Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 kwietnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 28-12-2010

Publiczna debata w dniu 11.01.2010 r. o godz. 12 w sali 106 w Sejmie w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Informacja dla stowarzyszeń działających w Polsce - WAŻNE

Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3655), wyznaczone przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka na dzień 11 stycznia 2011 r. na godz. 12.00, odbędzie się w sali nr 106, w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8. 

- Zgłoszenia muszą być wysyłane koniecznie pocztą lub składane osobiście.
- Najlepiej jeśli będziemy występować jako osoby prywatne. Jest to absolutnie dopuszczalne.
-  W przypadku reprezentowania organizacji konieczne jest pisemne pełnomocnictwo z oryginalnym podpisem.
- Ze względu na możliwie dużą ilość osób czas wystąpień może być bardzo ograniczony. Dlatego wystąpienia należy przygotować na piśmie i będzie je można złożyć do protokołu. Będą publikowane.
- Formalnie wymagane jest zgłoszenie do 1 stycznia 2011. Liczy się data stempla pocztowego.

Przygotujmy własne wystąpienie medialne. Sprawa jest b. ważna. 


Zachęcamy stowarzyszenia walczące z polskim bezprawiem do wzięcia udziału w tym wysłuchaniu. Warunkiem prawnym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego - kliknij. i przekazanie go listownie lub osobiście do 31.12. 2010r. na adres: Kancelaria Sejmu- Gabinet Marszałka Sejmu, Warszawa 00-902, ul. Wiejska 4/6/8 .

Informacyjnie podajemy, iż nasze stowarzyszenie sprzeciwia się proponowanym w projekcie, zmianom dotyczącym okresowej oceny sędziów - raz na cztery lata - przez wizytatora z danej apelacji wg nie określonych jasno kryteriów.  ( art. 36, 41 d,e, 106 - projektu), który w naszej ocenie rażąco narusza prawo do sprawiedliwego sądu, zaś wizytatorska ocena to konferowanie fikcji. To samo dotyczy skarg obywateli. Kolejny punkt, który poddajemy krytyce to rozbudowa administracji - powoływanie dyrektorzy sądów w sądach gdzie jest 15 a może być 10 sędziów.

Kolejna sprawa to delegowanie sędziów do Ministerstwa za wysokie wynagrodzenia, z puli danego sądu i blokowaniu w tym sądzie etatu oraz szybkości rozpoznawania spraw.

Projekt ustawy generalnie napisany jest dla wygody dyspozycyjnych sędziów a także prokuratorów,  bez uwzględnienia treści art. 2, 7, 8 i 32  Konstytucji RP oraz  całkowitym ignorowaniu, że sędziowie i prokuratorzy wykonują rolę służebną dla dobra społeczeństwa a nie odwrotnie. Nasz wniosek: ustawa winna zostać znacząco zmieniona.   

 Przeczytaj także: http://www.rp.pl/artykul/578808_Wysluchanie-publiczne-w-sedziowskiej-sprawie.html

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.