Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
4 maja 2016
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-06-2012

Ustawy o Polskim Związku Działkowców – rodzinnych ogródkach działkowych w Trybunale Konstytucyjnym 28 czerwca 2012r - zapraszamy zainteresowanych.

KOMUNIKAT Biura Trybunału Konstytucyjnego

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem rozprawą przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie K 8/10 i ograniczoną liczbą miejsc w sali rozpraw informujemy, że dla osób zainteresowanych uczestnictwem w rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 roku (początek o godz. 9:00) wstęp do sali rozpraw w Trybunale będzie możliwy po otrzymaniu karty wstępu, według kolejności przybycia i do wyczerpania liczby miejsc.

Uwaga: nie dotyczy to dziennikarzy legitymujących się stosownym dokumentem

Rozprawa będzie transmitowana na stronie internetowej Trybunału.

List Krajowej Rady PZD do Marszałek Sejmu

 
Opis: Opis: logziel
POLSKI  ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
                                KRAJOWA RADA
 
 00-728 Warszawa ul. Bobrowiecka 1, Nr KRS 0000293886; NIP 526-00-07-711; prezespzd@pzd.pl
                                                                    tel. 22 101 34 44; 22 101 34 45; fax 22 101 34 60
 
 
Ldz. 4067/12
 
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP
 
Szanowna Pani Marszałek,
 
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, jako prawny reprezentant ponadmilionowej rzeszy polskich działkowców, zwraca się do Pani Marszałek w sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w postępowaniu dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (sygn. akt K 8/10). W poprzedniej kadencji Komisja Ustawodawcza rekomendowała do niego, jako reprezentantów Sejmu, dwóch ówczesnych posłów Prawa i Sprawiedliwości - Stanisława Piętę i Andrzeja Derę. Działkowcy masowo protestowali przeciw takiej reprezentacji, bowiem obaj posłowie dali się poznać jako przeciwnicy ogrodów i Związku, a przede wszystkim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uzyskaliśmy odpowiedź, że Marszałek Sejmu wyznacza posłów do reprezentacji w Trybunale, gdy ten ogłosi termin rozprawy. Okazuje się jednak, że taka decyzja już zapadła. Na stronie internetowej Sejmu obaj posłowie są bowiem wskazani jako reprezentanci Sejmu, mimo że jest nowa kadencja, a jeden z posłów zasiada w Sejmie już z innej partii. Wyznaczenie tych posłów budzi więc wiele niejasności, wywołując także ogromne niezadowolenie wśród działkowców, którzy – zamiast obrońców swoich praw – otrzymali oskarżycieli i zagorzałych przeciwników.
Nasze środowisko z oburzeniem przyjęło zwłaszcza informację, że w tej sprawie jako przedstawiciela Sejmu wyznaczono posła Andrzeja Derę, który od lat zwalcza ustawę o ROD, cieszącą się powszechnym poparciem działkowców. W licznych wystąpieniach do najwyższych władz państwowych, w tym do Pani Marszałek, działkowcy dają wyraz swojej dezaprobaty wobec delegowania posła Dery do prezentowania stanowiska Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jego dotychczasowa postawa i wystąpienie przed Trybunałem w analogicznej sprawie potwierdzają, że poseł ten nie potrafi być ani obiektywny, ani rzetelny w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych. Poseł Dera kieruje się w tej sprawie niezrozumiałymi animozjami i partykularnymi motywami politycznymi, dążąc za wszelką cenę do uchylenia ustawy o ROD, w której obronie opowiedziały się w ostatnich latach setki tysięcy działkowców, w tym ponad 620 tys. działkowców, podpisując specjalne listy poparcia ustawy.
Z powyższych względów Pan poseł jest źle postrzegany wśród działkowców, gdyż usilnie dąży do pozbawienia ich podstawowych praw. Nie dziwi więc, że poseł Dera uporczywie zabiegał o uzyskanie statusu reprezentanta Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiotowej sprawie. Niewątpliwie wykorzysta ten status, aby ponownie wykroczyć poza zakres swojego umocowania i przedstawić osobiste poglądy, ignorując oficjalne stanowisko Marszałka Sejmu, które wyznacza zakres wystąpienia przedstawiciela Sejmu. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że Pan poseł znowu przyjmie rolę wnioskodawcy, który zaskarżył całą ustawę, zupełnie myląc rolę. Poseł Dera nie gwarantuje, aby stanowisko Sejmu zostało rzetelnie zaprezentowane podczas rozprawy przed Trybunałem. Jego zamiarem jest zdyskredytowanie całej ustawy o ROD celem rozpropagowania swojego projektu ustawy, który - po masowym proteście działkowców i miażdżącej krytyce ekspertów - został już odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. Dopuszczenie Posła Dery do udziału w przedmiotowym postępowaniu naraża Sejm na utratę wiarygodności, jako organu, żądającego uchylenia przepisów, które sam uchwalił.
 
Szanowna Pani Marszałek,
           
W imieniu milionowego środowiska polskich działkowców Krajowa Rada PZD zwraca się do Pani Marszałek z prośbą o zmianę przedstawicieli Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Prosimy o wyznaczenie posła, dającego rękojmię obiektywnego przedstawiania argumentów przed Trybunałem. Uważamy, że ze względu na powagę Sejmu, jak również szacunek dla poglądów polskich działkowców, należy wyznaczyć posła, który nie będzie prezentował swoich osobistych przekonań, ale w sposób godny i obiektywny przedstawi oficjalne stanowisko Sejmu oraz argumenty przemawiające za konstytucyjnością ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą Sejm i Senat przyjęły w demokratycznym procesie legislacyjnym.
 
