Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-05-2011

Wałbrzych stłuczka i nadużycia władzy przez policjantów - list otwarty do prokuratury i MSWiA

 

LEW-BUD”

Zbigniew Wawrowski  

58-300 Wałbrzych                                                                                   

L.dz. 1/RD/ZW/2011                                                       Wałbrzych 2011-05-02

 

                                                                                   Prokurator Rejonowy

                                                                                   w Wałbrzychu

                                                                 oraz

                                                                                    Komendant Wojewódzki Policji

                                                                                    we Wrocławiu

                                                                 oraz do wiadomości MSWiA, Internet, media         

 

Wnioski

o: zwrot prawa jazdy, wszczęcie postępowania karnego, dane osobowe funkcjonariuszy policji i odszkodowanie oraz o przesłanie policyjnej notatki z miejsca zdarzenia.

            Wnioskodawca Ryszard Dudek wnosi o:

·         zwrot bezprawnie odebranego prawa jazdy,

·         podanie danych osobowych funkcjonariuszy policji wezwanych do kolizji drogowej, w dniu 2 maja br. mającej miejsce na ulicy Wrocławskiej obok marketu OBI,

·          wszczęcie przeciwko wym. policjantom postępowania karnego za niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień oraz stworzenie zagrożenia i utrudnienia w ruchu drogowym,

·         odszkodowanie w wysokości 1.000 zł + 100 zł za każdy kolejny dzień bezprawnego zatrzymania prawa jazdy.

·         przesłanie policyjnej notatki z miejsca zdarzenia.

Wnioskodawca Zbigniew Wawrowski za spowodowanie trudności w prowadzeniu firmy budowlanej wnosi o:

·         odszkodowanie w wysokości 1.000 zł + 500 zł za każdy kolejny dzień pozbawienia uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych przez Ryszarda Dudka.

Uzasadnienie

            2 maja 2011 roku około godziny 10.00 w Wałbrzychu na ulicy Wrocławskiej na wysokości marketu OBI miała miejsce kolizja drogowa, w której uczestniczyły dwa pojazdy, samochód osobowy marki VW Passat oraz samochód półciężarowy, skrzyniowy marki Żuk. Opis wym. kolizji jest następujący: kierujący samochodem marki Żuk jechał ulicą Długą i dojechał do sygnalizatora z sygnałami do kierowania ruchem, gdzie się zatrzymał.

Po zapaleniu się sygnału w kształcie zielonej strzałki i sprawdzeniu, czy zamierzony manewr tj. skręt w prawo jest możliwy bez utrudnienia ruchu innym uczestnikom ruchu dojechał do ulicy Wrocławskiej, gdzie ponownie zatrzymał się i upewnił się, że prawy pas ulicy Wrocławskiej, gdzie zamierzał skręcić jest wolny ruszył i wykonał zamierzony manewr. Następnie, będąc już na prawym pasie ulicy Wrocławskiej na wysokości przystanku autobusowego obok marketu OBI samochód matki Żuk został uderzony przez samochód matki WV Passat. W wyniku opisanej kolizji końcowa część zderzaka samochodu Żuk została odgięta na zewnątrz, natomiast rzekomo w samochodzie VW Passat wgniecione zostały tylne prawe drzwi. Oba samochody uczestniczące w opisanej kolizji drogowej zatrzymały się na końcowej części wym. przystanku autobusowego. Kierowca samochodu VW nie chciał wzywać policji a tylko spisać protokół powypadkowy, ale kierowca Żuka nie zgodził się na to i zażądał wezwania policji i ta została wezwana.

            Na miejsce zdarzenia przyjechał patrol policji samochodem o numerze służbowym HPB A801. Dwóch policjantów przybyłych na miejsce kolizji wykonało czynności służbowe tj. została sporządzona notatka służbowa, oględziny samochodów oraz wykonano badanie na obecność alkoholu we krwi kierowców, które dało wynik negatywny.

