Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PATRIOTYCZNA LIGA POLONII AMERYKAŃSKIEJ LIST DO PREZYDENTA IZRAELA SZIMON PERES I EHUD OLMERT

Patriotyczna Liga Polonii Amerykańskiej - List do Izrael Prezydent Szimon Peres Izraela Premier Ehud Olmert

Krzysztof Koczwara 888 Montgomery Str. #B-3
Brooklyn, NY 11213-5601
President tel/fax: 718 778 1193
New York - District e-mail: kkrzysztof@optonline.net

Nowy Jork, 30 lipca A.D. 2007

"Myśmy popełnili przestępstwo przeciw Bogu naszemu (...),
ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela" [Iz 10; 2].

Głowa Państwa Izrael Prezydent Szimon Peres
Głowa Rządu Izraela Premier Ehud Olmert

W związku z pismami Premiera Benjamina Netanyahu z 16 lipca 1996 i 14 lipca 1997 r. o sygnaturze B1. 072, w których Pan Premier oprócz słów życzliwości przekazanych mi na kanwie niecnych ataków skierowanych wobec niezwykle zasłużonego dla Polski, jak też i samego państwa Izrael, księdza prałata Henryka Jankowskiego zapewniał mnie o nieingerowaniu rządu Izraela w wewnętrzne sprawy Polski, stwierdzając iż: "... sprawiedliwość, bezpieczeństwo i pokój są podstawą Izraela oraz wspierają życiowe interesy ludzi i kraju przeciwko naciskom zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz ", ośmielam się zauważyć i poinformować Pana Prezydenta, Premiera i Rząd w Jerozolimie, iż dzisiejsze oświadczenie Dawida Pelega pełniącego funkcję ambasadora Izraela w Polsce i jego niecne żądanie skierowane do Rządu i Kościoła dotyczące osoby innego kapłana, Ojca Tadeusza Rydzyka, jest nie tylko wypaczeniem dotychczasowej polityki państwa Izrael, ale godzi w jego podstawowe interesy i może stać się zalążkiem wzrostu autentycznego antysemityzmu i tym samym zagrożenia bezpieczeństwa ludności żydowskiej i takiegoż pochodzenia, nie tylko na terytorium Rzeczypospolitej.

Z mądrości Premiera Netanyahu wynika, że zarówno państwo Izrael, jak i każde inne, powinno stanowczo oponować przeciwko jakimkolwiek naciskom obcego państwa czy jakiegokolwiek innego lobby, pochodzącym tak z zewnątrz, jak i od wewnątrz.

Uwzględniając powyższe oczywistym jest, iż słowa te o wiele lepiej i głębiej rozumie Ojciec Tadeusz Rydzyk, aniżeli reprezentant Izraela w Polsce w osobie pana Dawida Pelega.

Dlatego też, dbając o właściwie pojęty interes państwa Izrael i dalsze dobre stosunki na szczeblu dyplomatycznym, państwowym, społecznym i czysto międzyludzkim, istnieje nagląca potrzeba natychmiastowego odwołania obecnego ambasadora Izraela w Polsce, a także odcięcia się Rządu Izraela od wszelkich ataków względem Ojca Tadeusza Rydzyka, a w istocie godzących w tożsamość Narodu Polskiego, Jego kulturę, tradycję, religię, to jest w całe Dziedzictwo, dzięki któremu społeczność żydowska wielokrotnie na przestrzeni wieków zawdzięczała własne ocalenie.

Uwzględniając fakt, że ataki te wymierzane są ze strony środowisk postkomunistycznych i ośrodków ateistycznych, które gardzą wszelką wartością duchową, a zatem również religijnością żydowską i tradycją judejską, należy poczynić niezwłoczne działania, by nie tylko zapobiec ich rozprzestrzenianiu, ale wobec sprawców i popleczników owych ataków zastosować najsurowsze konsekwencje.

Z pewnością adekwatną do przewiny konsekwencją wobec Dawida Pelega, czyli ową biblijną "...jest jeszcze nadzieja dla Izraela", może być jedynie jego natychmiastowe odwołanie z zajmowanego stanowiska ambasadora w Polsce, z dożywotnim zakazem pełnienia jakiejkowiek funkcji państwowej.

Swoim nierozważnym czynem - nie tylko zaprzeczył on wszelkim regułom dyplomacji, ale naraził na szwank Państwo Izrael, a społeczność żydowską wystawił na niebezpieczeństwo w sensie wzrostu niechęci ze strony miejscowej ludności Polski i obywateli Rzeczypospolitej, żyjących w równie licznej, co żydowska diasporze, poza granicami własnej ojczyzny.

