Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-02-2015

Częstochowa i złodziejski proceder komornika Jerzego Zająca

12 czerwca 1995 r. komornik Sądu Rejonowego w Częstochowie Jerzy Zając zajął mi samochód ciężarowy Mercedes 814 D, będący przedmiotem leasingu w firmie Sobiesław Zasada Ltd. Wpłaciłem już wtedy na rzecz umowy leasingowej 117 000 DM. Komornik Jerzy Zając bez dokumentów i kluczyków sprzedał ten samochód, nie będący moją własnością, a więc bezprawnie firmie "Wtórpol" ze Skarżyska Kamiennej po zaniżonej cenie (ok. 70 000 zł). Firma "Wtórpol" była w przeszłości znana z różnych oszustw. Komornik Jerzy Zając był całkowicie bezkarny. Ochronił go Sąd Rejonowy i Wojewódzki w Częstochowie  w postępowaniach karnych na wniosek firmy Sobiesław Zasada Ltd. oraz Sąd Najwyższy, który nie rozpatrzył kasacji w ciągu trzech lat, przez co sprawa uległa przedawnieniu. Postępowanie cywilne z powództwa w/w firmy przeciwko Skarbowi Państwa utknęło w Częstochowie, a mój pozew przeciwko firmie Sobiesław Zasada Ltd., która nie zadbała o mój interes jako leasingobiorcy, został oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.   

Komornik Jerzy Zając to syn SSO w Częstochowie i rzecznika prasowego Bogusława Zająca, brat SSO w Częstochowie Beaty Jarosz oraz szwagier kuratora sądowego w Częstochowie Jakuba Jarosza. SSO Bogusław Zając wielokrotnie działał na moją niekorzyść, nie wiedząc np., że art. 226 kk został określony przez Trybunał Konstytucyjny jako niezgodny z konstytucją, przez co zostałem niesłusznie skazany, działając nieformalnie wspólnie z prokuratorem Janem Jarosem z Częstochowy w sprawie VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku, a 30 grudnia 2014 r. podczas mojej uzasadnionej nieobecności (przebywałem od 29 grudnia 2014 r. do 19 lutego 2015 r. w Zakładzie Karnym w Wojkowicach za legalne wzięcie od klientki 200 zł w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt VII K 1327/04) i pomimo wniosku adwokat z urzędu o odroczenie terminu posiedzenia, podtrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie VI K 145/09/Radomsko zarządzające zastępczą karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zamian za karę 12 miesięcy ograniczenia wolności. Obydwa Sądy (Rejonowy i Okręgowy w Częstochowie) procedowały w tej sprawie pomimo braku uprawnień, naruszając art. 2 i 3 par. 1 kkw. Wnioskodawca zamiany był jego zięć kurator Jakub Jarosz, a wnioskodawcą doniesienia prokurator Jan Jaros. Postępowanie wykonawcze w sprawie VI K 145/09/Radomsko powinno zostać wznowione na wniosek z urzędu. Wcześniej zostałem skazany przez Sąd Rejonowy w Radomsku z art. 226 kk pomimo niekonstytucyjności tego artykułu, a po korekcie przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z art. 216 kk pomimo przedawnienia karalności. Sprawa powinna zostać wznowiona na wniosek z urzędu, ale Sąd Apelacyjny w Łodzi posługując się kłamstwem wniosek o wznowienie kilka lat temu oddalił. Niech teraz naprawi ten błąd w postępowaniu II AKo 27/15.             

Klan Zająców i Jaroszy w Częstochowie to nie jedyna grupa nieformalna działająca na szkodę porządnych obywateli. Polskie są tylko nazwiska. Ruch Społeczny "NOWA POLSKA" dysponuje bogatymi doświadczeniami i materiałami dotyczącymi łamania prawa w Polsce. Proszę przekazać tę wiadomość do Sądu Rejonowego/Okręgowego w Częstochowie, Sądu Rejonowego w  Zabrzu, Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Okręgowego/Apelacyjnego w Katowicach, Sądu Rejonowego w Radomsku, Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Sądu Okręgowego/Apelacyjnego/Najwyższego w Warszawie celem nadania urzędowego biegu moim skargom, skoordynowania działań i załatwienia zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Za błędy prokuratorów, sędziów, urzędników państwowych nie zamierzam już więcej płacić. Zapłaciłem bardzo wysoką cenę za zniszczenie mojego warsztatu pracy, pozycji społecznej oraz rodziny. 7 grudnia 2013 w warunkach wskazujących na zorganizowany charakter działań przeciwko mnie przedstawicieli instytucji publicznych, a wśród nich oficjalnej i nieoficjalnej agentury straciłem mieszkanie w Częstochowie. Od tamtego momentu nie mam, gdzie mieszkać, nie mam warunków do żadnej pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie odmówił mi przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej pomimo spełnienia warunków formalnych i merytorycznych. Kto się tym faktycznie zainteresuje, zajmie i konkretnie coś zrobi?