            Przyczyny opisanej kolizji są rozbieżne tj. policjanci przypisują winę kierowcy Żuka natomiast kierowca tego samochodu widzi inną przyczynę zaistniałej kolizji i jego zdaniem winę ponosi kierujący samochodem WV Passat oraz niewłaściwe oznakowanie tego skrzyżowania. Policjant badający kolizję po wysłuchaniu relacji kierowców stwierdził, że kolizja miała miejsce na samym skrzyżowaniu i to rzekomo samochód marki Żuk wjechał na samochód osobowy marki WV Passat powodując wgniecenie jego drzwi. Taki stan rzeczy jest nieprawdziwy, ponieważ kolizja miała miejsce po wykonaniu manewru skrętu a nadto uszkodzenie samochodu marki Żuk dowodzi, że nie ma tu wgniecenia a jest odgięcie części zderzaka, co jest dowodem na to, że uderzenie nastąpiło z tyły pojazdu przez samochód osobowy marki WV Passat. Kierowca samochodu marki WV Passat nie dochował należytej staranności i to jest pierwsza przyczyna kolizji. Drugą przyczyną tego zdarzenia może być niewłaściwe oznakowanie sygnalizatorem świetlnym tego skrzyżowania, gdzie dopuszcza się warunkowo skręt w prawo, podczas gdy sygnalizator świetlny umieszczony jest w pewnej odległości od skrzyżowania i z tej pozycji a nawet na wysokości samego wjazdu na skrzyżowanie pole widzenia lewej części drogi jest niewystarczające i w przypadku wjazdu na skrzyżowanie z dużą prędkością, kolizja jest gwarantowana i taki scenariusz się tu potwierdził.

            Opisana kolizja drogowa miała, więc taki przebieg. Kierowca Żuka wjeżdża na skrzyżowanie mając do tego pełne prawo, ale manewr ten z uwagi na możliwości tego samochodu jest wykonywany wolno, natomiast drugi samochód najprawdopodobniej mając już żółte światło wjeżdża na skrzyżowanie z dużą prędkością, licząc na to, że zdąży przejechać i mając dwa samochody przed sobą wykonuje gwałtowne manewry raz w lewo i następnie odbijając w prawo, ale tym razem zahacza o samochód marki Żuk powodując stłuczkę. Zdarzenie to miało przebieg błyskawiczny z uwagi na dużą prędkość samochodu marki VW Passat i kierowca tego samochodu ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wym. stłuczki. Taki scenariusz potwierdza uszkodzenie Żuka tj. odgięcie na zewnątrz części zderzaka a także zmiana świateł na tym skrzyżowaniu, gdzie sygnał w kształcie zielonej strzałki zapala się na około 10 sekund przed zapaleniem się zielonego światła i mniej więcej tyle czasu zajęło wykonanie opisanego manewru skrętu w prawo przez samochód marki Żuk, a to oznacza, że kierowca samochodu marki VW Passat miał przed sobą zmieniający się już sygnał żółty na czerwony i zamiast zatrzymać samochód to podjął próbę przejechania skrzyżowania przy pełnej prędkości i skutego tego nastąpiła opisana stłuczka.

            Jeden z przybyłych na miejsce zdarzenia policjantów zdecydował o nałożeniu mandatu karnego w wysokości 200 zł na kierowcę samochodu marki Żuk, rzekomo za spowodowanie kolizji drogowej. Ryszard Dudek odmówił przyjęcia tego mandatu, ponieważ według jego opinii nie on jest sprawcą tej kolizji drogowej a drugi kierowca, którego określił, jako pirat drogowy, który wjechał na skrzyżowanie z dużą prędkością nie dochowując przy tym należytej ostrożności. Ponieważ wym. policjant nie chciał słuchać jego wyjaśnień to zdecydował się na to, aby sprawę zbadał biegły i sąd grodzki. Wobec odmowy przyjęcia mandatu wym. policjant stwierdził, że zatrzymuje prawo jazdy, za jak to określił spowodowanie kolizji drogowej. W ocenie Ryszarda Dudka takie zachowanie policjanta jest niedopuszczalne, ponieważ nie można egzekwować przyjęcia mandatu karnego przy pomocy groźby zatrzymania prawa jazdy. Tutaj taka groźba miała miejsce i groźba ta została spełniona. Jest to działanie bezprawne albowiem policjant ten nie miał podstaw ani faktycznych ani prawnych, aby takie działanie podjąć. Zdaniem Ryszarda Dudka takie działanie jest przekroczeniem uprawnień i z tego powodu sprawa kierowana jest również do prokuratury. W związku z bezprawnym zatrzymaniem przez policjanta prawa jazdy Ryszard Dudek wnosi o niezwłoczny zwrot tego dokumentu, natomiast za jego bezprawne zatrzymanie policjant ten powinien ponieść konsekwencje służbowe i karne.       

