Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 25-06-2013

Warszawa - 27.06.2013r. zapraszamy poszkodowanych w aferze WGI DOM MAKLERSKI, Sąd Okręgowy XII Wydział Karny s.230

Po trwającym 7 lat pseudo-śledztwie w sprawie afery WGI, w której ok. 1500 klientów straciło ponad 320 mln zł, pierwsze posiedzenie sadu w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI Dom Maklerski SA odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XII Wydział Karny, w czwartek 27 czerwca 2013r. o godz. 12:00 sala 230 (sygn. XII K 294/12). 

Ponadto rozprawa karna przeciwko zarządowi WGI Consulting - spółki córki (z niemal tym samym składem zarządu co WGI DM), przez którą zarząd WGI wyprowadzał pieniądze klientów WGI DM poza kontrolę organów nadzoru - odbędzie się dnia 11.09.13 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, sygn.akt III K 604/12. 

Kwota szkody ponad 320 mln zł stanowi sumę zgłoszonych wierzytelności w kat. III do masy upadłościowej WGI DM SA. Klienci WGI zgłaszali wierzytelności na podstawie ostatniej z comiesięcznie klientom przesyłanych przez WGI tzw. "Informacji o wartości rachunku" (z dnia 31.03.2006). 
Natomiast prokuratura nie uwzględniała "Informacji o wartości rachunku" w wyliczeniu szkody, lecz jedynie wpłaty i wypłaty bankowe dokonywane przez klientów WGI do WGI, a także od kwoty szkody prokuratura odjęła wartość wypłaconych rekompensat (ok. 30 mln zł) przez KDPW SA, w wyniku czego wartość szkody dla blisko 1200 klientów (tylu klientów WGI prokuratura zakwalifikowała jako pokrzywdzonych) wyliczonych przez prokuraturę wynosi blisko 250 mln zł. 

Wyliczenia prokuratury są jednak niejednokrotnie błędne, gdyż nie zgadzają się z wyliczeniami przeprowadzonymi przez wielu klientów obliczających szkodę wg metodologii prokuratury. Nadmienić należy, że liczbę klientów dnia 05.04.2006 (czyli dzień po odebraniu licencji DM dla WGI) KPWiG podawała na 1837 (zob. http://www.parkiet.com/artykul/454997.html ). 
Co się stało z brakującą liczbą klientów nie wiadomo. 

Postępowanie upadłościowe WGI DM mogło się toczyć tylko dzięki zaliczkom wpłaconym na żądanie sądu przez poszkodowanych klientów WGI do masy upadłości WGI DM w wysokości ok. 800 tys. zł, gdyż w kasie spółki było tylko ok. 200 tys. zł. Mimo tego wpłacona przez klientów kwota okazała się niewystarczająca na ukończenie postępowania upadłościowego, które zostało ostatecznie umorzone dnia 03.02.2010 z powodu braku środków. 
Czy to nie dowód skorumpowania syndyka i funkcjonariuszy prokuratury ? ! ?

Postępowanie to przyniosło klientom WGI więcej szkody niż pożytku, gdyż nie tylko, że klienci WGI DM nie otrzymali z masy upadłości WGI DM ani grosza i utracili wpłacone zaliczki na prowadzenie postępowania upadłościowego, to jeszcze syndyk pod wpływem nacisków KDPW SA ustalił listę rekompensat na podstawie sfałszowanych przez zarząd WGI elektronicznych "dokumentach", w wyniku czego wypłaty rekompensat pozostawały w całkowitym oderwaniu od środków zainwestowanych przez poszkodowanych klientów w WGI DM. 
Na skutek tego zdecydowana większość (ok. 90 %) klientów WGI bezzasadnie otrzymało rekompensaty w znacznie zaniżonej wysokości lub nie otrzymało ich wcale. System rekompensat zatem nie sprawdził się, gdyż powinien był ochronić klientów DM przed skutkami oszustw i błędów popełnianych przez DM, a nie ochronił. 

Pomimo że spółka WGI SA i WGI DM SA (czyli spółka WGI przed przyznaniem licencji DM i po przyznaniu licencji) to ta sama spółka (ten sam numer KRS), prokurator nie wiadomo dlaczego ograniczył śledztwo tylko do okresu maklerskiego spółki (nakazała przebadać biegłym tylko okres maklerski). Prokuratura nie ustaliła gdzie i w jaki sposób zniknęły pieniądze poszkodowanych klientów WGI (320 mln zl). Pomimo że prokuratura stwierdziła w akcie oskarżenia, że oskarżeni przelewali pieniądze klientów na własne, prywatne konta m.in. do banków w Szwajcarii, to jednakże nie oskarżyła oskarżonych o oszustwo i przywłaszczenie mienia, a jedynie o niegospodarność że szkoda w wielkich rozmiarach. 

