Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-03-2013

Warszawa - zawiadomienia o rozprawach w sprawie afery WGI Dom Maklerski SA w dniu 26.03.13 oraz 27.06.13. afery w której blisko 1500 klientów straciło ponad 320 mln zł - jest to tylko suma wierzytelności w kat. III zgłoszonych do syndyka WGI DM. 


Pierwsze posiedzenie w sprawie zażalenia na umorzenie postępowania w sprawie procesu karnego przeciwko pracownikom KNF w związku z afera WGI odbędzie sie w dniu 26 marca 2013 r. godz. 11:00, sala 411 w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XI Wydział Karny Odwoławczy przy ul. Chopina 1 (sygn. akt X Kz 222/13).

Posiedzenie to odbywa się w związku ze złożonym przez kancelarie PDiW zażaleniem w sprawie o sygn. akt V K 619/10 na postanowienie z 21.11.12 Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, V Wydział Karny dot. umorzenia postępowania w sprawie przeciwko władzom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

Pierwsze posiedzenie w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI DM w trybie art. 349 kpk odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XII Wydział Karny, w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 12:00 sala 230 (sygn. XII K 294/12). 

Komentarz dotyczący w/w postanowienia z 21.11.12:
"Przyczyny umorzenia są podobne do umorzenia w sądzie administracyjnym:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FB4D462C31
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/01AFF56A55
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EBE8CC8E17

W administracyjnym stwierdzono, że klient nie był strona (pomimo ze kpa stanowi, Że: "Art. 28.Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek."), bo zdaniem sądu chociaż klient ma interes faktyczny, to nie ma interesu prawnego - typowe "togowe masło maślane" 
W postanowieniu sądu karnego z dnia 21.11.12 stwierdzono, że pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. może być jedynie ten kogo przestępstwo dotyka bezpośrednio, a tutaj rzekomo elementem pośrednim pomiędzy ewentualnym niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariuszy KNF, a narażeniem na szkodę inwestorów było rzekomo przywłaszczenie mienia przez osoby związane z DM (przywłaszczenie, którego prokuratura nie stwierdziła, pomimo że ten sąd twierdził jednoznacznie, że: "Przyczyna powstania szkody był bowiem fakt przywłaszczenia.", a wiec mamy fakt, który zdaniem sądu jest faktem i którym sąd posłużył się do umorzenia postępowania przeciwko pracownikom KNF, a który to fakt zdaniem prokuratury faktem nie jest, gdyż prokuratura nie postawiła zarzutu przywłaszczenia mienia - czyli "togowcy" zostali kupieni za pieniądze oszukanych klientów WGI.

ZAPRASZAMY MEDIA, OSOBY ZAINTERESOWANE I POSZKODOWANE PRZEZ SĄDY - TRZEBA ICH KONTROLOWAĆ I PILNOWAĆ.

Więcej o aferze WGI, a także o procesie przeciwko kluczowym pracownikom KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) można poczytać pod linkami:
http://www.rp.pl/artykul/933693.html
http://www.rp.pl/artykul/963489.html
http://www.ekonomia24.pl/artykul/706160,986462-Miliony-WGI-wyparowuja.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,Final-gigantycznej-afery-stana-przed-sadem-za-przywlaszczenie-316-mln-zl,wid,14974647,wiadomosc.html?ticaid=1101fa
http://www.ekonomia24.pl/artykul/705501,953895-WGI-kontra-KNF.html

PS.

Prokurator od ukrywania oszustw kolejnego parabanku - Amber Gold pracuje i "za karę" zarabia tylko ok. 7-8 tys. zł miesięcznie

altJak ustalił "Super Express", Marzanna Majstrowicz, która w ubiegłym roku "wsławiła się" złym nadzorem nad śledztwem w sprawie Amber Gold, nadal pracuje w prokuraturze.

- Od 25 stycznia 2013 r. prokurator Marzanna Majstrowicz jest szeregowym prokuratorem w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Śródmieście - informuje nas rzecznik gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk.

Majstrowicz straciła stanowisko szefa Prokuratury Rejonowej w Gdańsku-Wrzeszczu 24 września 2012 r. po decyzji prokuratora generalnego.

Powodem były kompromitujące wpadki, które zaliczyła w trakcie śledztwa przy sprawie Amber Gold. Okazało się, że nie znała prawa bankowego ani nie czytała akt sprawy. Po jej odwołaniu prokurator generalny cofnął jej dodatek funkcyjny. Jako szeregowy prokurator zarobi ok. 7-8 tys. zł miesięcznie.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~gość
23-08-2013 / 10:26
~gość
09-08-2013 / 14:05
Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny powiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze XII K 294/12 skierowanej z aktem oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, sygnatura V Ds. 152/06, przeciwko Łukaszowi Kaczor, Andrzejowi Sarapata i Maciejowi Soporek - członkom Zarządu WGI DM S.A. oraz WGI CONSULTING Sp. z o.o. oskarżonym o przestępstwa z art. 296 § 1, 2 i 3 kk i inne. Rozprawa odbędzie się 12 września 2013 roku o godz. 9.30 w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności 127, sala numer 252. Stawiennictwo pokrzywdzonych na ww. termin rozprawy nie jest obowiązkowe. Sąd informuje ponadto, że zgodnie z art. 387 § 1 kpk do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej każdy oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Sąd może taki wniosek uwzględnić zgodnie z art. 387 § 2 kpk, jeżeli nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia takiego wniosku przez oskarżonego. Sąd jednocześnie informuje, że z uwagi na liczbę pokrzywdzonych (1200 osób), z których każdy może występować w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, Sąd skorzystał z uprawnień przewidzianych w art. 56 § 1 kpk, ograniczając liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie do 18. Ponadto Sąd informuje w trybie art. 62 kpk, że aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pokrzywdzeni mogą wytoczyć przeciw oskarżonym powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzeni mają też prawo wystąpić z wnioskiem w trybie art. 46 § 1 kk w terminie określonym w art. 49a kpk do złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody.
~poszkodowany
20-05-2013 / 18:08
W dniu 11 czerwca 2013 r., o godz. 09:30, w sali 41, w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XII Wydział Karny odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażaleń na postanowienie prokuratury okręgowej z 31.12.2012 o umorzeniu śledztwa w sprawach dotyczacych afery WGI (w tym m.in. przeciwko zarzadowi WGI DM, przeciwko prezes WGI Financial Barbarze Łukasiak, przeciwko syndykom masy upadlosci WGI DM i WGI Consulting itd.).
~jakel
30-03-2013 / 13:09
panie marek777 ja to oglądałem na ** youtu.be/T7rrKNRuCas ***TO je wyborne pane hawranek !!!
~marek777
30-03-2013 / 13:05
patrz : http : youtu.be/T7KNRuCas
~smakosz szczawiu
23-03-2013 / 23:22
800.000 P0lskich dzieci w szkołach jest głodnych. A szczaw i mirabelki dopiero na jesień....
~donald
20-03-2013 / 19:00