Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 17-06-2014

Zamość - kolejny odcinek dręczenia rolnika przez niepompetetną funkcjonariuszkę Małgorzatę Fundali-Piechnik

Zniszczyć rolnictwo, rozprzedać ziemie, lasy - wszystko co jeszcze nie zostało sprzedane obcemu kapitałowi - to jak się dowiadujemy z ostatnich afer w rządzie PO jest zadaniem Donalda Tuska przy pomocy psów - czyli funkcjonariuszy władzy.  Tygodnik WPROST ujawnia korupcje w rządzie Tuska - zapis rozmów ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z szefem NBP Markiem Belką.

Doświadczonemu rolnikowi odebrano konia i kombinuje się jak go okraść z reszty krów a najlepiej z całego 80 hektarowego gospodarstwa. O ponad 3-letnim prześladowaniu  rolnika przez zamojską niekompetentną (jeszcze?) prokurwatorkę M. Fundali-Piechnik pisaliśmy wielokrotnie:

ZAMOŚĆ Czy Wójt Gminy Ryszard Gliwiński został skorumpowany przez Piotra Łachno ze stowarzyszenia Abrakadabra ?
Zamość – dowody schizofreni funkcjonariuszki Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu okraść i zniszczyć rolnika.
Zamość – niekompetencja czy stronniczość prokurator Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu zniszczyć rolnika.
Funkcjonariuszka ma wykonać korupcyjne zlecenie i doprowadzić do egzekucji  rolnika - ma jeden problem - kolejny, już 3 biegły powołany przez sąd wydał rolnikowi jak najbardziej pozytywna opinię. Sprawa dwa razy wróciła do ponownego rozpatrzenia - mamy nadzieję, że "do trzech razy sztuka" i w tym trzecim podejściu sędzia ostatecznie da spokój rolnikowi.  Państwo powinno pomagać zwłaszcza rolnikom ponieważ ci pracowici ludzie "wytwarzają dobra" przez co Państwo staje się bogatsze, w przeciwieństwie do funkcjonariuszy którzy są typowymi pasożytami - korzystają z tego co inni wytwarzają - jednocześnie koszt utrzymania urzędników państwowych jest ogromny co przyczynia się do gwałtownego wzrostu deficytu budżetowego.

Poszkodowany przez "organa władzy" rolnik pisze do wójta Zamościa:

Sitaniec 7.10.2013r.

Pan

Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość
ul.Peowiaków 92

Dotyczy: pisma Wójta Gminy Zamość GK I OŚ .6142.1.2011 z dnia 02.09. 2013r, które otrzymałem za poświadczeniem odbioru dnia 30.09 .2013 r ok godz 15 :00 z Poczty Polskiej.

W związku z treścią ww. pisma informuję ,że:

1.Pan Łachno „gra na grubszych instrumentach” ,a mianowicie od pierwszych godzin a nawet minut od dnia 19 maja 2011roku to On między innymi był autorem Decyzji Wójta Gminy Zamość o odebraniu mi konia pod moją nieobecność. Pomimo ,że moja mama informowała ,że „syn klacz odrobaczał”,nikt jej nie słuchał .Bezprawnie bez nakazu Prokuratury Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Policja ,służba Gminy i Piotr Łach no z Pawłem Kulikiem /DUO/, Bezprawnie weszli na teren mojego gospodarstwa bez mojej zgody i obecności .Mama moja informowała wszystkich ,że ja niebawem wrócę ,gdyż pojechałem po specjalistyczne oleje do zgarniacza i ciągnika.

