Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Z listów od czytelników - tylko niekompetentni urzędnicy władzy czy układy?

Szczecin 2009-04-21

Marek Grodzki
grod777@op.pl

Sąd Rejonowy w Szczecinie
III Wydział Cywilny
70-962 Szczecin, Pl.
Żołnierza 16
tel. 091 460 34 60 4 62

Wniosek o ustanowienie adwokata celem wniesienia Skargi Konstytucyjnej

Wnoszę o ustanowienie adwokata celem wniesienia Skargi Konstytucyjnej .

Orzeczeniem prowadzącym do naruszenia moich konstytucyjnych praw i wolności jest postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 21 stycznia 2009 w sprawie III Cz 1757/08 o oddaleniu mojego zażalenia w sprawie o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku o sygn. akt IVNs II 287/87 po moim pradziadku Józefie G.

Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin Niebuszewo Magdalena Kamieniecka w piśmie z dnia 20.11.2007 w sprawie 1 Ds. 3847/07 poinformowała mnie, że nie ma możliwości połączenia tej sprawy z postępowaniem II Ns 703/06 Sądu Okręgowego w Łodzi, ale dalej wyniknęła sprawa w Biurze Spraw Konstytucyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości o sygnaturze PR II 852-9/08 „że jedziecie moim rowerem” .

W dniu 2008-06-20 w sprawie 14184-4506-441/07 złożyłem do Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie skargę na pracę prokuratury, która obciążyła mnie "ciężarem udowodnienia faktu" według artykułu 6 Kodeksu Cywilnego, której od dłuższego czasu sugerowałem popełnienie licznych przestępstw Skarbu Państwa, co zawarłem w Akcie Oskarżenia dołączonym do protokołu przesłuchania dzielnicowego Sroki.
Namierzyłem Prokuraturę Okręgową na ulicy Kilińskiego w Łodzi jako następczynię Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi z którą około roku 1986 miałem bezpośredni kontakt u Prokurator Kicińskiej, Bielawskiej, Solnicy, Tokarskiej .

Przedawnienie w ściganiu nie nastąpiło ponieważ ze względu na chorobę nie byłem w stanie bronić swoich praw : dowód zaświadczenie z Centrum Psychiatrii. Artykuł 44 Konstytucji mówi, że „Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn”.

Proszę aby adwokat ustalił czy cokolwiek zmieni rozdzielenie urzędów Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Ochrona intresu społecznego –Skarbu Państwa nie może mieć miejsca w tej sprawie , ponieważ wielokrotnie wykazałem, że w tej sprawie Skarb Państwa to są śmierdzące polskie złodzieje .

Pragnę przytoczyć następującą niekompletną listę prokuratorów „z ery nowożytnej- roku 2008” umaczanych w tę sprawę :
Grażyna Masłowska, Krzysztof Bukowiecki, Marek Smus, Monika Zduńczyk-Nowak, Barbara Zasada-Stacewicz, Ewa Wojtczak-Cierpikowska, Mieczysław Tabor, B.Szmydkowska-Krata, Jerzy Płóciennik, Bogdan Stelmach, Dariusz Kuberski, Marek Cioś, Tomasz Świstak, Magdalena Kaleta, Sylwia Poczyńska, Grażyna Solnica,

Poprzednio Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania wbrew § 277.1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania mówiącym, że udział prokuratora jest wskazany w szczególności w sprawach :
-2) Ponieważ funkcjonariusze państwowi sierżant Małkowski z posterunku Milicji na ulicy Nastrojowej w Łodzi i Pan Wileńczyc po cywilnemu doprowadzili mnie do szpitala jako syna Eugeniusza Grodzkiego podczas gdy moim ojcem był Eligiusz Grodzki. Żądam naprawienia szkody przez uznanie, że jestem jedynym spadkobiercą dającym gwarancje należytego prowadzenia tego gospodarstwa
-3) ponieważ chodzi o stwierdzenie nieważności czynności zbycia nieruchomości - art.58 k.c. przez moją babcię Izabelę Grodzką na Skarb Państwa
-4) ponieważ chodzi o ochronę praw autorskich - program komputerowy"GROD"

-6) ponieważ chodzi o ochronę rodziny - moje sugestie że Rzecznik Praw Obywatelskich Chaciński należy do "garbatej złodziejskiej rodziny" , "Ten wymiar sprawiedliwości to jest..........Wnioskodawca podejrzewa że jest on skoligacony z aparatem spraw wewnętrznych i jest opłacany z mojej kieszeni–
sprawa przekazana w Klubie 13 Muz w Szczecinie w dniu 2007-06-21 dwóm popezetpeerowskim sukom do Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie”....... " co podnoszę w sprawie nabycia spadku IVNs II 287/87 w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łodzi po moim pradziadku .

Zamieszkuję poza siedzibą sądu, po postanowieniu Sądu Okręgowego w Łodzi w przedmiocie umorzenia postępowania rewizyjnego, od postanowienia sędzi Aldony Koper w sprawie IV Ns II 287/87, wyszły na jaw jeszcze większe zawiłości prawne .

Poprzednia sprawa sygn.akt II Ns 703/06 jest o tyle związana ze sfałszowaniem mapy ewidencji gruntów, nabyciem spadku po moim pradziadku Józefie Grodzkim, że dotyczyła żądania zwrotu pozostawionego programu komputerowego „GROD” t.j. opracowania składającego się z fotografi ostatniego listingu i opisu w języku niemieckim algorytmu programu schowanego za segmentem w moim pokoju na ul.Syrenki 10/38 w Łodzi będących dowodami własności Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie .

załącznik :
- Wniosek
z dnia 2008-08-06 do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.