Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Wniosek o przeprowadzenie przez Telewizję TVN bezpośrednich transmisji z zaplanowanych przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział II Karny dnia 26. sierpnia - przekroczenie uprawnień przez Donalda Tuska i 16 września - działanie na szkodę narodu przez Bronisława Komorowskiego.

Zbigniew Kękuś Kraków, 2 sierpnia 2010 r.

Szanowny Pan

Markus Tellenbach

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy TVN

ul. Wiertnicza 166

02-952 Warszawa

Dotyczy: Wniosek o przeprowadzenie przez Telewizję TVN bezpośrednich transmisji z mających się odbyć przed Sądem Rejonowym w Warszawie Wydział II Karny posiedzeń:

I. w dniu 26 sierpnia 2010r. – godz. 10:40, sala 448 /sygn. akt II Kp 1002/10/ - w sprawie o:

1. przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę mojego interesu przez Radcę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Izdebskiego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk,

2. sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo, przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, tj, o czyn z art. 18 § 1, 18 § 2, 18 § 3 kk.

II. w dniu 16 września 2010r. – godz. 9:00, sala 239 /sygn. akt II Kp 702/10/ - w sprawie o niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego, tj. na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, tj. o czyn z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego – sygn. akt: II Kp 702/10

Szanowny Panie,

Telewizja TVN wyróżnia się spośród innych mediów szczególnie intensywnymi działaniami na rzecz promocji Platformy Obywatelskiej, w tym jej najbardziej prominentnych członków.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przeprowadzenie przez Telewizję TVN bezpośrednich transmisji z posiedzeń Sądu Rejonowego w Warszawie Wydział II Karny w sprawie o popełnienie przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podanych wyżej przestępstw.

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 2 sierpnia 2010r. do Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego zawierające zawiadomienie o wyżej wymienionych posiedzeniach oraz moje dla nich zaproszenie do ich osobistego w tych posiedzeniach uczestnictwa.

Pragnę nadmienić, że już wcześniej zapraszałem panów Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska do uczestnictwa w posiedzeniach, które w wyżej wymienionych sprawach odbyły się w dniach 14 czerwca 2010r. /sprawa B. Komorowskiego/ i 30 czerwca 2010r. /sprawa J. Izdebskiego i D. Tuska/, ale obaj zdali się na pomoc, jakiej w ochronie ich wizerunku świadczą im sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Wydział II Karny, SSR Adam Grzejszczak /Bronisław Komorowski/ i SSR Piotr Ermich /Donald Tusk/.

Jak podała „Gazeta Wyborcza” Donald Tusk otrzymał w ostatnich dniach na Uniwersytecie Karola w Pradze Nagrodę im. Vaszka i Anny Marii Polak za zasługi na rzecz przemian demokratycznych i gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej:

„Premier Donald Tusk przybył wczoraj do Pragi, gdzie na Uniwersytecie Karola odbierze Nagrodę im. Vaszka i Anny Marii Polak przyznawaną za zasługi na rzecz przemian demokratycznych i gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej (…). Nagrodę przyznaje American Insitute on Political and Economic Systems.”
Źródło: „Tusk nagrodzony w Pradze” ; „Gazeta Wyborcza”, 29 lipca 2010r., s. 7

Uważam za pożądane, by Polacy zobaczyli, jakie w Polsce podejmuje Donald Tusk działania na rzecz przemian demokratycznych, tj. jak od ponad roku deleguje rozpoznanie zgłoszonej mu przeze mnie jako Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 25 maja 2009r. – a potem kilkukrotnie przeze mnie ponawianej – sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego małoletniego-chorego dziecka do ochrony zdrowia przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla oraz pięcioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie /SSO Ewa Hańderek, SSR del. do SO Agata Wasilewska-Kawałek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kuś-Trybek/, na siebie samego, jako Prezesa Rady Ministrów, czyniąc tak, w tym celu, by mnie jego podwładny z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzy Izdebski mógł informować, że Prezes Rady Ministrów Donald Tusk nie posiada uprawnień do rozpoznania zgłoszonej mu przeze mnie sprawy.

Sprytny i inteligentny ten premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, jak mało kto.

Zanim ktoś w Polsce też przyzna mu za coś nagrodę, jest Donald Tusk na najlepszej drodze do uzyskania statusu przestępcy w związku z jego działaniami wyczerpującymi znamiona czynu typizowanego jako przestępstwo z art. 18 § 1, § 2, § 3 Kodeksu Karnego, tj. za podżeganie, sprawstwo i pomocnictwo jego podwładnemu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzemu Izdebskiemu w popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego, tj. przekroczenia uprawnień i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez rozpoznanie przez niego jako przedstawiciela władzy wykonawczej i oddalenie sprawy zgłoszonej przeze mnie do rozpoznania przedstawicielowi władzy ustawodawczej Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donaldowi Tuskowi.

Załącznik I do niniejszego pisma zawiera także uzasadnienie dla sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia Wydział II Karny przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu.