Jaki był dalszy los pieniędzy przelanych na prywatne konta oskarżonych oraz los 6,6 mln USD i 4,15 mln USD przelanych do WGI Europe Ltd. w Wielkiej Brytanii, prokuratura nie ustaliła. Wyciąg z kalendarium niektórych wydarzeń związanych z WGI (ustalony przez biegłych w procesie karnym) oraz informacje o powiązanych spółkach: 
4 września 1998 zawiązanie spółki Ramsed sp z o.o. właściciele MS i ED (ten od Interbrok, który obecnie odsiaduje wyrok za aferę Interbrok) 16 kwietnia 1999 zmiana nazwy z Ramsed na WGI sp. z o.o. zarząd: MS, LK i AR 
5 maja 1999 sprzedaż udziałów przez ED 21 grudnia 2000 przekształcenie z WGI sp. z o.o. na WGI SA, zarząd MS i LK 
11 kwietnia 2001 wpisanie do rejestru handlowego przekształcenia WGI sp. z o.o. 
12 maja 2003 r. SKS na wyspie Man założył spółkę Infinity Foundation Ltd. z kapitałem zakładowym 100 GBP. 
18 sierpnia 2003 SKS zalozyl WGI Europe Ltd. w Anglii. 
27 lipca 2004 powstało WGI TFI, jedynym właścicielem w dniu powołania było WGI SA (właściciel akcji WGI TFI o wartości 1000000 zł) 
20 września 2004 WGI SA otrzymało zgodę na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi oraz prowadzenie rachunków instrumentów finansowych oraz pieniężnych, WGI SA rozpoczęła działalność jako dom maklerski. 
25 lutego 2005 WGI SA tworzy WGI Consulting sp z o.o. obejmując wszystkie udziały 50000 PLN 
16 marca 2005 WGI Con otworzyła rachunek w Wachovia Securities i całość rachunku WGI SA została scedowana na WGI Con. 
22 kwietnia 2005 zmiana nazwy z WGI SA na WGI DM SA zatwierdzona przez KRS 
29 kwietnia 2005 zaksięgowano cesje rachunku WGI DM SA w Wachowii na rzecz WGI Consulting, wartość rachunku wynosiła 83567009,32 PLN 
9 czerwca 2006 Sad Southern District w Nowym Jorku zablokował wszystkie aktywa spółki powierzone w zarządzanie Wachovia Securities 

Oprócz tego w skład grupy WGI wchodził WGI Financial z prezesem Barbarą Łukasiak. 
W sumie było 5 spółek z grupy WGI mających nazwę WGI (WGI DM SA, WGI Consulting sp. z o.o., WGI TFI SA, WGI Financial sp. z o.o. i WGI Europe Ltd. (z siedziba w UK)). Barbara Lukasiak została skazana prawomocnym wyrokiem z dnia 9 czerwca 2008 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli, IV Wydział Karny, sygn. akt V K 1207/06 za to, że w okresie od dnia 04 marca 2005 roku do dnia 14 kwietnia 2005 roku w Warszawie jako prezes WGI Financial bez wymaganego zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wykonywała działalność polegającą na pośredniczeniu przy zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego, tj. o przestępstwo określone w art. 295 w zw. z art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 21 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Inne spółki powiązane osobowo lub kapitałowo z WGI: 1. RML Development Inc. Delaware 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808 2. MLR Development Inc. Delaware 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808 3. WGI Property Inc. (członek zarządu MS twierdził dla syndyka WGI Consulting, ze ok. 12,5 mln USD tam zostało przelane, ale nigdy tej spółki nie odnaleziono). 
Nazwa tych spółek najwyraźniej pochodzi od pierwszych liter imion udziałowców (Roman, Maciej, Lukasz = RML i MLR). Firma TWS tradewallstreet.com - gdy się zaczęła afera wówczas WGI (w tym osobiscie BL - prezes WGI Financial) zachęcała klientów WGI do przeniesienia sie tam. BL nawet miała tam swój adres e-mail (dane jakie podawała klientom WGI w roku wybuchu afery): tel. do Barbary Łukasiak : 0 501 104 780 e-maile: Barbara Lukasiak [mailto:barbara@tradewallstreet.com] Barbara Lukasiak [mailto:latchorzew@runbox.com

Niedawno w/w firma TWS oraz jej prezes Roman Śledziejowski zbankrutowali (RS jest też oskarżony o fałszowanie wyciągów bankowych - informacje o tym są w internecie na stronach amerykańskich). RS był maklerem w Wachovii odpowiedzialnym za inwestycje WGI i nadzór nad rachunkami WGI. RS założył wspólnie z członkami zarządu WGI MS i LK w/w spółki RML Development Inc. i MRL Development Inc. 
Wkrótce po wybuchu afery WGI RS stal się ich jedynym prezesem. W spółki te bez wiedzy klientów WGI inwestowano pieniądze klientów WGI. Istniała też bliżej nieokreślona spółka SKS na Cyprze do przeniesienia do której inwestycji z WGI DM namawiano niektórych większych klientów WGI tuz przed wybuchem afery. 

