Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 kwietnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 09-03-2011

Warszawa 17.03.2011 Sąd Okręgowy Jarosław Marek Rymkiewicz contra Michnik... i reszta

"Zapraszam na tę rozprawę wszystkich, którzy chcą żyć w Niepodległej Polsce"

Panowie spokojnie

Zgodnie z zapowiedzią, opublikowaną jesienią ubiegłego roku, zawiadamiam, że pierwsza rozprawa w procesie, który wytoczyła mi "Gazeta Wyborcza" za wypowiedź, zamieszczoną w "Gazecie Polskiej" odbędzie się 17 marca 2011 r. o godz. 11.20, w Sądzie Okręgowym w Warszawie, IV Wydział Cywilny, przy al. Solidarności 127 w sali 219.

To będzie proces, który pokaże, na czym polega i jak wygląda wolność słowa w tym państwie, w którym teraz żyjemy, a które miało być - Niepodległą Polską. Swoich przeciwników "Gazeta Wyborcza" może do woli lżyć i znieważać - nazywając ich nacjonalistami, faszystami, oszołomami czy antysemitami. Mnie np. nazywano tam ideologiem skinów oraz stalinistą - ale niech ktoś powie choć jedno słowo prawdy o tych panach - O, na to oni nigdy się nie zgodzą. Są nietykalni, a dlaczego? Dlatego, że umówili się przy okrągłym stole z komunistami, że to oni będą tu rządzić. Ale nie będą - bo to jest nasz kraj.

Zapraszam na tę rozprawę wszystkich, którzy chcą żyć w Niepodległej Polsce.

Jarosław Marek Rymkiewicz.

 KOBYLAŃSKI CONTRA MICHNIK - SĄDOWA WOJNA DWÓCH CYWILIZACJI - 24 marca 2011r. KOLEJNA KONFRONTACJA przed Sądem Rejonowym  Warszawie   ul Ogrodowa 51a sala 624

i jeszcze:

    Kraków, dnia 4 marca  2011r.

Zbigniew Kękuś

Sąd Okręgowy w Warszawie

III Wydział Cywilny

Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa  

Powód:  Zbigniew Kękuś, adres j.w.  

Pozwany:  Adam Michnik, Redaktor Naczelny „Gazety Wyborczej”;  adres pobytu stałego: (...) /adres podany mi przez Wydział Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWIA /  

Pozew o ochronę dóbr osobistych  

Wnoszę o:       

 1. Nakazanie pozwanemu opublikować na pierwszej  stronie weekendowego wydania „Gazety Wyborczej” oświadczenia następującej treści: „Redaktor Naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik przeprasza wszystkich tolerancyjnych, odważnych, szlachetnych, szanujących ludzi Polaków, w tym Zbigniewa Kękusia, za opublikowaną w wydaniu z dnia 6-7 grudnia 2008r. „GW”, s. 17, obraźliwą dla Narodu Polski, w tym dla Zbigniewa Kękusia  wypowiedź:
  W przesłaniu Jana Pawła II był szacunek dla drugiego człowieka. (…)  Jednocześnie we wszystkim, o czym mówił Jan Paweł II, było wezwanie do odwagi, do męstwa, ale nigdy do przemocy.  A już zupełnie nigdy do zemsty i odwetu.
  (…) I ostatnia uwaga, pesymistyczna. Marcin Król pytał, czy Polacy przyjęli naukę Jana Pawła II. Jak obserwuję dziś, to co się dzieje, ten jazgot, te nagonki nietolerancji, to myślę, że gdyby Polacy mieli wybierać papieża, to Karola Wojtyły by nie wybrali.
  Źródło:          Adam Michnik w: „Świat po papieżu”, „Gazeta Wyborcza”, 6-7 grudnia 2008r., s. 17/.
 2. Rozpoznanie niniejszego pozwu z poszanowaniem prawa stanowionego art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego (…)  rozpatrzenia sprawy  bez nieuzasadnionej zwłoki przez (…)  bezstronny (…)  sąd”
 3. Wydanie wyroku zaocznego w sytuacji określonej w art. 339 § 1 kpc
 4. Zwolnienie mnie od kosztów sądowych /opłaty, wydatki/, związanych z rozpatrywaniem niniejszym złożonego pozwu.
 5. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności

„Każdy naród ma taką inteligencję na jaką zasłużył, choć ja sądzę, że nasz naród ma lepszą inteligencję, niż zasłużył."