Niestety ,oprócz przedstawicieli AR i MR wszyscy pozostali nie posłuchali i weszli ,robiąc przy tym wielką sensację na całą Polskę /media ,prasa/.Nawet dzielnicowy z KMP w Zamościu jako obstawa „ferajny” wezwał ,dochodzeniowych z PG,którzy po uzyskaniu informacji od przedstawicieli AR i MR i moich wyjaśnień /chcieli zabrać mi całą dokumentację /odstąpili od działań i też nie przedstawili mi nakazu Prokuratury. Łach no ,zabranie przez niego klaczy uzasadniał tym ,że chciał nie dopuścić do zabrania mi konia przez warszawską Fundację ,jak powiedział „nigdy by Pan go nie odzyskał ,a ode Mnie odbierze go Pan bez problemu jak sprawa ucichnie ''.

Za sprawą Pana Łach no sprawa nigdy nie ''ucichła'' niech świadczą o tym dowody ;

  Rozprawa w Sądzie Karnym Rejonowym w Zamościu w dniu 4 lipca 2013 r Sąd Postanowieniem postanawia : wniosku Prokuratury Rejonowej z dnia 4 stycznia 2013r o orzeczenie przepadku konia i 17 szt .bydła nie uwzględnić. Wyżej wymienione zwierzęta należą do B. Prokuratura składa w terminie zażalenie do SO ,Sąd Rejonowy 17 lipca wysyła dokumenty do SO .SO II Wydział Karny zawiadamia mnie pismem z dnia 26 lipca 2013 ro rozprawie i wyznacza termin na 27 sierpnia 2013r .. Jak wynika z pisma Gminy Pan Łachno w dniu 29.07.2013 r ponownie zwraca się do Wójta Gminy Zamość o zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie klaczy przez 802 dni. A to ci checa jak to Pan Łachno jest doskonale poinformowany i to natychmiast czy to przez sądy czy prokuraturę ,skąd takie koneksje?.

 1. .Konia zgodnie z ustaleniami z Panią Magdaleną Sobczyk ,miałem odebrać 31stycznia2012r o godz:10:00 od Łach no z Chyżej nr.25 .Tego dnia z rana zadzwoniła do mnie p.Sobczyk ,że odbiorę klacz po wydaniu Decyzji Wójta ,gdyż decyzją został odebrany. Korespondencja z gminą ; pismem z 10 grudnia 2012r znak GK i OŚ .6142.1.2011 wezwany zostałem do zapłaty za utrzymanie konia . Wójt pisze” W dniu 03.12.2012 r Pan Łach no zwrócił się do Wójta Gminy Zamość o wypłatę kosztów utrzymania konia przez okres 560 dni, przyjmując ,że utrzymanie jednego konia w powiecie zamojskim wynosi średnio 15 zł dziennie,do zapłaty jest kwota 8385 zł(słownie : osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć zł.), należność należy wpłacić na konto Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość Nr 84 2030 0045 1110 0000 0230 6320.

  Informuję ponadto ,że Pan Piotr Łach no jest skłonny odstąpić od zapłaty części żądanej kwoty,jeżeli podejmie Pan decyzję o przekazaniu mu konia konia na własność,pokrywając tylko koszty leczenia i utrzymania konia w wysokości 5385 zł. W chwili obecnej wartość szacunkowa przedmiotowego konia wynosi 3000 zł.” . Dalej prosi się mnie o zajęci stanowiska w terminie 7 dni od dni otrzymani pisma ,a w przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie ,gmina zwróci Panu Łach no kwotę jaką nas obciążył tj 8385 zł a następnie podejmie egzekucję w trybie przewidzianym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z wyrazami szacunku Wójt Ryszard Gliwiński ,podpis nieczytelny. A to ci ''heca '' /płać bo cię zniszczymy ;administracyjnie!/.

