Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Ząbkowice Śląskie - EUROFARM BEZPRAWNIE PRZEŚLADOWANY PRZEZ PRZESTĘPCÓW W TOGACH - SSR Paweł Banach, syndyk Włodzimierz Bernacki i Jan Dobrowolski przy współudziale psów: komornik Henryk Kupis i biegła-bajkopisarz Mariola Ślusarek-Furgalska

Zawiadomienia o przestępstwach dotyczące osób sędziego Sądu Rejonowego Pana Pawła Banacha oraz komornika Henryka Kupisa, którzy za pomocą przekroczenia uprawnień oraz korupcji w wyniku celowego i bezprawnego działania na szkodę Jolanty i Witolda Duchiewiczów współdziałali w celu sprzedaży 24.08.2009 r. na tzw. ,,ustawionej licytacji’’ nieruchomości Jolanty Duchiewicz i Gospodarstwa Rolnego Jolanta i Witold Duchiewicz po wielokrotnie zaniżonej cenie przy współudziale syndyka Włodzimierza Bernackiego i Jana Dobrowolskiego, pomimo że syndyk już ponad 9 miesięcy wcześniej utracił wszelkie uprawnienia do występowania w postępowaniu upadłościowym BHU EuroFarm w związku z zanikiem upadłości w dniu 29.10.2008 r.

Uzasadnienie zawiadomienia o popełnieniu przestępstw

Sędzia Pan Paweł Banach oraz komornik sądowy Henryk Kupis bezprawnie rozpoczęli licytację w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. w dniu 24.08.2009 r. pozbawiając wszelkich konstytucyjnych uprawnień Jolantę Duchiewicz oraz bezpośrednio osobę jej pełnomocnika Witolda Duchiewicz, który w dniu 24.08.2009 r. w czasie posiedzenia sądu dotyczącego tzw. licytacji nieruchomości przez komornika Sądowego Henryka Kupisa chciał zgłosić sędziemu wniosek o odwołanie licytacji w związku z prawdopodobieństwem zaistnienia kilku przestępstw w zakresie przygotowywania wielokrotnie zaniżonej wyceny nieruchomości przez pominięcie istniejącego obiektu budowlanego wbrew przepisom prawa budowlanego.

Sędzia Paweł Banach wraz z komornikiem Henrykiem Kupisem wyraźnie ustawili na dzień 24.08.2009 r. licytację w formie tzw. ,,ustawki’’ czyli sprzedaży po 15 krotnie zaniżonej cenie przedmiotowych nieruchomości pod przybyłych na posiedzenie sądu Włodzimierza Bernackiego i Jana Dobrowolskiego, którzy ponadto już od 9 miesięcy nie są uprawnionymi do występowania w postępowaniu upadłościowym, ponieważ w dniu 30.10.2008 r. upadłość BHU EuroFarm stała się bezprzedmiotowa w wyniku wykreślenia 29.10.2008 r. z rejestru działalności gospodarczej firmy prawomocną Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.

We wszystkich procesach, w których aktualnie występuje firma BHU EuroFarm stroną jest osoba fizyczna Witold Duchiewicz, a nie BHU EuroFarm, ponieważ ta firma przestała już fizycznie istnieć od 30.10.2008 r. W wyniku rażących błędów syndyka Włodzimierza Bernackiego oraz Jana Dobrowolskiego firma została prawomocnie wykreślona z rejestru działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Ząbkowice Śląskie w dniu 29.10.2008 r.

Dowodem jest Decyzja Burmistrza Ząbkowic Śl. znak SOP-6412-123/2008 z dnia 29.10.2008 r. wraz ze stwierdzeniem prawomocności, oraz Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 02.04.2008 r. Znak SKO 4152/2/2009 utrzymujące w/w Decyzje Burmistrza w mocy.Z tego powodu Włodzimierz Bernacki w dniu 30.10.2008 r. całkowicie utracił reprezentację jako syndyk Masy Upadłości BHU EuroFarm, a tym samym zanikł podmiot wobec którego prowadzono postępowanie upadłościowe

Zgodnie z Prawem Upadłościowym i Naprawczym, oraz Kodeksem Cywilnym i innymi powiązanymi przepisami potwierdzoną interpretacją przez czołowych ekspertów prawa upadłościowego, gospodarczego i cywilnego - upadłość BHU EuroFarm formalnie zanikła w dniu 30.10.2008 r. więc w miejsce syndyka Włodzimierza Bernackiego, natychmiast powinien wejść Kurator Sądowy z miejscowego lub innego Sądu Rejonowego, a majątek Jolanty Duchiewicz zgodnie z obowiązującym PRAWEM powinien zostać natychmiast jej wydany.