            Kolejnym wnioskiem Ryszarda Dudka jest wniosek o podanie danych osobowych funkcjonariuszy policji wezwanych do kolizji drogowej w dniu 2 maja mającej miejsce na ulicy Wrocławskiej obok marketu OBI. Wniosek jest zasadny z tego powodu, że wym. policjanci nie przedstawili się, tj. nie podali nazwisk, imion, stopni ani jednostki policji, gdzie pracują. Ryszard Dudek poprosił jednego z wym. policjantów, aby się przedstawił, ale ten odmówił wskazując na klapkę kieszeni munduru, gdzie wyszyty był napis Krause. Policjanci biorący udział w opisanym zdarzeniu drogowym mają obowiązek przestawienia się i podania danych, o które tu wnioskodawca występuje i odmowa ich podania wskazuje, że chcą pozostać oni anonimowi lub chcą ukryć brak swojej kompetencji, który jest tu widoczny na każdym kroku. Wniosek o podanie tych danych osobowych zasadny jest z tego powodu, że ci policjanci przekroczyli swoje uprawnienia, a nadto nie dopełnili obowiązków służbowych i z tego powodu przeciwko nim zostanie skierowany pozew cywilny o odszkodowanie.

            Wnioskodawca Ryszard Dudek domaga się wszczęcia przeciwko wym. policjantom postępowania karnego, ponieważ ewidentnie miało tu miejsce przekroczenie uprawnień a nadto niedopełnienie obowiązków służbowych. Pierwsza sprawa to opisana wcześniej sprawa bezprawnego zatrzymania prawa jazdy, która nastąpiła po odmowie przyjęcia mandatu karnego. Przekroczenie uprawnień polegało tu na tym, że bez podstawy prawnej i faktycznej zatrzymano wym. kierowcy prawo jazdy a nadto takie działanie było formą represji za odmowę przyjęcia mandatu a właściwie bezprawną próbą jego egzekucji, co jest niedopuszczalne a nadto takie działanie mieści się w przepisach określonych przez kodeks karny. To niestety nie jest koniec sprawy zatrzymania prawa jazdy, ponieważ nastąpiła tu kolejna nieprawidłowość tj. wym. policjant zatrzymał prawo jazdy i nie wydał żadnego pokwitowania.

Stało się to w takich okolicznościach: policjant nie chciał słuchać wyjaśnień Ryszarda Dudka i stwierdził, że „on już z nim skończył” a następnie zażądał od niego podpisania pokwitowania zatrzymania prawa jazdy i wobec takiego aroganckiego zachowania Ryszard Dudek odmówił podpisania tego dokumentu a widząc, że wym. policjant nie bardzo wie jak ma się wobec tej odmowy zachować to poprosił policjanta o skontaktowanie się z przełożonym w tej sprawie. Reakcja wym. policjanta była niespodziewana i natychmiastowa, trzasnął drzwiami i wym. patrol policji odjechał. Pozbawiono Ryszarda Dudka prawa jazdy a nadto nie wydano mu pokwitowania i nie pouczono jak ma dalej postępować. Bezprawne zatrzymanie prawa jazdy kierowcy Żuka bez wydania stosownego pokwitowania pozbawiło go możliwości usunięcia pojazdu, który cały czas blokował i utrudniał ruch pojazdów na tym skrzyżowaniu. Wym. policjanci odjechali z miejsca zdarzenia, pozbawili uprawnionego kierowcę do usunięcia pojazdu z miejsca kolizji, przez co nie dopełnili spoczywających na nich obowiązków tj. pełnego przywrócenia ruchu drogowego natomiast swoim aroganckim zachowaniem tj. odjazdem stworzyli zagrożenie i utrudnienie ruchu na długi okres czasu tj. do ściągnięcia drugiego kierowcy, który podsiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdu. Takie niedopełnienie obowiązków zwłaszcza w zakresie ochrony ruchu drogowego przez organ do tego powołany również opisane jest w kodeksie karnym i z tego powodu powinno być wszczęte postępowanie karne.