W okresie od 1996 do 2011 r. wytoczono mi 18 procesów karnych, z których 15 zakończyło się wyrokami skazującymi. Były oparte o wyssane z palca oskarżenia, fałszowanie dowodów, nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań, postępowania sądowe z naruszeniem prawa oraz zasad współżycia społecznego, nie respektowanie zasady domniemania niewinności i mimo, że wszczęte powinny na podstawie art. 17 kpk wraz z odpowiednimi paragrafami zostać umorzone z powodu nie popełnienia przestępstw, a nawet gdyby do nich doszło, ich społeczna szkodliwość była znikoma. Ale tak by postąpiono w praworządnym kraju, którym Polska nie jest. Egzekwowanie tych wyroków jest naruszeniem prawa zapisanego w kodeksach, konstytucji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Oczekuję od adresatów mojego apelu, aby wykazali się elementarnym poziomem uczciwości, rzetelności oraz odpowiedzialności za siebie oraz reprezentowanych instytucji, a w przypadku urzędującego jeszcze prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Narodu i Państwa. 

Z poważaniem.
Ruch Społeczny "NOWA POLSKA"

PREZES
mgr inż Andrzej Dziąba

Do wiadomości: 
Prezydent RP Bronisław Komorowski, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, Katowicach, Gliwicach, Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie, Zabrzu, Radomsku, Obywatele RP, Media

Więcej:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019395,title,Kolejny-rolnik-poszkodowany-przez-asesora-komorniczego-z-Lodzi-Stracil-sprzet-za-200-tys-zl,wid,17282668,wiadomosc.html

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Olaf Lub
15-03-2015 / 02:47
TAK Jak przyjdą ruscy to naród polski powinien wywieszać sędziów, prokuratorów, komorników i wszystkie inne parchy z immunitetem i bez. Jeszcze POLSKA nie zginęła a parchy powinni wisieć.
~ali
15-03-2015 / 02:38
Lukas Bank a obecnie Agricole dymał i dyma klientów na ubezpieczeniach kredytów i dlatego taki gówniarz ma taką kasę po oszuście tatusiu. Bank pobiera ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia lub pracy przez komórkę wewnątrz bankową co jest niezgodne z prawem i powoduje znaczny wzrost kredytu do spłaty ale nie wypłaca tegoż ubezpieczenia nawet po przedstawieniu dokumentów o utracie zdrowia i pracy jak w moim przypadku. Bank poza plecami zgłasza zadłużenie do sądu w którym pozbawiony kręgosłupa sędzia parch wydaje nakaz zapłaty w niejawnym procesie wbrew Konstytucji art. 45. bez wezwania nawet dłużnika na rozprawę. Następnie bank sprzedaje wierzytelność dziwnym organizacjom a te poprzez komornika grabią kredytobiorcę do ostatniej koszuli pomimo iż spełnił tenże warunki spłaty zadłużenia z ubezpieczenia. Należy mieć nadzieję iż gdy wejdą Rosjanie będę mógł poderżnąć gardło i sędzinie i komornikowi . Precz z Agricole i synalkiem ojca oszusta.
~Ulrich
04-03-2015 / 14:30
kochać piękna polska korupcja, wspólna europa ...kupić ziemia P0lska - podział europy / polska ziemia - niemiecka ziemia. zaraz wielka rosja granica z wielka niemca. P0lska prawie nie rodzic ludzi, bardzo dobra smaczny niemiecki cukier. niemiecka prasa polska bardzo smaczna,