Jednak niedouczony sędzia Paweł Banach nie zablokował licytacji, pomimo że dniu 18.07.2009 r. Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny otrzymał skargę na czynności Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich dotyczącej (otrzymaną w dniu 13.07.2009 r.) obwieszczenia o pierwszej licytacji w dniu 24.08.2009 r. nieruchomości jako niezabudowanej, a w rzeczywistości zabudowanej halą do montażu suszarni z zapleczem socjalnym oraz magazynowym o wartości około 1.2 mln zł., a położonej na działkach 1082,1084 w Stolcu, Ząbkowicach Śląskich 1A, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 49983.

Henryk Kupis jako komornik Sądowy oraz Mariola Ślusarek-Furgalska - rzeczoznawca popełnili wspólnie przestępstwa w zakresie rażącego przekroczenia uprawnień, poświadczania nieprawdy, oraz celowego zamiaru spowodowania ogromnej szkody majątkowej, ponieważ pomimo zastrzeżeń złożonych do protokołu opisu i oszacowania nieruchomości zabudowanej należącej do Jolanty Duchiewicz w dniu 08.10.2008 r. pominął fakt istnienia na tej działce hali do montażu suszarni Pedrotti, a na którą pozwolenie na budowę ma Gospodarstwo Rolne Jolanty i Witolda Duchiewiczów z 22.10.2002 r. w operacie szacunkowym w/w biegłej z 12.04.2008 r. w aktach komornika, a zgodnie z art. 6 pkt 5 Prawa Upadłościowego i Naprawczego Gospodarstwo Rolne nie ma zgodności upadłościowej i w sposób oczywisty wchodzi w skład masy upadłości.

Pomimo, że komornik miał pełną wiedzę, że przedmiotowa hala wchodzi w skład Gospodarstwa Rolnego którego współwłaścicielem jest Jolanta Duchiewicz i zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym obiekt jest przynależny do działek na której jest położony to w/w łamiąc szereg przepisów ogłosił na dzień 24.08.2009 r. licytację 2 działek nr 1082 i 1084, położonych w Stolcu opisanych w KW 49883 jako niezabudowanych co jest właśnie ewidentnym przykładowym dowodem przestępstwa.

Sędzia Paweł Banach pomimo faktu, iż znał zarzuty przedstawione w skardze z 18.07.2009 r. na czynności komornika w postaci ogłoszenia licytacji na 24.08.2009 r. nie tylko jej nie zablokował stosownym postanowieniem, a wręcz czynnie uczestniczył i ponadto chciał pozbawić uprawnień pełnomocnika dłużniczki zapewnionych w kc kpc oraz w Konstytucji do zgłoszenia wniosku o odwołanie przetargu w związku z popełnieniem przez komornika przestępstwa.

Ze względu na fakt b. dużego prawdopodobieństwa zaistnienia popełnienia szeregu przestępstw, które naruszają rzetelność, obiektywizm oraz powagę wymiaru sprawiedliwości – a tym samym sędzia Paweł Banach miał udział także w przestępstwach wspólnie z komornikiem Henrykiem Kupisem oraz Włodzimierzem Bernackim i Janem Dobrowolskim na zasadzie art. 304 kpk zawiadomiono o przestępstwach Prokuraturę Rejonową w Ząbkowicach Śl.

Z uwagi na oszustwa popełnione na szkodę EUROFARM-u przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. został złożony wniosek o wyłączenie się ze sprawy prokuratorów ww. prokuratury dla dobra wymiaru sprawiedliwości, z uwagi na fakt, że postępowanie będzie dotyczyć m.in. sędziego i komornika a wiec osób wzajemnie zależnych układowo w strukturze Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

Do wiadomości:

1. Andrzej Czuma Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny

2. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka,

3. Edward Zalewski Prokurator Krajowy RP.

TEKSTY NAGŁAŚNIAJĄCE PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE NA FIRMIE EUROFARM


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Tayten
09-10-2016 / 19:44
~Tangela
04-01-2015 / 23:50
You're on top of the game. Thanks for shrgina. vtkryietghw.com [url=cxkaej.com]cxkaej[/url] [link=docrdxlhqbj.com]docrdxlhqbj[/link]
~Rizal
24-12-2014 / 03:36
That is a beautiful and thogruoh" rel="nofollow">udztqgnp.com">thogruoh explanation. The type of work I had been searching for to have a good background understanding of amenable algebra. For my thesis on Amenability of Banach Algebra'. Thank you a million times.
~Tuka
20-12-2014 / 09:53
Jasne. Twoja recka jest dobra i Twoja. A ja tylko dodaje coś od sbieie. Ze streamem będziemy myśleć. Mamy jeden duży problem w KNie, czyli migotanie ekranf3w, gdy stream leci z jednego lapka. Masa pada na video i audio i obrazy mocno falują na części projektorf3w. Musieliśmy streamować obraz x2 przez to, aby było dobrze. Będziemy myśleć. Czekam na śląską edycję.