Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-07-2012

Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez sędziego SR Marka Krysztofiuka na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka

Tychy, dnia 18 lipca 2012r. 

Sąd Okręgowy w Warszawie
 Wydział Karny 

Za pośrednictwem:
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie
Wydział II Karny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Dotyczy: akt sprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, sygn. akt II Kp 794/12                                                                      

Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek,
 e-mail:
jan.jaczek@gmail.com 

Zażalenie pokrzywdzonego

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2012r.,  sygn. akt II Kp 794/12, wydane przez skorumpowanego sędziego SR Marka Krysztofiuka

Zawiadomienie o przestępstwie

popełnionym przez sędziego SR Marka Krysztofiuka na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka

I. Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 425 §1, §2 i §3 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z art. 439 §1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Karnego zaskarżam powyższe postanowienie w całości. Postanowieniu temu zarzucam: 

1. Orzekanie przez Sąd niższego rzędu w sprawie należącej do właściwości Sądu wyższego rzędu, a mianowicie przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, mimo że właściwy do jej rozpoznania był Sąd Okręgowy w Warszawie, 

2. Podnosząc ten zarzut, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Warszawie, jako właściwemu do jej rozpoznania. 

II. Nadto sędziego Marka Krysztofiuka oskarżam o popełnienie następujących czynów karalnych: 

a)      przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych z art. 231 §1 KK,

b)      poświadczenie nieprawdy z art. 271 §1 KK,

c)      poplecznictwo z art. 239 §1 KK,

d)      popełnienie oszustwa procesowego z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK,

e)      działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która seryjnie popełnia oszustwa procesowe, by chronić przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku SA i innych przestępców, na szkodę pokrzywdzonych, to jest o przestępstwo z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 23 czerwca 2012r., sygn. akt II Kp 794/12, wydane przez sędziego Marka Krysztofiuka. 

III. Kolejny raz zawiadamiam, że jestem pokrzywdzonym w wyniku afery finansowej, w której właściciel Getin Banku SA Leszek Czarnecki bezprawnie przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 mln PLN, w tym kwotę ponad 326 tys. PLN oszczędności mojej matki Michaliny Jączek. Dodatkowo przestępcy z Getin Banku SA bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie na kwotę około 100 tys. PLN i wykorzystując skorumpowanych sędziów, którzy wydali postanowienie niezgodne z art.379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 § 1 pkt 2 KPC, przy pomocy komornika sądowego ograbiali moja matkę z emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając Jej ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło do udaru mózgu i śmierci. 

Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego - błędnego stosowania prawa - przez przekupnych prokuratorów i skorumpowanych sędziów opisany jest na portalu internetowym aferyprawa.eu, nowyekran.pl i innych, podaję linki: 

http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego,

http://aferyprawa.eu/Sady/Wniosek-o-wszczecie-postepowania-dyscyplinarnego-przeciwko-sedziom-Sadu-Apelacyjnego-w-Katowicach-w-osobach-Piotr-Mirek-Robert-Kirejew-Miroslaw-Ziaja-i-sedziom-Sadu-Okregowego-w-Katowicach-w-osobach-Jacek-Krawczyk-i-Damian-Owczarek,

http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Sedziowie-i-prokuratorzy-na-sluzbie-miliardera-Leszka-Czarneckiego-wniosek-o-wyznaczenie-Wydzialu-do-Spraw-Przestepczosci-Zorganizowanej-i-Korupcji-wlasciwej-Prokuratury-Apelacyjnej-do-przeprowadzenia-rzetelnego-sledztwa-w-sprawie-afery-finansowej,

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena,

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/59731,dawid-i-goliat,

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60137,kwadratura-kola,

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60960,polskie-swiete-krowy,

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/62606,moze-nie-wszystko-stracone, 

IV. Proszę uprzejmie dziennikarzy i blogerów, którzy pełnią ważną funkcję społeczną, by rozpowszechniali w Internecie  opisane przeze mnie czyny karalne, popełnione przez prokuratorów i sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego. Faktem powszechnie znanym w państwie Tuska i Komorowskiego jest dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości, niszczący gospodarkę, masowo krzywdzący ludzi i łamiący podstawowe prawa człowieka przy całkowitej bezczynności i zaniechaniach Kancelarii Premiera RP, Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Sprawiedliwości RP, Prokuratora Generalnego RP, Szefa CBA, CBŚ, Komendy Głównej Policji i innych instytucji.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, sygn. akt II Kp 794/12 i inne. 

Uzasadnienie 

1. Dnia 25 czerwca 2012r. pokrzywdzony Jan Jączek złożył wniosek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia z datą 23 czerwca 2012r., o następującej treści, cytuję:

„Na podstawie art. 25 §1 pkt 2 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy zgodnie z właściwością do Sądu Okręgowego, jako Sądu I Instancji, bowiem ta sprawa dotyczy czynu karalnego z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK, to jest o oszustwo znacznej wartości (zgodnie z procedurą karną liczone od kwoty dwieście tysięcy PLN), jak również o przestępstwo z art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, sygn. akt II Kp 794/12.

