Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

WNIOSKI KOŃCOWE XV WALNEGO ZEBRANIA UNII STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POLSKICH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ – USOPAŁ

Sede central en Uruguay Casilla de Correo 1717 – 11000 Montevideo

WNIOSKI KOŃCOWE XV WALNEGO ZEBRANIA UNII STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POLSKICH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ – USOPAŁ

Uczestnicy XV Walnego Zebrania USOPAŁ z Argentyny, Brazylii, Chile, Paragwaju i Urugwaju, oraz zaproszeni goście z Francji, Kanady, Polski i USA, zgromadzeni
w duchu chrześcijańskim, postanawiają:

1. Wyrazić ponowny stanowczy protest wobec wprowadzenia przez polski MSZ tzw. „czarnej listy” w stosunku do działaczy i organizacji polonijnych należących lub współpracujących z USOPAŁ-em. Istnienie takiej listy potwierdziły informacje płynące z wielu stron, w tym od uczestniczących
w Walnym Zebraniu polskich posłów i senatorów. Wobec tego skandalicznego działania dzielącego Polaków wg kryteriów politycznych
i nadużywania instytucji państwa Polskiego do prywatnych porachunków, uczestnicy Walnego Zebrania kierują w tej sprawie list do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego;

2. Podkreślić konieczność zacieśnienia więzów instytucjonalnych miedzy Polską a Polonią, tym bardziej koniecznych dziś, w sytuacji, gdy Polska jest zagrożona i osamotniona. Istotnym postulatem realizującym tę potrzebę jest utworzenie odrębnych okręgów wyborczych dla Polonii, z których mogliby być wybrani przedstawiciele polonijni do Sejmu i Senatu. Okazją do wprowadzenia stosownych zmian są rozpoczynające się w polskim parlamencie prace nad nowelizacją Konstytucji RP. XV Walne Zebranie USOPAŁ zwraca się z apelem do posłów i senatorów o zgłoszenie stosownych propozycji.

3. Przyjąć propozycje prezesa „Juventusu”, Mariana Kurzaca, zorganizowania
V Kongresu USOPAŁ w Kurytybie, największym skupisku emigracji polskiej w Bazylii, w maju 2010 roku, w czasie trwania obchodów 112 rocznicy powstania największej i najstarszej organizacji polonijnej Ameryki Łacińskiej.

4. Zwrócić się do wszystkich środowisk patriotycznych, narodowych
i chrześcijańskich w Polsce o konsolidację sił i wystawienie w zbliżających się wyborach prezydenckich jednego wspólnego kandydata.

5. Zaapelować do wszystkich środowisk polonijnych o nieuleganie akcjom zewnętrznym i wewnętrznym prowadzącym do rozbijania i manipulowania; naszą odpowiedzią na tego typu działania powinna być wzajemna solidarność
i budowanie jedności wokół wspólnych celów.

6. Podkreślić wagę oświadczenia wygłoszonego przez Mec. Andrzeja
Lew-Mirskiego o jego determinacji w obronie dobrego imienia prezesa Jana Kobylańskiego oraz USOPAŁ na wokandzie sądowej w toczącym się procesie przeciwko oszczercom ze świata polityki i mediów oraz w innych wystąpieniach publicznych; wyrazić solidarność z potrzebą i ideą działań neutralizujących niesłuszne ataki i udzielić wszechstronnego poparcia tym osobom i organizacjom, które takie działania prowadzą.

7. Podziękować Panu Prezydentowi Urugwaju, Tabaré Vázquez, oraz Nuncjuszowi Apostolskiemu Arcybiskupowi Januszowi Bolonkowi, za pozdrowienia skierowane do uczestników XV Walnego Zebrania a także Ordynariuszowi Diecezji Maldonado Biskupowi Rudolfowi Wirtzowi za odprawienie Mszy Św. i wygłoszenie homilii.

8. Przekazać słowa wdzięczności O. dr Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Maryja wraz z gratulacjami z okazji XVIII rocznicy powstania tak ważnej i zasłużonej dla Kościoła i Narodu Rozgłośni.

9. Zaznaczyć olbrzymi wkład prof. Jerzego Roberta Nowaka w obronę dobrego imienia oraz przedstawianie prawdy o działalności i dorobku prezesa Jana Kobylańskiego i USOPAL, szczególnie w wydanych ostatnio książkach: „Potępiany za patriotyzm. Sylwetka Jana Kobylańskiego” i w książce z okazji XV lat istnienia USOPAŁ.

10. Podziękować za obecność i aktywny udział w obradach: senatorom Czesławowi Ryszce, Waldemarowi Krasce, i posłowi Bogusławowi Kowalskiemu. Ich postawa jest dla nas dowodem, ze w polskich elitach politycznych istnieją osoby i środowiska troszczące się o narodowa jedność oraz wsłuchujące się w glos Polonii. – Daje to nadzieję na przyszłość; Przekazać również podziękowania Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej we Francji – ks. Inf. Stanisławowi Jeżowi, księżom i ojcom w Radia Maryja oraz tygodnika katolickiego „Niedziela”, profesorom: Zdzisławowi Janowi Rynowi, Luisowi Albertowi Matuli, wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Kurytyba Tito Zeglinowi, Krzysztofowi Koczwarze, Józefowi Guzikowi, Andrzejowi Szczerbie, Gen. Janowi Grudniewskiemu, stałej współpracowniczce USOPAŁ, prezes Krystynie Pisera z Paragwaju, oraz wszystkim pozostałym zaproszonym gościom.

Maldonado, 3.12.2009

Prosimy Państwa komentujących artykuły o wypowiedzi merytoryczne odnoszące się do treści tych artykułów. Komentarze nie mające związku z artykułem, pomówienia i bezpodstawne oskarżenia psują opinię "Afer Prawa" i szkodzą nam wszystkim.
Tak samo wulgarne i agresywne wypowiedzi. To nie jest próba ograniczania swobody wypowiadania się, ale zamiar uporządkowania dyskusji na tematy, które poruszane są w artykułach naszych autorów.
Redakcja "AFER PRAWA"


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.