        Krajowa Rada
 Polskiego Związku Działkowców
 
 
Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
 

Komentarze internautów:

 
~Jalene
16-07-2015 / 12:40
~Carrie
15-06-2015 / 13:52
~Tisha
20-02-2015 / 18:52
need autoinsquotesnj.website compulsory challenging time autoinsurancequotesfl.pw keep payments sensations autoinsuranceva.website less than
~Libby
13-02-2015 / 15:00
equivalent viagrasss.com monday still recall insurance-pal.net insurance even erectile dysfunction cilaisabc.com unique advice pharamacy.com weight bases insurancehasslefree.com mind
~Denim
05-01-2015 / 09:57
HHIS I should have thgohut of that! lcylmevg.com [url=hzhqqkrfvh.com]hzhqqkrfvh[/url] [link=gnpvnabbl.com]gnpvnabbl[/link]
~Agunu
24-12-2014 / 07:44
im thinking in" rel="nofollow">cfzkqszx.com"> binuyg a lens for my nikon d5100 i still have the 18-55 but i would like to buy a lens for long range photos, and maybe macro too and i was thinking in" rel="nofollow">cfzkqszx.com"> binuyg other material for the camera, but the selection of the lends and price may change that part what lens would you sugest at a good mid range price for that kind of photos?
~Priya
20-12-2014 / 11:27
This isnt about noobs vs professionals. I coidesnr myself a professional and am interested in this lens as a vacation/walkaround lens for when I want a camera but dont absolutely need the best quality out there. I dont want to be on vaca and have to switch from a 35mm prime to a 135mm prime when I see something cool, etc LOL
~obywatel
18-07-2012 / 18:44
Jest wyrok TK w sprawie ogródków działkowych. Sędzia Stanisław Biernat stwierdził, że dotychczasowe prawo było sprzeczne z konstytucją. Z kolei prezes Trybunału Andrzej Rzepliński zapewnił, że decyzja sędziów nie będzie oznaczać likwidacji działek w celu sprzedaży ich deweloperom. TK uznał, że parlament musi jednak zająć się ustanowieniem nowego prawa dotyczącego działkowców. Stanisław Biernat poinformował, że Trybunał może udzielić pewnych wskazówek parlamentarzystom, aby móc ustanowić nowe prawo. Najwięcej kontrowersji wzbudził artykuł 10 ustawy, który gwarantuje Polskiemu Związkowi Działkowców monopol w zarządzaniu ogródkami. Przestanie on jednak obowiązywać z chwilą publikacji. Oznacza to, że działkowcy będą mogli zrzeszać się w dowolny związek, nie muszą też obowiązkowo pozostawać członkami PZD. PO zamierza przygotować nowelizację ustawy o ogrodach działkowych. - Tego typu ryzyka nie ma i mogę z całą mocą zapewnić, że jakiekolwiek zmiany legislacyjne nie będą wpływały na funkcjonowanie indywidualnych działek. Ci, którzy je do tej pory mieli, mogą spać spokojnie - uważa Olszewski. Wyrok TK dotyczy ponad 966 tysięcy działek o łącznej powierzchni około 43 tysięcy hektarów. Zakwestionowane artykuły stracą ważność 18 miesięcy po ogłoszeniu werdyktu Trybunału w Dzienniku Ustaw.
~Działkowiec 45 lat
01-07-2012 / 11:23
Prezesi ROD! Ustawa z 2005 r., gwarantuje Wam w skali kraju około 100 mln zł z kieszeni działkowców (bez podatków), do waszych kieszeni. Panie premierze! nowa ustawa powinna, kierować te środki do budżetu Państwa. Wasze zasługi I. w ustawie z 2005 r. zawłaszczyliście własność działkowców infrastrukturę (prezent SLD) wybudowaną z przymusowych opłat przekraczających 150% potrzeb (na drodze korupcji). Panie premierze! w Nowej Ustawie zwrócić działkowcom (majątek w skali kraju to ok. 160 mld zł. II. Za czasów PRL obsypywaliście żużlem ogrody, oznacza to., że dioksyny (związki chemiczne metali ciężkich) zalegają w ziemi to rakotwórcze zagrożenia dla człowieka, ciągle istnieje. Tow. prezesi zebraliście podpisy w stylu R. Biegier na drodze oszustwa! Nie wciskajcie kitu w stylu Gebelsa. "działkowiec ze stażem 45 lat" posiada udokumentowania na powyższe stwierdzenia.
~Koń
18-06-2012 / 23:33
Ustawa o ROD jest niekonstytucyjna i to nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo sankcjonuje monopol PZD nad działkowcami, którzy nie mają faktycznie żadnych praw, które ma tylko struktura, która została zawłaszczona przez rodzinę Kondrackich. Leśne Dziadki, bo tu o nich mowa działają na szkodę działkowców i nawet bez udziału TK PZD wkrótce i tak przestałoby istnieć, bo wkrótce zostaną złożone wnioski o wykreślenie z KRS tej patologicznej organizacji. Więcej o tym można przeczytać na międzynarodowym portalu humanistów Bezjarzmowie - zapraszam: www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=5051#more-5051 www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=4406 www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=5231 www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=3650 Poseł Dera jest zorientowany i kompetentny. Hejka