Nigdy w historii Polski nie zdarzyło się, aby na szczeblu rządowym ktokolwiek ingerował w wewnętrzne sprawy Izraela i domagał się odwołania jakiegoś rabina, który wygłaszałby choćby najbardziej krytyczne uwagi pod adresem Polski.

Wiele natomiast krzywdy, nieprawdy, a nawet cynicznych kłamstw i obłudnych słów wielokrotnie padało pod adresem Polski ze strony przedstawicieli społeczności żydowskiej.

Dlatego wydaje się jak najbardziej właściwym, by gestem odwołania ambasadora Dawida Pelega w trybie natychmiastowym, położyć kres zaszłym kłamstwom i położyć podwaliny pod rzeczywiście serdeczne i przyjazne stosunki między narodem polskim i izraelskim, w duchu właściwie pojętego interesu państwowego obydwu narodów, a płynącego ze wspólnej tradycji, religijności i wiary w prawdziwego i jedynego Boga.

W przeciwnym razie wszelkie dotychczasowe prożydowskie inicjatywy podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej, takie jak między innymi: uczenie młodego pokolenia Żydów ich historii choćby poprzez organizowane "marsze żywych", odbywające się festiwale kultury żydowskiej, budowa muzeum historii Żydów w Warszawie, dobra passa na temat Żydów w mediach publicznych, tudzież wiele innych inicjatyw, może stać nie tylko pod wielkim znakiem zapytania, ale i też ze względu na brak dalszego społecznego przyzwolenia może zostać zupełnie zaniechana, a już nie daj Panie Boże, by miało się spełnić Izajaszowe proroctwo:

"Wówczas Pan odciął Izraelowi głowę i ogon,
w jednym dniu, palmę i sitowie.
/ starszy i dostojnik - to głowa;
a ogon to prorok i nauczyciel kłamstwa"./ / Iz 9; 13 /.

Z pewnością ów ostatni cytat najtrafniej oddaje poczynania ambasadora Dawida Pelega, jakimi dziś, występując przeciwko Ojcu Dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, obraził i Naród Polski, i Rząd Rzeczypospolitej, i Kościół, a już najbardziej zaszkodził państwu Izrael, i zaprzeczył mądrości premiera Benjamina Netanyahu, jak i mądrości jego następców.

Z należną troską, ale i właściwą przestrogą,

Krzysztof Koczwara, Nowy Jork

Do wiadomości:
Prezydent, Premier, Ministerstwa Rzeczypospolitej Polskiej,
Placówki Dyplomatyczne w Polsce - Korpus Dyplomatyczny,

Media: Prasa, Radio, Telewizja /zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju/.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Irish
04-01-2015 / 17:03
Unbleievable how well-written and informative this was. kstbffl.com [url=bhwhykbl.com]bhwhykbl[/url] [link=ttslqwcya.com]ttslqwcya[/link]
~Phoebe
24-12-2014 / 05:41
Share this:FacebookTwitterGoogle +1Like this:SukaBe the first to like this. Catatan ini telah ditulis dalam Tugas Kuliah dan di-tag" rel="nofollow">htkvtiyngru.com"> dnegan Fakta Fitur HTML5, Fakta HTML5, Fakta Mengenai Fitur HTML 5, Fitur HTML5. Penunjuk permalink.
~Kevin
20-12-2014 / 12:15
CAMINHADA PELO CAMPUS URGENTEColegas: na reunie3o desta manhe3 na ECA os diretores de urpnadesinesedtes definiram-se pela realizae7e3o de um Ato de Defesa daUniversidade Pfablica. Sere1 realizado na prf3xima sexta-feira, conformea minuta do convite anexo. c9 fundamental que tenhamos um nfamerosignificativo de professores, funcione1rios e alunos presentes. Porisso, pedimos que mobilize a sua Unidade, divulgando de todas asformas este convite Lueds Milanesi (ECA)“Na prf3xima sexta-feira, 8 de junho, sere1 realizado um Ato de Defesada Universidade Pfablica, reunindo professores, funcione1rios, alunos eex-alunos da Universidade de Se3o Paulo.Convidamos vocea para uma Caminhada pelo campus como manifestopacedfico pela superae7e3o das dificuldades vividas pela USP com aocupae7e3o de sua Reitoria.A concentrae7e3o e ponto inicial da Caminhada sere1 o Monumento a Ramos deAzevedo (porte3o principal do IPT), e0s 11 horas e saedda e0s 12:00 horas pelaAv. Luciano Gualberto para a Prae7a do Relf3gio.A sua presene7a e9 fundamental.Divulgue este convite.”Acho que era piada .