            Opisane przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych miało określone następstwa zarówno dla kierowcy Żuka jak również dla przedsiębiorcy, który na skutek bezprawnych działań policji ponieśli określone straty i szkody, których uzupełnienia i naprawienia wnioskodawcy domagają się. Ryszard Dudek w skutek bezprawnego zatrzymania prawa jazdy nie mógł zrealizować zaplanowanego wyjazdu do majowy weekend i stratę z tego tytułu wycenia na 1.000 zł. Pozbawienie go prawa jazdy nadto skutkuje generowaniem dalszych kosztów, które liczone są dziennie tj. 50 zł za utracony zarobek dotyczący obsługi budowy w zaopatrzenie w materiały budowlane i wodę oraz 50 zł za brak możliwości dowożenia chorej żony na wizyty do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne itd. Wym. odszkodowanie tj. 1.000 zł + 100 zł za każdy kolejny dzień bezprawnego zatrzymania liczony od 2 maja br. powinno być wypłacone solidarnie przez policjantów dopuszczających się przedmiotowego naruszenia prawa i przesłane przekazem pocztowym na adres pokrzywdzonego Ryszarda Dudka.

            Odszkodowania za poniesione straty domaga się również przedsiębiorca Zbigniew Wawrowski (świadek zdarzenia) prowadzący firmę budowlaną, który przez bezprawne pozbawienie uprawnień zatrudnionego kierowcy i unieruchomienie samochodu również poniósł straty finansowe. Firma Lew Bud w dniu zdarzenia prowadziła min. budowę garaży, gdzie w tym czasie betonowane były fundamenty i przez bezprawne faktycznie pozbawienie kierowcy uprawnień do prowadzenia pojazdu samochód obsługujący tą budowę przez długi czas blokował skrzyżowanie zamiast dowozić potrzebne materiały budowlane. Przedsiębiorca musiał w trybie pilnym ściągać pracowników z innych budów, odrywać ich od wykonywanej pracy, aby usunąć zablokowany bezprawnie samochód marki Żuk a następnie w trybie pilnym znaleźć i opłacić kierowcę, który wykonana zaplanowane zadania. Stratę z tego tytułu właściciel wym. firmy szacuje na 1.000 zł. Na tym nie kończy się bilans strat, ponieważ kierowca, któremu bezprawnie zatrzymano prawo jazdy, jako jedyny obsługiwał budowę garaży na Podzamczu i z tego powodu strata wynosi około 500 zł dziennie. Również w tym przypadku odszkodowanie powinno być wypłacone solidarnie przez wym. sprawców i przesłane przekazem pocztowym na wskazany w niniejszym piśmie adres Zbigniewa Wawrowskiego.

            Ostatni wniosek dotyczy przesłania policyjnej notatki służbowej z miejsca zdarzenia i dokument ten potrzebny jest do prowadzenia postępowania o odszkodowanie.

            Z uwagi na powyższe wnioskodawcy wnoszą jak na wstępie i w przypadku odmowy zapłaty żądanego odszkodowania, przeciwko sprawcom bezprawnego działania zostanie wniesiony pozew cywilny o odszkodowanie i naprawienie wyrządzonych szkód, których zakres może być znacznie większy niż wymieniony.

            Z uwagi na fakt rażącego naruszenia prawa i brak profesjonalnego działania wałbrzyskiej policji a nadto wyrządzenie poważnych szkód i stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym zawiadamiamy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który nadzoruje pracę tego organu jak również upubliczniamy ten dokument przez rozesłanie do odbiorców poczty elektronicznej oraz zamieszczenie w Internecie.

 

              Z poważaniem                                                     Z poważaniem

          Zbigniew Wawrowski                                                Ryszard Dudek                                                                                                

 

Wyk. n egzempl.