Adam Michnik, „Wykład na nowe tysiąclecie -  Mowa pogrzebowa nad grobem IV Rzeczpospolitej",

Uniwersytet Warszawski, 11.12.2007r.

„Logiką polskich sądów rządzą dwie naczelne zasady:

(…) Druga: zawsze przyznawać rację PO, Michnikowi i celebrytom

Źródło: „Warzecha – Taki był tydzień”;„Fakt”, 26-27 czerwca 2010r., s. 2

 

Uzasadnienie

 

Redaktor Naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik zacytowaną wyżej wypowiedzią opublikowaną w wydaniu „GW” z dnia 6-7grudnia 2008r. znieważył Naród Polski, w tym mnie.

Mam nadzieję, że Sądowi, który rozpoznawał będzie niniejszy pozew, nie trzeba wyjaśniać dlaczego.

Przypomnę, że ustawowym obowiązkiem sędziego, który będzie rozpoznawał niniejszy pozew jest  kształtować swe przekonanie … prawidłowo rozumując – art. 7 Kodeksu Postępowania Karnego.

Ma być poza tym bezstronny, sprawiedliwy, niezależny i niezawisły, a sprawę rozpoznać bez nieuzasadnionej zwłoki – art. 45.1 Konstytucji.  

Wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów sądowych /opłaty, wydatki/, związanych z rozpatrywaniem niniejszym złożonego pozwu.Pragnę poinformować, że nie pracuję od dnia 6 lutego 2009 r. Mam troje dzieci na utrzymaniu.

Wykazawszy się odwagą, sprzeciwiłem się patologii okazywanej przez kilka lat moim małoletnim synom i mnie przez Andrzeja Zolla jako Rzecznika Praw Obywatelskich, jego małżonce kłamcy i oszustce adw. Wiesławie Zoll oraz grupie piętnaściorga podporządkowanych im – a zarazem tak samo, jak oni niedouczonych, prymitywnych, mściwych - sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie /SSO Maja Rymar SSO Ewa Hańderek SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski/.

W odwecie te mściwe, niedouczone, okrutne dla moich dzieci gamonie, złodzieje, którzy okradli mnie z kwoty kilkunastu tysięcy złotych uczynili mnie przestępcą. Z tego powodu dwukrotnie straciłem pracę.  

Wnoszę, jak na wstępie.  

Z poważaniem,  

Zbigniew Kękuś  

P.S. Co się tyczy opinii A. Michnika o jazgotaniu Polaków przypomnę, że wzorcowej, niezapomnianej lekcji jazgotania udzielił nam on sam, w lutym 2003 roku gdy go w obecności kamer telewizyjnych przesłuchiwała sejmowa komisja śledcza powołana dla wyjaśnienia tzw. afery Rywina.

Wtedy też zaprezentował się nam Adam Michnik jako – między innymi - pyszałek i narcyz, na co słusznie zwrócił uwagę Igor T. Miecik w dedykowanym mu artykule „Człowiek Orła Białego” /„Newsweek”, 14.11.2010, s. 21/.

Zamiast nas obrażać, znieważać i chcieć poprawiać, powinien A. Michnik popracować nad samym sobą oraz nad jego stajnią Augiasza zwaną „salonem” czy też „rzędem dusz polskiej inteligencji”.

Nie brak tam osobliwości … .

Czerwone życiorysy - Załgany rodowód Adama Michnika - prof. Jerzy Robert Nowak

PARCHATA SPRAWIEDLIWOŚĆ Władysław Gauza

Antypolonizm szowinistów żydowskich rodzi antysemityzm dr Leszek Skonka

Prusiński - Motto: Polacy to stado baranów - powiedział Adam Michnik w australijskiej telewizji - A TO TEN, OD BARANÓW!

Pogonowski - Bush, Tusk, Michnik, Havel, - Liberałowie jako pożyteczni idioci Izraela

STALINOWSKIE KORZENIE KOR-u, SLD I UNII WOLNOŚCI - m.in. Balcerowicz, Labuda, Frasyniuk, Olechowski, Gronkiewicz Walc, Bielecki, Piskorski, Geremek, Modzelewski, Michnik, Siwiec, Urban, Lityński...

AGENCI (AGORY) SĄ WŚRÓD NAS

RYWIN-GATE - czyli przyszedł Rywin do Michnika... jako przedstawiciel GTW???

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~obserwator
11-03-2011 / 10:36
a czego w tytule nie jest napisanie:AFERY PRAWA contra Michnik i reszta jego badziewia skupionego w GW i rządzie PO? :-)