 2. Na powyższe na ręce Pana Ryszarda Gliwińskiego ,Wójta Gminy Zamość w przewidzianym terminie udzieliłem odpowiedzi za poświadczeniem z dnia 27 grudnia2012 r,pismem sygnowanym datą z dnia 21 grudnia 2012 r. Informując ,że wcześniej w dniu 14 listopada 2011r /pismo w załączeniu/zwracałem się do Wójta Gminy Zamość o zwrot konia. Ponadto kwestionowałem koszty utrzymania ,ni 15 zł a 7-8 zł dziennie. Zwracałem uwagę ,ze koszt rocznego utrzymania konia pokrywa jego 30 dniowe używanie w ciągu roku i ,że żądanie ode mnie zapłaty kwoty ponad 8 tysięcy złotych ,nie znajduje żadnego uzasadnienia. I Pan jest odpowiedzialny za nie oddanie mi konia w grudniu 2012 roku i wzrost żądanych kosztów,które administracyjnie chce Pan ściągać.

 3. Dowiaduję się czekając na decyzję Wójta o zwrocie konia ,że pismem z dnia 03.stycznia znak 1 Ds 419/Sp/c/ Prokuratura Rejonowa w Zamościu informuje mnie ,że wystąpiła do Sądu rejonowego II Wydziału Karnego w Zamościu z wnioskiem o orzeczenie przepadku tytułem środka zabezpieczającego konia i 17 sztuk bydła należącego do mnie. Nadmieniam ,że śledztwo w tej sprawi prokuratura umorzyła 16 sierpnia 2012 roku. Ponadto na stronach Stowarzyszenia Abrakadabra i faceboku 28 grudnia 2012 roku pojawiły się wpisy na temat mojej klaczy ,którą Piotr Łach no nazwał „Makabra”, nie będę tego komentował ,każdy może to ocenić czy to przypadek. Makabra i Stowarzyszenie Abrakadabra ,pijar i prywatny biznes Pana Piotra Łach,no rozdmuchany w prasie i na faceboku?.

Jakie czynniki miały wpływ na ten stan ,bezpardonowego niszczenia mnie przez Prokurator Małgorzatę Fudali -Piechnik/córkę znanego SLDowskiego redaktora zamojskiego czasopisma lokalnego /,Piotr Łach no jest informowany o wszystkich działaniach niemal natychmiast ?. Wójt Gminy Zamość wydając ,/może? /pod naciskiem jakichś czynników „Decyzję z 19 maja .2011 r o czasowym odebraniu klaczy ''też wpisał się ,może niechcący w to błędne koło.

Wobec zaistniałych faktów mógł Pan Wójt oddać mi konia ,bez zbędnych ceregieli ,kiedy ja się o to zwracałem w odpowiedzi na Pana Decyzję z dna 19 maja 2011r uzasadniałem wygląd konia chorobą i że koń był prze ze mnie 3 krotnie odrobaczany. Nie dał Pan Wiary mnie ,tylko do Kolegium dziwnym trafem dołączył Pan prywatne zaświadczenie Piotra Łach ny wydane na jego prośbę przez Pawła Kulika lek. Wet. Kooperującego z nim w schronisku dla zwierząt którego jest kierownikiem I w którym były swego czasu nieprawidłowości ,dochodzenia prokuratorskie etc.materiały w internecie-sprawa psa lekarki ze Stalowej Woli -”schronisko czy wykańczalnia”-interweniowała nawet osobiście posłanka Mucha -obecnie minister Sportu.

Więc aby podreperować swój wizerunek Pan Piotr Łach no postanowił skorzystać z okazji i na moim nieszczęśliwym przypadku losowym zbudować sobie biznes i podreperować autorytet /image/.

  Wobec powyższych faktów zwracam się do Pana Wójta o zwrot pożytków jakie czerpał z mojej klaczy Pan Piotr Łach no tak jak w piśmie z dnia 24.02.2013 r dostarczonym za potwierdzeniem w dniu 25 02.2013r do kancelarii Gminy Zamość tj. 30 złotych za każdy dzień .Co na dzień 29.07 2013r /żądanie P. Łach no/ daje kwotę 24.060 zł ,słownie ( dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt złotych) i zwrot klaczy będącej moją własnością o czym Sam Pan mnie informuje.