Egz. nr 1,2,3 - adresaci

Egz. nr 4 – Ryszard Dudek

Egz. nr 5 – Zbigniew Wawrowski

Egz. nr 6 – a/a

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kumbaka
12-06-2011 / 18:24
Proszę Państwa wszystkie dokumenty i cała sprawa jest opisana na stronie: forum.polscott.com/viewtopic.php?f=55&t=5130&p=6772#p6772 Zapraszam Pozdrawiam ]:->
~Kumbaka
20-05-2011 / 19:44
Jest w tej sprawie postanowienie sądu, proszę zobaczyć: img593.imageshack.us/img593/4967/9rdzw2011.jpg Zatrzymanie prawa jazdy nastąpiło 2 maja br. sąd postanowił nie zatrzymywać prawa jazdy 18 maja, który to dokument doręczono 20 maja, ale prawo jazdy nadal ma we władaniu aparat przymusu. To są standardy Białoruskie, nie obrażając Białorusi. Pozdrawiam ]:->
~Kumbaka
18-05-2011 / 22:00
Proszę Państwa - bezprawie trwa nadal, policja zabrała prawo jazdy wym. kierowcy i ślad po tym dokumencie zaginął. Nie ma też żadnego postanowienia sądu w tej sprawie. Tak wygląda państwo prawa według Tuska, który jest o sprawie informowany na bieżąco. Nadużycia i bezprawie policji i sądu są po prostu faktem i tu jest na to dowód. Pozdrawiam ]:->
~guguś tropiciel
07-05-2011 / 14:28
w Wałbrzychu unieważniono wybory prezydenta. Cała Europa wie o aferze osiedla zwanego tam policjantowo. Zaraz zaczną się procesy wyjaśniające na milionowe szkody. To się nie dziwcie "dogrywce" zwierzę zarzynane tak właśnie walczy do końca.
~Rafał ze Szczecinka
06-05-2011 / 23:11
W Szczecinku też mamy swoje osobliwości godne uwagi Komendanta Głównego Policji i Prokuratora Generalnego. www.youtube.com/watch?v=-qcxeER0qFU www.youtube.com/watch?v=xXTq0vFvRBU www.youtube.com/watch?v=iukfpuzhBp0 www.youtube.com/watch?v=wBkItO5vZhc
~menel policjant
06-05-2011 / 20:30
takich mundurowych meneli jest 95 % na kazdym posterunku. Konia z rzędem za uczciwego policjanta ( taki w mafijnym układzie kolesi się nie uchowa...)
~Kumbaka
06-05-2011 / 13:47
Witam, proszę Państwa to nie koniec tej afery, albowiem ci sami policjanci "polowali" na wym. przedsiębiorcę przy wjeździe na budowę garaży tylko po to, aby ponownie go zatrzymać i utrudnić mu prowadzenie budowy. Zatrzymano czwartego kierowcę, który tego dnia jeździł wym. samochodem, który miał przejechać około 300 metrów i zawieźć materiały i urządzenia na bazę z tego powodu, że nie miał przy sobie dokumentów. Taka sytuacja wynikała z tego, że w sposób bezprawny zatrzymano prawo jazdy kierowcy, który był zatrudniony, jako jedyny na stanowisku kierowcy, ponieważ jest to firma budowlana i przede wszystkim zatrudnia budowlańców. Przedsiębiorca był w sytuacji awaryjnej i do każdego przejazdu brał kierowców z tzw. „łapanki”, aby wykonać konkretny kurs. Na koniec przy zjeździe do bazy czekający (kilka godzin) na ten samochód ten sam patrol ponownie zatrzymał auto do kontroli i ponownie unieruchomił samochód a na koniec pod pretekstem luźnej linki hamulca pomocniczego policjanci zatrzymali dokumenty samochodu. Oczywiście za taki stan rzeczy odpowiedzialni są tylko i wyłącznie policjanci, którzy działali na zlecenie swoich przełożonych, mieli pokazać siłę i władzę osobom, które podpisały dezyderat i petycję tj. dokumenty pokazujące nadużycia obecnej władzy PO. Pozdrawiam ]:->
~Polak
06-05-2011 / 12:44
Mafia ŻYDO-KOMUNY powinna w końcu za wszystkie ZBRODNIE zapłacić całemu Światu .Szubienica sprawiedliwości powinna już dawno na nich czekać ,a nawet powinna dawno już PRACOWAĆ dla dobra Świata i Ludzkości Jak długo będziemy we własnym Kraju tylko WYROBNIKAMI i "CIEMNĄ MASĄ" ??? Obudż się,obudż Narodzie mój , dopóki jeszcze masz siłę pójść w bój !!! Powstańmy by przestał już dręczyć nas WRÓG !!! Powstańmy by Ojciec ,Dziad ,i Pradziad w mogile w spokoju spoczywać mógł !!! Filmy które powinny dać każdemu do myślenia . Jeśli czujesz że masz jeszcze siły i hart ducha ,zadzwoń ,i organizujmy się , ale tak na poważnie , a nie ( a... to i tak nic z tego ) . Mój nr. tel. 514747273 . www.youtube.com/watch?v=4-P1zA0Ew4U&feature=BF&list=PL0BE70BDBB1199E >>www.youtube.com/watch?v=6vLUfu8KlzM&feature=relmfu >>www.youtube.com/watch?v=Dsok8aEoxxc >>www.youtube.com/watch?v=Ga4oE3xC9ak&feature=related