Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Pouczenie dla komorników i dłużników - bez egzekucji nie ma opłaty egzekucyjnej.

Komornik nie ma prawa do obciążenia wierzyciela opłatą egzekucyjną od ściągniętej części długu, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na wniosek dłużnika.

Może to nastąpić z powodu pozbawienia przez sąd tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona była egzekucja, klauzuli wykonalności. Takie wyjaśnienie o ogólniejszym znaczeniu zawiera uchwała Sądu Najwyższego z 4 sierpnia 2005 r. Tocząca się egzekucja komornicza musi być umorzona m.in. w razie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Takim tytułem zaś jest najczęściej wyrok sądu zaopatrzony przez sąd - po zbadaniu jego formalnej poprawności - w tzw. klauzulę wykonalności. Może być nim także, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, wyciąg z ksiąg bankowych, potwierdzający dług wobec banku. Dokument ten jest dla komornika podstawą do wszczęcia egzekucji.

Dłużnik może, wszczynając przed sądem tzw. powództwo przeciwegzekucyjne, doprowadzić do pozbawienia tytułu egzekucyjnego wykonalności, np. jeśli dobrowolnie zapłacił należność. Po wydaniu przez sąd wyroku uwzględniającego takie powództwo, komornik musi umorzyć postępowanie i zwrócić dłużnikowi to, co już od niego wyegzekwował. Na tle konkretnej sprawy powstało pytanie, czy w takim wypadku może on obciążyć opłatą egzekucyjną od ściągniętej należności lub jej części drugą stronę - wierzyciela. Sąd Najwyższy w uchwale odpowiedział na to pytanie przecząco (sygn. III CZP 51/05). 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej: 
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy fundacje "piorą pieniądze?" , zostały tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda".
10 kłamstw Aleksandra Kwaśniewskiego??? - a co na to Unia Europejska ? - podaj dalej...

TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE?
Raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach:
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
Jedwabne tylko dla Żydów? i witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO  i dodatkowo:

Tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji w ukrywaniu durnowatych kantów... 
wierzcie mi, że prawda zawsze na wierzch wypłynie...., zresztą już ja się o to postaram... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.