrzeja Leppera. Jest to jedyny czlowiek ktory mowi prawde, ktory jest razem z nami Polakami i widzi zlo jakie jest w naszej umeczonej Ojczyznie. Pozostali to farbowane lisy, dzis mowia i obiecuja a po wyborach robia swoje. Pozatym przypominam ze dnia 1 kwietnia 2008 roku antypolskie partie : PIS, PO, PSL SLD, glosowaly w sejmie za odebraniem nam Polakom naszej suwerennosci i oddanie w obce rece bez naszej zgody. Pomyslcie, czy ci co nas zdradzili i sprzedali po wyborach zmienia sie i beda nas bronic i chronic ? Jak tak myslicie to jestescie naiwni jak dzieci. LEPPER NA PREZYDENTA !!!
~Do Karola222
13-06-2010 / 00:00
Idź na portale medyczne, bo śniadania nie zjadłem przez ciebie.
~Aferka
12-06-2010 / 00:00
Wojna została wygrana dzięki internetowi. Boicie się SB-ecy, że wypisujecie takie rzeczy.Dom spokojnej starości im. Ericha Honneckera w Moskwie już na was czeka. Jaruzelski z Komorowskim wynegocjowali, że będzie możliwość powrotu do Związku Rosyjskiego dla wszystkich z pochodzeniem ruskim, SB i wszystkich TW.