Ten z kolei przez półtora roku nie rozpoznał zgłoszonej mu przeze mnie sprawy usiłowania wdrożenia w życie przez premiera Donalda Tuska oraz ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada na początku 2009r. ustawy reprywatyzacyjnej godzącej w polski interes narodowy i sprzecznej z polską racją stanu.

Już jej nigdy nie rozpozna Bronisław Komorowski jako Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ponieważ w dniu 8 lipca 2010r. złożył mandat poselski.

Uważam, że dobrze się stanie, jeśli Polacy będą mieli okazję zobaczyć w bezpośredniej transmisji telewizyjnej, w jaki sposób sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Wydział II Karny SSR Adam Grzejszczak i SSR Piotr Ermich bronią najdostojniejszych polityków Polski przed przedstawionymi im przeze mnie zarzutami, tj. dowiedzieć się, w jaki sposób realizują ich poselskie obowiązki wobec Ojczyzny i obywateli.

Ponieważ koleżanka partyjna Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego, Hanna Gronkiewicz-Waltz dedykowała na Koncern ITI w kwotę 500 mln zł z publicznych środków uważam, że jest moralnym obowiązkiem należącej do ITI Telewizji TVN przeprowadzić bezpośrednie transmisje z posiedzeń Sądu Rejonowego w Warszawie Wydział II Karny w sprawach przeciwko Marszałkowi Sejmu Bronisławowi Komorowskiemu i Posłowi Donaldowi Tuskowi.

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.

Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Ojciec Przestępca

Do wiadomości:
1. Państwo: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Romaszewski, Marek Ziółkowski - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

2. Państwo: Grzegorz Schetyna, Ewa Kierzkowska, Stefan Niesiołowski, Jerzy Wenderlich Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

3. Panowie: Marek Kuchciński - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość; Grzegorz Napieralski - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy; Pan Tomasz Tomczykiewicz - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej; Stanisław Żelichowski - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

4. Państwo: Bohdan Zdziennicki - Prezes Trybunału Konstytucyjnego - Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

5. Pan Lech Gardocki, Prezes Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Pl. Krasińskich 2/4/6 , 00-951 Warszawa

6. Pan Leszek Bubel – Redaktor Naczelny, „Tylko Polska”, ul. Garibaldiego 4/20, 04-078 Warszawa

7. Pan Tomasz Sakiewicz – Redaktor Naczelny, „Gazeta Polska”, ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa

8. Pani Ewa Sołowiej - Redaktor Naczelny, „Nasz Dziennik”, ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa

9. Pan Tomasz Sommer – Redaktor Naczelny, „Najwyższy Czas”, ul. Mickiewicza 23/50, 01-552 Warszawa

10. Pan Tomasz Zapert – Redaktor Naczelny, „Nasza Polska”, ul. Dobra 5/1, 00-384 Warszawa

11. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

12. Pani Małgorzata KołakowskaPrezes ING Banku Śląskiego S.A., Plac Trzech Krzyży 10-14, 00-499 Warszawa

13. Abp Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

14. Pan Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

15. Pani Danuta Przywara, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa

16. Pan Jerzy Baczyński, Redaktor Naczelny, „Polityka”, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa

17. Pan Mirosław Błaszczyk - Prezes Zarządu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

18. Pan Jarosław Hendzel, Dyrektor Generalny "Radio Muzyka Fakty" sp. z o.o., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

19. Pan Adam Hromiak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskie Radio SA , al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

20. Pan Paweł Fonfara, Redaktor Naczelny „Polska”, ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa

21. Pani Tomasz Lis, Redaktor Naczelny, „Wprost”, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

22. Pan Grzegorz Jankowski - Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

23. Pan Wojciech Maziarski - Redaktor Naczelny "Newsweek", ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

24. Pan Adam Michnik - Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

25. Pan Tomasz Wróblewski - Redaktor Naczelny, „Dziennik Gazeta Prawna”, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

26. Pan Robert Kozyra, Prezes Radio ZET sp. z o.o, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa

27. Pan Paweł Lisicki - Redaktor Naczelny, „Rzeczpospolita”, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

28. Pan Romuald Orzeł - Prezes Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa

29. Strony internetowe: www.zgsopo.pl, www.zkekus.pl, www.aferyprawa.com

Premier Donald Tusk łamie PRAWO nie stawiając się w Sądzie ! Sędziowie warszawscy świadomie i stronniczo naruszają przepisy PRAWA - czy nie znają procedury sądowej ?!?

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera dot. popełnienia przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego, tj. przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek Zbigniewa Kękusia do Donalda Tuska - niekompetentny warszawski sędzia Adam Grzejszczak alkoholik czy narkoman?

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~mic
26-12-2010 / 01:01
Pan dr K. się kompromituje. Nie zna kodeksu karnego, kionstytucji, nie umie skopiować druku sejmowego, nie potrafi wyszukaĆ DOKUMENTÓW.
~ciociababcia
17-08-2010 / 00:00
ależ ten portal obsiadły szkodniki. Zamiast zastanowić się, pokąd nie jest za późno, że w tym coś może być klepią byle co.Możeby tak włączyć myślenie? zobaczyć co dzieje się w Polsce, zrewidować swoich nauczycieli? Za takie małe pieniądze jak otrzymują nie ryzykowałabym.