Rożnych spółek było jeszcze więcej, niektóre są wymienione w tabelce tutaj: 
http://www.skarbiec.biz/domy-maklerskie/syndykat.htm
http://www.skarbiec.biz/domy-maklerskie/warszawska.htm jak np. Warszawska Grupa Rozrywkowa s.c., Warszawska Grupa Medialna s.c., Warszawską Grupa Prasowa s.c. 
Wazniejsze artykuły prasowe o WGI z 2013 i 2012 roku: 
http://www.uwazamrze.pl/artykul/723778,1015124-Bezkarna-malwersacja.html (najlepszy, obszerny artykuł na ten temat) http://www.ekonomia24.pl/artykul/706160,986462-Miliony-WGI-wyparowuja.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,12400370,Ostrzegali_rzad_przed_Amber_Gold__Zobacz__jaka_dostali.html http://bi.gazeta.pl/im/3/12413/m12413303,PISMO.pdf
http://www.rp.pl/artykul/933693.html
http://www.rp.pl/artykul/963489.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,Final-gigantycznej-afery-stana-przed-sadem-za-przywlaszczenie-316-mln-zl,wid,14974647,wiadomosc.html?ticaid=1101fa http://www.ekonomia24.pl/artykul/705501,953895-WGI-kontra-KNF.html http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,13348833,Opulentia_bankrutuje__Sprzedawali_wysoko_oprocentowane.html http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,13345194,Opulentia___spolka_z_listy_ostrzezen_KNF_zlozyla_wniosek.html

Klienci WGI Dom Maklerski niezadowoleni z pracy prokuratury i wymiaru sprawiedliwości

Po trwającym 7 lat śledztwie w sprawie afery WGI, w której ok. 1500 klientów straciło ponad 320 mln zł, pierwsze posiedzenie sądu w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI Dom Maklerski SA odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XII Wydział Karny 27 czerwca o godz. 12:00 sala 230.

Ponadto rozprawa karna przeciwko zarządowi WGI Consulting - spółki córki (z niemal tym samym składem zarządu co WGI DM), przez która zarząd WGI wyprowadzał pieniądze klientów WGI DM poza kontrolę organów nadzoru - odbędzie się 11 września w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli.

Kwota szkody ponad 320 mln zł stanowi sumę zgłoszonych wierzytelności w kat. III do masy upadłościowej WGI DM SA. Klienci WGI zgłaszali wierzytelności na podstawie ostatniej z comiesięcznie klientom przesyłanych przez WGI tzw. "Informacji o wartości rachunku" (z 31.03.2006).

Natomiast prokuratura nie uwzględniała "Informacji o wartości rachunku" w wyliczeniu szkody, lecz jedynie wpłaty i wypłaty bankowe dokonywane przez klientów WGI do WGI, a także od kwoty szkody prokuratura odjęła wartość wypłaconych rekompensat (ok. 30 mln zł) przez KDPW SA, w wyniku czego wartość szkody dla blisko 1200 klientów (tylu klientów WGI prokuratura zakwalifikowała jako pokrzywdzonych) wyliczona przez prokuraturę wynosi blisko 250 mln zł. Wyliczenia prokuratury są jednak niejednokrotnie blednę, gdyż nie zgadzają się z wyliczeniami przeprowadzonymi przez wielu klientów obliczających szkodę wg metodologii prokuratury.

Nadmienić należy, że liczbę klientów z 05.04.2006 (czyli dzień po odebraniu licencji DM dla WGI) KPWiG podawała na 1837 (zob. „Nadzorca ujawnia informacje o WGI”). Co się stało z brakującą liczbą klientów nie wiadomo.

Postępowanie upadłościowe WGI DM mogło się toczyć tylko dzięki zaliczkom wpłaconym na żądanie sądu przez poszkodowanych klientów WGI do masy upadłości WGI DM w wysokości ok. 800 tys. zł, gdyż w kasie spółki było tylko ok. 200 tys. zł. Mimo tego wpłacona przez klientów kwota okazała się niewystarczająca na ukończenie postępowania upadłościowego, które zostało ostatecznie umorzone 03.02.2010 z powodu braku środków.