  Otrzymują:

  -aferyprawa@gmail.com

  - Eurodeputowany Pan Mecenas Janusz Wojciechowski

  Biuro Rawa Mazowiecka

  ul.Kościuszki 18, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wójt do dnia dzisiejszego nie odpowiedział pomimo że ma 30 dni na odpowiedz.

Ile miesięcznie zarabiają "pasożyci w togach" ? - kilka przykładów.
80 000 zł - adwokat w Krakowie, wspólnik dużej spółki adwokackiej, która obsługuje duże firmy
80 000 zł - bardzo znany notariusz z Nowego Sącza, 20-letni staż pracy
70 000 zł - komornik z Nowego Sącza, który ma "dobry" rewir i jest skuteczny w ściąganiu długów, 15-letni staż pracy
60 000 zł - komornik w Tarnowie, który ma "dobry" rewir i jest skuteczny w ściąganiu długów
50 000 zł - dobry i popularny adwokat w Tarnowie. Jego wynagrodzenie zależy od liczby spraw zakończonych w danym miesiącu, liczby porad i pozycji adwokata na lokalnym rynku
50 000 zł- popularny radca prawny w Tarnowie. Jego wynagrodzenie zależy od liczby podmiotów, które obsługuje, liczby porad oraz jego pozycji na lokalnym rynku
50 000 zł - komornik z Nowego Sącza, który ma "gorszy" rewir i jest mniej skuteczny w ściąganiu długów, 15-letni staż pracy
40 000 zł - notariusz z Tarnowa o dużej renomie
30 000 zł - komornik w Tarnowie obsługujący "gorszy" rewir i mający mniejszą skuteczność w ściąganiu długów
20 000 zł - adwokat z 20-letnim stażem w Nowym Sączu
20 000 zł - mniej popularny notariusz z Tarnowa
12 000 zł - radca prawny z Nowego Sącza z 10-letnim stażem
11 408 zł - szef wydziału Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 
10 341 zł - szef wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie z 15-letnim stażem, 
10 200 zł - prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu,
10 000 zł - adwokat w Tarnowie udzielający mniej porad miesięcznie
10 000 zł - radca prawny z Tarnowa wykonujący mniejszą liczbę zleceń
9 887 zł - sędzia Sądu Rejonowego w Wadowicach,
8 794 zł - prokurator Prokuratury Okręgowej w Tarnowie ze stażem pracy powyżej 10 lat
8 794 zł - prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie z 10-letnim stażem
8 310 zł - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie z 10-letnim stażem
wystarczy  - tylko za co taka kasa?
KTOŚ  NA TO  ICH  WYNAGRODZENIE  MUSI PRACOWAĆ  CODZIENNIE a nie być dwa razy w tygodniu w pracy jak np. sędziowie udając że pracują w domu :-).

Tymczasem rolnikowi funkcjonariuszka utrudnia wykonywanie trudnej, codziennej i czasochłonnej pracy ponieważ sama nie ma "zielonego pojęcia" o hodowli zwierząt czy uprawie roli - np. bezmyślnie nakazuje mu się 5x w tygodniu zgłaszać na policję, czym zaniedbuje swoje obowiązki, gdzie nawet aferzyści tego nie muszą robić.
Będzie negować poprawność opinii biegłego sądowego pomimo że nie potrafi czytać opinii ze zrozumieniem z braku odpowiedniej wiedzy.... takich paranoi i dowodów impotencji umysłowej organów władzy jest wiele.
Konia (niby z zagrożeniem życia) odebrano rolnikowi w maju 2011r. Od tego czasu służy pseudo-fundacji P. Łachno do kontaktów z dziećmi autystycznymi. Koń zarabia na siebie, ale jego właściciel ponosi straty ponieważ Urząd Gminy chce dodatkowo jego obciążyć kosztami zamiast zapłacić za użyczenie fundacji.
Wójt Gliwiński ma problem - ile może trwać tzw. "czasowy odbiór zwierząt"? - z tym pytaniem zwrócił się do sądu. Po naszej interwencji "opiekun Łajno" któremu bardzo zależało na kobyle już nie chce opiekować się nim.
Jest nadzieja, że ten koń podobnie jak "koń trojański" stanie się początkiem końca funkcjonariuszki Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Fundali-Piechnik.