W judykaturze przyjmuje się, że Sąd rozpoznający sprawę jest obowiązany do badania swojej właściwości z urzędu, a bezwzględna przyczyna odwoławcza określona w art. 439 § 1 pkt 4 KPK zachodzi zarówno wtedy, gdy naruszono przepisy o właściwości rzeczowej, jak i wtedy gdy uchybiono przepisom o właściwości funkcjonalnej – postanowienie SN z 1.2.1989 r.-V KRN 8/89, OSNPG 1989, Nr 10, poz. 107.

Orzeczenie wydane przez Sąd niższego rzędu w sprawie należącej do właściwości Sądu wyższego rzędu stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą. Mimo tej wiedzy, przekazano sprawę wielkiej afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Bank SA, a od ponad trzech lat ukrywanej i chronionej przez skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, do rozpoznania sędziemu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, co jest oczywistym bezprawnym działaniem na moja szkodę (...)”.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, sygn. akt II Kp 794/12. 

2. Dnia 14 lipca 2012r. otrzymałem postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 27 czerwca 2012r.,  sygn. akt II Kp 794/12, wydane przez sędziego SR Marka Krysztofiuka. 

W nawiązaniu do powyższej treści, zawiadamiam, że sędzia SR Marek Krysztofiuk w sposób oczywisty i umyślny złamał procedurę karną, bowiem zgodnie z art. 25 §1 pkt 2 KPK to Sąd Okręgowy orzeka  w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa określone w art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK, to jest o oszustwo znacznej wartości (zgodnie z procedurą karną liczone od kwoty dwieście tysięcy PLN), jak również o przestępstwo z art. 258 §1 KK i inne. Faktem bezspornym jest, że jestem spadkobiercą mojej matki Michaliny Jączek (postanowienie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 kwietnia 2012r., sygn. akt I Ns 81/12), którą oszuści z Getin Banku SA ograbili z środków pieniężnych na kwotę ponad 326 tys. PLN, a dodatkowo z premedytacją zrobili zadłużenie na kwotę  około 100 tys. PLN.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, sygn. akt II Kp 794/12 i inne akta.

Tymczasem  sędzia SR Marek Krysztofiuk celowo i świadomie łamie procedurę karną i orzeka w sprawie należącej do właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednocześnie bezczelnie kłamie, zaprzecza oczywistym i bezspornym faktom, wskazanym przeze mnie w Zażaleniu na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, z dnia 2 czerwca 2011r., sygn. akt VI Ds. 123/11, zaadresowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Karny. Uzasadnienie postanowienia sporządzone przez sędziego SR Marka Krysztofiuka jest nie tylko sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, z przepisami prawa i zasadami logicznego rozumowania ale jest bełkotem, z którego treści wynika, że oszuści z Getin Banku SA mogli wielokrotnie łamać obowiązujące ustawy – co jest przestępstwem - celem ograbiania z środków pieniężnych mojej matki Michaliny Jączek i innych pokrzywdzonych.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2012r., sygn. akt II Kp 794/12. 

Sposób stosowania prawa przez sędziego SR Marka Krysztofiuka jest karykaturalny, rażąco narusza przepisy prawa, przynosi ujmę godności urzędu sędziego i dyskwalifikuje go do pełnienia jakiejkolwiek funkcji w wymiarze sprawiedliwości. Jak pisze publicysta Waldemar Łysiak niezawisłość sędziowska nie może sprowadzać się, cytuję: „do dekretowania, iż Ziemia jest płaska, nocą świeci słońce, koty mają skrzydła, a grawitacja polega na tym, iż wszystko upuszczone leci do góry niczym balonik a nie spada”.

Vide: artykuł „Płaskość globu” w Uważam Rze. 

3. Jak żyć w państwie Tuska i Komorowskiego, w którym prokuratorzy i sędziowie są na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego – oszusta finansowego, gdzie jest totalny rozkład struktur Państwa Polskiego, a tak zwany wymiar sprawiedliwości służy jedynie mafii trzymającej władzę? – vide: pismo pokrzywdzonego Jana Jączka do Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pana Jacka Protasiewicza, podaję link:

http://aferyprawa.eu/Afery/Zawiadomienie-Wiceprzewodniczacego-PE-Pana-Jacka-Protasiewicza-o-grupie-skorumpowanych-prokuratorow
-i-przekupnych-sedziow-bedacych-na-sluzbie-u-miliardera-Leszka-Czarneckiego-wlasciciela-Getin-Banku-SA
. 

4. Biorąc pod uwagę powyżej wskazane i udowodnione czyny karalne popełnione przez sędziego SR Marka Krysztofiuka, domagam się wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i natychmiastowego zawieszenia w obowiązkach służbowych, do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego przez właściwy Sąd Dyscyplinarny

5. Reasumując, niniejsze pismo wysyłam Pocztą Polską do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i pocztą elektroniczną do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka., z uprzejmą prośbą o zbadanie opisanej sprawy i zgodnie z treścią artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji w opisanej sprawie.

Pokrzywdzony   Jan Jączek


Więcej:
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.