Postępowanie to przyniosło klientom WGI więcej szkody niż pożytku, gdyż nie tylko, że klienci WGI DM nie otrzymali z masy upadłości WGI DM ani grosza i utracili wpłacone zaliczki na prowadzenie postępowania upadłościowego, to jeszcze syndyk pod wpływem nacisków KDPW SA ustalił listę rekompensat na podstawie sfałszowanych przez zarząd WGI elektronicznych "dokumentów", w wyniku czego wypłaty rekompensat pozostawały w całkowitym oderwaniu od środków zainwestowanych przez poszkodowanych klientów w WGI DM. Na skutek tego zdecydowana większość (ok. 90 %) klientów WGI bezzasadnie otrzymało rekompensaty w znacznie zaniżonej wysokości lub nie otrzymało ich wcale. System rekompensat zatem nie sprawdził się, gdyż powinien był ochronić klientów DM przed skutkami oszustw i błędów popełnianych przez DM, a nie ochronił.

Pomimo że spółka WGI SA i WGI DM SA (czyli spółka WGI przed przyznaniem licencji DM i po przyznaniu licencji) to ta sama spółka (ten sam numer KRS), prokuratura nie wiadomo dlaczego ograniczyła śledztwo tylko do okresu maklerskiego spółki (nakazała przebadać biegłym tylko okres maklerski).

Prokuratura nie ustaliła gdzie i w jaki sposób zniknęły pieniądze poszkodowanych klientów WGI (320 mln zł).

Pomimo że prokuratura stwierdziła w akcie oskarżenia, że oskarżeni przelewali pieniądze klientów na własne, prywatne konta m.in. do banków w Szwajcarii, to jednakże nie oskarżyła oskarżonych o oszustwo i przywłaszczenie mienia, a jedynie o niegospodarność ze szkodą w wielkich rozmiarach.

Jaki był dalszy los pieniędzy przelanych na prywatne konta oskarżonych oraz los 6,6 mln USD i 4,15 mln USD przelanych do WGI Europe Ltd. w Wielkiej Brytanii, prokuratura nie ustaliła.

Inne artykuły o WGI na w Gospodarce.pl:

Bezkarność aferzystów z WGI i Amber Gold

Rozpływa się majątek z afery WGI

„W Sieci”: Dariusz Rosati – ekspert od niedostrzegania

Powieść obnażająca patologie polskiego biznesu

Amber Gold nie była pierwszą piramidą finansową. Ale aferę WGI wyciszono

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Blue
04-01-2015 / 14:50
Sharp thkiginn! Thanks for the answer. yvcewp.com [url=pzfuuicek.com]pzfuuicek[/url] [link=rrufjadgdgn.com]rrufjadgdgn[/link]
~Krzysztof Maciąg Zbyszyński
27-06-2013 / 05:35
W związku z "chwalbami" zamieszczonymi na FC: Łatwiej znaleźć igłę w stogu siana niż "dziennikarza" a już na pewno "dziennikarza śledczego" w redakcyjce portaliku "Aferki prawka" z jej pseudo reduktorem naczelnym zdzisławem raczkowerem...Uwaga na tego super nieuczciwego żebraka! Osobiście zrobiłem mu kilka prywatnych aktów oskarżenia, a Prokuratura Rejonowa w Sanoku prowadzi p-ko niemu dochodzenie w sprawie 1 Ds 395/13...z mojego i Sylwii Reszke doniesienia...
~podsumowanie
26-06-2013 / 21:22
Chyba nadszedl czas na male podsumowanie. Wypowiem teraz swoja opinie o zaistnialej sytuacji. Po pierwsze - nie wierze w odzyskanie pieniedzy. Jesli mamy jakas szanse to tylko na odzyskanie czegos z systemu rekompensat, chociaz to tez nie bedzie proste. Po drugie - Soporek i Kaczor raczej sie wywina. Nie pojda do wiezienia. Tak zagmatwaja cala sprawe, ze kasy nie bedzie ale oni oczywiscie bede niewinni, bo "KPWiG, prasa i wszyscy swieci sa przeciwko nim". Grobelnego do tej pory nie wsadzili. Po trzecie - do dnia dzisiejszego sie zastanawiam jak moglem dac sie tak koncertowo zrobic w konia. To po prostu niewiarygodne. Dalem sie nabrac na tego glupiego murzyna w tv, ktory teraz pokazuje swoja gebe w TV Biznes (szczyt bezczelnosci), Kuczynskiego i ladna strone internetowa. Na Usenecie na liscie pl.biznes.wgpw od 2 lat forumowicze twierdzili, ze to jest przekret. Pytali sie Kuczynskiego o to, kto jest audytorem WGI a ten unikal odpowiedzi jak ognia. Czytalem te wypowiedzi, ale doszedlem do wniosku, ze to jest niemozliwe - taka chamowa w cywilizowanym kraju, eksperci w TV. Okazuje sie ze wszystko jest mozliwe :(