Kolejny spektakl w Sądzie Rejonowym w Zamościu już 25.06.2014r. - ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH
cdn. 
 Więcej o sprawie:

ZAMOŚĆ Czy Wójt Gminy Ryszard Gliwiński został skorumpowany przez Piotra Łachno ze stowarzyszenia Abrakadabra ?
Zamość – dowody schizofreni funkcjonariuszki Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu okraść i zniszczyć rolnika.
Zamość – niekompetencja czy stronniczość prokurator Małgorzaty Fudali-Piechnik – z cyklu zniszczyć rolnika.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe 
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Leandro
25-12-2014 / 10:29
~emeryt
01-07-2014 / 21:17
Taka to właśnie jest demokracja, czyli rzady hien nad osłami.
~0bama
24-06-2014 / 08:32
~D0nek
22-06-2014 / 12:58
W 2015 roku Polska za samoloty F-16 zapłaci 5,5 mld PLN + dla czarnych + bezpieka + Politycy i urzędnicy i dzieci padną z głodu. Ale kreatywna księgowość nas ratuje.
~K0M0R0WSKI
21-06-2014 / 21:24
każdego nasza władza dopadnie https://www.youtube.com/watch?v=ZO7PXvytuco
~jerozolita
20-06-2014 / 12:32
Wrocławski kardynał H. Gulbinoicz dostał order Orła Białego od Prezydenta RP dziatwa Rysiu i Małgosia - szczęśliwi? https://www.youtube.com/watch?v=XMGB1SqYb3s
~rolnik
19-06-2014 / 09:58
Teraz po nagraniach wielu decydentów z rzadu i akcji ABW i policji na redakcję 'WPROST" ,widać jak na dłoni do czego zdolne są organy tego bandyckiego systemu ,nie polskiej władzy.Psy opłacane przez nas podatników wysługują się,rządowej mafii. Ten przypadek nękania rolnika przez psy mafii też PO części jest tego dowodem,że brak kasy ,chcą uzupełnić kosztem krwawicy wielu pokoleń Polaków.To jest wielki ,przebiegły zamysł "starszych i mądrzejszych "paradujących w myckach.
~Władysław
18-06-2014 / 20:41
W całym kraju modny jest teraz tzw. dozór policyjny -czyli zgłaszanie się po kilka razy w tygodniu w sprawach o przysłowiową pietruszkę. To w ten sposób chcą zniewolić społeczeństwo. Głupota króluje.
~oburzony
18-06-2014 / 09:19
Zamość kiedyś było miastem, ale jak widać teraz powinien mieć status wsi - tak więc prokuratura w Zamościu do likwidacji, nie ma sensu utrzymywać tych skorumpowanych darmozjadów.
~rolnik
17-06-2014 / 23:31
Trzeba dużo kasy na utrzymanie tych krwiopijców i darmozjadów. Te tępoty umysłowe nauczone stosować wymyślone paragrafy nic nie są w stanie dostrzec i zrozumieć ,a już przyznać się do błędu to jest poniżej ich parszywej ''godności'' .Co za idioci w tej Zamojskiej prokuraturze ,nie ma tam ani jednego normalnego?. Pani Fudali-Piechnik specjalistka od hodowli zwierząt ,celebruje temat już 4 rok .Aj waj , co to za zamojski raj?. Czy ktoś pomógł rolnikowi .Co to za Wójt,człowiek ten to urzędujący TYRAN . Idą wybory nagłośnić medialnie pomoc Gminy podatnikowi- nieszczęsnemu chłopu !!!.