Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
7 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 08-05-2013

Zaproszenie na Zjazd Organizacji Pozaparlamentarnych w ramach Polsko - Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego Warszawy na 11 maja 2013r.

Program Zjazdu:

1.    Tworzenie struktur integracyjno - informacyjnych

  Na Walnym Zebraniu Przedstawicieli Organizacji współpracujących w ramach Polsko - Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego oraz Przedstawicieli innych Organizacji i Osób Fizycznych  w dniu 13 kwietnia 2013 powołano Międzyorganizacyjną Komisję Integracyjno - Informacyjną.

     Celem działania tej Komisji jest nakłonienie do współpracy Organizacje posiadające indywidualne internetowe systemy informacyjne w celu stworzenia polsko - polonijnego  internetowego systemu informacyjnego złożonego ze współpracujących ze sobą  krajowych oraz polonijnych  indywidualnych internetowych systemów informacyjnych. Będziemy  się wzorować na systemach informacyjnych redakcji Reuters'a i New York Times'a. W tych systemach informacyjnych informacje z kilkunastu dziedzin życia są internetowo, codziennie i bezpłatnie rozsyłane do milionów odbiorców rozproszonych na całym świecie.

      Stworzenie polsko - polonijnego  internetowego systemu informacyjnego jest wysoce uzasadnione. Na terenie naszego kraju i wśród Polonii  istnieją tysiące stron internetowych o bardzo różnym poziomie intelektualnym i różnym poziomie wiarygodności. Powołanie tego systemu informacyjnego o zasięgu polsko - polonijnym  zapewni użytkownikom  internetu bezpłatne dostarczanie bardziej wiarygodnych,  bieżących informacji bez konieczności ich wyszukiwania wśród tej istniejącej olbrzymiej ilości stron internetowych.

   Polsko Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe dysponuje funkcjonującym internetowym systemem informacyjnym. We współpracy z innymi organizacjami chcemy zarówno zwiększyć tematykę naszych artykułów jak i wielokrotnie zwiększyć liczbę odbiorców. 

2.    Stworzenie początkowych struktur Międzyorganizacyjnego Komitetu Wyborczego do najbliższych wyborów parlamentarnych.

  Z codziennych wiadomości dowiadujemy się o próbach obalenia obecnego rządu bądź o niesnaskach wśród obecnej koalicji rządowej. Z dnia na dzień możemy się dowiedzieć o nowych wyborach parlamentarnych. Jako organizacje pozaparlamentarne nie jesteśmy na taką sytuację przygotowani. Najtrudniejszym zagadnieniem będzie przygotowanie listy kandydatów do parlamentu. Wzajemne negocjacje mogą być długotrwałe i dlatego należy je rozpocząć jak najszybciej.

Na kolejny międzyorganizacyjny zjazd organizowany przez Organizacje wchodzące w skład Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego jak również inne Organizacje współpracujące zapraszamy  do Warszawy na 11 maja 2013r. 
Zjazd odbędzie się w podziemiach Kościoła pod wezw. Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5, początek godz. 12:00.

Organizacje jak i osoby fizyczne zainteresowane uczestniczeniem w zjeździe  proszone  są o zgłaszanie swojego uczestnictwa na dwa poniższe adresy mailowe lub telefonicznie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać  do dnia 08 maja 2013r.

         1. < ppzn.ab@wp.pl>   2.   < ppzn.ab@o2.pl>

Przewidujemy elektroniczną transmisję z  obrad  zjazdu. Informacje telefoniczne lub zgłoszenia uczestnictwa można dokonać pod numerami tel. 606-784-793 oraz 666-286-685.

Informacje o PPZN można znaleźć na stronie  http://www.ppzn.fc.pl

Z poważaniem,
Przewodniczący Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego

Mgr inż. Adam Bednarczyk
 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~bum
10-05-2013 / 21:04